karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Fast lön

                                                                                  

 

 

 

 

ca 30 sidor

Laddda ner 

 

 

 

 

Bakgrunden är den här:
För över 20 år sedan, 1996, gav jag ut ett litet häfte, Varför håller vi på att få ett så orättvist samhälle?, där jag analyserade hur det kom sig att inkomsterna i det moderna samhället fördelas så orättvist mellan arbete och kapital. Det  resonemanget utvecklade jag senare i ett kapitel i Det nya företagets samhälle (SNS, 2004) som den här texten är hämtad från. De ekonomiska orättvisorna och snedheten i inkomstfördelningen är verkligen idag ett relevant  politiskt problem.  Och mindre diskuterat än vad problemet egentligen är värt.  För det är bara att konstatera att arbetet, och i synnerhet de svagaste gruppernas arbetsinkomster, under senare decennier har fått stå tillbaka för kapitalet som fått en allt större del av kakan överallt i västvärlden. Eller uttryckt på annat sätt, kapitalandelen av förädlingsvärdet har ökat. Den tendensen började någon gång kring 1980 och gäller av allt att döma fortfarande – och ju längre den består, desto större blir det politiska problemet.

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email

64,481 Kommentarer

Skriv kommentar