karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Det exploderande storföretaget

 

Det exploderande storföretaget handlar om att västvärlden sedan ett par decennier är inne i ett paradigmskifte, storföretagssamhället som så tydligt dominerat 1900-talet håller på att bytas ut mot något nytt. Storföretaget exploderar, bildligt och bokstavligt, och ut kommer “Det nya företaget” med långtgående konsekvenser för både företagen och politiken.

31 sidor
Ladda ner

Det exploderande storföretaget är också titeln på en bok (SNS, 2004) där denna utveckling granskas mera i detalj.

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email

Skriv kommentar