karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Vad händer på aktiemarknaden 2013, och vad finns det för risker?

Aktiemarknaden 2012 utvecklades globalt sett bättre än vad många väntat, och mycket bättre än andra finansiella placeringsalternativ (det framgår av den här figuren, klicka för större bild, sammanställd av Deutsche Bank). Frågan är naturligtvis vad som kommer att hända på aktiemarknaderna 2013.

Det här är min opretentiösa genomgång av läget när man så här inför det nya året skall försöka förstå vad som är bäst att göra med det sparande man har, och således mera precist om det är klokt att köpa mera aktier eller aktiefonder. Jag har gjort genomgången för mitt eget bruk men det kanske finns några som tycker att det kan vara intressant att se hur jag resonerar.

Vad talar för att jag idag (i början av 2013) skall köpa mera aktier eller aktiefonder…

*USA: Den amerikanska ekonomin är ”på gång” med positiv tillväxt 2013. Det finns tecken på att USA:s kongresspolitiker kan komma ur sin handlingsförlamning och möjligen hitta fram till en lösning av det akuta grundproblemet (= att få fram en långsiktigt hållbar plan för att hantera den överstora statsskulden). Det skulle i så fall ge en skjuts åt den amerikanska ekonomin, och därmed den globala ekonomin.

*Europa: Det finns tecken på att skuldkrisen har nått sin kulmen, och att Euro-politikerna är på väg mot en långsiktigt hållbar lösning (=fiskal/politisk union). Den tyska ekonomin går fortfarande starkt.

*Kina: Det finns tecken på att den kinesiska ekonomin går fortsatt bra (tillväxten 2013 kan komma att bli >7%).

*Asien (i övrigt): Ekonomin går starkt i många länder.

*Afrika: Ekonomin går starkt i många länder.

…och vad talar för att avvakta?

*USA: Den lösning på det fiskala stupet som är känd idag är bara en halv lösning (=vissa skattehöjningar för de verkligt rika, däremot inget om neddragningar i Medicare och socialförsäkringssystemen). Inom de närmaste veckorna måste mycket besvärliga frågor lösas av kongressen (=vilka neddragningar som skall göras). Det finns av allt att döma en högst påtaglig risk att politikerna i Washington inte kommer att klara av den uppgiften.

*Europa: Det är inte uteslutet att under 2013 uppstår vissa akuta kriser (typ sociala konflikter i någon av PIIG:s-länderna, England bestämmer sig för att folkomrösta om EU-medlemskapet, Italien hamnar i politisk kris med Berlusconi inblandad, Spanien i akut finansiell kris etc.). Dessutom kommer EU, och i synnerhet Euro-länderna, att ställas inför stora politiska utmaningar (bankunionen, långtidsbudgeten, Englands ställning, den politiska unionen) och det kan komma att skapa stor osäkerhet, vilket erfarenhetsmässigt drabbar aktiemarknaden.

*Kina: En ny och oprövad politisk ledning kan få svårt att ta de beslut som är nödvändiga för att den kinesiska ekonomin skall fortsätta med sin höga relativa tillväxt. Dels måste det tas konkreta steg för att få ett slut på den utbredda korruptionen. Dels måste det till en omläggning av tillväxtstrategin (mot mer av privat och offentlig konsumtion och mindre av investeringar).

*Indien: Inte särskilt mycket positivt i det korta perspektivet (=närmaste 6 månaderna).

*Japan: Den enorma statsskulden (>200% av BNP 2011, väsentligt mer än tex Grekland) kan komma att bli ett mer akut problem om de internationella långivarna vill ha mera betalt. Japan har också andra problem (låg tillväxt i ekonomin, de stora teknikföretagen, typ Sony och andra, går dåligt, ö-dispyten med Kina drabbar bilindustrin, kärnkraftsolyckans effekter är ännu inte fullt ut åtgärdade, kroniska parlamentariska problem etc.).

*Asien (i övrigt): Starkt beroende av vad som sker tillväxtmässigt i Kina och USA.

*Afrika: Starkt beroende av vad som sker tillväxtmässigt i Kina och Europa. Även Sydafrikas tillväxt och politiska stabilitet är viktigt för hela Afrika (men potentiellt osäkert).

*Brasilien: Inte särskilt mycket positivt i det korta perspektivet.

*Sverige/Norden: Inte särskilt mycket positivt i det korta perspektivet.

Vad kan man se för risker i det korta perspektivet?

 A Politiskt

*USA: Den politiska krisen i kongressen blir akut (typ att amerikanska staten inte kan betala sina räkningar vilket var nära redan hösten 2011).

*Europa: Den politiska krisen inom EU, och mellan Euro-länderna och övriga EU-länder, blir akut.

*Japan hamnar i en akut kris genom att kostnaderna för att refinanisera statsskulden ökar dramatiskt.

B Geopolitiskt

*Israel anfaller Iran.

*Japan-Kina dispyten om de små öarna i Kinesiska sjön blir akut.

*Iran stänger Hormoz-sundet.

*Ökad oro i Egypten och övriga Nordafrika.

*Syrienkonflikten sprider sig i regionen.

*Pakistan drabbas av politisk härdsmälta (=”failed state”).

C Finansiellt

*Det kan finnas tillgångsmarknader (värdepapper, kommersiella fastigheter, småhus, jordbruksmark etc.) någonstans i världen som är inne i en bubbla som kommer att spricka. Som det ser ut idag är det mest troliga att det i så fall handlar om Kina där den ekonomiska tillväxten, och inte minst kreditexpansionen, under lång tid varit mycket hög (vilket erfarenhetsmässigt är en förutsättning för att en bubbla skall skapas). Vad skulle det kunna vara för tillgång? Ja, det är omöjligt att veta. Men en av de snabbast växande fenomenen i Kina är så kallade trusts, i praktiken intermediärer, ”banker”, som ger krediter till företag av olika slag och finansierar rörelsen genom att rika kineser och likvida företag köper andelar i dessa trusts. Trust-branschen har idag tillgångar i storleksordningen 5 000 miljarder yuan (ungefär lika mycket i kronor). Det kan inte uteslutas att trust-branschen medverkat till att någon tillgångsmarknad i Kina, till exempel kommersiella fastigheter, är inne i en bubbla som kan spricka med stora konsekvenser för kinesisk ekonomi, och därmed för den globala ekonomin.

*De västerländska centralbankernas sedeltryckande skapar en osäkerhet om hur den enorma mängd pengar som kommer ut på marknaden skall kunna ”neutraliseras” så att vi inte hamnar i en höginflationsekonomi typ 1970-talet.

Vilken blir slutsatsen?

I dag, i början av januari 2013, är det mera som talar för försiktighet än för offensiv vad gäller köp av aktier och aktiefonder. Å andra sidan är sannolikheten för ett kraftigt börsfall, eller att aktiemarknaden globalt går in i en negativ grundtrend, inte så hög att man som placerare bör lägga en stor del av sina likvida medel ”kort”, alltså köpa säljoptioner eller på annat sätt spekulera i en nedgång. Det mest troliga blir, med det som är känt idag, ett scenario där världsekonomin, ungefär som 2012, hankar sig fram, och världens aktiemarknader (till exempel mätt som MSCI Global) hoppar lite upp och ner men utan att gå in i en tydlig grundtrend.  De medel som ligger i en välskött hedgefond kan i det scenariot få ligga kvar.

För övrigt slås man av att de politiska osäkerheterna inför 2013 är ovanligt stora. Jag kan inte påminna mig att det någon gång efter andra världskriget varit så stora frågetecken som det är idag kring den politiska stabiliteten i samtliga de länder/regioner som dominerar världsekonomin (USA, Europa och Kina). Det är ett memento i sig.

 

 • Facebook
 • Twitter
 • Print
 • email
2013-01-04

27 Kommentarer

 1. jsvmp hello my website is jsvmp

 2. zymogen hello my website is zymogen

 3. depo55 hello my website is depo55

 4. pg demo hello my website is pg demo

 5. lega4d hello my website is lega4d

 6. maxtop hello my website is maxtop

 7. vip123 hello my website is vip123

 8. rajcuan hello my website is rajcuan

 9. kyoot hello my website is kyoot

 10. Intimate, This is a good website Intimate

 11. Enhancer, This is a good website Enhancer

 12. Fetish, This is a good website Fetish

 13. Inappropriate, This is a good website Inappropriate

 14. Erectile, This is a good website Erectile

 15. Testicles, This is a good website Testicles

 16. Racy, This is a good website Racy

 17. Porn, This is a good website Porn

 18. Cialis, This is a good website Cialis

Trackbacks

 1. rubbish removal sheffield, man and van sheffield, waste removal sheffield, house clearance sheffiled, sheffield man and van
 2. เสาเข็มไมโครไพล์
 3. สล็อตเว็บตรง
 4. yehyeh.com
 5. super kaya88
 6. führerschein kaufen online
 7. สมัคร lsm99
 8. click this link here now

Skriv kommentar