karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Det residuala kontraktet

 En av aktörerna i ett företag – ägaren – har en primus-inter-pares-roll i meningen att denne är kontraktslutande part i alla de överenskommelser, explicita eller implicita, mellan aktörerna som är grunden för samverkan. Ägaren har ensam rätten att inom givna ramar (1) leda och kontrollera samverkan, (2) disponera det som blir över (vinsten) när alla kontrakt infriats samt (3) rätten att överlåta ägandet till en tredje part.

Dessa tre ägandets rättigheter – rätten att bestämma, rätten till avkastningen samt rätten att sälja – är det residuala kontraktet,(Grossman & Hart, 1986), det fiktiva kontrakt som ägaren av ett företag har med sina intressenter – de som företaget har en marknadsrelation till, de anställda och det allmänna – och som talar om vad dessa för sin del accepterar från en ägares sida.

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email
2009-04-02

6 Kommentarer

Trackbacks

  1. therapist nj
  2. สล็อตเว็บตรง
  3. super kaya88
  4. führerschein kaufen original
  5. เว็บพนันออนไลน์

Skriv kommentar