karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Peter Malmqvist har rätt om Swedbank

Peter Malmqvist ryter idag (22 februari 2010) till mot Swedbank i en debattartikel i Dagens Industri. ”Swedbanks redovisning av goodwill är ohållbar och äventyrar de svenska börsbolagens rykte. Aldrig tidigare har det varit lika uppenbart att tillgångarna i en verksamhet är övervärderade.”

 Jag tycker han har helt rätt. När jag analyserade Swedbanks baltiska rörelse för snart ett år sedan (läs analysen här) stod det klart att en stor goodwillpost måste ifrågasättas. Jag uttryckte mig så här:

Det finns bland annat en goodwillpost i balansräkningen kopplad till Baltikum, det mesta från köpet av Hansabank, på ungefär 13 miljarder kronor. Jag vet inte hur revisorerna kommer att resonera inför kommande bokslut men den goodwillposten torde ha ett ringa värde idag.

Idag vet vi mycket mera om hur illa det ekonomiska läget i den baltiska bankrörelsen är. Och det är för en utomstående obegripligt hur revisorerna kan godkänna att goodwillen inte skrivs ner vilket de uppenbarligen gjort.

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email
2010-02-22

Skriv kommentar