karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Flytta pengar ekonomin

 

 

  

 

ca 15 sidor

Ladda ner

 

 

 

 

Bakgrunden är den här:
Flytta pengar-ekonomin – behövs den? är ett kapitel i Det nya företagets samhälle (SNS, 2004), ett av fyra kapitel med överrubriken “Fyra institutioner vi kanske inte behöver”.  Det är ett försök till analys av den finansiella transaktionsekonomins överdrifter, det jag kallar andrahandsmarknadsraseriet, i texten exemplifierat med aktiemarknaden.

Finanskrisen 2008/2009 gör den här texten mycket hetare än när jag skrev den. Jag avlutar kapitlet med dessa nästan profetiska ord:

Antingen kan andrahandsmarknadsraseriet vara ett uttryck för en ännu omogen marknad, broilad av stora finansiella obalanser, höga kapitalandelar…Eller också är andrahandsmarknaden som den ser ut idag en genuin imperfektion, en negativ externalitet, som marknaden definitionsmässigt inte klarar av att åtgärda på egen hand. Då kan politikerna komma att enas om att dämpa handeln, kanske på det sätt som Keynes och Tobin och andra menade kunde bli nödvändigt. Politiken kommer i så fall ganska säkert att få sin kraft av att något drastiskt och negativt kommer att inträffa på penning-, kapital- eller valutamarknaderna, kanske en ny börskrasch typ 2000-talets början, kanske en ny valutakrasch typ Mexico 1994/95, kanske något mycket större, ännu helt oupplevt och otänkt.

Finanskrisen 2008/2009 var just ”…något mycket större, ännu helt oupplevt och otänkt”. Man kan ändå efter några år inte med bästa vilja i världen säga att politikerna har tagit sitt ansvar att radikalt minska risken för att något liknande händer igen. Aktörerna har blivit ännu större, inte minst i USA. Andrahandsmarknadsraseriet har om möjligt blivit värre. Vi kommer ganska säkerhet att få se en ny djup finanskris. Problemet är att vi inte vet när.

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email

Skriv kommentar