karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Putins Ryssland – en geopolitisk koloss på lerfötter

publicerad 1 mars 2022

Ovanstående lilla skrift (75 sidor) kan (1) gratis laddas ner här (som pdf, kan läsas på platta eller dator), (2) köpas som e-bok här (50kr) eller (3) köpas hem i brevlådan som pappersbok här (46 kr plus porto).

Bokens baksidestext

”Den kanske intressantaste frågan i dagens globala ekonomi och politik är hur ett modernt auktoritärt styre typ Putins Ryssland klarar sig ekonomiskt i konkurrensen med västländerna…Jag skall i den här lilla skriften i ett antal fristående essäer pröva frågan på just Ryssland…Tidsperspektivet är de närmaste decennierna, fram till 2050.”

Lite mer bakgrund

Jag har de senaste åren, från 2015 och framåt, ägnat mycket tid åt att läsa in mig på det moderna autokratiska Ryssland, Putins Ryssland, med särskild tonvikt på ekonomi och samhällsmodell. Det har blivit ett stort antal artiklar på bloggen. Tänkvärt nog verkar det som om många människor – långt innan den nu aktuella konfrontationen i Ukraina – har varit intresserade av att läsa om Ryssland. Bokens första essä, ”Vad skiljer Rysslands styre från västlig demokrati”, ett ganska ”dammigt” ämne kan man lätt tycka, har till exempel nästan 3000 människor laddat ner. För mig var det stora intresset oväntat. Och uppmuntrande.

Skriften Putins Ryssland – en koloss på lerfötter innehåller sex fristående essäer

  1. Vad skiljer Rysslands styre från västerländsk demokrati?
  2. Varför är korruptionen så hög i Ryssland?
  3. Varför kan inte Ryssland utveckla högteknologi som går att sälja på en global marknad?
  4. Vad skiljer västkulturen från den rysk-ortodoxa?
  5. Nej, Ryssland kommer inte hämta in västs ekonomiska försprång
  6. Är demokratin överlägsen en modern autokrati typ Ryssland?

Boken avslutas med ett kort nyskrivet slutord, se nedan.

Slutord: Putins Ryssland är en geopolitisk koloss på lerfötter

Historikern Paul Kennedy har i sin bok The Rise and Fall of the Great Powers visat att nationer blir stora i meningen starka för att de, relativt sett, över tid har skapat mer resurser (läs har högre ekonomisk tillväxt) än andra nationer och har använt en del av dessa resurser för att bygga relativ militär styrka. Detta recept för framgång har gällt åtminstone sedan 1500-talet visar hans studier. Anledningen till att det gått åt andra hållet för vissa nationer, mot relativ tillbakagång, kris och geopolitisk maktförlust, förklaras enligt Kennedy med ”military overstretch” och en samtidig ekonomisk kräftgång, allt relativt sett. Och han skriver sammanfattningsvis att det stora hotet gäller för länder “…whose ambitions and security requirements are greater than their resource base can provide for.”
Det är svårt att inte se parallellen med Putins Ryssland som de senaste tio åren enligt SIPRI har satsat genomsnittligt 5% av BNP på militären, långt mer än nästan alla andra länder, samtidigt som den ryska ekonomin under samma period har haft låg tillväxt om jämförelsen görs med västländerna, detta trots en från början mycket lägre utvecklingsnivå mätt i BNP per capita.

Ekonomer uttalar sig vanligen inte om nationers uppgång och fall. Däremot finns många ekonomer som forskat kring och kan förklara varför vissa nationer inte kan skapa rikedom och resurser i samma takt som andra. Mancur Olson sammanfattar vad de flesta ekonomer hävdar, att skillnader i ekonomisk tillväxt mellan olika länder bara kan förstås av skillnader ”…in the quality of their institutions and economic policy.”, (citatet ur hans bok The Rise and Decline of Nations).

Den ekonomiska politik som Kreml bedrivit under Putins tid som president har varit kraftfull och ansvarsfull och får högt betyg av IMF och andra. Vad det däremot gäller kvaliteten på institutionerna, till exempel rättsväsendet och rättstillämpningen och det som Marcus Wallenberg dä. kallade ”ekonomins naturlagar”, kort sagt hur marknaden fungerar, finns som essäerna visar enorma brister, och ”moderniseringsfällan” antyder att även om det finns ambitioner att åtgärda det som strukturellt är fel, för det gör det, kommer det ganska säkert inte att bli av så länge ”Putin sistema” har makten.

Min högst personliga tolkning—allt i den här lilla skriften sammanvägt—blir att Putins Ryssland är en geopolitisk koloss på lerfötter.

Litteratur:
Acemoglu, D. & Robinson, J. A., 2012. Why Nations Fail, Crown Publishers, New York;
Kennedy, P., 1989, The Rise and Fall of Great Powers, Vintage Books, New York;
Olson, M., 1982, The Rise and Decline of Nations, Yale University Press, New Haven;

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email

Kommentarsfunktionen stängd.