karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Aktuell video

Putin

Vladimir Putin deltog i den sk Valdai-konferensen i Moskva den 27 oktober 2014 både med ett anförande och, mer intressant, i en efterföljande, nästan två timmar lång, diskussion där utländska journalister, akademiker och diplomater ställde frågor. Jag tror att för den som vill förstå Putin och dagens Ryssland är den här videon mycket givande.

Jag gjorde följande anteckningar om Putin efter att ha sett videon: (1) Stor detaljkunskap i så gott som alla frågor, aldrig svaret skyldig, (2) Känslomässig, närmast passionerad, i sina reaktioner och kommentarer, (3) Starkt kritisk mot USA, känner sig, verkar det som, personligen kränkt samt (4) Realpolitiker, inte ideolog, är beredd att samarbeta med vem som helst.

Titta här, ca 3 timmar

Närmast föregående video

ElArian

Mohammed El-Eiran var tidigare VD för amerikanska Pimco, en av världens största investerare i räntepapper (1,5 triljarder US$), numera konsult och skribent för bland annat Financial Times. Jag har många gånger över åren lyssnat på El-Erians analyser av det ekonomiska världsläget på Bloombergs och andra kanaler, alltid balanserad och med intressanta synpunkter. Här intervjuas han av Charlie Rose, och säger ett antal tänkvärda saker om USA, Europa och världsekonomin.

Titta här (18 minuter, 13 maj 2015)

………………………………………………………….

Summers

Larry Summers är en av mina favoritekonomer, nationalekonomiprofessor vid Harvard, nu emeritus, tidigare bland annat amerikansk finansminister under Clinton-åren. Han intervjuas här av Charlie Rose och samtalet täcker in en mängd aktuella ekonomiska frågor, allt från riskerna med deflation till Greklands, och EU:s problem. Det är ett mycket stimulerande samtal, inte minst eftersom Summers är pedagogisk som få. Man förstår verkligen vad han menar.

Intervjun gjordes den 29 januari 2015

Titta här (ca 30 minuter)

………………………………….

Michael Porter, företagsekonomiprofessor vid Harvard och en av världens mesta ”business gurus”, intervjuas av Charlie Rose. Samtalet handlar om det forskningsprogram kring USA:s konkurrenskraft som bedrivits de senaste två åren vid Harvard (U.S. Competitiveness Project). Förvånande nog menar Porter att USA förlorat konkurrenskraft under de senaste decennierna om konkurrenskraft definieras så att företaget både måste klara konkurrensen på den globala marknaden och samtidigt skapa väl betalda jobb i USA. Det tycks bli allt svårare för amerikanska företag att klara båda kriterierna, och det är en av orsakerna till att det inte skapas jobb i landet i samma utsträckning som skedde tidigare.

Det blir ett samtal om problemen, och vad som bör göras, väl värt att lyssna till. Däremot menar jag att Porter är alltför fokuserad på företagen och marknaden, och alltför lite fokuserad på politikens betydelse för den försämrade konkurrenskraften. USA:s grundläggande problem idag finns inte hos företagen och i marknadsekonomin utan i politiken. Det tycks Porter bortse från, kanske till följd av en vilja att vara politiskt opartisk.

Titta här (34 minuter, 6 mars 2013)

 

Närmast föregående video

Alan Blinder, välkänd ekonom, professor vid Princeton, intervjuas här av Charlie Rose om amerikansk ekonomi i allmänhet, och om det amerikanska banksystemets status idag i synnerhet. Det senare med anledning av hans bok, After the Music Stopped, som just kommit ut, och som han själv beskriver som en noggrann analys av finanskrisen 2008/2009, och som Bill Clinton kallar “A masterpiece”. Det blir ett tänkvärt och balanserat samtal (som nästan alltid när Charlie Rose intervjuar). Alldeles bortsett från det man får lära sig om läget för amerikansk ekonomi och finans, säger han en sak mot slutet av intervjun som fascinerar, något i stil med: ”Ekonomer lägger mest vikt vid effektivitet, medan vanligt folk lägger mest vikt vid rättvisa (fairness).” Det ligger något i det.

Titta här (21 minuter, 6 februari 2013)

…………………………………………………………………………..

 

Ken Rogoff, ekonomiprofessor vid Harvard, och mest känd i vidare kretsar för sin och Carmen Reinharts bok This Time is Different, en högst läsvärd bok om de finansiella krisernas historia (undertitel: Eight Centuries of Financial Folly), intervjuas här av Charlie Rose om amerikansk ekonomi, om det fiskala stupet, om tillväxt och jobb. Det blir i praktiken ett intressant och balanserat samtal om vad vi kan förvänta oss av 2013 vad gäller ekonomi och tillväxt.

Titta här (18 december 2012, 23 minuter)

 

………………………………………………………….

 

 

 

Joseph Stiglitz, Nobelpristagare i ekonomi och liberal amerikansk samhällsdebattör, intervjuas här av Bloombergs Charlie Rose (med anledning av en ny bok av Stiglitz: The Price of Inequality). Nästan hela intervjun handlar om den amerikanska ekonomin och dess problem. Det blir ett inspirerande samtal om allt som oroar när det gäller USA:s ekonomi och dess politik. Bankerna som man fortfarande inte riktigt vet var man har (Tar de fortfarande för stora risker?). Occupy Wall Street-rörelsen. De ekonomiska ojämlikheterna som är större än någonsin i modern tid. ”The Fiscal Cliff” (=det crash program som sätts i sjön 2013 om inte politikerna i kongressen dessförinnan kan komma överens om hur statsskulden skall hanteras) etc. Sammantaget blir det en intervju väl värd att titta på för den som är intresserad av vad som händer med USA:s ekonomi och politik. Och det borde vi alla vara eftersom det i högsta grad påverkar också vad som sker i Sverige, och i världen i övrigt.

Titta på intervjun här (44 minuter, från den 5 oktober 2012)

 

 ………………………………………………………………………………………..

 

Tim Geithner, den amerikanska finansministern, intervjuas här av Charlie Rose. Det blir ett heltäckande samtal om amerikansk ekonomi och politik som den har utspelat sig under de senaste åren. Att Geithner är en av de personer som har mest förstahandskännedom, han har varit inblandad i det mesta, gör samtalet extra intressant. Det handlar mycket om Obama, om statsskulden, om sjukvårdsreformen, om de politiska låsningar i Washington men också om den europeiska krisen. Bilden som den lågmälde Geithner ger av USA:s ekonomi är relativt ljus. ”Problemen vi har är hanterbara.” Han är förvånansvärt positiv till vad Obama har åstadkommit, och till presidentens sätt att arbeta.

Titta på samtalet här (55 minuter, 23 juli 2012)

………………………………………………………………………..

 

Det här är ett informerat samtal om Europa och krisen för Euron. Det förs mellan Gillian Tett, Financial Times, och Joe Nocera från The New York Times med Charlie Rose som diskussionsledare. Det mest slående är pessimismen vad gäller Euron, och därmed den europeiska ekonomin. Det vrids och vänds på vad som bör göras för att lösa den europeiska krisen men i slutänden ser dessa båda kunniga journalister ändå ingen lösning. En av de mest skrämmande tendenserna är den europeiska politikens radikalisering – åt båda håll. Det nämns att i vissa europeiska länder är uppemot 60 procent av väljarna antingen radikalt till vänster, eller radikalt till höger. Det underlättar inte, för att uttrycka det försiktigt, de politiska lösningar som måste till.

Titta på samtalet här (12 juni 2012, 25 minuter)

 

……………………………………………………………………………………………………………..

Frontline är ett amerikanskt, icke-kommersiellt, media bolag som gör verkligt högklassiga program, ofta med dokumentär inriktning. Under fyra kvällar med början den 24 april (2012) och med slut den 1 maj, sände man fyra timmeslånga program om finanskrisen (subprime-krisen). Om det som ledde fram till krisen, om det som skedde under krisen och om det som hänt efter krisen. Som sagt, det är skickligt gjort och alla som är intresserade av finanskrisen borde titta på programmen.

Ladda ner alla fyra programmen här. (50-60 minuter/program)

…………………………………………………..

 

Walter Isaacson har blivit berömd långt utöver sin tidigare berömmelse genom att han var den som Steve Jobs valde ut som författare till biografin över sig själv. Boken kom ut i USA i höstas (och strax därefter också på svenska, Steve Jobs – en biografi, Bonniers). Det är en fantastisk bok i den meningen att den mycket skickligt berättar historien om en enastående person och företagsbyggare . Den här Charles Rose-intervjun med Walter Isaacson (från den 21 mars 2012) handlar inte så mycket om boken utan mera specifikt om Steve Jobs som företagsledare (apropå en nyutkommen Harvard Business Review-artikel: ”The Real Leadarship Lessons of Steve Jobs” där Walter Isaacson sammanfattar budskapet i ett antal punkter där den viktigast kanske är den berömda: ”Stay hungry. Stay foolish”).

Titta på intervjun här (18 minuter)

 

……………………………………

 

Daniel Kahneman är psykolog, Nobelpristagare i ekonomi 2002, och en intressant person för alla som bättre vill förstå varför besluten vi fattar så ofta inte stämmer med det som är ”rationellt”.Man kan också uttrycka det så att han mer än kanske någon annan har hjälpt oss förstå icke-rationella beteenden i beslutsfattandet, inte minst vad gäller ekonomi.

Han har just givit ut en bok som heter Thinking, Fast and Slow, där han förklarar skillnaden mellan intuitivt beslutsfattande (som till exempel den som tror starkt på något, till exempel Gud, och därför fattar sina beslut snabbt och trosvisst. Exempel George W. Bush vs Irakkriget) och systematiskt beslutsfattande (som den som kyligt och noggrant penetrerar olika handlingsalternativt och först därefter kommer till beslut. Exempel Barack Obama vs Afghanistan). Med anledning av den nya boken intervjuas han här av Charlie Rose (28 februari 2012). Väl värt att titta på!

Titta på intervjun här (28 minuter)

 

…………………………………………………………………..

 

 

Jim O’Neill, engelsman, ordförande för Goldman Sachs Asset management, och mest känd för att han myntade begreppet BRIC för ett antal år sedan intervjuas här av Charlie Rose (Blombergs, 19 januari 2012). Det blir ett samtal kring Europa, Kina och USA och en del annat. Han tror inte att Euro-krisen blir till en katastrof som bryter sönder valutaunionen (”mindre än 10% sannolikhet”), han kallar det kinesiska kommunistpartiet ”The Worlds Biggest Chamber of Commerce” (i meningen att de ekonomiska intressena kommer först) och menar att USA har mera att glädjas åt än vad världen idag tycks tro (till exempel demografin och tillgången till energi inom landet). Det är ett ”small talk”-samtal med en erfaren finansperson med  intellektuell framtoning. Det är inte så ofta. Värt att titta på.

Titta här (50 minuter)

 

………………………………………………………………………

 

 

David Brooks är en ovanligt intressant och kunnig kolumnist i New York Times (och då och då i Dagens Nyheter). Jag skulle efter att ha tittat på den här intervjun säga att också är en politisk tänkare av rang. Det timmeslånga samtal som han har med Charlie Rose ligger på en hög intellektuell nivå. Framförallt är det ett samtal om framtiden för den amerikanska samhällsmodellen. Brooks är både pessimist och optimist. Han talar i intervjun om de politiska låsningarna i Washington som ”insane”, och om det politiska systemet är han ”very pessimitic”. Men det amerikanska samhällets dynamik gör honom ändå optimistisk.

David Brooks har jag hela tiden betraktat som en konservativ, som en person som ganska säkert röstar med republikanerna. Något förvånande blir det då, det visar samtalet med all önskvärd tydlighet, att David Brooks har stor respekt för, närmast beundrar, Barack Obama. Och han lägger merparten av skulden för de politiska låsningarna i Washington på republikanerna.

För den som är intresserad av politik och samhälle är det här verkligen ett program värt att titta på!

Titta här (ca 60 minuter)

………………………………………………………………………………

 

Det här är en Charlie Rose-intervju från den 8 december 2011 med Niall Ferguson, engelsman, professor i historia vid Harvard. Det blir ett intressant samtal om USA, Europa (och Eurokrisen), Kina, Turkiet och ett antal andra aktuella frågor om ”vart väst är på väg”. Det är sällan historiker deltar i sådana samtal, och om de gör det riskerar det att bli torrt och trist. Det kan man inte säga om Niall Ferguson. Han är öppen med vad han tror och tycker. Det gör intervjun värd att titta på.

Titta på intervjun här (30 min)

………………………………….

 

Warren Buffet är alltid värd att lyssna till. Det här samtalet med Charlie Rose från den 30 september visar en sak med stor tydlighet, det som man har konstaterat många gånger tidigare, att Warren Buffet är en person som har en helt egen syn på saker och ting. Ofta på tvärs med dagens sanningar och det konventionella tänkandet. Han köpte Goldman Sachs för några miljarder dollar mitt under värsta finanskrisen, och förståsigpåarna ruskade på huvudet. Nu senast köpte han Bank of America. Och han ser inga tecken i amerikansk ekonomi på nedbromsning, än mindre på en recession.  En stor majoritet av andra bedömare skulle inte hålla med. Ändå kommer han förvånansvärt ofta rätt.

Titta på samtalet här (36 minuter)

……………………………………………………………………………………………..

Tom Friedman och Michael Mandelbaum, den förste välkänd kolumnist i New York Times, den andre professor i ”American Foreign Policy” vid John Hopkins och nyligen kallad en av  ”Top 100 Global Thinkers”, har just givit ut en bok, That Used To Be Us: How America Fell Behind, och med anledning av det intervjuas de av Charlie Rose. Och som alltid med Rose inblandad blir det ett givande samtal. Buskapet är i korthet att USA har många allvarliga problem , och det största av alla problemen är att det politiska systemet gått i stå med låsta positioner, helt i otakt med vad det amerikanska folket tycker. ”I don’t think the two party system will survive , we need a third party” som Tom Friedman uttrycker det.

Absolut värt att titta på! (35 minuter), ladda ner här

………………………………………………………………………………….

Robert Reich, fd amerikansk arbetsmarknadsminister under Bill Clinton och nu professor vid Berkeley, är en av mina favoriter när det gäller personer med insikter om amerikansk politik och ekonomi. Han är både outspoken och klarsynt, en ganska oemotståndlig kombination. Det här en föreläsning från Dartmouth, en av de klassiska Ivy Leaque-universiteten i USA, från den 15 augusti 2011. Man kan säga att Reich budskap här är dystert om den amerikanska politiken som den ser ut just nu. Men historiskt har alltid USA tagit sig samman, det blir säkert så också den här gången, menar han. ”We will get through this”. Klart värt att titta på!

Titta på videon här (53 minuter)

………………………………………….

 

Allan Greenspan, förre chefen för Federal Reserve och en intressant ekonom (men kontroversiell), intervjuas här av Charlie Rose den 17 juni 2011. Intervjun handlar om allt från Greklandkris (”Det är mycket osannolikt att Grekland klarar sig utan en rekonstruktion”) till den amerikanska statsskulden (”Vi har inte mycket tid på oss”).  Han menar att det finns mängder av likviditet i den amerikanska ekonomin som ingen använder, framförallt eftersom byggsektorn är ”virtually dead”. “Risken för inflation oroar mig”. Och som en pikant avrundning på samtalet säger han att bland alla de presidenter han arbetat med (sju stycken fram till och med George W. Bush) är det dött lopp mellan Nixon och Clinton om vem som var smartast. Men klokast (”wisest”) var Gerald Ford.

Intervjun finns här (37 minuter, 17 juni 2011)

……………………………………………………………………………..

Fareed Zackaria är i mitt tyckte en av de absolut mest kunniga och intressanta politiska kommentatorerna i USA med sina böcker och med sitt timmeslånga CNN-program GPS varje söndag kväll (om man ser programmet i Sverige).  Vill man veta vad som är på gång i världen är det värt att lyssna till vad Zackaria säger. (Han är för övrigt också kolumnist i Times Magazine och Washington Post). Det här är en Charlie Rose-intervju med Zackaria från den 31 maj 2011.

Samtalet, som nästan är en timma långt, handlar om hur världen ser ut just nu, och om hur den politiska och ekonomiska utvecklingen kan förväntas bli. Det handlar om Kina, Indien, Mellanöstern, Iran, Turkiet etc. Och inte minst om USA.  Den röda tråden i samtalet är USAs nya roll i världen. Zackaria är mycket kritisk till den självtillräcklighet som USA visar, en slags oförmåga att ta vara på hur andra länder ordnar sina samhällen. Liksom till det dysfunktionella amerikanska politiska systemet.

Titta på intervjun här (54 minuter)

………………………………………………………………………

En av de mest intressanta frågeställningarna idag är, tycker jag, hur väst kommer att klara konkurrensen med Kina och andra östasiatiska länder. Eller uttryckt mera precist, om den västliga liberala demokratin med kapitalism grundad på privat ägande är en effektivare ekonomisk-politisk modell än den som formas av upplysta icke-demokratier med ett stort inslag av statskapitalism, typ den vi har i till exempel Singapore. Det här är ett intressant samtal med en av Singapores mest erfarna politiker, den 88-årige fd premiärministern, Lee Kuan Yew. Lågmält, initierat, tydligt och med stor charm ger han sina synpunkterallt från Kina och statskapitalism till USA och demokrati.

Titta på videon här (från den 28 mars 2011, 52 minuter)

Det måste kanske sägas att Lee står för en politik som de flesta av oss i Europa/USA inte känner igen, eller tycker om. Han menar (även om inte det framgår av den här intervjun) att en form av auktoritär paternalism leder till relativt högre ekonomisk tillväxt än liberal demokrati. Kort sagt, den upplysta auktoritära regimen är ekonomiskt överlägsen den västerländska modellen  (Jag noterar emellertid att Lee konstaterar att ”state capitalism is not as effective as private capitalism”.) Priset mätt i vissa friheter, typ yttrandefrihet, är högt. Singapore har varit ökänt för sina ansträngningar att tysta ner presskritik och för att kränka politiska motståndares mänskliga rättigheter. Dessutom blandar sig Singapores regering i sina medborgares privatliv i en utsträckning som skulle vara otänkbar i västerlandet, till exempel var man får bo. Lee berättar i intervjun att i Singapore tillåts ingen bostadssegregation, alla folkslag och kulturer skall blandas.  Men som sagt, mot dessa inskränkningar i de liberala friheterna står enastående ekonomisk framgång och hög relativ levnadsstandard.

……………………………………………………………………………

Det här är en ovanligt intressant diskussion från Davos (från den 28 januari) där en grupp politiker och företagsledare diskuterar hur världen skall åstadkomma “sustainable development”, uthållig tillväxt. Diskussionen är ärlig, initierad och konstruktiv. En av de mest insiktsfulla deltagarna (i mitt tycke) är Filipe Calderon, Mexicos president. Han sätter fingret på det verkliga hindret för att åstadkomma en djupgående förändring, det han kallar ”det falska dilemmat”, detta att så gott som alla politiker tror att tillväxt står i motsatsställning till uthållig tillväxt. Så är det inte menar Calderon.

Diskussionen leds av Thomas Friedman. Titta på samtalet här (“Redefining Sustainable Development”, 70 minuter).

.

………………………………………………………………………..

 

Gordon Brown, fd engelsk primärminister, intervjuas här under nästan en timma (50 minuter) av den skicklige Charlie Rose. Gordon Browns image som tråkig och lite träaktig är säkert svår att tvätta bort.  Den här intervjun gör sitt till att ändra på den imagen. Gordon Brown är en person med en helt unik erfarenhet från politikens innersta rum som nu står fri att berätta om sina erfarenheter. Och han gör det öppet, kunnigt och definitivt inte utan charm. Det blir ett politiskt-filosofiskt samtal om världsekonomin nya förutsättningar, om Europas plats i det globala ekonomin, om  politiken och om moral och etik. Det är absolut en intervju värd att titta på. Intervjun gjordes den 13 december 2010.

Ladda ner intervjun här

…………………………………………………..

Det här är en ”värd-att-lyssna-på-föreläsning” av Stephen Marglin, ekonomiprofessor vid Harvard och känd för sina vänstersympatier, från början Marxist. I föreläsningen, som är från 2008, ungefär samtidigt som han gav ut sin uppmärksammade bok The Dismal Science, diskuterar han utförligt marknadens och den klassiska ekonomins begränsningar och problem. Mest intressant i mitt tycke blir Marglin när han diskuterar hur marknaden urholkar människors känsla för samhället och det gemensamma. Eller som han uttrycker sig på ett ställe: ” ’The Winner Takes It  All’-samhället kan aldrig bli något samhälle”.

Tänkvärt och oortodoxt av en nationalekonomiprofessor! (ca 100 minuter). Även frågestunden efter föreläsningen är värd att titta på. Titta på föreläsningen här.

……………………………………………………………………………………………

 

rose472

Charlie Rose är av USAs mest respekterade journalister, numera med dagliga TV-sända intervjuer inom Bloombergs. Här intervjuar han Stephen Roach och James Fallows om den långsiktiga ekonomiska och politiska utvecklingen i Kina. Båda, Roach ekonom och Fallows journalist, har bott i Kina fram till helt nyligen och det hela utvecklas till ett initierat, lärorikt och högklassigt samtal. Absolut sevärt!

Titta på intervjun här (ca 30 minuter). Från den 16 augusti 2010.

 

Tidigare intressanta videos

 

 

Marc Faber träffar man ideligen på i amerikanska TV-program som Forbes, CNBC och Bloombergs där han uttalar sig om aktie- och andra investeringsmarknader och politik. Han är kontroversiell och drastisk (typ:  ”Obama Makes Bush Look Like A Genius”) , ofta på tvärs mot den konventionella sanningen, det är inte för inte som han kallas Dr Doom. I det här anförandet får han gott om tid (över 60 minuter) att utveckla hur han ser på den globala ekonomin och de politiska utmaningarna. Jag håller definitivt inte med om allt han säger men det är svårt att inte bli fascinerad. Och mycket är tänkvärt. Anförandet hölls inför det som kallas Mises Circle vid Mises Institut i New York den 22 maj 2010.

De Powerpoint-bilder som Marc Faber använder sig av kan man ladda ner här.

…………………………………….

ferguson

 

Niall Ferguson, engelsman, professor i historia vid Harvard och enligt Time Magazine en av världens 100 mäktigaste personer (i kraft av sin kunskap och förmåga att kommunicera får man förmoda), håller den 13 maj 2010 en föreläsning vid Peterson Institute i Washington DC med titeln: “Fiscal Crises and Imperial Collapses: Historical Perspectives on Current Predicaments.”  Det är en mycket mer intressant föreläsning än vad titeln antyder. Och inte så lite skrämmande. Utgångspunkten är den grekiska krisen men egentligen handlar föreläsningen om vad historien berättar händer med länder med stora, och snabbt växande statsfinansiella underskott.

Titta på föreläsningen här (ca 45 minuter). Den finns också i utskrift inklusive den efterföljande diskussionen. Läs den här.

Källa:  Peterson Institute

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email

2,401 Kommentarer

Skriv kommentar