karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

USAs politiska kris (7)

John Mauldin är en amerikansk ekonom och finansanalytiker som en gång i veckan publicerar ett mycket spritt, och oftast mycket läsvärt, nyhetsbrev. Häromdagen hade Mauldin en föredragning på Capitol Hill för ett antal kongressmän och hans anteckning från det mötet är oroande läsning. Tala om politisk kris om inte ens den inre kärnan av landets politiker har en aning om vad som skall hända i en så aktuell fråga som lånetaksfrågan. Så här beskriver Mauldin sitt möte med politikerna:

I met with a few Congressmen this morning [26 juli 2011]and then ten Senators this afternoon. It seems that some of them had read Endgame [titeln på en bok som Mauldin publicerade för några månader sedan]and rounded up a rather impressive group to come hear me speak for about 90 minutes. No Powerpoint, just off the cuff, with lots of very pointed questions, and they were taking notes (mostly). Some have been my long-time readers (go figure). It was bipartisan. Actually tripartisan, as independent Joe Lieberman was there, and asked some very hard questions. They cut me no slack and I gave no quarter. It was a very frank discussion. This is a group that is quite worried (I should say seriously worried) about our future, and they let me know there were more like them. On both sides of the aisle. It was actually somewhat encouraging, except that they are not optimistic. There was a sense of palpable concern that nothing might be done until we have a crisis, and so they realize the need to act. They are working to get their fellow Senators on board. Maybe there is hope. Without naming names, I was particularly impressed with the questions from a “Tea Party” Senator when I talked about the “glide-path option” and what going too fast would mean – as in a depression. I think he got it. We’ll see. He took the most notes, although Portman (who ran OMB so has a serious resumé and credibility on budgets) was going through paper rather fast as well.

They grilled me on the debt ceiling, and I gave it my best; but I think the debt ceiling is a temporary sideshow to the whole deficit issue. They truly were getting the “hitting the wall” if we don’t get the deficit under control. I left a lot of books and was surprised that more than a few came with their own copies to have me sign. Senator Dan Coats set up the meeting, and Rob Portman helped round up the group. Getting that many Senators in a room is not easy. And a few of my heroes were in the room, too. It was a very humbling experience for your already humble analyst.

As an aside, neither the Congressmen (some of whom are in the GOP leadership) nor any of the Senators have a clue as to how the debt-ceiling issue will work out. There were lots of guesses and speculation. One of the “Gang of Six” was there, and he had no idea what would happen.

Titta också på den här videon (20 minuter). Det är ett intressant och aktuellt samtal (från den 22 juli) om amerikansk ekonomi och politik mellan David Brooks, välkänd New York Times kolumnist med republikansk framtoning, och Paul Krugman, Nobelpristagare i ekonomi med liberal framtoning (och också han för övrigt New York Times-kolumnist). Mest tänkvärt i samtalet är bådas uppfattning att det amerikanska politiska systemet håller på att måla in sig i ett hörn där inga viktiga beslut kan fattas på grund av en blandning av ideologiska låsningar och ömsesidiga antipatiska känslor. Jag tolkar samtalet så att båda ger republikanerna huvudansvaret för den politiska oresonligheten.

 • Facebook
 • Twitter
 • Print
 • email
2011-07-28

2,563 Kommentarer

 1. Скоро возводимые здания: коммерческая выгода в каждой составляющей!
  В сегодняшнем обществе, где время – деньги, сооружения с быстрым монтажем стали реальным спасением для компаний. Эти инновационные конструкции объединяют в себе твердость, финансовую выгоду и скорость монтажа, что позволяет им превосходным выбором для бизнес-проектов разных масштабов.
  Быстровозводимые здания под ключ
  1. Быстрое возведение: Время – это самый важный ресурс в предпринимательстве, и скоростроительные конструкции способствуют значительному сокращению сроков возведения. Это особенно выгодно в моменты, когда необходимо оперативно начать предпринимательскую деятельность и начать получать доход.
  2. Бюджетность: За счет оптимизации производства и установки элементов на месте, стоимость быстровозводимых зданий часто бывает ниже, по отношению к обычным строительным проектам. Это предоставляет шанс сократить издержки и получить лучшую инвестиционную отдачу.
  Подробнее на http://www.scholding.ru
  В заключение, моментальные сооружения – это лучшее решение для бизнес-проектов. Они обладают молниеносную установку, финансовую выгоду и твердость, что делает их идеальным выбором для профессионалов, стремящихся оперативно начать предпринимательскую деятельность и выручать прибыль. Не упустите возможность получить выгоду в виде сэкономленного времени и денег, выбрав быстровозводимые здания для вашего следующего проекта!

 2. Экспресс-строения здания: финансовая выгода в каждой составляющей!
  В современной действительности, где моменты – финансы, здания с высокой скоростью строительства стали решением, спасающим для фирм. Эти современные объекты комбинируют в себе повышенную прочность, экономичность и скорость монтажа, что делает их лучшим выбором для разнообразных предпринимательских инициатив.
  Быстровозводимые каркасные здания
  1. Скорость строительства: Моменты – наиважнейший аспект в коммерции, и объекты быстрого монтажа позволяют существенно сократить сроки строительства. Это высоко оценивается в условиях, когда актуально оперативно начать предпринимательство и начать извлекать прибыль.
  2. Экономичность: За счет совершенствования производственных процессов элементов и сборки на площадке, цена скоростроительных зданий часто снижается, по отношению к обычным строительным проектам. Это дает возможность сэкономить деньги и достичь более высокой инвестиционной доходности.
  Подробнее на http://www.scholding.ru
  В заключение, быстровозводимые здания – это первоклассное решение для коммерческих инициатив. Они обладают быстрое строительство, финансовую эффективность и долговечность, что делает их идеальным выбором для предпринимательских начинаний, желающих быстро начать вести бизнес и выручать прибыль. Не упустите шанс экономии времени и денег, выбрав быстровозводимые здания для ваших будущих инициатив!

Skriv kommentar