karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Det gamla företaget vs Det nya företaget (kortdefinition 1)

Det klassiska, vertikalt integrerade storföretaget (Det gamla företaget) där det mesta av produktens värde tillverkades i egna anläggningar och med egen personal finns knappast längre. Konkreta exempel kan vara de stora bilföretagen, Ford, General Motors etc., under 1960- och 1970-talen. Vi har sedan ett par decennier steg för steg fått en ny typ av företag (Det nya företaget) som i sin mest utvecklade form bäst kan beskrivas som en liten kärna omgiven av ett nätverk av ”samverkansenheter”, för det mesta ägarmässigt fristående företag. Det stora företaget blir en ”spindel i nätet” som äger de nyckeltillgångar som en ekonomiskt framgångsrik verksamhet på ett visst produktområde kräver men i övrigt samverkar med andra. Dell Computer (Dell), Cisco, IKEA, H&M och Johnson & Johnson kan vara exempel på Det nya företaget i storföretagstappning.

Läs mera i essän Det exploderande storföretaget

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email
2009-03-30

Skriv kommentar