karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Ett fascinerande (och ganska oroande) anförande om den finansdominerade värld vi lever i

Steve Keen, australisk ekonomiprofessor, är en kontroversiell person bland ekonomer. Somliga betraktar honom som en jöns som fått basala ekonomiska sammanhang om bakfoten. Andra tror att han är något väsentligt på spåren (jag tillhör den kategorin). Hans grundläggande tes är att vi, den så kallade utvecklade världen, håller på att köra den globala ekonomin in i en gigantisk finansiell bubbla genom en ständigt växande skuldsättning (i relation till BNP). Och hans modeller ger, tycker jag, ganska övertygande bevis för att det finns en koppling mellan den privata sektorns (hushållens & företagens) skuldsättning och aktiviteten i ekonomin, kopplingar som egentligen inte borde finnas enligt klassisk nationalekonomi. Han visar till exempel att det finns ett klart samband mellan förändringar i privat skuldsättning och förändringar i konsumtion och sysselsättning. Med andra ord, ökar/minskar den privata skuldsättningen är det – allt annat lika – hög sannolikhet för att sysselsättningen ökar/minskar. Jag har skrivit mer om hans teorier här.

För en tid sedan var Steve Keen i Kanada och presenterade sina idéer. Det är en föreläsning (47 minuter) värd att titta på om man inte är allför dogmatisk i sin neo-klassiska nationalekonomiska övertygelse. Om inte annat kan man fascineras av Steve Keens avancerade pedagogik.

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email
2012-07-08

1 Kommentar

  1. I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

Skriv kommentar