karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Amerikanska huspriser 1890-2011

Den här figuren (klicka för större bild) visar utvecklingen för amerikanska huspriser (småhus) under en 120-årsperiod, från 1890 fram till 2007. Det är prisutvecklingen i reala termer (röda kurvan) respektive nominella priser (blå kurvan). (Det är Robert Shiller som tagit fram figuren vilket borgar för kvalitén, figuren finns i hans bok Irrational Excuberance.) Den visar att de inflationsjusterade huspriserna med en dipp under 1930- och 40-talen i stort sett låg stilla under 100 år på nivån kring $125 000 (2007 års priser). Kurvan visar också att räknat från sent 1990-tal och fram till finanskrisen fick de amerikanska huspriserna ”spader” och bröt genom en drastisk uppgång kraftigt mot det historiska mönstret.

Den intressanta frågan är vad som hänt efter 2007. Det visar den andra figuren (klicka för större bild). Också den med inflationsjusterade priser. Det vi kan se är att våren 2011 har det historiska nivån till stora delar återtagits. Priserna är, kort sagt, nere på ungefär samma nivå som gällde 1980. Då hade emellertid priserna stigit under 1970-talet så det kan mycket väl vara så att det återstår en bit ytterligare prispress för att vi skall vara tillbaka på nivån kring $125 000 (i 2007 års priser).

En viss reservation måste lämnas för jämförbarheten mellan kurvorna. Den senare kurvan (från Chart of the Day) mäter medianpriserna. Det är också oklart i vilka priser som inflationsjusteringen skett. Jag vet inte heller med säkerhet om Robert Shiller använt medianpriser. Hur som helst är slutsatsen, så långt kan de två graferna ge ett stöd, att den extraordinära uppgången i de amerikanska huspriserna under en tioårsperiod från sent 1990-tal fram till 2007, grovt sett har eliminerats och den historiska trenden har återigen tagit kommandot.

Det är tankeväckande, men inte alls förvånande, att det finns en hög grad av parallellitet mellan husprisernas utveckling från, säg, 1995 fram till 2007 och utvecklingen för de finansiella tillgångsmarknaderna, typ aktiemarknaden, och för till exempel vinsterna i banksektorn. Efter 2007 är nedgången i de amerikanska huspriserna emellertid kraftigare än för nästan alla andra tillgångsmarknader. Bankaktierna har till exempel ”fjädrat tillbaka” mycket kraftigt efter våren 2009.

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email
2011-05-31

4 Kommentarer

Skriv kommentar