karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Är demokratin överlägsen en modern autokrati typ Ryssland? Absolut

Nyckelord: "Ekonomisk filosofi",Begrepp & ord,Det nya företaget,Politik,Ryssland

Med demokrati menar jag i det här sammanhanget en liberal demokrati, ett samhällssystem av västerländskt snitt med liberala friheter, rättsstat, fria val och kapitalism. Lås oss säga som i USA, Frankrike, Tyskland och de nordiska länderna. En modern autokrati å andra sidan är den form av auktoritärt samhälle på relativt hög BNP per capita-nivå som […]

2021-02-21