karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Australiens ekonomi går som tåget (1)

Vi vet att den svenska levnadsstandarden (mätt i BNP per capita i reala priser) under 2000-talet har utvecklats bättre än vad som gällt för Euro-länderna som grupp. Och faktiskt också bättre än USA och England.

australiaDet är mera tankeväckande att Australiens ekonomi  under samma period har gått ännu bättre än Sveriges enligt den här figuren (klicka för större bild). Och att Nya Zeeland trots alla sina svårigheter ligger på ungefär samma nivå som Sverige 2009. Jag har skrivit mer om Australiens respektive Nya Zeelands ekonomi här respektive här.

PS  1. Figuren är hämtad från ett tal som den australiensiske centralbankschefen höll nyligen (finns här). 2. Notera att den svenska siffran (119,7) som jag skrivit till i diagrammet är grundade på uppgifter om BNP per capita i fasta priser för helåret  1998 respektive 2009. Diagrammet i övrigt är baserat på kvartalsuppgifter. Det är också oklart om siffrorna i diagrammet räknats om till USdollar eller AUdollar.

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email
2010-10-29

1 Kommentar

Skriv kommentar