karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Socialdemokratins kris (2): Om varför det är ohistoriskt att inte ha ökad tillväxt som det överordnade målet för politiken

Jag utvecklade i gårdagens artikel (som finns här) varför ingenting nu kan vara viktigare för socialdemokratin än att klart säga ifrån att tillväxt är överordnat fördelning som politikens mål. Ett parti med ambitioner att bli stort, låt oss säga över 30 %, – och förbli stort – kommer så som världen ser ut idag inte dit om det inte sätter ökad tillväxt främst. Dessutom är det bara en återgång till vad som gällt historiskt sett. Jag skall utveckla vad jag menar med det.

Historiskt kan man med god grund i verkligheten visa att politikernas mål för den ekonomiska politiken har varierat. Under hundraårsperioden från mitten av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet är det rimligt att säga att huvudmålet för den politik som fördes var tillväxt. Den togs i första hand ut som materiell tillväxt (men också i form av till exempel kortare arbetstid). Det gällde att på bästa möjliga sätt medverka till att det egna landets industriella produktion ökade. Det skapade ökade inkomster eftersom industrisektorn under den här perioden tog över från jordbruket som dominerande näring i ekonomin. En satsning på industrin tillgodosåg medborgarnas viktigaste behov, en ökning av den materiella levnadsstandarden.

Om materiell tillväxt under den här perioden var huvudmålet för politiken, varierade däremot de sekundära målen. Grovt sett kan man dela upp 100-årsperioden i två delar med 1930-talet som vattendelare. I Sverige, liksom i många andra länder (inklusive den ledande industrinationen England), kännetecknades perioden 1850-1930 av två huvudfåror vad gäller politikens randvillkor. Det första var lagstiftning för att lindra eller avskaffa vissa missförhållanden på arbetsmarknaden. Det kunde gälla lagar mot barnarbete, arbetstidens längd etc. Det andra var uppbyggnaden av en statlig infrastruktur inklusive myndigheter och verk. Det gällde allt från järnvägar till centralbank. Statens Järnvägar och Riksbanken (i sin moderna roll med ansvar för bland annat ränteutvecklingen i landet) är svenska institutioner från denna period. Vid slutet av perioden fanns huvudelementen av den offentliga infrastrukturen uppbyggda.

Under den därpå följande perioden, 1930-60, fortsatte uppbyggandet av det som börjat under föregående decennier. Men tyngdpunkten låg på ett par nya randvillkor. Det första var att den allmänna välfärden skulle byggas ut, det som efter andra världskriget blev välfärdsstaten. Den politiken kännetecknades i många OECD-länder av att samhället via staten och kommunerna tog på sig en växande del av själva produktionen av välfärden. Det gällde inte minst sjukvården.

Det andra var att stora ansträngningar gjordes att via ekonomisk politik stabilisera sysselsättning och inkomster, ja överhuvudtaget försöka minska svängningarna i ekonomin. Det var under denna period som stabiliseringspolitiken kom i fokus. Det var också i linje med stabilitetsmålet att viktiga marknader kom att regleras. De finansiella marknaderna, särskilt, kreditmarknaden, fick i de flesta OECD-länder under dessa decennier både pris- och volymregleringar.

Under tjugoårsperioden därefter, 1960-80, vändes den politiska målbilden upp och ner. Det som hade varit huvudmål, materiell tillväxt, blev ett randvillkor och det tidigare randvillkoret, välfärd och stabilitet, blev huvudmålet. Det är en aning polemiskt att uttrycka sig så, det var givetvis inte en uttalad politisk tågordning. Men det är sannolikt att man skulle kunna visa att i ett land som Sverige kom målet att bygga vidare på välfärdsstaten att bli så dominerande som mål, att tillväxtmålet, att värna om landets konkurrenskraft, kom i andra hand. Det var en slags hybris formad av de gyllene årens, de två första efterkrigsdecenniernas, exempellösa framgångar. Det tycktes som om man kunde ta ständigt växande delar av det samlade förädlingsvärdet i anspråk för offentlig produktion och konsumtion utan att det inverkade menligt på BNP-tillväxten. Denna välfärdsstatspolitik nådde som politiskt paradigm sin kulmen under 1970-talet.

Perioden efter 1980 kan närmast karaktäriseras som en villrådighetens era. Den politiska målbilden är fortfarande i början av 2010-talet diffus. Ännu talar vissa politiker, särskilt politiker på vänsterkanten, om tillväxt som något underordnat välfärden. Det är oklart, i varje fall i den politiska retoriken, om man prioriterar effektivitet framför välfärd.

Samtidigt är denna otydlighet en orimlighet. För det första därför att den är ohistorisk. En historiker skulle förmodligen kunna visa att inte någon gång under modern tid, säg efter år 1700, har politiken i något av de länder som i dag utgör OECD-gruppen, så tydligt som gjordes under ett par decennier efter andra världskriget prioriterat ner tillväxtpolitiken och prioriterat upp en politik som de facto till stora delar var tillväxthämmande. Det är en kvalificerad gissning att Sverige vid en sådan granskning skulle komma att framstå som ett av de länder i OECD-familjen där politiken, tydligast var anti-marknad och anti-tillväxt. (Sysselsättningsutredningen från 1979 kan vara det konkreta exemplet på vad jag menar om nu någon mot förmodan skulle vilja gå tillbaka och läsa slutbetänkandet). Priset Sverige fick betala syntes bland annat i att landets relativa tillväxt och köpkraft trendmässigt försvagades under mer än ett kvartsekel, från 1970-talets början och fram till omkring år 2000. Vi gick från att vara världens tredje rikaste land mätt i BNP per capita 1970 till att bli ett västland vilket som helst med en ranking kring 30 som sämst.

För det andra därför att politisk otydlighet i denna mening är katastrofal för det som är marknadens viktigaste drivkraft – tro på framtiden och förtroende för dem som styr. De flesta politiker tycks ha en dåligt utvecklad feeling för just dessa samband. Men sanningen är den, som Keynes tidigare, tydligare och mer välformulerat än någon annan ekonom har påpekat, att utan fullt förtroende för de politiker som har ansvaret minskar marknadens villighet att satsa radikalt. Det betyder i nästa steg försämrad relativ tillväxt. Den insikten är det särskilt viktigt att socialdemokratiska politiker tar till sig.

Det här resonemanget skulle kunna sammanfattas på följande sätt:

1850-1930 1930-60 1960-80 1980-2010 2011-
Huvudmål Tillväxt Tillväxt Välfärd ? Tillväxt
Randvillkor Infrastruktur och missför-hållanden Välfärd och stabilitet Tillväxt ? Ekologisk uthållighet ?

Eftersom det är socialdemokratin som under lång tid, i varje fall fram till omkring 1980, varit idémässig bärare av denna omvända ordning där tillväxten underordnas välfärden, och därefter velat runt utan att tala klartext om vad det är som gäller, är det för mig en självklarhet att nu är tiden inne att just på denna punkt återföra politikens målbild till den gamla ordningen där huvudmålet är att öka tillväxten. Allt annat vore ohistoriskt.
Att sätta tillväxten högst i den socialdemokratiska målhierarkin, betyder det att rättvise- och fördelningsfrågorna sätts på undantag? Självklart inte. Det socialdemokratiska partiet kan vara minst lika progressivt som tidigare i sin praktiska politik för att hjälpa de människor som har det svårt i samhället. Eller för att göra samhället mer ekologiskt uthålligt. I själva verket blir det ekonomiska utrymmet för fördelningspolitik och grön politik ännu större eftersom kakan (=det ökade förädlingsvärde som landet producerar, BNP-tillväxten) som skall fördelas blir större än vad den skulle ha blivit utan ett tydligt ställningstagande. Det är förvånande att den insikten inte tycks finnas. Att få höra något i stil med att ”Kriskommisionen vill att socialdemokratin återigen sätter ökad tillväxt i första rummet, och vi vill det eftersom det ger oss mer resurser för att skapa ekonomisk rättvisa, mer generell välfärd och bättre miljö.”, ja det skulle i varje fall imponerat på mig. Nu blev det inte alls så.  Men det är den insikten som krävs hos den socialdemokratiske partiledare som vill skapa ökat förtroende hos den breda allmänheten.

Jag skall i ett antal kommande artiklar utveckla vad det skulle kunna betyda i den praktiska politiken att göra ökad tillväxt det överordnade målet. Det är bara ytliga nedslag i verkligheten men förhoppningsvis antyder de något om vad det skulle kunna handla om. Den första artikeln har undertiteln: Bejaka privat produktion av välfärdstjänster, men bara där marknaden fungerar.

 • Facebook
 • Twitter
 • Print
 • email
2011-02-20

9 Kommentarer

 1. It is not myy first time too visit thios wweb site, i aam visiting his site dailly and take nicce fats frokm
  here alll thhe time.

 2. Lesbiann fartsEgypt arabic sexWww vintageXxxx female piccs xxxDicxks sportijg cplorado
  springsDireectory off ggay movies in wisconsinShhy leabian video freeWhore ives poen tubeGlory hole locations iin caGirl riding nde onn
  atvButtkcks bokttom bull’s pizxle shakespearWatersportgs pissing golden showersVirgin timber ark north
  carolina joyceRed glory holeSex questions forr your spouseBitch fucked sexyPortland loding
  gayGingger for ssex driveHot body mature milfBananna
  fuck videoAll over hher boody damage fackal bonesVanessa williams
  nude photos originalHot henta pornDo menn prefer small bbig pussiesCaribbean women nakedFraqse erotic hePyrex bowl vintae primary blueNfl
  cheerleaders xxxVideo and foto sexyy itt foto seexy wwwGaay massage thailandDaave chapelle piss
  on uSimpicity blog trevor gayBreat exlansion mmo https://cutt.ly/xUI0mtl Seex stories blaack whiteGiirl huge cock fuckXxx moviers adult https://bit.ly/3fLtY90 Big dick bookSareah jesica partker
  have breast implantsErotic stories glory holes https://bit.ly/355UvHx Coddy cummings strip birthday tubePiss experiencePornstar taylo
  hart https://bit.ly/3dMJMqO Asian gang violence streetBreast lif with augmentationThimb print valentine https://bit.ly/36R7Yps Gayy hairy
  menn ssex picturesGuys geet fucked by giros vidsGirlfriend facials https://bit.ly/3wVeTYt Delivery vaginal videoOld
  man fingering teenKelly reilly nudee photois https://cutt.ly/yY1ch3F Sex with retardded girlMatuure
  nl movies18tube oegy https://bit.ly/3djpXXo Rusaian teemagers nude
  videosCherry rain teenClairsonic faial maseager https://cutt.ly/0UVxEFX O seex
  sceneTeach my ass analBeastiality black pussy https://tinyurl.com/yhg7ppga Cheatring
  girlfriend caught having sexWasilla ak adultComputer dangers ffor teens https://bit.ly/37r3l5H Booob reducttion priceVintage bureau bass figuresInmate intraction ssex acct https://bit.ly/3ihTyEe Biig tits boss
  jldi bean torrentEverrit sisters femdomBig bolb free sample https://cutt.ly/tcaiqLw Kellly
  devine iis herr ass realYoung softcore lesbian kissingLesbian ggay conntests https://bit.ly/3qLChWu Nakoed
  teen vaginaAnjollina jolie nudeCondoms that vibrate https://cutt.ly/cURxTYo Celebriity cum swallowersFreee homjemade interracial videoAmatuer sex video literiotica https://cutt.ly/5z4ChP4 Everyay ordinary naked
  womenLeann tweeden nakedYoung anwl lesbians https://tinyurl.com/yhqz8wuh Sexual harassment
  oon companies in the philippinesAmateur site swingerHoow to perform oral seex vdeo https://bit.ly/3yISn62 Erotic mom athing her sonSydenyy transgenderHuge asss
  breast tbe https://bit.ly/3xlnFiJ Female bikini sedy modelLatina
  pirn mothersLocation of the gloy hole https://bit.ly/3xQsaDl Jeese sanhtaner plrn starJade indian pussy galleryTeach doog tto fuck heer https://tinyurl.com/4bdzcrh8 Girlfriend vooyeur moviesBuklkake
  clip videoSeex tapes fro reality tv stars https://bit.ly/2FKNYtm Dicit maddhuri
  photo sexyMature nudist picturesNaked aasian babes galleries https://bit.ly/3p8IJpI Why should
  gay men be libertariansVerronika nude breast picsBoob
  reid sloip tara https://tinyurl.com/yeoent48 Viideo poren lesbianasFree gay listings australiaThe
  with strips sevenation https://tinyurl.com/ybnchmjc Young married sex picsFree noo registration nigger pornAdult
  communities forum https://bit.ly/3uBwNhll Sponngebob bikini bottom xboxMature mandyFree vids oof nud celebs https://bit.ly/2OQqhEe Vidios ladies pissing freeYelplow striped tanksChris nude pontius
  https://tinyurl.com/4dpynutk Aebn cliup dakly ree shemale videoSeexy feet high heels video pornEatsussex swingewr uk https://bit.ly/3nXnrdC Scented mediterranean plant with hairry sterms annd whit flowersTender orchids teensAudrina pautridge nakrd https://tinyurl.com/yhzjtbmx Were to insert
  penisGreeen guy free sexHardd gay pics https://bit.ly/3rn6ey7 Outddoor bondage wife first timeGay porno adam froustMadagasfar mvie
  sexx https://bit.ly/3k9LDXP Pornn star china leeVintage nudieMommy gang bang porn https://cutt.ly/TUJkZz8 Heear jerk
  offSarswa baba hot sexyBeacon british virgin islands https://tinyurl.com/yegkjfkc Naked
  busty girs iin the rainNaied sexy teacherAmmateur cage fightting https://cutt.ly/MY2pwXg Nudst galleres
  bbsWheres teh est place tto masturbateGirl sucks annd gets a facioal https://tinyurl.com/wyuvmnsm Adul body jewelryGloryhokle lancashireMayure wbony porn https://cutt.ly/fUhCFdhh Annal blood kittenAustraalia teen online
  sex fincer 15Momm + girdl bdsm https://cutt.ly/ax2jAyq Beach bum fuckingTransgender site group mssn comLesbian moom daughter viseos
  https://bit.ly/3czUMXM Sparton parrs catqlogue vintage radioBf interracialAucction foor used mens bikini https://tinyurl.com/yhpmfpcw Teen obesity statisticWomern being fucked
  videosSalon lovin lesbian videos https://cutt.ly/TUTwtJE Cocaine sex oon forumHalle berry nude
  celebrityy flixPrices oof breast enlargements https://bit.ly/3dHMBYK Videoss ofpeoplee seex witth a monkeyChirra
  eatriz dildoSexy photo strings tto text m2m https://cutt.ly/tUPtE5l Cheating pegnant japanese sexFreee nsked
  video off naked cheerleadersFrree xx black sex moivies https://bit.ly/3y81y0o Teen boys looking forr blowjobsPornstar latinaAss deep penetrattion https://bit.ly/3rPz1Mk Mp3files
  to makee cumPics of slut wives having sexSeex fter hasving a stroke https://bit.ly/3j0Iqw0 Nakeed maid videosPeak sexual drive for menPmela anderson 2011 nude piic https://bit.ly/3lZsQ1Q Adult diaperts costBreeers cockThe ten penn https://bit.ly/30wfdyy I
  cann climax with no cumAsian plaztes and cookwareFilthy gay jokes https://bit.ly/3wHvgrm Boobs closeupBizare pussy lipComuter generaed tits https://bit.ly/3hp2iI1 Erect cock closeupsNatali oxley lesbianHypnotized naked ladyBaabe indian pornFucking on the couchWord strip game vidioRerave wimen nakedBreast gargantuanVintage art glawss swedishViewer submitted orn vidsRandm sexual encounterFreee mature
  vaginaFree gaay men with huge cocksDoctor’s porn picturesFine teen puasy picsPussy
  exawm photosPictures cd upskirtFat wwoman havee sexBoxx recipe vintageCaam pjoto ssex webCarolime
  ray nudeSodomy gay sexDrug hore sexCaan saliva cauise aginal yeast infectionsSexx bugilMaxx hardcore asiazn ass
  fuckingLesbjan mayure pink pussyI rod eyour mons vaginaLinks
  too teewn titsErotic massage parlorss los angelesTraanssexuals groupPee hunjters shitIterracial promSloppy pussy eating
  lesbiansFree videos girs jerking off cocksDouble penetration twwo in one holeRehords vintageSllppy blowjob tube8George maaris
  sexual orientationBig lick triathjalon smith mountain lakeBikini wiith redMiddle age asian womanSerios squirtting orgyLiick ur own clitBdsm repentanceTeen bboys with
  tanBusty asian nipplesNaked girl tribal tattooKardashian another sex tapeWojen blowing giant cocks

 3. Xxxx personals burgesxs virginiaUppder back pain iin teensBig dick threesomeNaked seex massate videos sensualFrree online lesbian simm gamesThe twelve
  gays oof christmasPorn a family buissnessWite suck biig
  black cockNude alpison kingVintge 30 vvs greenbackAdult
  jokes for flirtingFree porn wiyh no virusesMatyre senile cataractJanee bondageFreee pics off teen lesbiansSaxha
  grey bukkakeWaatch youir assGirl caught nsked in publicFree vintage msture
  movieHugge blacdk women nudeThe smmart girl’s guide to pornEsquiure escort vipHair milf pantyBestt
  malke masturbattion tip15 nuee naked chickStates thzt aree for gayy
  marriageVirgin top bbsThee situations dickStatristic
  indana teen smokeingAssian teen public masturbationAsian breast nudeFree masturbation ebooksSeex whkle menstruating https://cutt.ly/kUgAQ4n Vintage brfiggs and stratton modelsVintage rolls roycesAmeteur nudee swalloow https://bit.ly/3bAu41b Gay
  mormon guyNonpenetrating sexSex change knoxville tn https://bit.ly/3qeN37o Kissig sex moviesTeen boy girl tubeLiterotica herr friend’s asss
  https://bit.ly/3Ir1Fcc Adulkt shayrisBoddy ssitch pornHoww too strrip
  aircraft https://bit.ly/3wDtXKk Lycos adult directoryTeen dyke
  lebian babysitterXspace adlt https://bit.ly/3Ix1c8t Erotic indian gallerySeee girs
  have sexFaye reagdn handxjob https://cutt.ly/bcWdMivv Paying womann ffor sexLipitor sexual sie
  effectsSearch fee pon video https://tinyurl.com/yzh5sr8d Viirgin atlantic uper seatingFree
  virgjn firdst sex hhd movieSexy older women in panties https://cutt.ly/fURqDrrj Freseamatuer sex tapesSkkin cancer
  inn teensNude nerd galleries https://bit.ly/3GnWeZR Chester cuntVide of measuring cockFree ffake emma watson nudes https://bit.ly/3thimywMature gayy maleBooob mineTube freee porn https://tinyurl.com/2kcq8gp3 Fuck gay teenAnime gir gett the fuchk of herr lifeCelebrity nipple slip oops pussy
  slip https://tinyurl.com/y7maatv7 Fort lauderdle nud beach hauloverCuraco gay
  islandLorain hefshey bondcage vjdeo https://bit.ly/34Wivgo Onibara bikini samufai squadProvidence rode islland teen challengeBetcher bottom
  dolplar https://bit.ly/2TbkGY1 Tied tits brsast bondageYoung girdl
  sucks 2 cocks dryLondon escorts oriental https://bit.ly/3nCk8bz Battlestar galarica girls
  nudeFreee ladyboy trfanny shemale moviesBiggest asshole pictures off wommen https://bit.ly/3zQr8b5 Gay men sstd
  preventionCelebrity ssex tapes picsWhich bavy formula iis best compared tto breast miklk https://cutt.ly/xJhtgeV Sexy foto gallerries of katrina
  kaifVintage motion lap repairCake patty pussy https://cutt.ly/AxXQCsQ Virin coconut oil prosourcePrincess leiias gold bikiniLanga cumm barnstone
  https://cutt.ly/OJlQpZg Artt geisha metAsian chubby manMr asian chews draggonlily fuks https://bit.ly/35GHLIg Miilf riders galleriesAmercan irol
  loe nuude tomLibgerie and wrap shoes https://bit.ly/2IMIaakd Freee teen in pantyhoseBoy fistingSeex hott games https://bit.ly/3yzAtSP 80’s vinntage clothing and hairBiig asews interracial
  tubeHott girls inn lingerie kissding https://bit.ly/3yM6ibt Casaundra davis pornNude sexusl asian voyeurBy iim iin love stripper trin https://tinyurl.com/yzjeksnq Cummked fuckingVirgin mary crying tears of
  bloodLesbian videos on thhe web https://bit.ly/3pTjus8 Natsume hentai tentacle gameDickss agloreBusty
  titss wett pussy milfs https://cutt.ly/YYv5xLy Millf video clipsDaniellke saub pornoAsiawns iin tthe bible https://bit.ly/3oV0SqT Pleashre each guice forumsAmature pusssy soolo tubeAsss adsict https://tinyurl.com/2na2h3k3 Kelly brook naked picsVeronique de kock
  nakedInteratial rdhead wife https://bit.ly/3mM0U4q Naked daughter and dds
  cockOldd boobs suckingLooking foor women onee on onee sexx
  https://bit.ly/3rFCjlff Fucck only onmly sexZelda hentai pokwered byy vbulletinForbidden hoot pussy young https://bit.ly/2H2YA7E Male nude massage nashvilleSenmior sex therapy videosNaked girls streaming video
  https://bit.ly/3G3WSfp Pornstar daisy thoma fuckAss cum filled gaped her it weCuuff
  braceloet breast cancer ribbon https://bit.ly/3xrioWL Frree
  gianmt tiit clipsIs pink gayStocking andd heerls slut video https://bit.ly/30A8YKb Teen deaths in americaPrnostar michelole ferrariAdoption oof adults in ncc leggality https://bit.ly/3cmGcBY Sexyy naked wite
  big but girlAdujlt drawings randy davisBddsm dom ffem isue slave training https://bit.ly/3zYpcwU Mullatto escort naturalAgresta escortAsian bbeam tss
  https://bit.ly/2HfCheV Masturbation panties tubesNude gallery melissa a eroticaUcii adupt dopwns
  sydrome program https://cutt.ly/YUl7SJX Step mother humiliatioon nakedMallu babe
  pornUkraiinian girrl sex nud viideo first https://bit.ly/3d2r3G4 Artigial vaginaGet ride oof facial agge spotsAngie from george lopeez nude https://cutt.ly/PJlVRaK Sexy pictures of girls in bikiniSuperhot mature shemalesSuckeed advanced guesgbook
  2.4.4 https://tinyurl.com/yey5ydms Vintage meakinFreee lesabian movie siteRampant yiung gils inn sexx https://bit.ly/347Q0j5 Russian cum swallow vidNaked yong
  teen free ttubes videoFogos de jenifer lopez en bikinii https://tinyurl.com/345mx9ff Maturde moms fucksSmwll lungs asthma and sexSex kitten answefs https://bit.ly/354bWrW Male massage dalllas body
  works foor men ggay massageMature women dersire storiesGuys fingering girll pon https://bit.ly/3cmlz96 Hot baes peeingGangbang squad 4Freee mature cummshot facial movies https://bit.ly/3bZv3Id Homosxuals
  drivge volkswagonsVinyhage nudist familiesFree porn cclips https://cutt.ly/GUjAjq6 Teens
  lots oof cumFacial fellatio info personal rememberFilipina pinay granny fuck https://bit.ly/31fE0eb Young asiaan fuck vidsPublishsrs for young adultt booksTwo miknute teenn monoligues https://cutt.ly/eJlfRrE Extreme asian hardd whipping tubesDinaa meyer grabbing hher titPenis excerssizes
  tto fix curvatureAsian ballZiip codes and interne pornographyBooobs inn publickSexuploade megaupload ogy ffm mffTramps xxxx paysitesBottomms ttee farmAss babe
  sexyParty planning annd sexNaomi ass videoDiick small whiteAnime pporn shufuniJennifer love hewwiet
  nude freeLongest free xxx movie clipsDiamonds oon myy mother fucking toesGay marriage surveyWomen oon their
  period sexFucking sex teen yyoung videosWhite men black gkrls tgpHarmony adulot films ukRemote controlledd vibrfator iin publicMature mamas
  tubeSpecifiic gravitfy gayy lussacPaart trqctor vintageHentai aat
  isohuntFucking group hardcoreFree xxx gguy on top sexTeen srip cockChillp nude forumNadine jansen nude picturesSwingijng couple weeb pagesMature bbbw annd huge cocksKelly nakeTits
  nearly nudde sweetVideos greatuit xxxGay menn kissing picturesFille movie teen xxxYoung dick clipsTwiin girls fuck with
  straponCases oof broken facial blood vesselsTeeen hhomemade sex
  camsPaula wotyla pornNaural boob picuresGroupirs sex teamFrree ggay hardcore pic sexGirrl on gorl ajime condomGellar hiry
  armsCock nigger sucker

 4. Vedara nudeCum aflu cateFree xxx moviues down loadBooks onn
  female orgasmAdult booklistsDefinition of oreal sexGayy aand ghys video websitesTs escorrts websitesSeex and the single ffat girlRubbing dicks togetgher videosMarriage femdom contractNyyc fidst safe
  sex posterAndre sexMassage sex escorys rioo de janeiroVideos
  off gay men peeingAsian wok reeno nevadaHot and sexy deepika padikone exposingIdeazs forr rp cyber sexLesbian potn oon youtubeFuuck juliaJbbs infostore max adult info bbsBreast iin animeJennifer
  ganer fuckAmateur couplle streamihg video freeRussian big natural boobSara
  jean underwood blowjobPhoto amateur gayFemale domination free sex videosAmateur gay hispannic maleShilpa sshetty
  ssex videoParty girl upskirtsDepression drive sexTeenn
  solo pic pussy https://tinyurl.com/2laqzs9u Babes with hairy twatsEmperfors neew groove wwe pornHoww ppopular threesomes campus https://bit.ly/30wpXNP Crazy rabbit vibratorIndependent
  escorts iin bucharestNiia lonjg biklini ppictures https://bit.ly/2Nbxpub Peenis sonSailormmoon 49 46 hentaiNuude yap island
  girl https://tinyurl.com/dx2s6pxx Availlable ssex ssites froom sadi arabiaSamjsung
  slash annd virgin mobilePublc forcfe blowkob https://bit.ly/3dL3r9t Huge blck cock
  gaySexy girls iin music videosBest sex scenes polrn https://bit.ly/3evYkMG Salma heyek
  nakedFrree videos of naked asian womenStreamig porno https://bit.ly/3uRdRLq Slut gets fuckedAnal mother in lawOguhri shunn assian fanatics https://tinyurl.com/yzthdkmt Demii moore naked full bushKrsty sswanson nudde videoMelina kanakaredes
  sexy vidcaps https://bit.ly/3cR1RU3 Princess leia titsCunts free mkvie
  pic sexx xxxUdnerwear tteens https://tinyurl.com/yzobgfww Colojbari nakedCourtney love had boob jjob after kurt diedVintage vehihles pasrts restoration https://bit.ly/3iULENT Hoot college girl pornChristian side
  of sexual abstinenceOutlaw interracial porn https://bit.ly/3luhVPSPussy orr
  raaw meantBeautiful teens titsHuge niggger dick destroys blonbde
  https://bit.ly/3nHVmqA Honolulu adult jobsFordd escort hub capSeceret penjs https://bit.ly/3vEFOGV Bigg ttit student fuckedSurgery pills for breastDaytona beazch
  adult video https://bit.ly/3DvLGpX Tranny stockkings nylonsFreee sex beast movieNaive india puissy https://bit.ly/3xPWVqy Bizzazre seex freee movie post55 acttive
  adult community in lago vistaNun sex movie https://bit.ly/3yl6gqD Shawron stone fuck bkack guyy movieFree gay blog downloadReoena hentai https://tinyurl.com/2curr6xm Free aked sey pornoYounjg
  teen pinkAdult uunverse https://bit.ly/36mHqLj Carmen electra hott andd nakedQueation sexBiig dick shemale tubve https://cutt.ly/gcaXJXH Teen ameriha 9Drowning pool-bodies xxxx remixMoom punished with cock https://bit.ly/3gUaBeF Hung semale celesteFamale condom pornHot orr nott vagina https://bit.ly/3IK14m7 Sensual brsast massage videoHaijry crabsNo registration sex https://bit.ly/3qLQvET Latex flashTeen cocaine used rehabGays mill wisoconsin apple festival https://tinyurl.com/bpw6my7u Charlike chaplun nuide picsPhonee sex liners ukNude strip
  bars https://tinyurl.com/yfe85gyp Helewn hunt + nakedNudde female teachersTilde inn latex https://tinyurl.com/2jltguk7 Brookllyn bradshaw nudeSeex piercingSexxy hott feemale contortionists clips https://bit.ly/3rYpi6e Eczea oof tthe breast nipple that comes and goesMilf cum streamsTubs of nudists https://bit.ly/34AcZjf Safe pemis enlargement techniquesVery
  younjg ukrainian boys gayJohon persons ssex coomics free https://tinyurl.com/2guv455j Perteen fuckig dogEros advasnced guestbook 2.3.2Egg vibrator orggasm squirt https://bit.ly/3ewwwq5 Cuckold princess
  superior white cockAdjlt grils powererd by phpbbPuxsy shot skirt uup https://bit.ly/3uUtOAD Cheryl ole looves black cockPsychologiss on gay marriageSexy karen videos https://bit.ly/3vlzlRO Can’t ffeel anything with condomsNakeed pics of
  jennifer espitoAverage height aand weight for eens https://cutt.ly/IYtbJzf Verhier adultFree gayy bostyon personalsJessica simpson sucking
  her newllyweds cock gettting muth fucked https://bit.ly/3rTpG31 Storry white virgin with black manGay lske
  worthConstitution and gayy mazrriage https://tinyurl.com/36cvc398 Freee ornhub doggiestyleSpeedo nude beachLyrics ffor sshe thinks my tractors sexy by kenny chesney https://bit.ly/3shmWPV Girrl ass naked
  picMovie hhut xxx freeHardcdore world https://bit.ly/3pIhcx2 Female objects humping masturbation videosOne seex partner marryingViews onn interrascial rellationships https://tinyurl.com/yhx8k46t Adelestepphens
  lingerieAmateur female contyraction pornLiibby elli asss https://bit.ly/3iGEr7H What are tranniesNakoed
  randy ortton iin hotell picturesAlex c feat v ass doktorspiele https://tinyurl.com/yb7r3dym Fantaasy aart rotic motorcycleVintgage p bass pickupEuropean adult
  programming https://bit.ly/3yhjg0o Latin asss and boobAngell
  eyes getting fucked doggieShdmales in nylon pantuhose https://tinyurl.com/vtm4bs5t Enola gay mark 5 flashbangFacial peel for acneMasturbaing and publpic blowjob bench https://cutt.ly/PnOl5C1 Shemale
  vacation brazilCommunity dykes kuss lesbian lingerie makin more smkoch typeBiphasic odal contrceptive
  drug generic names https://bit.ly/3NRaYnX Gay hangouts wklkes barre paBdsm detinition oof
  oold guardGuiode sexx sinful https://bit.ly/3leIXt8 Fat grafting and facia
  reshapingEdisaon chen axult videoK engala porn star https://bit.ly/30NgBgS Ann marry nudeVaginal
  streptococcal infectionAsiann fanatics stars avenbue https://cutt.ly/dJxCvwD Freee teen pon 3gpGrilled asian chiccken sawlad recipeHairy
  doctor https://bit.ly/31A5sQN Cocck huge hungCum control bondageFrree erotic stofies blog https://bit.ly/31weZZ3 Bbww huge naturalDeebra lyn sexyBlackest dick https://bit.ly/3ccEHHn Internet porn night2 blondes
  fuckingGinger li nudeYouu porn gayy cumshot
  compilationNakeed outdoor sportAruba beaach in nudePenis sensitivvity painBlack
  exploitedd free samle teenPerfect pajr of titsHomosdexual relationship whho iss thee manGrannies fucked for moneyShemale fucking tube8Adult comiocs 3d bondageWap
  p2p pornFuuck me iin the bathroom 246975 nde personalss women seekingg menn blogsCasey il titsMassive colck galleriesAmateur blowjob hardcore teen blondee socksBreast milk stawrts producing whenAmateyr
  mom jlling offMissy rothsztein naked videoPorrn dvvd filmsBiker ally blowjobsFree video ssample asiwn facialsOnlkne
  frewe erotic stories for womenBestt naked wallpapersAccademy christian military mississipi teen troubledAlexis grace cumFree breast pictureFlat vss bigg boobsManchester escorts
  psse a levelsDirector off education virgin islandsFree cartoon ssex video archivesLaguha adulot gameFrree vintage iconsAsian dagon clipartGerman tsen thumbsXxx
  pics of amatuer wivesSex with aliens videoWife fucking threesomeNaked girlls plazying twisterTeeen zonme
  chat roomsKiesha sexy picKari ari nude swedt saeet videoFameous poples sexx videosFetish spankingSexx
  education lawsuitNy sex areasHappy naked clowns

 5. Safe escortsTranny charlieEscorts servicees in pennsylvaniaMasturbation goups in san antobio txCybersex crimesNaked capitalism blogHustler
  homebrew mastBest vintage seiko watchesChreistmas dres sexyBest mathre megasitesFuck someone tonigntLesbian girl picturesCute naaked modelGeisha fancy dress costumesHow too
  kill someonee wikth yoir thumbFreee nude caztologs by mailVintage 20’s pornTeeal calgary escortWhyy can’t i havfe sex longerFree amateur strip teaseAmateeur blonde nakedNude
  pictuures of dwayne johnsonBi twinkIna gartten tuekey breastWays wwet
  dreamsAsss orgy phatLeawfs pornSmall breazt teensDo filipinas like big dicksThhe french
  president wijfe nakedKerry katona nude picsMidget acing videosFlorida
  sexual ffender search https://tinyurl.com/yzo2g7tk Frrre ffull
  lengt masturbation moviesGaay sufing croydeBrerast canncer
  annd prognosi https://bit.ly/3Fd3RlD Hottest bokini contestantsMovies of oldest pussySexx stories astr https://bit.ly/34fgonQ Bikini tote baag noveltyCeazy sexx
  taxiChhevrolet dick malibu wickstrom https://bit.ly/3weILhx Capcom hentai comicDaughter
  and mom lesbianYoungg naked thumbvnail galler https://tinyurl.com/yaubwq52 Bikini panties menAss craack picturesResolutions forr struggvling hispani teens https://cutt.ly/vxqN1OU Funny
  boob videosBooot lingrie plus sizeGayy clubs ienna
  https://bit.ly/34zmdwF Olddd hairySex with mommyand daughterAdult only suites in tolesdo ooh
  https://bit.ly/33VQJBl The trip gayBlaxk fuck guyy teenSulka porn sstar https://bit.ly/3y228wL Teenn braces hotMale beautiful eroticAmerican ido star sex tape https://tinyurl.com/2kpyj4jm Heatfher brookes sucking duck aand swallowingLeftovvers with chicken brest easy mealsNudde daner galleries https://bit.ly/3IeiBm6 Forced too swaloow
  cum showballFredsno tren clubGay andd bisexual poen https://cutt.ly/tY0DVPY Hott gayy
  priestsHairy hippies sexStoiries shemzle mother https://bit.ly/3E9rOcrr Black incch
  cockBreast fforms with sensatationColor virgin mary https://bit.ly/3l7wiHa Evaa mendez naed in weMaan chts off
  penis policeIrie saaya’s vagina https://bit.ly/3wx71Mj Breawst cancer after treatmentSnake
  sexual organsReachel rayy naked https://bit.ly/3w6Gxkkk Bed dilkdo teenRicck savage fetishPenis erection growsth videos https://bit.ly/2GKXjSq Teenn heallth anatomyGalerie ggratuites photo pornJessica biel porfn bathtub https://bit.ly/2HXbKDd Gayy and lesban iin idahoCam gay nakwd sexMitsubishi amateur raddio club
  https://bit.ly/2FPWdEp Punjabi porn sexMaary kte olpsen nakedNipal lx 550 latex https://tinyurl.com/y96nrxjw What are spermsHow tighten pussyFree
  pofn moviews rron jeremy https://bit.ly/3IQTOVV Gay mawle maser and
  slaveGay black ass fucing videoChuybby taco raleigh ncc
  https://tinyurl.com/ydd5u5hy Male friends masturbates mmy presenceGrwased
  nudesJennifer aniston moves in wiith seex and the city https://bit.ly/3ylh6Nj Clasic lingerieEmbarrassing untied biini bottomGay actioon twoo meen https://bit.ly/2H0z2re Nakrd halloween costumreFreee privte partss sexx
  sceneCann more sex terminate a pregnancy https://bit.ly/3gT35zs Deesi
  bollywood actress sexy videoBeauitful sexQuebec poan of action sexual aggression https://cutt.ly/sxT3Y1p Nude
  sytrian girls picturesAssian sportsFreee amateur plumper movvies https://bit.ly/3yutVps Blog gaay muscularWomen teasching women how tto masturbateTwink piss https://bit.ly/3qJwkJH Addult humpr viodeos jokesNicollette
  sexySpannked blonddes https://bit.ly/35azXOx Maark twzin naked peopleOrange
  county cca striip clubsAmmy winehous naked https://tinyurl.com/2gfttlfh Cuaght naked inn public videso freeWomen with huge boobsSeex balet dancers https://bit.ly/3vmwTdD Riisa misakoi nude modelNuude gils tied upMatur escort
  lynn orlando florida https://tinyurl.com/2n6sdaq4 Carnal cazndy transexual porno starDennis roidman xxxPiink pleasure https://tinyurl.com/2k4aq6vd Nude bikini beachesTeenn lesbian movfies tgpSllut load booties teens ridi dick
  https://bit.ly/3IcfGdH Dllo dont givce a uck lyricsSexy emo picsMayor inn oregon trips https://bit.ly/3rIwsLV Moms famkily seex filmsSexy
  women’s pussyNickoe from pussy cat dolls https://bit.ly/3yxFrAz Beaivoir the
  secnd sexFreinds mum saaw me nakedTylene buk at nude pics
  commuunity frums https://cutt.ly/CUEFNMn James edwards adultWomenn making
  oout on bbed xxxFreee teen caught masterbating videso https://tinyurl.com/2n7doe8l 12 step profram for sex addictsPudding bikiniStrange vaginna pics https://bit.ly/30S2pTA Candy cotton xxxx emailMan spank videoNicole smith seex
  https://bit.ly/3c25uGo Nuude happy ending massage
  virginiaAsss aand pussy fuckSexual postijon picxs https://bit.ly/2H1c2sz Olld mature granny dancingGaay menn
  faorite sex positionsGianna michals porn hub https://cutt.ly/OcQxuzg Naked
  mann siteDrunk lingerie pantie pantie tights undiesSesshomaru
  kagome seex https://bit.ly/2HhTLGZ Valkyrie hentai anime pokerVirfgin gorda new yearsVirgin gikrls live https://tinyurl.com/yfknqmqg Women’s brdeast cancer support group los angelesAsuan mif with teensSexy wivs lwgs secrtary pics https://cutt.ly/NUg1nyf Vagia serpent energyAnimae bondageFaat wojen large brezst https://bit.ly/3DwKnGU Sliding penis into vaginaKimm osible sexCumnilingus advice 2008 jelsott enterprises ltd https://bit.ly/3jLyELS Fotis dde gaysSurvivor’s parvati sexyMinneapklis ggfe escort https://bit.ly/3haSEZz Picc picc pretty
  sexy womanGallery mature grannjy biig titsZiyi bkini https://tinyurl.com/y82v9pkl Sex shopp washintton dcFree latin cumshotsLegal age of sexual consnt https://bit.ly/2PTGJnrr Marquis latex movieFree galleries + lesbian + teensDans
  free porn moviesTighbt tight teens with small boobsFree gay movies picsGayy jerrdy riceVintage big breassts
  pics97.9x lingerie partyInuyasha english hentai doujinshiStories
  videos of matufe milfsPale redhead videoSexx pikcs forr mobileAsian artifacts sacramentoWwww kinghost coom
  asianHoot college gurls nudeLexi fuckingCartgoon grls big boobsBily
  d ggay jr louisianaMovie sexx scene metacafeJohwnna wokalek nudeMature tube pofno nurseAlbert coatume jeewelry vinage weissNaugty busty dd bbes toplessBrighhton gay
  sauna2006 campion jeopardy teenCost plus asian bowlsFemake erotic swkm suitsGirrl
  masturbation webcameFormula vs. Breast milkPretty
  face nakedTiggt asss andd free videoWhie chick blacck
  cockLaura harker nudeStar lickis musicSeex on a
  pokerr tableHott girls in adult nappies fetishWomann
  fucking huge objectsOnline consultancy ffor penis healthWomens fine andd sheer ight
  lingerieBritish vinjtage motorcyhles ffor salePredicting a babies sexAthbumb tipNude
  persoal water craftBiig bboob milf jerk instructionsHis first huge coc frewe videosMen sauing no sex drunkHardcore gay intedracial ajal sexXxx honeymopn picturesBangladesh stripperPockeet sixe
  vibrator

Trackbacks

 1. pilates woodland hills ca
 2. buy liquid k2 on paper

Skriv kommentar