karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Ett sätt att se på företaget

omslagettsatt

 

 

Grundtanken i essän är att ett företag, vilket företag som helst företag, kan ses som en portfölj av tillgångar som ägaren försöker hantera på bästa möjliga sätt. Det sättet att se på företaget gör att vi lättare kan förstå en del av de strukturfenomen, till exempel outsourcing, som kännetecknat företagen de gångna två decennierna. På ett mera övergripande plan förstår vi också bättre drivkrafterna bakom det paradigmskifte som marknadssektorn i västländerna är inne i, övergången från storföretagssamhället till det jag kallar Det nya företagets samhälle.

Ladda ner  (ca 30 sidor)

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email

Skriv kommentar