karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Det är en myt att de amerikanska lönerna är höga

Den här tabellen (klicka för större bild) över timlönerna för en arbetare i tillverkningsindustrin i olika västländer finns i en intressant artikel i The Atlantic (från den 9 januari 2012). Artikeln är skriven av den alltid tänkvärde Richard Florida.

Lite grovt kan man säga att de länder som ligger högst på listan (och som också har sin samhällsekonomi i någorlunda balans), rimligtvis bör vara de länder som är mest utvecklade. Jag definierar då utveckling som ett mått inte bara på relativ ekonomisk nivå (typ BNP per capita) utan också på hur människorna i landet mera generellt lever sina liv. Wilkingson & Pickett har till exempel i sin bok The Spirit Level visat på ett starkt samband mellan relativa inkomstskillnader i ett land och graden av sociala problem. Större inkomstskillnader, större sociala problem. Med andra ord, det är en hypotes att ju längre ner på listan ett land kommer desto längre ner i den relativa utvecklingen så definierad ligger landet.

Det mest anmärkningsvärda är, tycker jag, att USA kommer först på plats 14 på listan. Det är särskilt anmärkningsvärt eftersom det bör finnas ett samband mellan landets relativa produktivitetsnivå och de ersättningar (i meningen Total Hourly Compensation) som kan betalas till en arbetare i tillverkningsindustrin. Med andra ord antyder rangordningen i den här tabellen att USA i praktiken inte har det övertag i produktivitet visavi andra OECD-länder, och inte minst visavi Nordeuropa, som det ofta sägs att det har.

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email
2012-01-10

2 Kommentarer

  1. Your article gave me a lot of inspiration, I hope you can explain your point of view in more detail, because I have some doubts, thank you.

Skriv kommentar