karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Om franchising och andra metoder för småföretaget att klara sig i konkurrensen

Det lilla företaget måste på olika sätt försäkra sig om de nyckeltillgångar som krävs för att klara sig i konkurrensen men som de inte har råd att själva utveckla och underhålla. I den här korta essän diskuteras de olika metoder (franchising, frivilligkedjor och producentkooperation) som används för att komma åt nyckeltillgångarna och som till stor del förklarar varför SME-sektorn fortfarande är så dominerande i många branscher.
Läs/ladda ner texten (10 sidor)

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email
2009-04-14

1 Kommentar

  1. The point of view of your article has taught me a lot, and I already know how to improve the paper on gate.oi, thank you. https://www.gate.io/uk/signup/XwNAU

Skriv kommentar