karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Vad är en bubbla?

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att avgöra om en kraftig prisstegring i en tillgång, till exempel kommersiella fastigheter, är en bubbla eller inte. Det gör att definitionen av en finansiell bubbla blir meningsfull bara om vi förutsätter att den spricker. Med finansiell bubbla menas med andra ord en snabb, kraftig prisökning i en viss tillgång som abrupt och oväntat ändras till sin motsats, ett starkt prisfall på kort tid.

Mera intressant är när en bubbla i denna mening kan förväntas uppträda. Och särskilt när bubblan är så omfattande att den, när den spricker, leder till en kris i det finansiella systemet, en bankkris. Den empiriska forskningen är ganska entydig vad gäller de förutsättningar som då måste vara uppfyllda:

Settingen i det land där en bubbla kan tänkas uppstå är nästan alltid densamma. Det råder goda tider. Det förs en expansiv politik vilket gör att det finns gott om pengar i ekonomin. Påfallande ofta har landet också finansiella obalanser, till exempel en stor utlandsskuld (bytesbalansunderskott). Företagen och hushållen har lätt att få kredit. Räntorna är låga.

finanssektor10Bubblan utvecklas i två steg. Det första steget kännetecknas av en allmän kreditexpansion. För ett tillgångsslag, till exempel småhus som i den nu aktuella krisen, är kredittillväxten särskilt stark. Och priserna på den här tillgången stiger mycket snabbt (se figur, klicka för större bild). Eftersom tillgången ofta ligger som säkerhet för krediterna betyder prisstegringarna att utrymmet för ännu mer krediter ökar. Och det utrymmet tas i anspråk. Det skapas med andra ord en självförstärkande process och kreditexpansionen går ännu snabbare. Det går så snabbt att ingen kreditgivare riktigt förstår hur kvickt ökade risker håller på att byggas upp i den egna balansräkningen.

Och så plötsligt händer något som skapar osäkerhet. Det kan vara nästan vad som helst, till synes en tillfällighet eller bagatell. Men följderna är omedelbara. Priserna på tillgången vänder plötsligt nedåt. De mest riskbenägna kreditgivarna får bekymmer. I den svenska 1990-talskrisen var det finansbolagen som drabbades först, de hade tagit de högt liggande krediter som bankerna inte ville ha i sin balansräkning, och en efter en med början med Nyckeln gick de konkurs hösten 1990. Ganska snart drabbas hela det finansiella systemet. Bubblan har spruckit.

Exakt det här mönstret har den amerikanska subprime-krisen följt. Liksom den svenska bank- och fastighetskrisen i början av 1990-talet. Liksom alla andra bubblor.

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email
2010-04-20

8 Kommentarer

Trackbacks

  1. แทงบอลออนไลน์
  2. https://www.kentreporter.com/reviews/phenq-reviews-urgent-side-effects-warning-honest-customer-truth/
  3. สถิติ หวยย้อนหลังปี 66
  4. 웹툰 다시보기

Skriv kommentar