karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Räkna inte med ett uthålligt aktierally (om Europa löser sin kris), Aktierna är redan dyrare än vad man kanske vill tro

Den här grafen (från Chart of the Day, klicka för större bild) visar P/E-talen för S&P 500 för en mycket lång tidsperiod, från 1900 fram till idag. P/E-talet är kvoten mellan kursen och intjäningsförmågan för en viss aktie (eller som i det här fallet en portfölj av aktier). Det är med andra ord ett mått på ett företags/en grupp företags värde, höga P/E-tal betyder att aktierna är dyra, låga P/E-tal att de är billiga. Det man ser i grafen är att S&P 500 under de första knappa 100 åren, fram till mitten av 1990-talet, så gott som aldrig gick över P/E 20+ (röda linjen), och sällan gick under 7 (gröna linjen). De sista 10-15 åren, den period då finanssektorn fått en större roll i den globala ekonomin, har svängningarna i P/E-talet blivit våldsammare, och på en högre nivå.

Det man också ser, och det är tankeväckande, är att aktierna (i meningen genomsnittet för amerikanska S&P 500) idag inte är särskilt billiga. Det förvånar. För trots allt har vi haft en press nedåt på aktiekurserna under ganska lång tid, ett och ett halvt år, inte minst till följd av den ständigt olösta Euro-krisen. Med andra ord, skulle mot alla odds Europas politiker de senaste dagarna ha kommit överens om lösning som faktiskt uthålligt lyfte bort osäkerheten, och framför allt lyfte bort osäkerheten så att PIIG:s ländernas statsobligationsräntor kom ner på acceptabla nivåer (kring 3-4% för tioåriga obligationer, inte som idag 6-7% i Spanien och Italien), kan vi få en euforisk stämning på aktiemarknaden den närmaste tiden som pressar upp P/E-talet avsevärt – och det skulle enligt grafen betyda att vi närmar oss kurser som ligger farligt nära den röda linjen, med andra ord aktierna är mycket dyra.

Dessutom finns en annan aspekt att väga in. Det är logiskt att en kurva över de amerikanska P/E-talens utveckling över tiden kännetecknas av ”mean reversion”, alltså att kurserna tenderar att svänga kring ett medelvärde. Om det antagandet är korrekt ligger priset för S&P 500 aktierna mätt i P/E-tal redan idag för högt. Det borde också vara en faktor som håller tillbaka en uthållig kursuppgång.

Sensmoralen i den enkla analysen är att det finns anledning att vara observant den dag Europas politiker löst krisen sett i finansmarknadens ögon, och inte då reservationslöst sätta in alla sina besparingar i aktier bara därför att de efter år av bekymmer och besvikelser känns billiga och uppsidan stor. Uppsidan är kanske inte så stor.

PS

Efter att texten var skriven fick jag av en slump se nedanstående graf (i John Mauldins senaste veckobrev).

Diagrammet (klicka för större bild) visar P/E-talen för S&P 500 för ett antal så kallade ”secular bear market”-perioder från 1900-talets början och fram till nutid. Jag gillar inte begreppet ”secular bear (eller bull) market”. Det är ett uttryck som börsmänniskor använder sig av. Kort betyder det perioder där börsen går dåligt, volatiliteten är hög, och – som grafen visar – P/E-talen trendmässigt sjunker. Exakt som det har sett ur hittills under 2000-talet (den blå kurvan). Och som det såg ut från till exempel mitten av 1960-talet och fram till omkring 1980 (den rödgula kurvan).  En ekonom skulle inte använda ett begrepp som ”secular bear/bull market”. Börsens utveckling speglar hur ekonomin, mera precist företagens vinster, utvecklas, och det i sin tur är, konjunkturjusterat, i sista hand en återspegling av om det ekonomisk-politiska paradigm som dominerar fungerar eller inte. Med andra ord, ”secular bear markets” har vi när det rådande paradigmet inte fungerar, och lever på övertid. Nog om detta.

Hur som helst visar ovanstående bild att S&P 500:s P/E-tal idag ligger högt. Det har visserligen sjunkit från de extrema nivåer som P/E-talet låg på år 2000, men ligger ändå idag högre än normalt för ”secular bear markets”. Med andra ord, det finns egentligen inget utrymme för bestående högre kurser såvida inte företagens intjäningsförmåga kraftigt skulle stiga. Och det finns det inte så mycket som talar för. Man kan säga att denna andra graf understryker resonemanget att det finns anledning till stor försiktighet med placeringar i aktier under de närmaste åren.

 • Facebook
 • Twitter
 • Print
 • email
2012-06-30

19 Kommentarer

 1. js加固 hello my website is js加固

 2. bos111 hello my website is bos111

 3. hohtoto hello my website is hohtoto

 4. mlslist hello my website is mlslist

 5. komedi4 hello my website is komedi4

 6. Macam hello my website is Macam

 7. tiktk hello my website is tiktk

 8. suara4d hello my website is suara4d

 9. aneka hello my website is aneka

 10. Vagina, This is a good website Vagina

 11. XXX, This is a good website XXX

 12. Prohibited, This is a good website Prohibited

 13. Enhancer, This is a good website Enhancer

 14. Breast, This is a good website Breast

 15. XXX, This is a good website XXX

 16. Areola, This is a good website Areola

 17. Breast, This is a good website Breast

 18. Nude, This is a good website Nude

Skriv kommentar