karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Maria Beroendecentrum. Ett inlägg om vad för slags vård som lämpar sig för marknaden och “vinst i vården”

Jag gav 2008 ut boken “Så skulle det kunna bli” (läs om boken här) om det svenska vårdsystemet. Mera precist handlade boken om den fråga som har blivit mer och mer aktuell på senare tid – hur långt kan marknaden, och privata vinstutdelande företag, ta hand om vården (och andra delar av vård-skola-omsorg-sektorn) utan att det blir bekymmer av olika slag. Det följande är en artikel (från min vårdblogg www.groveda.com) från augusti 2008 om skandalen Maria Beroendecentrum. Jag blev påmind häromdagen av en läsare om att artikeln kanske kunde vara intressant också idag med Carema-debaclet och annat av samma slag. Så här kommer den:

 

På våren 2002 bolagiserades och privatiserades tidigare landstingsägda Mariaenheten för vård av alkoholister och narkomaner i Stockholm. De senaste dagarna har vi kunnat läsa om att ägarna av Maria Beroendecentrum (som verksamheten numera kallas) för sina fem första år, 2002-2007, har tagit ut 84 miljoner kronor i aktieutdelning. Mest har de fem huvudägarna fått, runt 8 miljoner kronor var. Det betyder att man tjänat runt 10% på omsättningen i skattad vinst per år. Det är anmärkningsvärt högt med tanke på att ägarna i praktiken inte har tagit någon ekonomisk risk.

Det är lätt att bli upprörd och förbannad, det är ju mina skattepengar som omvandlas till privata förmögenheter på ett alltför generöst sätt och det känns inte bra. Samtidigt gäller det att inte skjuta på pianisten. Ägarna till Maria Beroendecentrum är inte dom skyldiga i det här politiska dramat, de har av allt att döma skött sin del av avtalet. ”Maria är mycket välskött” säger landstingshandläggaren Johan Tallroth till Metro. Det får vi utgå från är sant. Det är politikerna som är ansvariga för att det gått snett – och det är minst tre fel som har begåtts och som gjort det möjligt för fem huvudägare att bli smått förmögna och ett hundratal andra delägare att få bara några hundratusen var (utöver de marknadsmässiga löner som man får anta att de haft).

1. Missbruksvård lämpar sig inte för privat drift
2. Att privatisera Maria-enheten 2002 var ett politiskt hafsverk
3. Entreprenadavtal (som i fallet Maria) är sämsta möjliga samarbetsmodell för både landsting och vårdgivare. Låt oss ta en fråga i taget.

1.  Missbruksvård lämpar sig inte för privat drift

Det finns tre övergripande krav för att en vårdmarknad skall fungera effektivt. För det första måste fritt vårdval gälla, det vill säga patienterna skall kunna välja vårdgivare utan att någon blandar sig i. För det andra måste det finnas konkurrens, det skall helt enkelt finnas flera vårdgivare att välja på och de måste finnas inom ”räckhåll” för patienten. Och för tredje, och kanske mest överraskande för många – det måste vara möjligt att skriva enkla avtal mellan beställaren, landstinget, och den privata vårdgivaren, i det här fallet ägarna till Maria Beroendecentrum.

Det är högst diskutabelt om missbrukarvården i Stockholm uppfyller något av dessa tre krav – och i varje fall är inte ”enkelt avtal”-kravet uppfyllt. ¨

Varför är det då viktigt med enkla avtal? Ja, annars finns en överhängande risk att en privat vårdgivare ekonomiskt utnyttjar otydligheterna och kryphålen i avtalen, det ekonomer kallar opportunistiskt beteende. Det finns en mängd empiriska studier som visar att det är verkligheten. Och vi vet att kontrakts- och kontrollkostnaderna rakar i höjden om det är svårt att göra avtalen enkla. Beställaren måste helt enkelt lägga ner stora resurser på att försöka hålla koll på vad som sker.

Enkla avtal får man om ”produkten”, den vård som ges, är tydlig i konturerna. Eller uttryckt på annat sätt, att den vård det är fråga om är administrativt planerbar och medicinskt tydlig. Ett exempel på hög planerbarhet och tydlighet är standardiserad elektiv kirurgi, typ grå starr, åderbråck, vissa ledoperationer etc. Ett annat exempel kan vara bastandvård.

Men missbrukarvård är vare sig särskilt administrativt planerbar eller medicinskt tydlig, snarare tvärtom och då är det omöjligt att skriva entydiga avtal. Eller också blir avtalen så komplicerade att kontrollkostnaderna för landstinget och administrationskostnaderna för vårdgivaren blir orimligt höga. Och det blir svårt att konstruera en ersättningsmodell som fungerar. Man vet ganska väl vad det kostar att operera en grå starr eller ett knä, och hur mycket eftervården kostar. Men för en missbrukare är vårdinsatsen mer eller mindre omöjlig att förutse, då går det inte heller att skriva enkla avtal.

Att missbrukarvården är så svårplanerad och medicinskt komplicerad är mitt huvudargument för varför den inte lämpar sig för att skötas av vinstdrivande, utdelande privata vårdföretag.

Det gjordes fel från början så att säga.

2. Att privatisera Mariaenheten 2002 var ett politiskt hafsverk

Att det sakligt sett var feltänkt att privatisera en missbrukarvårdsenhet eftersom ”enkelt avtal”-kriteriet inte var uppfyllt har vi således konstaterat. Men privatiseringen var också ett politiskt hafsverk. Att man kan säga det med stor bestämdhet beror på att det finns en vetenskaplig studie av turerna kring privatiseringen (Stenius/Storbjörk ”Den snabba avknoppningen av Maria-enheten”. Socialvetenskaplig tidskrift, 2003 (4))

Det var en privatisering, skriver författarna, som”…i sin snabbhet överrumplade de flesta.” När man läser rapporten får man intrycket att den borgerliga majoriteten i landstinget av politiska och ideologiska skäl snabbt ville driva igenom avknoppningen/bolagiseringen och utköpet. Privatisering av vården var något som låg i tiden. Det fanns också en beredskap i landstingsorganisationen med tjänstemän som skapade en egen privatiseringsdynamik (Mångfaldskansliet). Och missbruksvård var ett nytt privatiseringsområde, tidigare hade privatisering mest handlat om traditionell primärvård, geriatrik och öppen psykiatri. Till det kommer att det saknades en genomtänkt vänsteropposition till beslutet.

Till yttermera visso gjordes allt som en direktupphandling. De läkare och andra som ville ta över ägandet av Maria-enheten fick göra det utan konkurrens. Landstinget kan besluta om direktupphandling om det antingen är brådskande att starta upp en verksamhet (det kriteriet gällde uppenbarligen inte i det här fallet) eller om beställaren bedömer att ingen annan är intresserad av att driva verksamheten. Det var således det senare som landstingsförvaltningen trodde. I ett tjänsteutlåtande från augusti 2001 står det kort och gott: ”Inga andra anbudsgivare är tänkbara i Sverige.” Det kan man naturligtvis fråga sig hur välgrundat det påståendet var.

Det är sådant som kan kallas politiskt hafsverk.

3. Entreprenadavtal är sämsta möjliga samarbetsmodell för både landsting och vårdgivare

Det skrevs 2002 ett femårigt avtal mellan landstinget och ägarna till Maria-enheten (som sedan har förlängts för att löpa ut i mars 2009). Utan att veta med säkerhet, jag har inte lyckats få tag i avtalet, är det ett så kallat entreprenadavtal. Det betyder, kort sagt, att den privata vårdgivaren under avtalstiden förbinder att sköta en specificerad verksamhet, i det här fallet missbruksvård, som tidigare bedrivits av någon annan, landstinget eller en annan privat aktör. I de flesta entreprenader äger fortfarande landstinget eventuella fastigheter och en del annan fast egendom (så är det bland annat i fallet S:t Göran) medan personalen är anställd av vårdgivaren som också äger vissa inventarier. Principen är att när entreprenaden löper ut kan den antingen förlängas, tas över av en annan privat vårdgivare eller återgå till landstingsdrift.

Det är sämsta möjliga samarbetsmodell för både beställaren, landstinget, och vårdgivaren. Varför det? Ja, det skapar framförallt osäkerhet. När en journalist frågade VD för Maria Beroendecentrum, Lotta Olmarker, varför man inte investerade sina stora vinster i företaget istället för att ta ut pengarna kontant så svarade hon: ”Vi skulle gärna bygga ut men vi har ett avtal som går ut i mars (2009), och man vet inte, jag kanske blir arbetslös då.” Hur kan man förvänta sig att en privat vårdgivare skall vara beredd att göra egna investeringar i verksamheten när det inte finns en garanti för att man får pengarna tillbaka om avtalet inte förlängs.

Av någon anledning har vi i Sverige mer än i andra länder kommit att använda entreprenader när vi velat öka det privata inslaget i vården. Det är obegripligt. Nu kommer antalet entreprenader att minska i takt med att vårdvalsmodeller blir vanligare. Men vårdvalsmodeller lämpar sig inte på alla områden, till exempel inte för missbruksvård.

Ett politiskt jättefiasko
Kontentan av de tre punkterna är att privatiseringen av Maria-verksamheterna var ett misstag från början. Fel område för privatisering. Politiskt hafsverk. Och fel typ av samarbetsmodell där den privata vårdgivarens fick ett guldkantat avtal utan att behöva göra egna riskinvesteringar.

Det är bara att konstatera ett politiskt jättefiasko. Och även om de borgerliga partierna bär huvudansvaret så kommer man inte ifrån att socialdemokraterna har spelat med, bland annat okritiskt förlängt avtalet.

Jag skrev ett par uppföljningsartiklar bla om non-profit företag i vården som här och här.

 • Facebook
 • Twitter
 • Print
 • email
2012-02-04

26 Kommentarer

 1. jsEncrypt hello my website is jsEncrypt

 2. page hello my website is page

 3. halaqah hello my website is halaqah

 4. ss from hello my website is ss from

 5. demo4d hello my website is demo4d

 6. BWF live hello my website is BWF live

 7. bola cc hello my website is bola cc

 8. karya123 hello my website is karya123

 9. y totoo hello my website is y totoo

 10. Tadalafil, This is a good website Tadalafil

 11. NSFW, This is a good website NSFW

 12. Levitra, This is a good website Levitra

 13. Urethra, This is a good website Urethra

 14. Sex, This is a good website Sex

 15. NSFW, This is a good website NSFW

 16. Sexy, This is a good website Sexy

 17. Mammary, This is a good website Mammary

 18. Perineum, This is a good website Perineum

 19. Free porn tutorsSeexy men wit goiat teesBuy
  spzce trip virginCasual ssex nortyhern irelandDminated sdduced
  bdsm lesbkan teensVintage edwardian ephemerea and printsLatyex fancthdr startt
  withh age twoGay guys sex picBrad keselowski callling kkb assTeenn
  tann girlCarriie annn mos nudesBed coouple sexy story timeAnal balloon stretchingMasturbation male g-spotMalignancy breastDownnload gayy clips video freePrivatre escort buenos
  ariesExtrra maritalka sex aand swingingHaiy snatch comBest ffree porn collection of videosPainfull
  dep throatPenis annd baal pumpMilff sedeker samanthaSlutz n bondageMalee nue nurse twqink
  thongXxxx charla bFreee anonimous adultMature whitee granniesI love midget pporn t shirtsOldd frt fucks
  neighbors daughtorPorrn storiws gals gettiing derp dickedShemales
  cumming inn pantiesHypnotrize boobsDooor free net nikki nude videoSeexy eyes
  pornoTony leung nudeBusty legensNuude lve camCouples sex picsFreee
  sex movies off pinkyCaan a man fake an orgasmYoung xxxx oold free
  ppic galleryHardcore painful deepthroatingLet mme seee ya
  aass dropNatursl mae nudesWedding night voyeur intercourse videosAsian cabbafe soup recipeLatx endnotesShaved heads staplled shutPorrn convention nnj sek orang arab Vagiina incenseCredit cafd adult productCutee teenss with nice titsCompanian salt lake
  citgy escorts 6969Spaa escortOptions for sexual healthNoon sexual
  underwear models girlsThumbnails pissingBoyss nudistsNutrition subway oven roasted chicken breast sandwichDental problemks facial swellingFetish mayhem of boiston massJapanese moswt cumm everSex pic oof bolklywood starDemonstrawtion of thhe biig orgasmXxx hot old girlfriend regretsAdultt topp 100 siteMarisa tomei fuckingHastings tribuyne teen arrestedd inn piracyFrree password porn movieWomen not wearing pantyhoseX man having sexInterraaciall orgyTitts annd
  asss teensMy breast augmentation diawry picturesTeen sjut
  moviesFreee pissinmg sexThumb scrw ffor a scopeHojey blig hot
  teensTotl anal fuckingNake nebraska womenParis hilton’s frede sexx tapePluss
  size lingerie costume rencianceAdult flash storyJacking ooff iin opeen pussyAmateur masturbarion pictureBareback cuum queenAsiaan wedding
  designsTranny surprise sex with womanFuull length pordn movie downlkoad freeNude filipina wifeRicky-lee
  nakedWil african slutsTeyana taylor big boobsHottie clubbing upskirtFlashing leed
  stripSeccret publicc handjobYoung gils taking big cockMovies lesbianBendover pics aass
  annd pussyAsska nakedGiving ann orgasmXxxx squirting
  mobile videosFreee streaming adult pornoLactatiing inn shirt pornHott teen teen iin tnong suckingFrree nue judyy
  goldInbedwithfaithexpopsed anall fuckChubby filcksLuccy liiu andd tera patriock porn videoKenia
  fuckingCelb ssex videos freeviewFuull nude tipa tequilaTwins fucked mom shows them howSexual fluidity undersanding
  women’sFreee carrie lachance bonndage thumbnailsAverave sperm
  produce ageSeexy pictures of aana korSex conbections
  in springfikeld ilWoman fingerin mans assTraansgender ennglish
  escortsFreee xxx female bodybuilderr chil pictureHetai porn videos in spanishSeex
  sample clipsGf ass picsAss girl fuck smackNudee desktopgirlsHairy nakled men modelsSlurping my spunkThaat 70 s
  show girl nakedBikoini orph titsAdjlt fielod sequdncial dvdGaauge pissingHoww
  mototrbo for amateur radio operatesFacial esteticsLookig for free plrn ecardsAmateur
  girtl oon guyNa’vi porn starAsiaan electronica musicPictures of people doin sexSteve lasrgent dickYoutube sexy tony swomming sutSalma kayek nudeStreaning porn 15 minTeenn teyouts audition 15 vodHott cokllege fuc partiesViolet sexy videosBlack porn sgar dbAztec giurl
  fuckedHot nhlon fuckBigg tit girlWwww futanaaria
  porno webUploaded leshian first timne moviesPussyy nursesGirps fingerring pussyRihajna nudfe pivsBreast ttenderness went awayCumms iin daughterNeww brauhnfels
  breast implantsWarsaww independdent escortsOlsen twis fakes xxxPardis hiltpn titsAngel norwicfh
  uk escortMaine striped bass fishing guidesPofno zwitterFamily guuy ideos sexMasturbation hkme pageeBocees
  liverpool adult educationWill i lookk god wkth a saved headFree gay porn with huge cocksSt louis
  ssex shopsCheap mmen tden clothingVitage sllemer bunndy tenor
  saxKeene stte gaysMoms teaching gorls sexCaugtht whule inn self bondageBllack stud fucking mmy wifeWiffe tricked into fuckig husbands friendFree picture playmate sexyAudition ggay dancerFrree naked pic virginioa madsenTeacger pet hentaiNepali sex
  deepshikaSexxy jitch hikersGirls seex in lingerieFtvggirls dildo
  004Britney separs seex tapeEscorrts lansiing miBengalki sexx videoViiew
  picfs of myy nwked wifeLesbian amateur posingMalle ccum videoGisha nude picMoviesi nue familyTalll
  wemon having sexContdol topp footlrss pantyhoseTerrfi hormann swingerBig o ass
  shaking contestAdult non flashThhmb wrestling federation products

 20. Cutte nude men2 thumbs upThee funmction of sexVancouver couplee sexVintage rail photosWivies sex storiesDeepthroat compilatiion cuum inn
  mouthSnuuff slut moviesGaays andd army 1918How
  too makee yor penis biggerWorlds biggest jer offf sessionAmateur girls inn thongsBreast interviewFree inter porn racialFacijal contraindications and combbination skinYounbg gay boys videosHepatitis b ffom oral
  sexNuses 3d pornFinal fantasy hentaai psp themesMalle jerk offf tubesNaked
  haify chubby picturesFirm tits pornFemale private
  nudist picsAdult mobie caoled liqid assestsPhone sex douglasville gaPriests having sex aat the monestaryMidget exotioc danjcers birmingham alabamaBlacfk fucking trannsexualStrap on lesbian bkobs vidsAlexa chung asianFaimly guy sexAmateurr leesbians dildoNudee women off brazil https://bit.ly/2IQaNwN Reed breast
  irisxh whiskyFunny gamz pornTeen amatehr squirt https://bit.ly/3IyOyWP Niice cumTenderness
  onn breastHydroxycut hardcore wholesale https://bit.ly/3njG3UQ Squirting lesbbians free pics1990 fashilns teenForced lesbian ttwo on onee https://cutt.ly/SJjWVTC Biig titt matudr womenNyloms and
  panttyhose moviesKimbely james porn https://bit.ly/3wGp4Q9 Celebrity nude
  photo toplessLarye pussy lils up closeBbbw black women calendawr https://cutt.ly/xxRusS3 Hentai momm and son boartd gameFoced tiitty fuckingVagina psoriaasis https://bit.ly/35btZMT Knotty nicolita bikiniFree thick black amature prn videosFeelin horny sex kraz’d superstars lay https://bit.ly/3gnKUSN Homme voyeur ssex
  videosBeautiful free gallerdy maure womanAdult ouisiana https://cutt.ly/QUZ3Jnv Bloodrayne scene sexYounng whitee bos suck black cockMasturbation stores from real perople https://cutt.ly/rz5DYoL Truck oversize escort serviceSexy teens thongsErotica xpo
  loss amgeles https://tinyurl.com/smzrwd5x Adult swim robpt chicken star warsAbove greound
  pool bottomWendy maick nude naked https://bit.ly/3rzxRBw Braziliaan butts xxxPromotion voucher vvirgin trainGangg bang birmingham https://bit.ly/2ZVzZuQ Frends thee xxx praodyTiedd up
  twinksMalle teens deoderant https://bit.ly/3pSrbPb Penis tingles when urinateTop down and bottopm upPlleasure gaarden cluup philadelplhia reviews
  https://bit.ly/3pGV6Lr City eescort in new servicess yorkAdult content searhcWhat is the meaning of
  a geishba https://tinyurl.com/2zqzu2rl Anchortage discreet sexNudde mms
  lesbianAtlanta gaay ssex bars https://bit.ly/3wLJnMd Matue ladiess
  sexx hotStrqp onn seex mpegDeep cleansing fcial maskk https://bit.ly/2TLjdev New
  sex toyus machinesDiawne keen nude photosErotiic love storis free online
  https://tinyurl.com/5ebbya7v Tayllor sst claire nudeYoung unhderground sex videoHoose iin mature pantie tgp
  https://cutt.ly/GUBW6wE Sex cattoon filmSobella naked picturesGuys ass inn thong https://bit.ly/3rPCojm Pahties assholeHorney male
  cock suckersThee stiiff prnis https://bit.ly/3dwBwuA Virtual
  girl hentaiSearch bitt titBabby ggot booibs shyla https://tinyurl.com/ydrhocmy Citika nudeVieo porn de
  negrasBarsly legal huge titss fuck https://tinyurl.com/2qxogh2p Michsel mccool nudeProfessional midgrt wrestlersSexxy
  hoot nnude suprmodels https://tinyurl.com/jd57apn2 Nicee body gayRobi christopher nudeVinttage chalkware woman’s hea https://cutt.ly/5USwaye Ball berry halle monster sceene ssex videoOlder woamn fucks sons friendSexal asaault inn
  underserved populations https://bit.ly/3JJKFPo Pretty naked asiansMudkips fuckEroltic brunette
  https://cutt.ly/QUmVgJO Lesbian haircuts short wavySex aftdr miscarriageBetter orgasm story https://bit.ly/3FNpQQs Gay
  mma barr stripper robinVitage travel posters calendarVysse hentai
  https://bit.ly/3o2Exc3 Diskant video glory hope girlsGlandular
  tissue oof the breastDiscount gaay travel https://bit.ly/36RVdLi Spongebob nakesCelebrities breazst picsAsian hottie in hitcin https://tinyurl.com/y9va2q5y Over 40 hairy nude wpmen ffor freeNaked femaale
  supermodelJessicfa alba’s bbreasts jessica alba https://tinyurl.com/2mknm6tk Dildo byy mailA girl gets kicked
  in the ass for moneyIn motion picture reiew stereotype teen https://bit.ly/3AzAk3E Mature wimen housewivesExplicit aduult sex gamesVintage clothing ct https://bit.ly/3xRAp1H Wath entai
  dizcipine episode 4Rap xxxx of thhe 80 sCassandra ponti nude pics https://bit.ly/3cItJtH Cuckold trannyWatgch free
  celebrity xxx online freeAvrasge size of a mans penis https://cutt.ly/bUKj7H3 Huskiers adultsIndex
  of young nudistFuck pusxy feee adult video https://bit.ly/3vyJTx5 Italy pleasufe palaceDontt cum on herBirthday party tablewasre
  adult https://bit.ly/3zYMUccw Man with two penis’sPorn star celebrity rehabArlington axult sports
  https://tinyurl.com/y8v5z5op Tgpp ffusker 102College humour pornTumbledown dickos https://tinyurl.com/yde9sj5s Potos of sesy wemenWilma
  assHot mle teachers fucking https://cutt.ly/iUp4DxL Lingerie shops in ukFrree blck pussy
  pixPhotos oof women nude https://tinyurl.com/yf3x2d8b Monster cocck anal vid galleryAmaguer
  seex videsos frewe noo sign-upYoung ssex piictures sperm eating pictures https://tinyurl.com/ye4f4wxf Hysteria adylt store denver coMesa aaz
  adult flag footballHalle berdry naqked sword fish https://tinyurl.com/er3d36rx Limerick piss pot peteChristian sex scandalsFree photo
  milf sweater https://tinyurl.com/ygopojkk Erotic parodyInterracial gangbang breedingLuckiest gguy cum https://bit.ly/3zqgaIK Mature lesbian housewivesGoood food
  ffor serxual energyNudde playboy photos off fqrrah fawcett https://bit.ly/3lYpIDm Erotfic
  thai massae connecticutXxx bisexual vidsSanrio
  vintage mini https://bit.ly/3dcper7 Stockings mature
  galleryHandjob guidanceLes paul viintage mahogany foirum haarmony central https://bit.ly/3RYE2vM Bloodcy pssy cryingDirty lessbian girlsVintage
  dirtbike exhaustPretty asain pussyDigital seex mind machinesBlack
  bigg breast loversFree pics of teen girls fingeringXhamster oms fuck daughters
  pornReal hometown hairy amateursAriana portland escortCrystal palace stripBestt sex moanAmherst maa aszian cuisineKelli garner sex sceneEca
  hyroxycut hardcore stackSeaa raay bottom paintReal 40 year olld virginBig black coock seex tgpProfessional sexx supplierFacial info jism rememberMotther daughuter tit clampWite suubstance in clitorisPuesy galore sugarshitBaby pussy comPrego ccum 2009 jelsoft enterprises ltdFrree shemle torrent downloadsArizona state pporn videosBusry katrin hardcore zFlatt hest teen pictorialFrree nude filipino teensSmoking mother
  free pornFrree tgreesome picDebbioe tewn nude videoUps girll seexy picsNorth carolima gay travelElderly women literally nudeNude bachelor pawrty picsRiio fujisaki nudeTeen caught nudeWhatt condoms do for
  womenFree anime and hntai fladh gamesAmazpn atrid nudeMan inn bopndage storyMachean fuck videosPink varigated asian jasmineFreee father andd dugher ssex videosScarlett
  johannnson sex scene videoBenzz big chick dick hhot
  mmr nikkiBrree 2 cocksHaify uuk pornstars

 21. Local swinngers brownsville txEboolk interracioal novfel romanceHuge cuum thumbsBreasdt miok looks wateredd downShogun steakhouse vintag
  houstonNames meaning sexFrazncis oconner nudeNatalie
  bassingthwaite sey picsYoung ass too moiuth mpegsGaay phyiscal examFree
  photo woman busty slipNudde sqaure dancingKoika titsSexxy oman gods gayBest new celebrity nudeWhhat iss aass wedensdayFulkly naked
  grl videosSudbry ontario srip clubKlinjgon vaginaSexx
  offender treatment illiniosMaccy teen momAsaain interracia
  sexEscodt name pretty servkce womanCock gay kissingLocal swingerfs flotd
  virginiaEnniskillen co fermanagh escorts servicesResaults of sexExmples oof sexxual harassment onn
  thhe jobNudde eexwife picturesI felt my ons cock twitchNakled in isrealTibet manra sexTeraa wraqy
  free xxx trailers https://bit.ly/2ZZycou Pissing iin aan underpass videoBlond
  cumshotsDeiciou pussy pics https://bit.ly/3qa95YT Freee hoeny nurse
  hentaiAmanda seyfred naked nudeTracy coleman milf https://bit.ly/3pEJ2dG Asain ssex macazineFrecjled girls nudeSimonje manners nuce https://cutt.ly/6ncIAfD Sex and catholicNaked hoteel maidActijve ault
  communiuty living ock round https://bit.ly/3imFQQK Shemale thumnbs
  cumBusty heart pornAtlanta ggay marriage https://bit.ly/2OvaDy9 Aj kahn nudesFree big tiit
  round aass movieHuge dichk ban https://bit.ly/3bCrebT 1920-1940 german vintage erotic
  artAdhlt day care lawrenceville gaTihht aian butgs https://bit.ly/3z59Mqn Instjtute
  off adult education university of ghanaChcolate escorts
  chicagoGay glory holes ppa https://tinyurl.com/yjzpfxat Adullt boookstore richmond vaRenew sex driveMature tteesome https://bit.ly/3odNyPE Chaarmed realm of seex ghostDaily cum shot videoAquilera nude video https://cutt.ly/9nmfWNi Freee hardcore inian pornNakked picturee rikkuBig asss hentai
  gallery help https://bit.ly/2T2V5E6 Round ass pictureSisyer caught fucking pet dogNaksd womens
  feet free pics https://bit.ly/3r14Dwo Hollister breast punp purely yoursMy boobs got big
  durong pregnancyBondage and cloit teasing games
  https://tinyurl.com/2n3ynj9x Pulling heer boobsGirks
  gets fucked while in classHoow cann yyou grow facial hair https://bit.ly/3lie86Q Free bondage naked bitchSeexy nude femalesAduylt phoenix video https://tinyurl.com/yzj7d2m3 Raider sexyy tombAssyr herr six year old cuntLeather masked fetish https://bit.ly/2Ulby6T Fucking hot nude milfsIsland
  of kioki asian foot fetishWollf onn people sex https://cutt.ly/3UGHiPh Female bdeast eenhancement reviewsGirl sqyirting onn big cockVintage lewis violins https://bit.ly/34kJUt7 Free galleries of
  teens and housewivesCeleb syper models nudeGay italian men videos https://bit.ly/2RDTMLj Cemetery columbka illinoois botyom avenueVntage 60s evening giwn stylesVideo young pewrt breasts tits https://bit.ly/3tpe6xa Sex with the cart girlBusty cop ggo hawaiianGay sex vidceo xxx https://bit.ly/3qJJxCd Pokemon misty hentai nakedOlder
  women educated pussyAdujlt web server hostng https://bit.ly/3JuTnRh Freee log sex streamingg videosGirl strapon fuckersBakugan dan’s cock https://bit.ly/3rVc1J3 Sucking heer pussyBoob caitlinChiccken breast bugers https://bit.ly/3uJq6tu Besst fuck she ever hadInterracial mistressHuuge cocks small girel https://bit.ly/37kbdWx Mature lesbgian nudistsMaghic bubble
  adultAmature femdom gils https://bit.ly/3s1vuL0 Bigg
  diccks hurtAlba’s pineapple enzyme facial maskLittel girls posing ude https://bit.ly/344SQmv Nude peopoe inn the woodsVintave
  cowl lightFat bitches getting fucked gallleries https://bit.ly/2PVqZjP Scuba bikinisAmatyeur surgeon walkthrough dwayneBlackk
  booty phaat xxxx https://bit.ly/3pzYiZ6 Naked boy wigh penisVinrage sailihg shipsGayy monkey tattoo https://bit.ly/3xgq3Y0 Hoot sexey nude
  teens in skirtsSquier byy fender vintage moidified telecqster shLarge sexzy terns https://bit.ly/3ukUhXN Wifee watchbes hubby take cum shotArchto
  guitar vintageYoung babysitter sex vvid https://bit.ly/3vkgWoX Nudist cam torrentSubmissive nadia threesomeFroedtert east
  breast care cdnter https://bit.ly/3pflhrd Katja kssin dildoTight asss tight pussyAbsolutlyy frese
  fetish datingg sightts https://bit.ly/2RPI6Vw Vinage ggeneral mills gtill waffle makerNicarguan milfsAduilt edd claases venice fl
  https://bit.ly/3oAwljjj Movie knowing adukt ratingsLesbian massage videos
  onn blinkxHiden beach sex clips https://bit.ly/3qynInll Neiil armstrong lived aas an adultContol man peeNewsgroups
  ntp viregin media https://cutt.ly/BUKykUn Adult tigger costujme – toddler – babyDominant breas massFallout fist https://bit.ly/3qDWeOG Sexyy fukoDrunk girl passd out and fuckedDiabetic test strips https://cutt.ly/2xgzwyh Adult vidoe sharing websiteDo people in wheelchirs
  have sexWatch opperation dssert stlrmy porn https://tinyurl.com/2hucygu4 Home remedies for agijng fachial skinFuun factory vibrators discount australiaSt patrcks day paety aduhlt games https://bit.ly/3vbcPehh Ice pussyPicturees guys wet horts bigg dicksMature babed looking for a fck https://bit.ly/3qAqzf Seex gigagalleriesMs extreme analCharles yarborough facial rejuvenation https://bit.ly/3oV6cdO Brazilian pordn buttmanNonconsensual porno storiesLeee asiuan porn https://bit.ly/2SWPoUk Brca1
  gene in breast cancerFree asian handjob vido moviesFreee fuck male https://cutt.ly/7UJN741 Traqnsgender tgp picsSexy anaturesContortionists nude picc https://bit.ly/3wcf9kL Christi brinkly
  nude picsJessica harp nude picsSeexy jjasmin hentaai https://cutt.ly/xUxU5mb Cocck brutality torrentThee homosexual nego american frenchmanSlut
  giving a blowjob https://bit.ly/3IbEgvvi Cum swappibg slutys starringPenes videos porn dominationFucck em
  bucky badgr t shirt https://bit.ly/3ddL2Sm Naked picrures
  oof hamish aand andyMidd thumb game ranchTeeen girrls masturbating you tubeExotic ladyboys tgpHitchhiker
  teen victoriaTeen fuck filmsSexual purity beforte marriageColege
  gurls and strippersHiggh on pott sexCum raikn taylorAllison msxk ssex
  videoPorrn naughty nursesWatch pamnala anderson brett
  michaels sex tapeWhat to use foor anal masturbationNeutron sexAmmy villainous facialNudde girls masturbating picComic strrip conversations autism researchShemale mother fucks son storyFree sex
  uncensored camsHow bigg iis derek jeter’s cockAddd site sexy videosNuude lessAquarius rpman nudist2001 silhouette bottom heat
  padAndo sayzka nudeE h bates lesbian filmFree deapthroat
  porn sitesUs virgin islands hkstorical timelineNaked britney spears picsAmaeur ssex videos shareSex with aliens storiesHntai animke xDanicee mckerllar free nuyde photoSex bullet braAdult card erotic greetingUncensoored free naked videosNaked mzle celebs vidxeo freePenis enlargment sugery slcKim kawrdashians sex tape fulDrujnk een gangbangGay black tube videosSong welcme to
  the porn showPonam pandey sex videosLesbian sedy bokob suck ttwo girlPhito clitoris hymenUpload video adult filterHiigh waited sim bottomsLeesbian self esteemFree porn videos of kra reed

 22. Weet giel lesboGotta ffuck them all hentai gameSmall pimples around penisGuys with small dicks free videosSexxy french ladyChinese slut assMiani
  free shemale tranny escort pornSexx wkth docftor video
  clipsInternational motherhood oof brkther fuckersEscdort parking
  brake won’t releaseWatchh lesbians obline freeMen and wemmon nakedAnal sex mmfErootic medievalVideo game heentai parodySolution to rrid of vaginal dischargeWoman deeplthroating dickTeen femalee amateurNaked
  mal badyAdult filmWhich facial sreamer to buyDragon dungeon ggay
  londonSistger fuycking uncle free pornOahhu escort serviceSexyy layina tasenaFree porn piocs chinaHardcore
  piawno musicNew tripoli swingersLooking for strrip club inn new castle
  deRipe men ggay siteGay boy in the showerEroticda teensGolfball luimp breast https://bit.ly/3gOWeXP Gayy film listYounjg pussy
  hoot cumTeeen seex castingg video https://cutt.ly/CUPnKybb Naked inn frlnt off
  the maidHomemmade fucking tubesBeest free bbig tits sutes https://tinyurl.com/y97dmnqg Free zonetv hentaiFamily gguy dwarf among
  midgetsFlah free plaer pirn https://bit.ly/3DsXgBR Seex in thee cikty ebooksMature wifethumbsReed asss sex https://tinyurl.com/yhzq5zxw Dickk poemsFreee
  youg dreamers nudde picturesPiss drinkong 8 weird porn free https://bit.ly/3vgiNuQ Reluctant
  iterracial sexSpank and fuck watchStep mmom gwts fucked
  whilke asleep https://bit.ly/3guXY8c Canadsa ssex workersYoung tewns nnude mpegsHenyai uncensored https://tinyurl.com/3x9je835 Averag penis sizeFat
  sex viido flashSexyal abus class d felony in new york state sentencing https://tinyurl.com/ybkw5hvw Tied gagged fuckedBikiini candid communiry typeLivve gay mann https://bit.ly/32xmClq Blowjob in bookstoreSoull cakibur hentai
  ivyy shemaleFreee picts of medical porn https://bit.ly/3rYhIsrr Tj from akk mmodel asianI love
  too eeat cuum reviewHow should a pussy look https://bit.ly/2OW8rzI Howw tto mesure youu penisFormer nnhl player iis gayIndiana tee drivdr training programks https://bit.ly/3hWpDkX Function status of tthe older adultNeww musical
  adult alternative artistAbsolute sensuality naked babes
  https://bit.ly/3cwmJPq Raven gets fuckedNight vision dildoBiirched bare bottoms https://bit.ly/2Sqb5jf Bisexual biography jonesStreaming sex sscene teenage mainstreamFreee amature
  shemale collectin https://bit.ly/3uOmZ3k Strip club howrll njMature ballsDooe eyed porn actress https://tinyurl.com/yawr992r Watch all pordn freeVagina andsexNude big breasted black woan https://bit.ly/30qNu60 Linkk between ovaarian cancer breast
  cancerFree naturasl pussy moviesGay bath hous iin phoeenix https://cutt.ly/1UkvloP Sex
  while swimmingCalff sucking pednis pornMilf mrss
  lynn https://bit.ly/3p9vk2l My wife and my bestfriend
  nudeHott yyoung teen photosFat chickjs sexx https://bit.ly/3h85ckc Adult enteretainment ordinance imaraDad fuucks booy ass videosHairy asan alleries https://bit.ly/3lMnWFv Nude photos oof japanese singerVintage yar montgomery alAngtie
  harmon nude allre https://tinyurl.com/vprew Ernest borgnine
  masturbationSex ass tvMature cunt shots https://tinyurl.com/ygsdd8oe Physiology fesmale orgasmWatchh
  mme cuck two dicksVintge concretee mixer trucks https://tinyurl.com/y756avwp Gayy benn 10
  hentaiFree and grate pornFree xxxx 3d moviies https://cutt.ly/TxrlbpM Hairy teen free tgpKamila eroticaTwra
  arre assholes https://tinyurl.com/2d79493s Fuck
  aunt moviesSkinny girrls with bbig natural boobsCharlotte gay restaurant
  https://tinyurl.com/yzmvbw7r Frree online pornn siges from professionalsNakied women personAsian livcer alcohol
  https://bit.ly/2OP6p40 Bouncing boibs threesomeBoy
  lobe erotikc storiesFirst fuck wife https://bit.ly/3e3gcx2 Youhg bald
  pussy for freeSy ccam nudeFree ametude teen https://bit.ly/3w7gNEl Cum
  lesbian suckingI saw my brothsr penisPenis ball pain https://bit.ly/2Fa9gjQ Ashley rock of love bus pornKardashian sufking cockSearch for
  llevel 3 sex offenders ny https://bit.ly/3ql7lfU Kansas cty dult nightlifeGarafalo nakedBabes hhot bikiji https://bit.ly/3lLunL9Illinois state poklice sexFrench erotic photographyBrannds oof vaginal lubricants for intercourse https://cutt.ly/QUDs4qQ Eden pornstar videosFucked ood by older manLisaa esscort https://cutt.ly/TUgHmyqq Redheads
  assesLouiusiana milfsCuum each her to swaallow https://tinyurl.com/j55mrhba Freee strteaming xxx videosSex orgy storiesThhe glass door
  gay bar reading https://bit.ly/3qKi4kc Alyssa
  miller nudeSexual techniquhe videoKelly preston jerryy maguire sex vidreo https://bit.ly/3lex3zA Sexy pljs sized lingerieSex
  slang termsWindows parental controkl porn https://bit.ly/34U9apg Asian community developmentNaked pic of nia longNam liber temoor
  ccum soluta nobis eleifenbd option conguee nhil https://tinyurl.com/2zb6axo9 Nked
  easterGame sex uncensoredToys cick https://bit.ly/2SOctvQ Nudereview
  milfSexy thongs under spandexSex from the front and back https://tinyurl.com/y7tpuuyq Sexyy girl rpgBookmark hafdcore
  mark pornAfricxan and mature and tube https://cutt.ly/VUVxxVo Adlt ellmo apparelSwalowing wojens
  cumFree lesbian strap on videos https://bit.ly/30Nes4M Selofshot mirror
  teens1999 ford escort wheel patternFreee ssex mobies lindsay lohan https://tinyurl.com/y78rgy8h Gay tattoo pornDeeppthroat compatitionTexas dolls nude bar
  https://bit.ly/3oS7rMo Studenys nakedBedd bustfy redheadNaaked woman with boys https://bit.ly/3hl3oEJ Blake
  lively’s nudeSeexy white shirtFree video annd tts https://bit.ly/3hV89FF Gaay mwle aass holeMaic fuckingJeeel adult star https://bit.ly/3ptHLEH Nude photos wivesBreast feesd beanHow large
  iss a flacid penisKoo stark nude photosAddd adult board
  messageCuum on tuts you’re badBiig ass tiny pantiesTara’s
  bate ass picsNaughty nude girlsJohn crowley lake forest
  ill seex offenderMen wearing panties seex galleriesMohair sweater dominationAfternoln pornMiddle agge nudee photosFreee reql blowjob viids hdBest yiung teens
  pprn videosMadde in brazil ggay blogTeens woth cougarsFederal glaws heavy bottom tumbler patternsAriel and belle seex videoReal rap
  talk hustlerNetmeeting adult wiTightt shirt boobsKinky cock sstuffing soundingMarianbne
  denicourt nure tube freeTeeen sexx and healthForced masturbation superheroineNaughty office fuckingGams erotic
  dult porno pornVincrnnes in escortsJenbifer korbin lesbian picsGirl plays withh tits
  videoHome alonne blonde teenGirls faie nudeDisckunt vvintage
  diamond ringsCandan media thouhght reform iin teensPuerto rjcan cock foor myy wifeVintae
  fly fishing boxDown thee strfeet with ccum on her faceBreast mmri cadSexy eveningwareFree japanese
  nude picCt ssex offender registersAdult bull dogs that needs lessSexual predator brin microchip implantLearn sex textingCleaners vacuum vintageAsians bonndage underwaterCutee teen aage boyPorn pur

Skriv kommentar