karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Subprimekrisen – vad menas med det?

Subprime-krisen är det samlande namnet för det som utlöste den globala finanskrisen, och lite senare krisen i real sektor. Begreppet hänför sig till en del av den amerikanska bostadsfinansieringen, mera precist den del av bostadlånen som inte kunde refinansieras i de offentligt stödda företagen Freddie Mac och Fannie May. Dessa hade precisa kvalitetskriterier vilket i praktiken gjorde att de låntagare som hade de sämsta förutsättningarna att klara av sina lån fick göra det via andra, oftast dyrare kanaler. Den pool av krediter som skapades på det sättet kom att kallas ”subprime-mortages”.

Det som inträffade var att andelen nödlidande krediter i bostadssektorn började stiga på ett oroande sätt under senare delen av 2005 och under 2006, och inte särskilt förvånande var det i första hand subprime-krediterna som hade problem. Men dessa hade till stor del värdepapperiserats (läs om vad det innebär här), det vill säga de företag som en gång beviljat krediterna, hade sålt sin portfölj och dessa krediter, eller pantbreven om man vill uttrycka sig så, var nu en del av den bakomliggande poolen av säkerheter för de nya värdepapper som hade genererats.

Även om subprime-lånen i praktiken låg som säkerhet för de värdepapper som hade lägst rating kvarstod faktum att dessa värdepapper skulle komma att ha ett väsentligt sämre kassaflöde än förväntat. De nödlidande krediterna, som snabbt blev alltfler mot slutet av 2006, kunde ju definitionsmässigt inte betala sina räntor och amorteringar. Det spreds en osäkerhet kring värdepapperiseringen och steg för steg fick aktörerna på marknaden allt större problem att rulla över den relativt kortfristiga finansieringen i specialbolagen. Och när snöbollen börjat rulla kom den att snabbt ta överhanden och krisen, som till en början var relativt avgränsad till värdepapperiseringssfären, kom efter sommaren 2007 att bli akut, och därefter sprida sig till hela det finansiella systemet. Subprime-krisen hade vid slutet av 2007 etablerat sig som ett samlingsbegrepp för i stort alla problem som det finansiella systemet i USA då hade.

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email
2010-01-08

1 Kommentar

Trackbacks

  1. condo for sale pattaya

Skriv kommentar