karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Kineserna konsumerar mera, men ändå för lite

Bilden vi har av den kinesiska ekonomin är att den till stora delar lever på att exportera till västvärlden. Med andra ord att exporten svarar för merparten av tillväxten. Ingenting kan vara mera fel om man tolkar de uppgifter som för några dagar sedan kom från National Bureau of Statistics i Peking. Där sägs det att under årets första tre kvartal svarade konsumtionen för 55% av den kinesiska tillväxten, mer än vad investeringarna bidrog till.

Den bilden håller också i ett längre tidsperspektiv som den här grafen (klicka för större bild) visar (Källa: Economist). Lite förenklat kan man säga att med variationer från ett år till ett annat har konsumtionen och investeringarna helt dominerat när det gäller att förklara tillväxten. Det som förvånar är att den kinesiska exporten, räknat netto, har så pass liten effekt som den har. Samtidigt skall man inte låta sig luras av diagrammet på den punkten. Det är en självklarhet att exportindustrin har skapat jobb och höga inkomster som indirekt syns både i ökad privat konsumtion och i höga investeringar. Det är den vägen som exporten i första hand har påverkat tillväxten.

Det diagrammet berättar är uppmuntrande i meningen att trenden är uppåt för konsumtionen. En sak är emellertid viktig att förstå. Konsumtionens nivå, 55% av BNP idag, är summan av privat och offentlig konsumtion. Det vi inte riktigt kan bedöma från diagrammet är om det är den privata konsumtionen som har ökat sin andel under senare år, eller om det är stora statliga satsningar på till exempel utbildning och sociala välfärdsprogram som förklarar att de röda staplarna blir högre för varje år. Jag skulle tro att det är det senare. Det är i så fall ett problem, den privata konsumtionen i den kinesiska ekonomin måste öka.

Det är oroande att de kinesiska investeringarna fortfarande i så hög grad står för tillväxten som framgår av diagrammet, uppemot 50% av tillväxten kommer från investeringar vilket är extremt högt jämfört med hur det ser ut i andra länder. Att de kinesiska politikerna stimulerade ekonomin med gigantiska infrastrukturprojekt och andra offentliga investeringar under krisåren 2008-2009 som diagrammet så tydligt visar är en sak. Men för att den kinesiska ekonomin på sikt skall utvecklas mer balanserat, och ge också den stora del av befolkningen, runt en miljard människor, som ännu inte på allvar fått ta del av stora reala inkomstökningar, ja då måste den privata konsumtionen svara för en ännu större del av tillväxten, och investeringarna en mindre del. Med andra ord, de röda staplarna i diagrammet måste i fortsättningen bli ännu högre (och de grå staplarna i motsvarande grad lägre).

 

 • Facebook
 • Twitter
 • Print
 • email
2012-10-28

19 Kommentarer

 1. js安全 hello my website is js安全

 2. obi93 hello my website is obi93

 3. astalos hello my website is astalos

 4. NAG2001 hello my website is NAG2001

 5. toserco hello my website is toserco

 6. the k2 hello my website is the k2

 7. koko188 hello my website is koko188

 8. ag grid hello my website is ag grid

 9. zona178 hello my website is zona178

 10. Aphrodisiac, This is a good website Aphrodisiac

 11. Impotence, This is a good website Impotence

 12. Phallus, This is a good website Phallus

 13. Genitals, This is a good website Genitals

 14. Sildenafil, This is a good website Sildenafil

 15. Phallus, This is a good website Phallus

 16. Porn, This is a good website Porn

 17. Viagra, This is a good website Viagra

 18. Impotence, This is a good website Impotence

Skriv kommentar