karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

U.S. Health Care: USA satsar mest, får minst ut (2)

Det senaste numret av den tidskriften Health Affairs (september 2009) är intressant för den som vill lära sig mera om den amerikanska vårdparadoxen – att landet satsar mest men får ut minst. En av de mest insiktsfulla artiklarna har skrivits av Bruce C. Vladeck och Thomas Rice (Market Failure And The Failure Of Discourse: Facing Up To The Power of Sellers). Grundtemat är att de höga relativkostnaderna för den amerikanska vården mer än något annat hänger samman med en alltför svag beställarfunktion, och en väsentligt svagare beställarfunktion än i andra OECD-länder. De många och splittrade privata försäkringsbolagen i USA har inte efterfrågekraft nog för att stå emot kostnadsökningarna i utförandeledet. Det blir en gigantisk resursöverföring till doktorerna och vårdföretagen. Det yttre tecknet är ständigt stigande kostnader. Eller som det uttrycks i artikeln:

The current U.S. health care system can be described, in at least one respect, as a massive engine for the redistribution of resources from employers, taxpayers, and households to the organizations that provide health care goods and services, and the people (including us) who work for such organizations.

Den andra sidan av myntet är att trots de höga relativkostnaderna i USA får man inte ut mera medicinska tjänster ur sitt vårdsystem, eller rankas högre av sina medborgare, än i andra jämförbara länder. Författarna redovisar två tankeväckande tabeller.

Den första tabellen visar att utnyttjandet av vården i USA är lägre än i flertalet andra OECD-länder. Antalet sängar på akutsjukhus per medborgare (Acute care bed per capita) är lägst tillsammans med Nederländerna. Och vad gäller läkarbesök per medborgare är siffran bland de lägsta. (Men man kan notera att Sverige har den lägsta nivån av alla länder vad gäller läkarbesök.)

baddar

 

Tänker man efter är det minst sagt anmärkningsvärt att här har vi ett land, USA som per capita satsar väsentligt mer på sitt vårdsystem än andra länder utan att medborgarna tar i anspråk mer vårdtjänster. Ordvalet ”tar i anspråk” är medvetet. Det kan ju vara så att tjänsterna finns men av ekonomiska skäl inte utnyttjas. De är för dyra helt enkelt. Det är tesen i en uppmärksammad artikel från 2003 med den självbeskrivande titeln: It’s The Prices, Stupid:Why The United States Is So Different From Other Countries.

Den andra tabellen visar resultatet av en enkät där personer i sex västländer får uttala sig om det egna vårdsystemets kvalitet mätt i sex olika parametrar. USA hamnar på sista plats i ”overall ranking”.

ranking

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email
2009-10-10

1 Kommentar

  1. Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me. https://accounts.binance.com/tr/register?ref=RQUR4BEO

Skriv kommentar