karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Recession – vad är det?

Det brukar sägas att ett lands ekonomi befinner sig i recession om dess BNP har sjunkit minst två kvartal i rad. Det är den vanligaste definitionen. National Bureau of Economic Research (NBER), den institution som officiellt förklarar att den amerikanska ekonomin är i recession (eller inte är det), är öppnare i sin definition:

During a recession, a significant decline in economic activity spreads across the economy and can last from a few months to more than a year.

Det är oklart hur begreppet recession har använts för att göra den här sammanställningen över 1900-talets stora recessioner i amerikansk ekonomi (klicka för större bild). Men att det handlat om konjunktursvackor som varat minst två kvartal visar grafen tydligt. Ett par saker är värda att notera. Recessionerna i början av förra seklet verkar allmänt sett ha varit mer långvariga än de som kom senare. Mot slutet av 1900-talet fick vi återigen några djupa nedgångar i tillväxten, och den värsta är den vi just genomlevt, den längsta recessionen sedan den stora depressionen. I synnerhet perioden från 1930-talets mitt fram till 1970-talets början har uppenbarligen haft ganska kortvariga lågkonjunkturer. Det stämmer bra med andra uppgifter, till exempel att antalet bankkonkurser i USA under den perioden också var mycket färre än ”före och efter”.

Det andra man noterar är att 30-tals recessionen, den stora depressionen, spelar i en egen division. Under närmare fyra år minskade USAs BNP. Den varade mer än dubbelt så länge som genomsnittet av de senaste 110 årens recessioner.

Ett tillägg är då viktigt – vi vet ännu inte med säkerhet att vi är ute ur 2008/2009 års recession (gråmarkerad i den övre figuren). Vi kan se att den hittills har varat i sex kvartal. Granskar vi det lite närmare genom den här bilden av USAs reala BNP-tillväxt 2006-2010 ser man att tillväxten första gången var negativ Q1 2008 och var det sedan fram till och med Q2 2009 med det lilla tillägget att Q2 2008 visade en svag positiv tillväxt. Det mönstret, detta att det andra kvartalet är positivt, är ganska vanligt, i synnerhet vid milda recensioner. Mild kan man förvisso inte kalla 2008/2009 års kris men den visade av någon anledning ändå den egenheten.

…och vad är en depression?

Men det vi också ser är att tillväxttakten i den amerikanska ekonomin vänt ner under de två senaste kvartalen (Q1,Q2 2010). Det är bland annat det som fått en del ekonomer och andra att prata om ”double dip”, om att USA återigen kan komma att gå in i en recession. Om det skulle ske, och i synnerhet om denna andra dip skulle bli djup och långvarig, finns det kanske skäl att tala om depression. Det begreppet är mycket flytande, vad jag vet finns ingen etablerad definition. Men vanligtvis menas med depression det som skedde med USAs ekonomi under 1930-talet. Skulle vi återigen på allvar komma att använda begreppet måste det rimligen ha ungefär samma kännetecken som 30-talsdepressionen – ekonomin krymper (negativ BNP-tillväxt), arbetslösheten är mycket hög, fattigdomen utbredd, konkurserna extra många etc. Dessutom varar alla dessa ogynnsamma förhållanden under flera år.

Vi är idag långt från en depression i den meningen.

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email
2010-09-28

3 Kommentarer

  1. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

Trackbacks

  1. boutiq vapes
  2. pengeluaran singapore

Skriv kommentar