karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

U.S. Health Care (3): En ögonblicksbild så god som någon

Just i dessa yttersta dagar pågår i Washington ett politisk spel om det framtida vårdsystemet som för en svensk är näst intill obegripligt. I Sverige arbetar regeringen  fram en proposition som riksdagen har att ta ställning till efter utskottsbehandling. Den amerikanska modellen lämnar till kongressen att själv via utskotten, i sin tur ofta baserade på enskilda ledamöters interpellationer, utforma förslag som sedan manglas genom representanthuset och senaten. Den politiska process blir snårig, i synnerhet om frågan är så känslig som vården och vårdsystemet. Snårigheten kan ta överhanden. Det som kommer ut ur processen kan bli just ingenting, eller urvattnat. Det är budskapet teckningen som jag tolkar det. 

 

 

namnlos-bild

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email
2009-09-27

Skriv kommentar