karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Snabbt ökade förluster i Swedbank och SEB om Lettland devalverar

Det är ganska säkert en tidsfråga innan Lettland (och möjligen också de båda andra baltiska staterna, läs en färsk utmärkt analys här) devalverar sin valuta.  Påfrestningarna på de letter som har lånat i euro blir naturligtvis omedelbar vid en devalvering. Och lånat i euro har de flesta gjort. Enligt en uppgift har 85% av de lettiska hushållen sina lån i euro – det var ju tänkt att Lettland skulle övergå till euro inom kort och varför då låna i lats? – och en devalvering gör lånen omedelbart större, och möjligheten att betala tillbaka blir lika omedelbart mindre.  De svenska storbankerna  som har runt 400 miljarder utlånade i Baltikum kommer  redan i år, 2009, att få redovisa större kreditförluster än vad man nog hade trott skulle bli nödvändigt.

Och att de svenska bankerna, framförallt Swedbank och SEB, kommer att drabbas av mycket stora kreditförluster i Baltikum det kan vi vara säkra på. Storleksordningen har jag räknat på med utgångspunkt från erfarenheterna från vår egen 90-talskris. Läs Köp inte Swedbankaktien! eller 90-talskrisen vs dagens bankkris. Exemplet Swedbank

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email
2009-05-29

1 Kommentar

Skriv kommentar