karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Nu ligger Italien riktigt risigt till

Den här tabellen (klicka för större bild) visar den samlade statsskulden i EU-länderna och dess utveckling under de senaste fem åren, alla siffror i US dollar. Att siffrorna är korrekta kan vi utgå från eftersom de är hämtade från OECD Stat. Jag tog fram tabellen för att få lite bättre känsla för hur de stora EU-länderna ligger till i förhållande till varandra. Det man då kan se är, det vi sedan en tid har förstått, att Italien ligger särskilt risigt till (Grekland är för marknaden ett mer eller mindre redan avslutat kapitel). Det är inte bara det att Italien i absoluta tal har den största statsskulden (ca $ 2 200 miljarder), landet har också den största statskulden i relation till sin BNP. Och dessutom finns det bara en strategi för landet att möta marknadens oro, att övertyga den om att en kombination av kraftfulla besparingar i statsbudgeten och hög tillväxt skall reda upp problemen. Italien som euroland har inte som England sedelpressen att ta till.  Det sätter fokus på själva kärnan i euro-krisen.

Kommer Italien att klara det här åtagandet? Ja, marknaden är tveksam, och har blivit väldigt mycket mera tveksam de senaste 4-5 månaderna. Det framgår av den här bilden från idag (5 oktober). Bilden visar hur mycket mera, strax under 4 procentenheter, Italien får betala för sina tioåriga statsobligationer jämfört med Tyskland (och Sverige).

Det liksom står och väger. Antingen kommer euro-politikerna men en lösning som lugnar marknaden, och det är bråttom. Eller också kommer en härdsmälta för det europeiska finanssystemet och för Europa-samarbetet.  Och det kommer att drabba den redan skakiga konjunkturen, företagen kommer att få mindre att göra, arbetslösheten kommer att stiga, vinsterna att sjunka och aktierna att falla ytterligare 20-30%. Det är absolut inte tillrådligt att köpa aktier idag om man inte har information som marknaden inte ännu känner till. Och det är en mycket sällsynt vara.

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email
2011-10-05

4 Kommentarer

  1. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://www.binance.com/pt-BR/register?ref=RQUR4BEO

  2. Your article gave me a lot of inspiration, I hope you can explain your point of view in more detail, because I have some doubts, thank you.

Skriv kommentar