karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Läkare som skojare

dn-kopieraDet är naturligtvis ingen som tror att läkare är mera oärliga än någon annan professionell yrkesgrupp. De senaste dagarnas skriverier om att läkare och sjukgymnaster har skojat Stockholms läns landsting på många miljoner kan möjligen antyda motsatsen. Men att någon enstaka person under vissa betingelser försöker skoja systemet för att tjäna pengar åt sig själv är nog mera ett generellt mänskligt drag än någonting annat. Hur som helst är Stockholmsincidenten ett ekonomiskt marginellt problem för landstinget. Principiellt är det mera intressant. Och långt från okänt i den akademiska litteraturen. Det skall jag strax återkomma till.

Men dessförinnan en helt annan infallsvinkel. Fallet med de skojande läkarna och sjukgymnasterna i Stockholm sätter fokus på vad som fordras för att privat vårdföretagande i en modell som den svenska skall fungera effektivt. Det fel som ofta görs av politiker, och det gäller oavsett om man kommer från höger eller vänster, är att man inte tycks förstå det självklara – att privat vårdföretagande bara är en framgångsrik strategi på de områden av vården där marknaden fungerar. Och den fungerar långt ifrån överallt. Försöker man privatisera vårdverksamheter där det inte finns konkurrens mellan olika vårdgivare, offentliga eller privata, där patienterna inte har en praktisk möjlighet att välja mellan dessa vårdgivare, kanske inte ens vet om att det finns valmöjligheter, ja i så fall blir det på ett eller annat sätt problem.  Och det är inte hela kravspecifikationen.

Vi vet att marknaden fungerar bra om fyra villkor är uppfyllda.  (1) Att det finns konkurrens, (2) att kunden har full frihet att välja, (3) att fri etableringsrätt gäller för den som vill komma in på marknaden samt (4) att båda parter har den information de behöver för att fatta ett rationellt beslut. Det här är villkor som naturligtvis också gäller för vårdmarknaden. Men vårdmarknaden är mer komplicerad än den vanliga marknaden med bara två parter, köpare och säljare. Här finns alltid en tredje part inblandad, den som betalar. Vården kräver försäkring. I Sverige har vi ordnat det via skattesystemet, vårdens kostnader betalas så gott som helt via skattsedeln.  I andra länder är det privata försäkringsbolag, ibland vinstdrivande (som i USA), ibland non-profit företag (som i till exempel Tyskland), som ordnar försäkringsskyddet och betalar vad vården kostar.

Tredjepartsinblandningen sätter sin prägel. Framförallt kommer vårdmarknaden inte att fungera effektivt om inte den tredje parten, landstinget, kan skriva enkla avtal med de privata vårdföretagen. Eller uttryckt på annat sätt. Målet för landstinget/regionen måste alltid vara att hålla nere kontrakts- och kontrollkostnaderna, kort sagt vad det kostar att förhandla, skriva avtal och framför allt kontrollera att det man kommit överens om också fullgörs.  Uppfyller man inte ”enkla avtal”-kriteriet hamnar man förr eller senare i kostnadsexplosioner, övervinster i vårdföretagen och till sist också i politiska bekymmer. Den politiska skandalen Maria Beroendecentrum i Stockholm är ett exempel så gott som något.

Vilken slutsatsen blir? Ja, att framgångsrik privatisering inom vården kan vi förvänta oss bara i de delar där dessa fem kriterier är uppfyllda. Kort sagt gäller det för primärvården (”vårdcentralsvården”), äldreomsorgen och för mindre delar av den specialiserade sjukvården, särskilt för den standardiserade elektiva kirurgin. Går man utanför dessa områden blir det förr eller senare problem för finansiären/landstinget (och därmed för politikerna) ofta förknippat med just att det varit svårt att skriva enkla avtal eftersom verksamheten är komplicerad. Maria Beroendecentrum är ett exempel på det. Exemplet med de skojande läkarna och sjukgymnasterna i Stockholm handlar egentligen om något annat – att sannolikheten för ett opportunistiskt beteende (läs utnyttja systemet för egen vinning) är hög i vissa situationer. Som i till exempel systemet med läkare och sjukgymnaster som går på den så kallade nationella taxan.  Men det är ett mera generellt problem. Och det har både teoretiskt och empiriskt behandlats av den så kallade transaktionskostnadsteorin, kort TCE (efter Transaction Cost Economy). För TCE är just människans opportunistiska beteende centralt. En aktör på marknaden som ges möjlighet att utnyttja en situation för egen vinning (och med det kan menas både privat vinning och/eller vinning för det företag man är verksam i) kommer sannolikt att göra det, det är TCEs utgångspunkt.

Opportunistiskt beteende sätter gränser för marknaden

För vården är det särskilt en form av opportunistiskt beteende som man enligt TCE kan förvänta sig av privata vårdgivare – överkonsumtion, helt enkelt mer vård än vad som är medicinskt nödvändigt. Det hänger samman med hur incitamentsbilden ser ut. Om betalningen från landstinget innehåller någon form av prestationskomponent (vilket den ofta gör) tjänar den privata vårdgivaren pengar på att det görs fler behandlingar, tas fler prover etc. Patienten för sin del har svårt att bromsa. Han eller hon sitter i informationsunderläge, har inte lätt att bedöma hur många återbesök, röntgenbilder, laboratorieprov etc. som är nödvändiga. Låga besöksavgifter, högkostnadsskydd och annat gör att patienten inte heller har några starka ekonomiska drivkrafter att hålla igen.

saskulledetkunna-bli450Även beställaren, landstinget, sitter i underläge informationsmässigt. Det är svårt att från beställarens sida ifrågasätta en behandlingskedja, eller ett föreslaget ingrepp, för en patient med hänvisning till överkonsumtion av vård, och om det skulle vara möjligt är det under alla omständigheter kostsamt att komma fram till den slutsatsen. Men det görs försök. Det finns exempel från andra länder på att försäkringsbolag, som i det här avseendet sitter i samma sits som ett landsting, försöker tackla problemet genom att erbjuda premierabatt om patienterna accepterar en kostnadsfri ”second opinion”, en prövning av en annan läkare om den föreslagna behandlingen verkligen är nödvändig.

Det som har hänt i Stockholm faller inom den här ramen av opportunistiskt beteende från privata vårdföretagare. Naturligtvis sköter sig de flesta läkare som de ska. Men avarterna som antyds är de förväntade – att det tas betalt för mer än det jobb som de facto görs, att onödiga undersökningar debiteras, att samma patient återkommer extremt ofta, att en medicinsk åtgärd bokförs osannolikt många gånger etc. Den kvinnliga privatläkaren i Stockholm som nu åtalas uppgav att hon behandlade tumörer. I själva verket tog hon bort vårtor och gav ungdomar acnebehandling (Dagens Nyheter, 19 april 2010).

Det skall tilläggas att opportunistiskt beteende också kan leda till underkonsumtion av vård, att en patient inte får all den vård som medicinskt skulle kunna vara motiverad. Vid vårdvalsmodeller ersätts vårdgivaren med ett förutbestämt belopp per listad patient och skall för den samlade ersättningen till kliniken erbjuda en viss specificerad primärvård. Det ligger i sakens natur att en sådan modell kan ge läkaren som möter patienten incitament att ransonera vården för en enskild patient helt enkelt eftersom vårdföretaget eller doktorn själv tjänar pengar på att vara ”snål” med behandlingar eller diagnostiska undersökningar.  (Att det också förekommer i verkligheten visade TV-programmet Kalla Fakta i oktober 2007 då man granskade ett antal privata vårdcentraler.)

Mera generellt kan man säga att det alltså finns två typer av sådana här ”beteendeproblem” förknippade med privat vårdgivare. Det första handlar om att patienten får den vård han eller hon skall ha (och i vissa fall kanske till och med mer än vad som skulle krävas) men att kostnaderna för vården blir högre än de skulle behöva vara. Den situationen får vi när den privata vårdgivaren genom till exempel ersättningsmodellens utformning har en möjlighet att agera opportunistiskt, och också gör det. Finns den risken leder det till komplicerade kontrakt och höga kontrollkostnader, beställaren försöker helt enkelt stämma i bäcken. Det andra, allvarligare problemet, det vi just diskuterade, är att patienten inte får den behandling som han eller hon medicinskt sett borde få eftersom ett opportunistiskt beteende från vårdgivarens sida leder till underkonsumtion.
Det är tänkbart att det med tiden också kommer att utmejslas ett tredje problem med opportunistiskt beteende. Det gäller särskilt när privata vårdgivare ersätts med någon form av förutbestämd, fast ersättning, som till exempel vid vårdvalsmodeller. Den privata vårdgivaren kan då ha incitament att medvetet försöka påverka klinikens eller vårdcentralens ”portfölj” av patienter så att de mest krävande på lång sikt stöts bort, över på privata konkurrenter eller på offentliga vårdgivare, och de mest ”lönsamma” behålls. Det kan också finnas incitament för den privata vårdgivaren att inte etablera sig på vissa platser med till exempel en vårdcentral om man misstänker att de potentiella patienterna i upptagningsområdet är ovanligt resurskrävande. Ett motmedel mot sådana beteenden är att differentiera betalningen. Landstinget kan helt enkelt variera per-capita-ersättningen efter ålder, bostadsort, andel invandrare etc.

Det är inte så att jag tror att opportunistiskt beteende skulle vara ett mycket stort problem i den praktiska vardagen i ett vårdsystem med fler privata vårdgivare än vad vi har idag. Det skulle det säkerligen inte vara, i synnerhet inte i ett land som Sverige med sina väl utvecklade institutioner. Och säkert inte om privata aktörer bara får ta hand om de delar av vården som lämpar sig för marknaden. Det viktiga är att det finns en medvetenhet om att den empiriska forskningen tydligt visar att opportunistiskt beteende förekommer.

Jag har skrivit mera om det här problemet i min bok Så skulle det kunna bli. Läs mera här.

 • Facebook
 • Twitter
 • Print
 • email
2010-05-07

747 Kommentarer

 1. buying prescription drugs in mexico: mexican online pharmacy – mexican rx online

 2. online meds without prescription canadian drug store online or rx online no prior prescription
  https://images.google.mv/url?q=http://buydrugsonline.top top rated canadian mail order pharmacies
  online canadian pharmacy no prescription pharmacy in canada and prescription prices express pharmacy

 3. canadian valley pharmacy: canada pharmacy world – vipps canadian pharmacy

 4. http://indiapharmacy.site/# india pharmacy mail order

 5. It is not my first time to pay a visit this site, i am visiting this web site dailly and take pleasant data from here daily.

 6. http://claritin.icu/# ventolin online canada

 7. where can i buy cheap clomid: clomid best price – can i get generic clomid pills

 8. ventolin 2.5: buy Ventolin inhaler – ventolin uk prescription
  http://gabapentin.life/# medicine neurontin

 9. Скоростроительные здания: финансовая польза в каждом блоке!
  В современной действительности, где минуты – капитал, скоростройки стали реальным спасением для фирм. Эти инновационные конструкции обладают твердость, финансовую эффективность и быстроту установки, что дает им возможность идеальным выбором для разных коммерческих начинаний.
  Быстровозводимые здания
  1. Скорость строительства: Минуты – основной фактор в предпринимательстве, и объекты быстрого монтажа обеспечивают существенное уменьшение сроков стройки. Это значительно ценится в сценариях, когда актуально оперативно начать предпринимательство и начать зарабатывать.
  2. Экономичность: За счет оптимизации процессов производства элементов и сборки на месте, экономические затраты на моментальные строения часто остается меньше, по сопоставлению с традиционными строительными задачами. Это предоставляет шанс сократить издержки и обеспечить более высокий доход с инвестиций.
  Подробнее на https://scholding.ru/
  В заключение, быстровозводимые здания – это отличное решение для предпринимательских задач. Они объединяют в себе молниеносную установку, экономическую эффективность и повышенную надежность, что дает им возможность идеальным выбором для предприятий, имеющих целью быстрый бизнес-старт и получать прибыль. Не упустите возможность сократить затраты и время, оптимальные моментальные сооружения для вашего следующего начинания!

 10. can i get generic clomid without rx: where to buy clomid tablets how to get cheap clomid prices
  buy generic clomid prices https://clomid.club/ how can i get clomid tablets

 11. ventolin over the counter uk: can i buy ventolin online ventolin cost usa
  ventolin prescription online https://claritin.icu/ ventolin 2mg tab

 12. proventil ventolin: ventolin 4 mg tabs buy ventolin nz
  ventolin.com https://claritin.icu/ ventolin otc australia

 13. http://paxlovid.club/# paxlovid pharmacy

 14. wellbutrin generics: Buy Wellbutrin online – wellbutrin xl

 15. paxlovid covid: Buy Paxlovid privately – buy paxlovid online
  http://clomid.club/# where can i get cheap clomid

 16. ventolin 100: ventolin tablets uk ventolin 4mg uk
  ventolin hfa inhaler https://claritin.icu/ albuterol ventolin

 17. ventolin pill: ventolin without a prescription ventolin nebules
  ventolin prescription online https://claritin.icu/ can you buy ventolin over the counter in nz

 18. http://paxlovid.club/# Paxlovid over the counter

 19. buy ventolin online europe: buy Ventolin inhaler – ventolin 108 mcg

 20. can you get cheap clomid without rx: Clomiphene Citrate 50 Mg – can i get cheap clomid online
  https://wellbutrin.rest/# can i purchase wellbutrin without prescription in canada

 21. My brother suggested I might like this blog. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 22. paxlovid price https://paxlovid.club/# paxlovid cost without insurance

 23. Shemmale farting pornGay opponentsPatrricia heaton thumbsSexx in sri lankaStevefock homegrown pornAnal annd pissy toyUrban planning and sex workersPregvnant porn movie postLatex
  softwarre downloadAsiaqn coounseling servuce seattleFree homemade druk fuckedBdsm in south
  flSexy beach bae wallpaperWhore fucks herselfVideo clips of girls strtipping
  nudeFlash hardcore kasuni fupl versionHomeless people getting fuckedStip clbs in crystal city virginiaHot tedens getting gangbangedLatex heels video freeSylvester stalone soft pornFree sex video mpeg updated dailyGriis nakedHedonism naked picturesNurse femdom flickrBrazil colegialas pirn videoPlayyboy naughhty amateurs hode islandMillie minchen vintageAsioan gamke
  2007 jelsoft enterpprises ltdAsian wonen lift carryPipedream products fatt cock meeium fleshAdult toys foor
  femaleNudde mudd westlin https://bit.ly/3vgwc6a Caffiene afffects penisMoms with vibratorsAmatuer girlfriend blkw jobs
  https://tinyurl.com/yjdpu6ad Fuuck forever downloadDifferent pssy raace tasteSex sfing nnets worlds greatest ddad
  https://bit.ly/3pbTGXx Pantyyhose folt fuckClubbing girls party lesbian nakedWatch mp4 porn https://bit.ly/3p5LRlV Portuguese
  breakfawt sexualVagnal mucus annd bloodTiiny russian sexx movie
  https://bit.ly/34Sk6DX Comic trip guuy with eye patchEsc escorts portpand oregonLisa rinna thumbs
  https://bit.ly/3nj0q4w Dow will bottom att 6000Breast cancer cover-upBetth smioth beast https://bit.ly/3lwMjH6 Girlls afrdaid
  to touch dickLingerie snshi papillon rrose torrentVintage fofd colours https://cutt.ly/vcXCMLQ Seex edd rocksSuck
  off black men moviesSexee lesbian gratuit https://tinyurl.com/2eb4oly3 Disney land icket price adultBoobb lindsay lohans sideBeach escort serviices vaa vikrginia https://bit.ly/3qFkscj Tina feys nakedHairy verch hhay nutrient analysisVery
  tjny nuhde girls https://bit.ly/3qFgAHT Lezbian sex tapesGaay
  bdsm datiung sites2d seex games multiplater
  https://bit.ly/2Sw7w7k Sexyy female escorrts in unitsd statesEighyeen bikiniHoot sexy girl music videos https://bit.ly/350msAT Hot bikinis for
  2010Battewred asian womenSpaqce mountain tits https://cutt.ly/OUHMCtl Lesban teedn babesMotherr annd stp dughter pornBusty
  blondes giviung bjs https://bit.ly/3fHMCgVBlonde redhhead doll iis mineAidfon escortBiig aass mother fuckinng tits https://tinyurl.com/ye4kck4a Older sluts milfsAsian sex slave trainedPhone sex jobvs
  iin ny https://bit.ly/3FYj4Yd Freee moms having sexx moviesMaale butt
  fuck cock suckLifeforce nude sscene https://bit.ly/3rtNtJL Video moven on for
  teensAmteur downlad free movie sitte videoPriyanka chopra sexy https://cutt.ly/1UTINV7 Imave femme pornoClover
  naked1970 box collectible collctible decorative music pree unbranded vintage https://bit.ly/3vqV8If Ed buns and 77 sunset stripToile repair bwll cockIsreal pussy https://bit.ly/3iB5QUV Chrisitian mobile clips virgn marry appearanceIndependent adult educationAnjali free porn https://bit.ly/35eeNiff Enter penis during orgasmWife
  lets husband fuck neighbours girlyBush himself pants pee https://tinyurl.com/y8fcx467 Kim kardacion ssex tapeCaalog mail order vintageMature older tube https://bit.ly/3FXh4yY Taking iit
  hard iin thhe assOrgasm during gynn examBiig arolas fucking https://bit.ly/347obaz Asiaqn transexuals
  in pantiesBlack com sex videoWschler adult intelligene scale iv https://bit.ly/3vZYFNm Lebianns and vibratorsFreee
  nude photos off jennifer anistonAsiann sstyle loss weight https://bit.ly/3fJCww7 Female masturbation youngHustler parodyBoowsers castle henta fll version https://cutt.ly/UYC8bxj Vintrage gilberrt
  erector seet foor saleHealth benmefits in masturbationHot hentai redhead video https://cutt.ly/ZYmM5py Virttual sex jebna jamesonAter club
  stripFeline nal sac infection https://cutt.ly/CYheTHl Nakked pictures of poirn starsDominatrix escortVimtage jazck dqniels barrerl chair https://bit.ly/3s1EsVm Frree xxx crewam pie videoLandinbg strip xxxBoob surgery befgore and after https://bit.ly/3jiIeEI Bezutiful
  girls showijg ooff pussy videoFree office slutFlorida teen girl
  modls https://bit.ly/3bL0ztz Adult only material golden showersPre teen model
  galleryTop 10 paires oof booobs https://cutt.ly/mcFpHDV Male anal smuggling storiesWiide bottm
  steel mugLesbian bdybuilding pokrn https://bit.ly/3xUAHF7 Aggressive matuee
  womsn hugge blak dicksDrake and josh upskirtManuawl oof dry orgasm https://cutt.ly/InoCR7a Dani daniels dult modelFacial
  nervve originSimson family xxx picc https://bit.ly/38M7otf Paris hiltin sexx tale 3Exercise
  that decrease stomach not breastsBikini with 6 pack
  https://cutt.ly/9cH0AeC Boondage cleaveSttripper naed titRochester bbi sexujal women https://bit.ly/3A9PQ6i Freee crude pornGym pornstarsVide free ass ssex gayy fiilm
  https://tinyurl.com/ebxjyyah Mature boobs onn the beachGirls breasts inn prisonMan flip
  flops feish https://bit.ly/34vXDfN Retro drawsing hentaiVirgin naked models galleriesWife can’t orasm masturbate https://bit.ly/3lgeaME Video gorl rgy freeHot and sxy
  football cheerleadersFairview recovery services adult inpatient progrm https://tinyurl.com/2lfje2dq Kiim kardsahian sex ttape freeLingberie in berlinXxx seexy lesbians https://cutt.ly/yUx2Sjt Putto rican teenTeeen booy
  gettingg hardSex tips female masturbatuon https://bit.ly/3xrrjat Wwe alicia fox
  nudeTeebs analNaked indian teerns https://bit.ly/3gMrTKE Pictures ppov handjobFrree sexxy lack womeen wallpapersMature nakwd
  willing https://bit.ly/313Jfu2 Brutney fake nudeRedheaded sexy elfMeen pissing xtube https://bit.ly/32lzw5O Vertuql pussyFree porn sharingTotaly spies sex
  https://bit.ly/3coMiC2 Love eroticaSmall hardcore fuckingWomen wrestling vid thumbs https://bit.ly/3vAQLsN Huge clit
  skinny orgasmHaikry beautiful porn moviesNudist resorts inn ukBigg saggy lactating titsMom
  bathes my penisAsian empire resturaunt harrisburgFtv girl cojrtney
  pirn videoLesbvian love of sstep motherInterraciall creampie heatherTeenn black chat roomShaaved pussy
  in coffeyville ksPhot naqked at workHot blonde girls
  sexAduult mens worldViirgen first timne seex videosHenta endingsEmerson college gayFaat hhot
  latinas sexyWacth free lesbiaqn porn onlineLeporechaun weaing yankeees suck tshirtBikinis microo sexyCaught have sex onn thhe roodMoble friendly tgpVintage bino machineTighgt pussy ovsr age 21Shannon elizabeth
  naked picPenetration ester salaryDirty upskkirt tubeEncounter first gay story2004 asian tsunammi tectonic plates mapsGangbang abuse tubeMothers sucking son’s big cocksSex annd thee ity seasson 4 episode listPenny’s skut ringWassel
  bifed thumbBrwn vaginal bleeding and pregnancyMoira bdown nakedBig tit moms sucking
  cockKenya escoort womenSomething inn my assPeee at livejournalChase aand ssnborn vontage aad spankingXxxx mature interracialAudio of sex bloajob soundsSuzzi nudeNiko leee pornstarFree hrdcore pornstar bideosBuutt hole amateurVintage erotica brigitte lahaieWhatt
  to do while haveing sex

 24. paxlovid pill paxlovid india or paxlovid price
  http://alpha.astroempires.com/redirect.aspx?https://paxlovid.club/ paxlovid cost without insurance
  paxlovid covid paxlovid price and Paxlovid over the counter paxlovid for sale

 25. http://gabapentin.life/# neurontin 800 mg

 26. Pour déposer de l’argent sur un casino en ligne, plusieurs solutions vous sont proposées.
  eprivacy-verordnung.eu Certains casinos sont connus
  pour tricher et il est préférable de les éviter.
  aller Il s’agit d’un bonus qui est octroyé au joueur qui
  effectuer un dépôt d’argent sur le casino en ligne.

  https://www.rinconantelasdrogas.es/blog/index.php?entryid=12846

 27. buy paxlovid online: Paxlovid price without insurance – paxlovid generic

 28. paxlovid: paxlovid buy paxlovid india
  paxlovid price https://paxlovid.club/ paxlovid covid

 29. neurontin discount neurontin 300 mg cost or gabapentin generic
  http://cse.google.co.vi/url?q=https://gabapentin.life buy neurontin online
  neurontin india gabapentin 300mg and neurontin 1800 mg neurontin 300 mg mexico

 30. where to buy generic clomid pill: Clomiphene Citrate 50 Mg – cost generic clomid now
  http://paxlovid.club/# paxlovid covid

 31. can you get generic clomid tablets: Buy Clomid Online – where to buy clomid prices
  https://clomid.club/# cost of cheap clomid without a prescription
  how can i get clomid tablets Buy Clomid Online Without Prescription cost generic clomid

 32. generic clomid price: Buy Clomid Shipped From Canada – where can i buy generic clomid without dr prescription
  http://clomid.club/# how to buy clomid without dr prescription
  get clomid without rx how to get clomid no prescription where to buy generic clomid without a prescription

 33. can you buy cheap clomid: clomid best price – can i get clomid without rx
  https://clomid.club/# how to get clomid without rx
  buy cheap clomid clomid best price how can i get clomid without insurance

 34. how to buy clomid without rx: Buy Clomid Online – buy clomid
  http://clomid.club/# clomid without dr prescription
  cost cheap clomid no prescription can i get clomid without insurance where to get clomid without dr prescription

 35. http://gabapentin.life/# prescription medication neurontin

 36. best price generic wellbutrin: Buy bupropion online Europe – wellbutrin price

 37. wellbutrin cost – 750 mg wellbutrin wellbutrin buy
  brand name wellbutrin cost https://wellbutrin.rest/ buy brand wellbutrin

 38. get generic clomid: Clomiphene Citrate 50 Mg – how to get cheap clomid for sale
  https://clomid.club/# clomid generic
  where to get generic clomid without rx Clomiphene Citrate 50 Mg cost cheap clomid without prescription

 39. can i purchase cheap clomid prices: clomid best price – cheap clomid for sale
  https://clomid.club/# where to buy generic clomid prices
  buy clomid no prescription Clomiphene Citrate 50 Mg cost cheap clomid no prescription

 40. can you buy wellbutrin without a prescription usa: buy wellbutrin – 1800 mg wellbutrin
  https://clomid.club/# can i purchase clomid no prescription

 41. where to buy generic clomid pill: Buy Clomid Online Without Prescription – cheap clomid no prescription
  https://clomid.club/# can i order generic clomid now
  cheap clomid cost clomid price how to buy cheap clomid

 42. where buy cheap clomid pill: clomid best price – cost of clomid no prescription
  https://clomid.club/# can i get cheap clomid now
  buy clomid pills where can i buy clomid can you get clomid price

Skriv kommentar