karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Svart svan

Nassim Talebs bok Black Swan (med undertiteln The Impact of the Highly Improbable,  läs mera här) blev mycket uppmärksammad under finanskrisen. Skälet var att Talebs grundtes i boken, att perifera och mer eller mindre oförutsedda händelser kan få enorma konsekvenser för stabiliteten i ett system, passade väl in på finanskrisen. Ingen hade riktigt förstått att bostadskrediter till amerikaner som egentligen inte hade råd att skuldsätta sig (”sub prime”-lån) skulle komma att utlösa den värsta finanskris världen skådat sedan 1930-talet. Det var en svart svan, en oväntad händelse med återverkningar långt utöver vad någon överhuvudtaget räknat med.  En liten tuva stjälpte hela det finansiella systemet över ända, helt i linje med Talebs tes.

Det här är en intervju med Nassim Taleb där han utvecklar vad han menar (titta på intervjun här). Taleb är filosof och matematiker (fn professor i riskhantering i New York). Det gör att man inte riktigt vet om han är glad charlatan eller seriös vetenskapsman när han uttalar sig om ekonomi. På en punkt har han definitivt en poäng. De stora ekonomiska systemen, och inte minst det globala finanssystemet, är så känsligt för störningar att det finns all anledning att göra vad man kan för att bygga buffertar och reducera sårbarheten. För man kan vara helt säker på att förr eller senare inträffar ”det otänkbara”, en svart svan dyker oväntat upp, och systemet går i kvav. Som när priserna på kommersiella fastigheter mer än halverades på kort tid, något som absolut ingen hade räknat med, och i praktiken utlöste den svenska 90-talskrisen. Det finns inget generellt motmedel mot uppdykande svarta svanar. Men, menar Taleb, viktigast av allt när vi talar om att reducera den ekonomiska sårbarheten är att sänka skuldnivån, och det gäller för både privatpersoner, företag och stater. Det har han helt rätt i.

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email
2011-03-06

Skriv kommentar