karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Om sidan

Den som är intresserad av vilket slags samhälle vi vill ha skulle kunna vara intresserad av den här sidan. Eller om man vill uttrycka sig på annat sätt, alla som yrkesmässigt eller bara av intresse tycker att samhällsfrågor är viktigt. De flesta tänkande människor har uppfattningar om hur samhället borde se ut. Och man ojar sig över bristerna i det samhälle vi har. Det borde vara en god grogrund för intresse. Inom parentes hade 15935 personer laddat ner min artikel Ett samhälle- vad är det? när jag kollade senast (16 februari 2023). Det antyder att “samhälle” som begrepp intresserar.

Sidan handlar om politik men inte om den vanliga dag-till-dag politiken. Snarare om politik som statskonst, de politiska beslut om gemensamma spelregler och resursanvändning som på djupet omformar samhället. De många grundläggande politiska beslut som har fattats efter 1980 (avregleringarna, EU-medlemskapet, privatiseringarna etc.) kan vara ett exempel på vad jag menar. Det är oftast förändringar som sker ungefär samtidigt i alla länder på samma utvecklingsnivå, i det här fallet OECD-länderna, och oavsett om den politiska majoriteten är höger eller vänster. Det handlar alltså inte om partipolitik. Det jag skriver på sidan är fullkomligt fritt från varje bindning till ett visst politiskt parti. Skulle en åsikt på sidan råka sammanfalla med moderaternas, eller för den delen vänsterpartiets, uppfattning i en viss fråga är det en slump. Partiet har råkat komma till samma slutsats som jag.

Tidsperspektivet är långt. Det professionella skrivandet om politik och ekonomi, det man kan läsa på tidningarnas ledarsidor, i politiska tidskrifter och i debattböcker, handlar för det mesta om dagspolitiken. Det är målet för den här sidan att gå bortom den dagsaktuella debatten, men inte så långt fram i tiden att det känns likgiltigt för en läsare eftersom han eller hon inte längre lever då. Så skulle det kunna bli, en bok om hur det svenska vårdsystemet bäst skall organiseras, kan vara ett konkret exempel. Tidsperspektivet är 10-15 år. Läs mera om det här.

Definition av politiska ord och begrepp är också något som jag vill att sidan skall bidra med. Och det är uppenbarligen mycket efterfrågat. Per idag (februari 2023) har sedan start nästan 10000 läst artikeln Makt – vad betyder ordet? och över 6000 har läst Politik – vad betyder ordet? Huvudkategorin Begrepp & ord är den mest besökta på sidan.

Vad finns det för skäl att ägna tid åt den här sidan?

Jag inbillar mig inte att jag får några återkommande besök på sidan om jag inte ger läsaren något värdefullt att ta med sig (typ det jag nämnde, begreppsdefinitioner) eller engagerar läsaren i ett angeläget ämne. Kan jag fixa det senare? Ja, det finns en record. Sjukvårdsboken, Så skulle det kunna bli, har laddats ner av över 15000 personer. Och Patent- och copyright – behövs det? av över 30 000. Mängden nedladdningar borde kunna tolkas så att det har stått något i dessa dokument som fängslat eller utmanat.

Och det finns tre andra, mer objektiva, skäl till varför sannolikheten är hög att det kan finnas något läsvärt att hämta på sidan.

Det första är obundenheten. Jag är inte (numera) anställd av någon. Jag är i alla yttre avseenden – politiskt, organisatoriskt, ekonomiskt – oberoende. I det högorganiserade och ekonomiskt jämlika Sverige är oberoende i den här meningen en bristvara.

Det andra är erfarenheten. Jag tillhör det relativa fåtal personer som gjort karriär både i privat och offentlig verksamhet (det kan man läsa om här).

Det tredje är åldern, 80+. Livserfarenhet, i bästa fall livsvisdom, förmåga att se saker som bara den som varit med tidigare kan se och tid att sitta vid är tre tillgångar när man skall försöka analysera olika samhällsföreteelser.

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email

96,253 Kommentarer

  1. darknet market list darkmarkets dark web drug marketplace

  2. darknet links darkmarkets dark web sites

Skriv kommentar