karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

“Every Nation for Itself”

Ian Bremmer, amerikansk statsvetare (professor vid Columbia University) med mer av global utblick än de flesta, har i dagarna kommit ut med en bok – Every Nation for Itself: Winners and Losers in a G-Zero World – som redan hunnit bli mycket omtalad och mycket prisad. Budskapet är i korthet att vi kommer med tiden att få en global värld där ”varje nation får klara sig bäst den kan”, och där det inte längre finns någon plats för en beslutsordning där en handfull stora länder – G1. G7, G20 etc. – bestämmer över alla andra. Vi kommer att leva i en ”G-Zero World”.

I den här Charlie Rose intervjun från den 4 maj 2012, utvecklar Ian Bremmer sina tankar. Väl värt att titta på för den som vill förstå varför länder som Kanada och Turkiet och regioner som Sub-Sahara Africa sitter med starka kort i en G-Zero World. Jag tolkar Bremmer så att länder/grupper av länder som är tillräckligt stora för att göra skillnad, som är politiskt självständiga och därmed flexibla, och som har resurser eller produkter som är attraktiva på den globala marknaden, blir vinnarna i denna nya värld.

Titta på intervjun här (27 minuter)

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email
2012-05-16

Skriv kommentar