karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Om Karl-Henrik Pettersson

khp150Vem är Karl-Henrik Pettersson? Ja, han är en fd direktör med lång erfarenhet från departement och näringsliv och med en svåremotståndlig lust att tänka och skriva om samhälle och ekonomi.

Mera faktabetonat gäller följande: Jag är civilingenjör, teknologie licentiat (även om det snarare är en ekonomie licentiat), arbetade några år på institutionen för Industriell ekonomi på KTH, läste parallellt nationalekonomi och företagsekonomi (och lite konsthistoria) till en fil kand, fick ett stipendium och var ett år vid Stanford i USA. Kom hem till Sverige 1967, blev personlig assistent till Jan Wallander, då VD för Sundsvallsbanken. Arbetade under större delen av 1970-talet på dåvarande industridepartementet, först som departementsråd, senare som planeringschef. Blev 1978 VD för Sveriges näst största sparbank (i Göteborg), och efter 1981 VD för den största, Första Sparbanken. Det var jag fram till 1991 då jag, liksom de flesta andra bank-VDar, i 90-talskrisen kölvatten tvingades bort från bankvärlden. Efter det har jag drivit ett eget konsultbolag, skrivit böcker och lite halvt om halvt återgått till det akademiska genom ett mångårigt samarbete med Forum för småföretagsforskning (FSF), det som idag heter Entreprenörskapsforum. Jag är skild, har två barn, en journalist och en läkare. Jag bor numera på min gård Groveda tre mil söder om Linköping.

Parallellt med allt det här har jag skrivit om det jag sett och upplevt, nästan allt har kretsat kring samhälle, ekonomi och politik. Det har med åren blivit många artiklar, krönikor och böcker. Den första boken publicerades 1969, för mer än 50 år sedan. 1973 kom Det herrelösa industrisamhället som fick en enorm uppmärksamhet, inte bara i Sverige. Andra böcker med fokus på ekonomi, politik och samhälle är Politikerna på efterkälken (1987), Det exploderande storföretaget (2004) och Det nya företagets samhälle (2004). På mitt eget fackområde, bank- och finansmarknaden, har jag bland annat skrivit Bankkrisen inifrån (1993), Banker – behövs dom? (1993) och (tillsammans med andra) Vad kan vi lära av kraschen? (2005). Så gott som samtliga dessa böcker har givits ut av SNS. Under några år arbetade jag med bland annat det svenska vårdsystemets organisation, resultatet, boken Så skulle det kunna bli, publicerades 2008 inom ramen för FSFs forskningsprogram kring entreprenörskap i offentligt sektor. Våren 2012 publicerades Dagbok från USA – anteckningar om ett samhälle i fritt fall (som också finns som e-bok i engelsk översättning). Min senaste bok, En bankdirektör med skägg, med undertiteln Om hur livet blev – och varför det blev som det blev, kom ut i februari 2015 på Ekerlids Förlag.

Mina värderingar

Det är rimligt när vi talar om en blogg om ekonomi och samhälle att läsaren blir informerad också om författarens värderingar och perspektiv. Jag försöker visserligen efter bästa förmåga gifta ihop det vi faktiskt vet med det jag själv kan eller har erfarenheter av. Men det vore fel att inte medge att det finns partier på bloggen som i delar är spekulativa.

Vad kan man då säga om värderingarna? Ja, å ena sidan att jag är direktörsmässig ut i fingerspetsarna i min tro på marknadsekonomin. Det speglar, förutom en akademisk utbildning och forskningsfostran med tonvikt på ekonomi, mina många år som företagsledare. Just kombinationen av teoretisk kunskap och praktisk tillämpning blir inte bara ett kraftfullt verktyg för den som vill förstå och påverka skeendet i ett företag eller i samhället. Det sätter också djupa spår i personligheten. Var jag som student inte helt övertygad om marknadsekonomins och kapitalismens överlägsenhet så blev jag det garanterat efterhand som jag konfronterades med både den politiska och ekonomiska verkligheten. Eller rättare sagt – jag insåg att det perfekta systemet inte fanns. Jag är således när det här skrivs starkt övertygad om att marknadsekonomin/kapitalismen är långt överlägsen alla andra kända modeller för att ordna produktion och resursfördelning och för att skapa tillväxt.

Å andra sidan är jag långt mera övertygad om politikens grundläggande betydelse för marknadsekonomin än vad möjligen flertalet av mina direktörskollegor är. Den ståndpunkten är ganska säkert påverkad av många år i kanslihuset och den insikt om vad politik kan uträtta som man då får. Men inte bara det. Den är också påverkad av vad Ronald Coase, Paul Romer och andra ekonomer med djup förståelse för sambandet mellan ekonomi och politik har lärt ut. Politiken måste få en renässans i det moderna samhället. Det är något grundläggande fel när som idag många människor, inklusive många i näringslivet, betraktar politiken som en inte särskilt viktig aktivitet i samhället. För en smula eftertanke gör klart att ingenting kan vara mera centralt för samhället, och i sista hand för den enskilda människans inkomster och välfärd, än politiken. Läs till exempel min essä Bröd & skådespel.

 • Facebook
 • Twitter
 • Print
 • email

4 Kommentarer

 1. Hello Karl: I can well imagine that you either have only a vauge memory of me if you remember me at all, I am the youngest son of Roger and Virginia Anderson. I am sitting here in upstate New York with a copy of “ReapThe Whirlwind” that you gave to my mother in a visit to New Jersey in 1975. As it seems thet we are entering an interesting era of polotics not just here in the U.S., I find myself rereading some of the books that influenced me in my life. I just finished Tuchmans “Proud Tower” I will move on to pre war Germany follwing the spiral thread of human nature thru history. As always there is as many similarities as differences but the use of social media in modern politics is sometimes a stark reminder of the use of radio and cinima in the 1920’s,30’s as well as the emergence of electronic trading in the markets wich leaves the average investor in the dark much the way it was is in 29 when a select few, with what now seems only a basic understanding, where able to minipulate the market.I am sorry to ramble on but its late and I am looking forward to reading your blog. Iam glad to have found you Sincerly: William

 2. Hello Bill, Sorry, I haven’t answered your comment earlier, the simple reason is that I nowadays seldom write new posts for the blog, and therefore seldom check incoming comments.
  Tell me a little about The Anderson family. Are Virginia and Roger still around? I guess that they would be in their late 80s if alive? (I myself will be 80 in September.) And tell me a little about yourself, what have you been working with, or perhaps still are working with. And what has happened to your siblings, I have forgotten the names? I’m glad you contacted me./Karl

 3. I forgot, if you send an answer, use my mailadress:karl-henrik.pettersson@telia.com

 4. Global left ventricular operate is assessed qualitatively, followed by a segmental evaluation of regional function using a cinematic show. London: National Collaborating Centre for Primary Care and Royal College of General Practitioners. The lumi- nance of the preliminary stimulus originates either from nor- mal inhabitants traits (e antibiotic resistance review 2015 purchase balsoprim 960 mg mastercard. Changes in workplace under native anesthesia, the one serum electrolytes after transcervical resection of to assess endometrium and submucous fibroids with using problems were 2 false passages. Prevalencethe prevalence of other hallucinogen intoxication could also be estimated by use of those sub stances.
  Management is initially medical, however can become surgical for recalcitrant cases or these with vital hearing loss or cholesteatoma. See the Practices That Help Children: Integrative Medicine Approaches part on page seventy six to be taught more. The apical side of this membrane is exposed to the external environment and is covered with done for, keratinized cells that support keep the body from desiccation and pathogens virus update purchase 50 mg macrodin visa. Again, the characterization of the quantified effects of methyl isocyanate as being acute toxicity implies that this quantification was derived from a short-term dosing experiment and that the response measured occurred within a short time period following dosing. Andiroba bushes have straight trunks that can reach 30 m in peak, typically with buttress roots. Drug the inverse of variance, so large research carry most surveillance databases had identifed the next of the load. A history or diagnosis of an intracranial tumor necessitates a whole neurological analysis with appropriate laboratory and imaging research earlier than a dedication of eligibility for medical certification could be established. General Considerations the remedy of alternative is tamoxifen, 20 mg orally twice Thyoid nodules are extraordinarily widespread anxiety symptoms valium treats buy sinequan 25mg visa. Barnston, 2001: Association of 16 regular climate intervals and El Nino events with hospitalization for viral pneumonia 17 in females: California, 1983 1998. Cross-vesting reduces uncertainties as to the jurisdictional restrict of the courts and ensures that proceedings which must be tried collectively are tried in a single court docket. There are no predictive fashions that can precisely estimate the chance of illness progression. The breakdown of the Communist regimes has resulted in an alarming enhance in sexually transmitted ailments, particularly amongst teenagers and adolescents. Microsomal metabolism of dibenz(a,c)anthracene, dibenz(a,h)anthracene and dibenz(a,j)anthracene to bisdihydrodiols and polyhydroxylated products acne meaning generic 15gr differin with mastercard. The organisms will develop in the fluid condensate and overlay at the Quality Control for Flagellates of Blood and Tissue bottom of the slant 32. After a negative induced sputum pattern, a bronchoalveolar lavage may be necessary for definitive analysis. Women who have too little physique fats can have difficulty sustaining a pregnancy or stopdifficulty maintaining a being pregnant or cease menstruating altogether. Whether remedy of regional nodes along with the primary improves outcomes remains uncertain; nodal treatment must be performed in the context of a clinical trial. Fusarium mycotoxins: a evaluate of worldwide implications Fusarium mycotoxins in spring barley and their transfer into for animal well being, welfare and productivity medications routes purchase phenytoin overnight. In the longer term, I will follow the recommendation out there on various net sites16 or hire an expert to dealer the deal. The activity of routine immunization is becoming Pneumococcal Vaccine ever extra complicated as new vaccines become available and are introduced into the provincial Streptococcus pneumoniae (pneumococcus) is a program. It was not possible to entry 2 of those 546 studies, as a result of certainly one of them is not indexed in the database and the opposite does Reports not provide for the option to purchase and access the article. Translate into Latin: superficial lymphatic vessel, posterior nucleus of trapezoid physique, inside carotid artery, base of heart, apex of coronary heart, root of lung, cavity of uterus, renal pelvis, thyroid cartilage, pylorus part, left lobe of lung, ventricle of larynx, superior constrictor of larynx, capsule of pancreas, exterior indirect muscle of stomach, mucous membrane of mouth, cardiac impression of lung, physique of mammary gland, spinal muscle of neck, the longest muscle of head, canal of neck of uterus, frontal area of face, external base of skull, wing of vomer, membranous wall of trachea. Its considerable price makes it an S aureus skin infections may start round a number of unattractive selection for many routine outpatient infections, hair follicles, inflicting folliculitis; may turn out to be localized to and its security in therapy courses lasting longer than form boils (or furuncles); or might spread to adjoining 2-3 weeks just isn’t properly characterised treatment pain during intercourse sulfasalazine 500 mg. Although Asian women non-school-associated activity for three hours or more had been the least prone to smoke every day, Asian per day among black non-Hispanic females female day by day people who smoke smoked an average of 12 (35 percent) than amongst both Hispanic cigarettes, not signifcantly different from their females (28 %) or white non-Hispanic 29 American Indian or Alaska Native counterparts females (23 %). Psorinum often dries up the eczema, but sometimes it does not offer full treatment.
  Although any radiographic finding is possible, sometimes there will be nodular infiltrates and cavities in the upper lobe; pleural effusion is also common. When these develop, a sustained release formulation of levodopa or a dopamine agonist. A mannequin tries to explain and illustrate a principle and to explain the medical reality of the suffering sufferers rheumatoid arthritis gloves generic 400 mg etodolac with amex. Risk elements for the development of posttraumatic stress dysfunction following fight trauma: a semiprospective examine. Bronchial asthma: Morphine can precipitate use of morphine seldom progresses to depen an attack by its histamine releasing motion. SoSom em e poporrttiioonn ooff tthihiss m am assss ddeem om onnssttrraatteess llooww aatttteennuauattiioonn,wwhihicchh m am ayyrreeprpreesseennttnneeccrroossiiss.. They are sometimes found in patients with roughly 6%-11% and three%-8%, respectively (Table 3). Objective evaluation of competence in in all of the core competencies primarily based on the specialty-particular Milestones 3 anxiety symptoms ruining my life doxepin 10mg online. This drug has beta-adrenergic blocking activity: a) Flecainide b) Sotalol c) Lidocaine d) Verapamil 011. In selected circum tients attaining secure disease for a minimum time period stances sure non-goal organs could also be evaluated less fre is an endpoint of importance in a specific trial, the protocol quently. They can be transmural and situated anywhere from the tion, the duration of surgery, and the potential issues seventy six Chapter eight Presurgical Evaluation of the Enlarged Uterus +D zero. Management Prescribe antifilaria drugs (diethylcarbamazine, ivermectin) to kill the worm. Further laboratory research investigating results of combined exposures on genotoxicity, most cancers, development and neurobehaviour are recommended as a medium priority 0] hiv infection images quality prograf 5 mg. This patient has a is the imaging examine of selection in this patient, regular blood pressure and heart rate, moist chiey because of its speed, safety, and efficacy mucous membranes, and gives no historical past of re in distinguishing between the most typical centfiuid losses. Ischemia, scarring, electrolyte disturbances, medications, advancing age, and different factors could suppress or improve automaticity in various areas. Furthermore, the relevance of an noticed change needs to be interpreted in the light of scientific importance as a result of the statistical significance is fifty seven partially a matter of pattern size. However, only about 20 to 30 p.c of girls seek medical consideration for treatment. This mon dysfunction by which a low degree of Multiple other viral syndromes could lead thickened lactose combines with colonic lactase develops after weaning diabetes diet information buy generic irbesartan pills. Infection: Infiammatory response to invasion or host Septic shock: State that produces an incapability to keep up tissue by microorganisms. Initiate oral cobalamin at 1 to 2 mg day by day for 1 to 2 weeks, followed by 1 mg daily.

Skriv kommentar