karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Den globala obligationsmarknaden (och den bör man lyssna till) är uppenbarligen fortsatt oroad

Den här grafen  (från Business Insider) är tänkvärd tycker jag, klicka för större bild. Den röda kurvan visar utvecklingen för Standard & Poor500 (ett av de stora amerikanska aktieindexen) det senaste året, från februari 2011 fram till februari i år. Vi ser att det inte har hänt så mycket med kurserna på aktiemarknaden det senaste året. Och vi vet i grova drag orsaken, att 2011 har varit fylld av osäkerheter, Euro-krisen inte minst, som fått aktierna att vobbla.

Den blå kurvan visar utvecklingen för 10-åriga amerikanska statsobligationer (Treasuries”) under samma period. Utseendet på den kurvan är mera tankeutmanande. Att avkastningen på U.S. Treasuries föll i takt med aktierna under större delen av 2011 hängde samman med att oron fick de stora placerarna att fly till mer säkra papper, och inget kunde (i varje fall fram till Standard & Poors nedgradering i augusti 2011) vara säkrare än amerikanska statsobligationer.

Det som har hänt under hösten och fram till idag med avkastningen på Treasuries kan däremot verka mer förbryllande. Att trenden för den blå kurvan närmast är svagt sjunkande från en extremt låg nivå är märkligt. Det måste ha något att göra med antingen förändringar i risk eller tillgång/efterfrågan. En tänkbar förklaring skulle kunna vara att riskpremien sjunkit. Det är emellertid inte sannolikt. Det borde snarare vara tvärtom eftersom de amerikanska politikerna förefaller mer låsta i sina positioner vad gäller att komma överens om en långsiktig plan för statsskuldens hantering än någonsin. En annan tolkning skulle kunna vara att det inte är risken kopplad till USA som är problemet utan framtidsutsikterna för den globala ekonomin som marknaden i så fall bedömer som fortsatt allvarlig, så riskfylld att man köper ännu mer U.S. Treasuries och pressar avkastningen. Att Federal Reserves extrema lågräntepolitik, och pengatryckande (genom så kallad Quantitative Easing), skulle kunna pressa avkastningen avsevärt, och vara en viktig förklaring till varför det ser ut som det gör, är heller inte sannolikt.

Det kanske finns någon annan förklaring som jag inte förstår. Hur som helst antyder den låga, och svagt sjunkande prisnivån på U.S. Treasuries under det senaste halvåret att den globala obligationsmarknaden är allvarligt oroad inför framtiden.

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email
2012-02-19

Skriv kommentar