karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Varför behövs det en chef?

Vi tänker oss fyra konsulter. De är på konsultmarknaden likvärdiga. De har besläktade men inte identiska kompetenser och erfarenheter. Det finns i gruppen ingen ”främste bland likar”, ingen tydlig ledare eller entreprenör. Vi antar att de arbetar på en storstadsmarknad, det implicerar en hög och jämn efterfrågan på konsulttjänster. De känner varandra men har när historien börjar var sitt företag och arbetar ensamma, de är med andra ord soloföretagare.
   
Vad skulle få fyra fristående konsulter som var och en upplever att det finns en marknad för deras kompetens att ge upp rollen som ensamföretagare för att bli anställda i ett företag, låt vara ett egenägt företag? Ja, det fanns ett antal tunga skäl (läs mera om vilka skälen var här) och det ledde fram till ett nytt steg i utvecklingen, ett gemensamt företag bildades.

Behövs det en chef?

 Behövs det då en chef för företaget?  De flesta av oss förutsätter nog att det är så. Men helt självklart kanske det trots allt inte är. Utgångspunkten är att vi har att göra med välutbildade, professionella och mer eller mindre självgående personer. Det finns heller ingen tredje part med direkt inflytande på gruppen inblandad, t ex en ägare, som möjligen skulle ta det för givet att det måste finnas en chef.
   
Argumenten för varför en chef behövs är ändå ganska uppenbara.

*Man kan tänka sig att samverkan i gruppen blir mera effektiv om det finns en chef som kan ta de avgörande besluten om vem som gör vad, vem som tar vilket uppdrag etc. Om alla vet vad de skall göra och om alla har uppdrag som sträcker sig över lång tid, finns inte samordningsbehovet. Men det är obestridligt att om dessa ideala cirklar rubbas blir bilden omedelbart en annan.
   
Säg att företaget för att kunna konkurrera om ett kundprojekt ställs inför att det krävs annan kompetens än den som ”de fyra” representerar. Det måste investeras i utbildning, i odebiterad tid, om någon av de fyra skall kunna utveckla denna kompetens. Alternativt, om den tid man har till sitt förfogande är begränsad (och det är den normalt alltid i en sådan situation) kan man försöka hitta denna sakkunskap på marknaden, alltså finna en underleverantör för det aktuella projektet. Eller man kanske skall utvidga kretsen av partners. Eller anställa en person. Det måste hur som helst fattas ett antal beslut och det är troligt att man snabbare och till lägre kostnader kommer fram till ett avgörande om en person har utslaget i sin hand.

*Man kan också tänka sig att det behövs en chef, en ”främste bland likar”, för att avgöra hur inkomsten skall fördelas mellan delägarna. Det är logiskt att just det problemet, svårigheten att mäta marginalproduktiviteten, kort sagt svårigheten att fastställa vad var och en bidrar med och därmed svårigheten att fastställa inkomstfördelningen inom gruppen, kan bli en svår nöt att knäcka om det inte finns en som bestämmer.

*Det gäller i synnerhet om man kan misstänka ”rentseeking” inom gruppen, alltså att det finns en eller flera aktörer som försöker vinna ekonomiska fördelar utan att ha gjort sig förtjänt av dem. Rentseeking är ett slags fripassagerarmanér som finns i de flesta organisationer och nätverk. I varje fall förutsätter många ekonomer rentseeking i sina modeller. Det är det mest basala antagandet i transaktionskostnadsekonomin (TCE). Och Armen Alchian och Harold Demsetz har till och med försökt visa att skälet till att det kapitalistiska företaget finns är att det är en organisation som lämpar sig väl för att både bedöma marginalproduktiviteten och fördela inkomsterna på ett acceptabelt sätt, kort sagt för att minska rentseeking inom teamet, (Alchian & Demsetz, 1972).

*Till dessa skäl kan naturligtvis läggas att kunderna kräver att det finns en person som företräder företaget, inte bara i formell mening som firmatecknare utan också i betydelsen talesman och representant. Också det kravet kan ses i ekonomiska termer. Att för en utomstående hålla kontakt med flera parter i ett och samma företag höjer transaktionskostnaderna, bl a eftersom man måste försäkra sig om att alla är överens.

Vilka befogenheter kräver en chef?

Vi antar för den fortsatta diskussionen att ”de fyra” funnit att dessa argument är tillräckligt övertygande för att man inom sig skall utse en person till chef. Låt oss kalla honom A. Eftersom vi har förutsatt att alla är likvärdiga som partners kan A vara vem som helst i gruppen. Den intressanta frågan blir då vilka befogenheter en chef – oavsett vem – kommer att kräva. Vi förutsätter att han agerar ekonomiskt rationellt och har som mål att företaget skall bli så ekonomiskt framgångsrikt som möjligt.

Med dessa förutsättningar som utgångspunkt är det sannolikt att kravlistan från A kommer att ha ungefär följande innehåll:

*Ett avtal med var och en av de övriga där A får full befogenhet att (1) inom teamet fördela uppdragen och arbetsuppgifterna i övrigt, (2) organisera verksamheten, (3) fastställa vars och ens inkomst samt (4) teckna firman gentemot tredje man. Till det kommer att det i avtalet också skall preciseras de sanktionsmöjligheter som står till buds om någon eller några av teammedlemmarna inte uppfyller avtalet.

*Konsensus bland delägarna om att A är den som skall bli chef.

*En ekonomisk ersättning för arbetet som chef.

Den sista punkten, ersättningen för arbetet som chef, måste det ganska säkert bli rådslag eller förhandling om. Och med rationellt och klokt agerande aktörer är det sannolikt att man när det gäller inkomstfördelningen arbetar fram någon form av fördelningsnyckel som snävar in det utrymme som chefen har att spela på. Det tjänar alla parter på.
   
Det mest intressanta är att den första punkten i denna kravlista är mer eller mindre identisk med den befogenhet som en ägare skulle ha. Ägaren (oftast via hans ombud, företagsledningen) har rätten att fördela och kontrollera arbetet, att teckna anställningsavtal med medarbetarna inklusive fastställa deras löner, att teckna firman etc. Och han har skarpa sanktionsmöjligheter, främst rätten att säga upp de avtal som reglerar samverkan. Skillnaden ligger i kompensationsmodellen. Chefen i detta speciella företag med likvärdiga kompanjoner och utan utomstående ägare kan ersättas efter en enkel modell, t ex en fast ersättning. Ägaren däremot får sin ersättning genom residualen, det som blir över när alla har fått det som överenskommits genom avtal.

Vem skall bli chef?
Vem som skall bli chef av ”de fyra” skulle kunna avgöras av slumpen. Det följer av förutsättningen om deras likvärdighet. En annan modell skulle kunna vara att ledaransvaret får rotera mellan delägarna, säg att chefskapet växlar varje år. En tredje ordning skulle vi kunna kalla auktionsmodellen, exempelvis får den som kräver lägst ersättning bli chef.
   
Det är tänkbart att alla tre modellerna under specifika omständigheter skulle kunna vara en rationell ordning för att utse en chef. Men samtidigt är det lätt att föreställa sig att det finns omständigheter där dessa modeller inte är de bästa, eller ens möjliga.
   
Det kan vara så att marknaden indirekt bestämmer vem som skall vara företagets chef, i varje fall i meningen företagets talesman och kontaktperson. Säg att en av personerna i företaget av någon anledning har blivit den som har kundkontakterna och den som uppdragsgivarna vänder sig till. Det blir svårt för de övriga i gruppen att bortse från den särställning som en i gruppen därmed har fått. Det ligger nära till hands att utse honom till chef.
   
Eller anta att en av ”de fyra” har ledaregenskaper som alla inser går utöver vad de övriga i gruppen har. Det skulle kunna vara en rationell grund för chefskapet.
   
Den sista punkten innebär samtidigt att vi har ändrat förutsättningarna. Delägarna är inte länge lika, det finns en som har ledaregenskaper. Och skärper vi det antagandet ytterligare och förutsätter att denne ledare är en nyckelperson i vidare mening – kanske är han (eller hon) den som också besitter den avgörande kompetensen, kanske den som är mest drivande, kanske den som har de bästa kontakterna med kunderna och omvärlden i övrigt – på vilket sätt ändras då bilden? Vem blir chef om det finns en nyckelperson i gruppen?
   
Ja, det finns ett par enkla utfall. Det första är att nyckelpersonen vill bli chef och blir det med full acceptans av de övriga. Det är det mest naturliga alternativet. De övriga i gruppen känner att företaget, och indirekt de själva, tjänar på en sådan ordning.
   
Det andra utfallet är att nyckelpersonen skulle bli chef om han ville – men han vill inte. Det är kanske inte ett helt verklighetsfrämmande alternativ. Säg att nyckelpersonen är specialisten som älskar den rollen och som kunderna är beredda att betala ett högt pris för. Att bli chef och få ägna en stor del av sin tid åt administration framstår inte som särskilt attraktivt i hans ögon. Han skriver gärna på de avtal som ger en annan person i gruppen chefsuppgiften. Möjligen gör han det först efter det att han har förhandlat sig till en ersättning som speglar hans relativa intjäningsförmåga.
   
Det tredje tänkbara utfallet – nyckelpersonen vill bli chef men de andra vill inte ha honom som chef – är mera komplicerat. Nyckelpersonen vet sitt värde för företaget. Han säger, uttalat eller underförstått, att gör mig till chef eller jag slutar och startar eget med andra medarbetare. Eller han vet, liksom kollegorna vet, att han när som helst kan få en väl betald anställning, kanske har han redan fått ett sådant anbud. Han sätter i kraft av sin kompetens och sina kontakter de övriga i en slags ”hold up”-situation.
   
Eftersom vi förutsätter att alla inblandade agerar ekonomiskt rationellt kommer förmodligen resultatet av denna kraftmätning att bli att nyckelpersonen får sin vilja igenom, han blir företagets chef. Och han förhandlar sannolikt till sig en större inkomst än vad de övriga får.
   
Den viktigaste insikten så långt är att detta embryonala företag fungerar som vilket företag som helst – med ett undantag. Det finns inte en ”ägare” som tar hand om avkastningen. En samverkan i företag kan uppenbarligen ske utan att en part är ägare i meningen att denne har det residuala kontraktet. Den som bestämmer – nyckelpersonen – nöjer sig med en avtalsbunden extra ersättning. (I övrigt kan vi föreställa oss att ”de fyra” delar lika på det som blev över. Eller de kan ha kommit överens om någon annan fördelningsnyckel.)
   

Ytterligare en iakttagelse är principiellt väsentlig. Vi kan av allt att döma tänka oss ett företag där det inte finns en utomstående part, t ex en kapitalist, som skall vara med och dela på överskottet. Det embryonala företag vi har diskuterat liknar mycket ett ömsesidigt bolag, ömsesidigt ägt av ”de fyra”. Ett ömsesidigt bolag delar heller inte ut överskotten till en ”ägare”. Vinsterna plöjs ner i balansräkningen. Det kan man naturligtvis anta att också ”de fyra” gör.

Ett mera utvecklat resonemang, inklusive referenser, finns i essän Varför finns företag? Eller läs bara det sammanhållna avsnittet om “de fyra konsulterna” i De fyra eller Det embryonala företaget
Skriv ut artikeln Skriv ut artikeln

 • Facebook
 • Twitter
 • Print
 • email
2009-04-02

537 Kommentarer

 1. The other day, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a 30 foot drop,
  just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views.
  I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

 2. Please let me know if you’re looking for a writer for your site.
  You have some really good articles and I think I would be a good asset.

  If you ever want to take some of the load off, I’d really like
  to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please shoot me an e-mail if interested. Many thanks!

  Visit my web site casino en ligne fiable; Kenton,

 3. Hi there! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog article or vice-versa?
  My website covers a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other.
  If you happen to be interested feel free to send me an email.
  I look forward to hearing from you! Awesome blog
  by the way!

  Feel free to visit my webpage casino en ligne francais – https://www.awaker.info/home.php?mod=space&uid=6536686&do=profile&from=space,

 4. Hi, its good piece of writing about media print, we all be aware of media is a impressive source of data.

  Feel free to surf to my webpage; jeux casino en ligne (https://dripwiki.com/)

 5. I am no longer sure where you’re getting your information, but great topic.

  I must spend a while studying much more or figuring out more.
  Thank you for great information I was on the lookout for
  this info for my mission.

  Also visit my blog post – casino en ligne france (Clemmie)

 6. I feel that is among the most vital info for me. And i’m glad reading your article.

  However should observation on few normal issues, The site taste is great,
  the articles is in reality excellent : D. Good task, cheers

  Here is my page :: meilleur casino en ligne – Christy

 7. Hi there would you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m looking to start my own blog soon but
  I’m having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking
  for something unique. P.S Sorry for getting off-topic but
  I had to ask!

  My web page :: casino en ligne, jiebbs.cn,

 8. Hi to every body, it’s my first go to see of this web site;
  this blog contains amazing and genuinely fine information designed
  for readers.

  Also visit my blog casino en ligne francais (Lamont)

 9. What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively helpful and it
  has helped me out loads. I am hoping to give a contribution & aid
  other customers like its helped me. Great job.

  Also visit my web page … Casino En Ligne (Monarcstudios.Com)

 10. Hello, I enjoy reading through your article. I like to write a little comment to support you.

  My web-site; casino en ligne francais (Patsy)

 11. whoah this blog is wonderful i really like reading your articles.
  Stay up the good work! You realize, lots of persons are
  searching round for this info, you can aid them greatly.

  my site casino en ligne francais – support.gwbs.biz

 12. What’s up to every body, it’s my first go to see
  of this web site; this weblog consists of awesome and really fine stuff in support of visitors.

  Also visit my website casino en ligne fiable (Gino)

 13. I’m more than happy to discover this web site.
  I wanted to thank you for your time due to this wonderful read!!
  I definitely liked every little bit of it and I have you saved as a favorite to check out new information on your web site.

  Take a look at my blog post jeux casino en ligne (obengdarko.com.gh)

 14. My family every time say that I am killing my time here
  at net, except I know I am getting know-how
  every day by reading thes pleasant content.

  my site casino en ligne francais (Willis)

 15. Please let me know if you’re looking for a article author for your
  weblog. You have some really great posts and I think I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d
  absolutely love to write some material for your blog in exchange
  for a link back to mine. Please shoot me an email if
  interested. Thank you!

  Here is my homepage … casino en ligne france (jcomedu.com)

 16. Hello there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after reading through some of
  the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking and checking back
  often!

  Feel free to visit my web blog – jeux casino en ligne (Hallie)

 17. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
  I’ll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info.
  Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

  my web page: casino en ligne france – netcallvoip.com,

 18. Very great post. I simply stumbled upon your weblog and wanted to mention that I have
  really enjoyed browsing your weblog posts.
  After all I’ll be subscribing for your feed and I’m hoping
  you write once more soon!

  My web blog; casino en ligne france [http://www.hagi.co.kr]

 19. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as
  I provide credit and sources back to your weblog? My blog is in the
  exact same niche as yours and my users would genuinely benefit from some of the information you present here.
  Please let me know if this ok with you. Thanks!

  Also visit my homepage :: meilleur casino en ligne (https://institutobolsa.com/blog/index.php?entryid=165156)

 20. George William Gordon, der mit dem Aufstand selbst nichts zu tun hatte,
  wird in Kingston verhaftet, wo kein Kriegsrecht
  herrscht. Schatzkammer der Residenz in München,
  die Schatzkammer in Altötting, das Bayerische Nationalmuseum in München, das Schloss Kronburg
  südlich von Memmingen, der Hildesheimer Domschatz, das Kloster Ebstorf in der Lüneburger Heide, das Grüne Gewölbe in Dresden sowie das
  Kestner-Museum in Hannover. Diese wurde erst durch die Gründung einer neuen Dynastie durch Bustenai oder Bostanai am Beginn der islamischen Zeit beendet, die Ansprüche auch über Palästina erhob.
  Die Denkmalgruppe wurde am 22. 1981: In den Vereinigten Staaten kommt Elizabeth Carr als Retortenbaby zur Welt.

  M.C.: Ohne zu zögern hat Papst Pius XII. Die aufgeflogene
  Gruppe habe potentiell Anschläge ausüben können. Angesichts der jüngsten Arbeitslosenproteste in Frankreich und Deutschland,
  muß allerdings die Frage nach der Formierung eines politischen Widerstandes neu gestellt werden. Der griechische Gelehrte Claudius Ptolemäus erwähnte in seiner Geographike Hyphegesis im
  Bereich des heutigen Timișoaras einen römischen Wehrbau aus
  der Zeit der Daker mit dem Namen Zambara oder Zurobara.

  ↑ Rosenstraße 14. In: Berliner Adreßbuch, 1911, III, S.
  727. Jokos: Forderungen, die nach dem Krieg
  in der Bundesrepublik Deutschland während des Krieges geplündert Möbel eingereicht wurden.
  So hatte in der ersten Staffel Bastian Yotta für Aufsehen gesorgt,
  als er Claudia Obert mobbte. April 2020 auch das Bundesverfassungsgericht allgemeine Versammlungsverbote als unverhältnismäßig aufhoben. Er war dort in der
  4. Legislaturperiode wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion und Vorsitzender des Ausschusses für Ernährung,
  Landwirtschaft und Forsten. Im Jahr 1921 wurde Erzberger von Attentätern der rechtsterroristischen Organisation Consul ermordet.
  Jenny Fabian wurde am 28. Während des Großen Türkenkrieges machte er sich
  als Feldherr in kaiserlichen Diensten einen Namen. soloation5.gabia.io ↑ “Wir reden bis zum 20. April nicht über irgendwelche Erleichterungen”.
  Auch auf allen größeren Inseln finden sich Massive, die
  teils die Fortführung kontinentaler Gebirge darstellen. B.
  in der amerikanischen Zone mit dem Militärregierungsgesetz Nr.
  Das Schloss des Prinzen Eugen als Ausdruck seines Selbstverständnisses.
  Mecklenburg-Vorpommern: Nikolaus Voss übernahm
  im Februar 2022 das Amt des Antisemitismus-Beauftragten von Hansjörg
  Schmutzler, der seit dem 1. November 2019 eine ehrenamtliche Tätigkeit als Landesbeauftragter für
  jüdisches Leben innehatte. In welchen Fällen gibt es keine Leistung?
  Das überfordere sowohl die Lehrer als auch die Schüler.
  ↑ Peter Longerich: Heinrich Himmler. Per Heirat können Sie den Titel eines “von und zu” erhalten – der Ihnen sogar nach einer Scheidung erhalten bleibt.
  Er ist der dritte Prinz des Britannischen Imperiums und Lelouchs älterer Halbbruder.
  http://www.sh-xk5js25di9a.com Darüber, wie reich ihn die Ausbeutung von Frauen gemacht hat.

  10. Oktober: Håkon Wium Lie veröffentlicht seinen Vorschlag für „Cascading
  HTML style sheets“. ↑ geborene Wronker. In: Gedenkbuch –
  Opfer der Verfolgung der Juden. Jh. grob um 1800 Stollen auf
  der Eisernhardt-Nordseite; Stollenbau 1883/84 (438,78 m üNN; 75 m Länge.
  Seit vier Generationen erzeugt Familie Prinz in Hörbranz Edelbrände.
  Schon zuvor (11. Juni 1739) war auch seine Bestellung als Generalfeldzeugmeister der Reichsarmee erfolgt.
  Er wird in der Serie als zu bemitleidendes Individuum dargestellt,
  hat aber trotzdem immer einen trockenen Spruch gegenüber der Familie Banks auf den Lippen. Am
  Nachmittag wurde im Landtag eine provisorische Regierung aus
  den beiden sozialistischen Parteien SPD und USPD unter Wilhelm Blos gebildet.
  7 Abs. 1 des Grundgesetzes unter der Aufsicht des Staates.

  Die Zukunft ist grün. Als ihm die Konzession zum Betrieb des
  Eisen- und Metallgeschäftes entzogen wurde und auch seine Frau ihre Anstellung verlor musste das Ehepaar von den Ersparnissen leben. meine Seite

 21. Vor allem in Küche und Badezimmer spielt die Beleuchtung eine oftmals entscheidende Rolle.
  Ihre Ursprünge liegen im Jahr 1654. The Fight Against Money Laundering.
  Laut verschiedenen deutschen Medien hat Prinz von Anhalt seine Unterstützung für Donald Trump bekundet.
  Den Status der Frau in vielen moslemischen Ländern kann man zurecht kritisch sehen, aber hier
  von Minderwertig zu sprechen ist quatsch, das passt schon gar nicht zu der Reaktion, wenn du mal die Mutter eines Moslems mit “zu viel Ehre” in sich beleidigst.
  In: Meklenburg in Bildern. Berlin Elisa von der Recke (1754-1833), Tochter
  des Reichsgrafen Friedrich von Medem, Schriftstellerin, dargestellt im Freien, gestützt auf ein Mauerstück.

  Geschichte und Ideengehalt der nationalen Bestrebungen vom Vormärz bis zur Auflösung des Reiches im Jahre 1918.
  Den Teil verstehe ich nicht. Fallen zwei Drittel der Root-Server aus,
  soll das noch betriebsfähige Drittel die Anfragen beantworten können. klicken Sie hier für mehr Informationen ↑ Valerius Maximus 8,11,2; auf einen längeren Zeitraum deutet auch Cicero, De
  divinatione 1,119 hin. Ende 2012 verpflichteten sich darüber hinaus im Zuge
  einer Entscheidung des Bundeskartellamtes die beiden großen Medienkonzerne RTL Group und ProSiebenSat.1 Media AG, ihre Programme in SD-Qualität mindestens
  10 Jahre lang unverschlüsselt verfügbar zu machen. Fatou gilt zusammen mit der
  gleichaltrigen Trudy aus einem Zoo im US-Bundesstaat
  Arkansas als der älteste Zoo-Gorilla der Welt. Ihre Rückhand war natürlicher als die Vorhand und genauso druckvoll,
  allerdings weniger fehleranfällig. Zusätzlich Verringerung des zu versteuernden Wertes.
  Eine starke Akzentuierung der Armut mit der Dauer der
  Erwerbslosigkeit ist in allen Ländern der Europäischen Union zu beobachten. Richard entschädigte Guido mit Zypern dafür, dass er im verbliebenen Königreich Jerusalem die Krönung von Guidos Rivalen Konrad von Montferrat duldete.
  Im Altnordischen sind „Júl“ und „Jól“ nachgewiesen, im Finnischen als Lehnwort „juhla“ und „joulu“,
  wobei „juhla“ ganz allgemein „Fest“ bedeutet, während das später übernommene „joulu“ von vornherein für das christliche Fest reserviert war.
  Als besondere Herausforderung für Gauck und seine Mitstreiter entpuppten sich die Stasi-Offiziere
  im besonderen Einsatz (OibE). Die Uhren waren also auch in den Swatch Store nicht
  einfach so frei verfügbar und auch nicht jedes Modell.
  Er mag es also sehr, wenn Bluechips stark “abgeschmiert” sind und hat dann auch kein Problem, voll ins Risiko zu gehen und dort einzusteigen. ↑ Siehe
  Saskia Littmann: Geldwäscher entdecken den NFT-Markt.
  https://religiopedia.com/index.php/Liste_Von_Bergwerken_Im_Siegerland Liste der Baudenkmale
  in Osnabrück (Außenbereiche) · Martin Luther hatte Ohnmachtsanfälle und
  litt unter anderem an Tinnitus und einer Erkrankung des Innenohrs.

  Er umfasst nun Zuschüsse in Höhe von 28 Milliarden Euro.
  August: Nach über einem Monat geben die Alliierten unter Herzog Viktor
  Amadeus II. Anton Zischka: Der Dollar – Glanz und Elend
  einer Währung. Königen, z. B. König Heinrich IV. Wehrpflicht und Professionalität schließen sich nicht
  gegenseitig aus. Am 13. September 1939 wurde David Solewicz von der
  Gestapo verhaftet und ins KZ Sachsenhausen gebracht. Und auch Aslan erscheint
  wieder. Nach einem Vergleich im August 2009 und der
  Unterzeichnung eines Übergabevertrages übernahm die Stadt
  Bad Karlshafen ab 1. Oktober 2009 mit der Tochtergesellschaft Bäderbetriebe Weserbergland GmbH selbst den weiteren Betrieb als Weser-Therme.
  Wolfgang Will: Julius Caesar. Peter-Alexander von der Marwitz übernahm das Amt kommissarisch
  bis zur geplanten Neuwahl des Bundesvorstandes, die beim nächsten Bundesparteitag am 31.
  In: Fragen und Antworten zur Auseinandersetzung mit der Geschichte.

  ↑ ifo Konjunkturprognose Frühjahr 2020 Update. Allerdings führte der Trainingseifer bald zu einer Besessenheit bei
  ihrem Vater, der 1960 für vier Jahre wegen bewaffneten Raubüberfalls im
  Gefängnis gesessen hatte. Erika Manns vielseitige antifaschistische Arbeit
  im Exil und nach Kriegsende erwähnt ihr Neffe Frido Mann, der selbst in Kalifornien aufgewachsen war, aus eigener Anschauung und nicht ohne Bewunderung:
  „Sie wirkte wie eine vom Sieg über die Nazibarbarei gestählte Amazone,
  die ich mir noch lange in ihrer englischen Uniform genau vorstellen konnte
  und von deren Abenteuerberichten aus dem Londoner Bombenkrieg, den Kampfhandlungen im teilweise noch besetzten Frankreich und dann von ihren geradezu apokalyptischen Begegnungen mit den in Nürnberg verurteilten Nazi-Kriegsverbrechern ich
  nie genug hören konnte.“ Doch die Folgen ihrer
  auf zwei Kontinenten geführten Feldzüge, beginnend mit dem politisch-literarischen Kabarett Die Pfeffermühle und fortgesetzt mit
  ihrer Tätigkeit als Kriegskorrespondentin,
  waren offensichtlich; sie kamen „erst nach der Rückkehr nach Europa in den fünfziger Jahren zum Vorschein und beschleunigten ihre zunehmende Zerrüttung und Erkrankung vor allem nach dem Tod ihres Vaters“.
  Winter: Die russische Armee erobert im Russisch-Persischen Krieg die Stadt Rascht.
  Die Friedensstärke der preußischen Armee wuchs unter Friedrich
  Wilhelm II. kummyeong.co.kr

 22. This is by far the most common type of affiliate program, and allows you to receive money every time someone goes on to actually buy a product after first seeing it on your site, and clicking through your link.
  http://www.wolgeum.org/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1090730 Kartra provides pricing plans ranging from $99 to $499
  a month, with up to 40% recurring commissions.
  navigate here However trading links with high PR sites
  is a good way to increase the value of your site to search engines.

  https://testnw.multiiq.com/

 23. Immer beliebter sind auch Prinz Liköre, oft nachgefragt besonders die Prinz Männerliköre.
  http://www.56auc.it Es versteht sich als Plattform der Begegnung von Kunst, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft und wird zu den wichtigsten Kunstmuseen weltweit
  gezählt. http://www.lkn.co.kr/bbs/board.php?bo_table=qa&wr_id=15764
  M.: Beschluss über die Aussetzung eines Verfahrens bezüglich der Rechtmäßigkeit von Rundfunkbeiträgen bis zur Entscheidung des
  Bundesverfassungsgerichts. https://www.locationmarket.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=2667521

 24. The collaboration between JPAR Magnolia Group and Sincere Home
  Solutions represents a shared vision for a future where real
  estate services are synonymous with excellence, innovation, and client-centric solutions.
  http://anggroo.com If you do not have an service add-on or are
  unsure more information can be found on our Advertiser Success Centre.
  kovid.co.kr This type of affiliate
  marketing can be highly lucrative, but it also requires a strategic approach.
  http://cn.innern.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=956209

 25. Wie hat Prinz Frederic von Anhalt sein Geld verdient?

  Online-Learning-initiative.org September 1939 starb.
  Schon 1149 wird der dem Stift St. http://www.zilahy.info Jedoch findet Velleius Paterculus, der im Gegensatz zu
  den anderen Historiographen ein Zeitgenosse des Tiberius
  war, lobende Worte, die allerdings als panegyrische Verherrlichung des Tiberius ausgelegt werden müssen. besuchen Sie diese Seite hier

 26. Toutes les données que vous partagez sur le site sont ainsi cryptées avant d’être stockées ou utilisées,
  réduisant considérablement les risques de piratage. rodcarrentals.com Lucky8 casino est un casino belge en ligne de qualité qui possède de nombreuses fonctionnalités et qui permet à l’ensemble
  de ses utilisateurs de passer un très agréable moment sur
  les tables. https://www.aquilotiene.com/clasificados/anticres-5/depourvu-de-baies-donnant-sur-l-exterieur.html Les différents jeux doivent être organisés en catégories afin qu’on comprenne dès la première lecture.
  katazaraki.com

 27. Il est de notoriété publique que les établissements de pari, surtout ceux qui opèrent en ligne,
  adoptent d’excellentes politiques incitatives pour amener les
  joueurs à s’inscrire sur leurs plateformes. https://puppiesanimals.com/les-10-meilleurs-casinos-en-ligne-francais-2023 Les développeurs de la plateforme
  ont placé une grande quantité de jeux sur l’interface d’accueil.
  consultez ce site web La radio
  mobile en continu est une application qui diffuse des chaînes audio à la demande ou des stations
  de radio en direct sur le téléphone mobile.
  voyez ceci ici

 28. Le monde des casinos en ligne est dynamique, intrigant et parfois lucratif.
  découvrez ceci Un casino en ligne fiable se reconnaît
  premièrement par la qualité des jeux offerts :
  les choix des fournisseurs de jeux est un critère très important.
  allez sur Mon site De plus,
  cette machine dispose de 6 rouleaux et de 20 lignes de paiement.

  portal.ruad.nl

 29. Le Casino Flash : vous pouvez y jouer en ligne sans nul
  besoin de télécharger quoi que ce soit. http://wikisperience.com/ Question très
  difficile donc, il faut étudier au cas par cas les bonus
  et à quels jeux de casino ils s’appliquent. Ce Après avoir
  été injustement emprisonné au Venezuela, il revient au Canada venger
  la mort de son père, un comptable ayant travaillé pour An Nguyen (le père de Kim Dee) et un joueur compulsif qui
  s’est suicidé dans le stationnement d’un casino, ainsi que les malheurs
  qui frappe sa famille. Source

 30. ClickBank makes it easy to become a successful affiliate.
  https://reidodesapego.com/ This may make generating affiliate links, or posting a banner,
  extremely difficult. description Since affiliate
  marketing is more difficult than you might expect. https://kursy.certyfikatpolski.org/blog/index.php?entryid=19052

 31. Im Nachspiel zum Putsch unterzeichneten am 12. https://www.3e0b93rx7c451a.com Als Filehne nach den Bestimmungen des Versailler Vertrags im
  Januar 1920 polnisch wurde, zog Bernhard
  Baum mit seiner Familie nach Putzig. http://gwwa.yodev.net/ Laut „Joods Monument“,
  und entgegen der Aufschrift auf dem Stolperstein für Sali
  Eichwald, wurde sie vermutlich nicht zusammen mit ihrer Familie im Juli 1943 deportiert, wohnte im
  Juni 1941 40 Kilometer entfernt von Amsterdam in Soest,
  und am 28. hier überprüfen

 32. Hedwig von Dänemark (1581-1641) ⚭ Kurfürst Christian II.

  besuchen Sie diese Seite Die Subskribentenliste führt 215
  Personen und Institutionen auf, die insgesamt 277 Exemplare bestellten,
  davon waren 160 Exemplare in der einfachsten Ausführung ohne Kolorierung.
  Boni Die Buchstaben O und Z werden ausgelassen, wodurch es
  24 Kombinationen gibt. http://www.mfsc.eu

 33. Oktober 2012 im Rahmen des “Schlingel – 17. Internationales Filmfestival” im CineStar Chemnitz (Am Roten Turm) uraufgeführt.
  Besuchen Sie Ihre URL Juni 1899 in Kolberg/Pommern als Sohn des Getreidehändlers Albert Moses und seiner
  Frau Julie geborene Lubszynski unter dem Familiennamen „Moses“
  zur Welt. https://mercadoclassificados.com Aus Sicht der Studie wandern die finanziell leistungsstarken Versicherten in die PKV ab.
  https://atruechange.org/blog/index.php?entryid=38046

 34. Grand Casino Luzern AG et un casino en ligne suisse au bénéfice d’une concession officielle,
  sur la base de la concession supplémentaire n° 326-12-01 du 07.06.2019 octroyée par le Conseil fédéral pour l’exploitation en ligne
  de jeux de casino. samchulywt.co.kr
  Microgaming, ce qui permet aux nouveaux venus
  de commencer l’expérience du jeu sans gros investissement.
  http://www.superstitionism.com Plusieurs établissements proposent sur le territoire français de la roulette, des machines à sous, des jeux de cartes et des paris sportifs.
  https://netcallvoip.com/

 35. Скоро возводимые здания: коммерческий результат в каждой детали!
  В нынешней эпохе, где время – деньги, экспресс-конструкции стали настоящим выходом для компаний. Эти прогрессивные сооружения обладают солидную надежность, экономическую эффективность и скорость монтажа, что сделало их идеальным выбором для разных коммерческих начинаний.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Ускоренная установка: Минуты – основной фактор в бизнесе, и здания с высокой скоростью строительства позволяют существенно сократить время монтажа. Это преимущественно важно в вариантах, когда срочно нужно начать бизнес и начать получать доход.
  2. Экономия средств: За счет совершенствования производственных процессов элементов и сборки на площадке, финансовые издержки на быстровозводимые объекты часто приходит вниз, по сравнению с обычными строительными задачами. Это обеспечивает экономию средств и добиться более высокой доходности инвестиций.
  Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]http://www.scholding.ru/[/url]
  В заключение, скоростроительные сооружения – это лучшее решение для проектов любого масштаба. Они включают в себя ускоренную установку, экономию средств и надежность, что позволяет им лучшим выбором для фирм, имеющих целью быстрый бизнес-старт и обеспечивать доход. Не упустите шанс экономии времени и денег, оптимальные моментальные сооружения для вашего следующего проекта!

 36. Быстромонтажные здания: бизнес-польза в каждом строительном блоке!
  В современном мире, где часы – финансовые ресурсы, объекты быстрого возвода стали реальным спасением для фирм. Эти инновационные конструкции комбинируют в себе солидную надежность, экономическую эффективность и быстрый монтаж, что сделало их наилучшим вариантом для разнообразных предпринимательских инициатив.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Быстрота монтажа: Моменты – наиважнейший аспект в деловой сфере, и быстровозводимые здания позволяют существенно сократить время монтажа. Это особенно ценно в моменты, когда актуально быстро начать вести дело и начать получать доход.
  2. Финансовая эффективность: За счет оптимизации производства и установки элементов на месте, затраты на экспресс-конструкции часто бывает менее, по сравнению с обычными строительными задачами. Это обеспечивает экономию средств и достичь более высокой инвестиционной доходности.
  Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]www.scholding.ru[/url]
  В заключение, экспресс-конструкции – это первоклассное решение для проектов любого масштаба. Они включают в себя быстроту возведения, бюджетность и долговечность, что сделало их идеальным выбором для предпринимательских начинаний, стремящихся оперативно начать предпринимательскую деятельность и получать деньги. Не упустите возможность сократить затраты и время, превосходные экспресс-конструкции для вашего следующего проекта!

 37. Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

Skriv kommentar