karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Varför har företag ägare?

Vi tänker oss fyra konsulter. De är på konsultmarknaden likvärdiga. De har besläktade men inte identiska kompetenser och erfarenheter. Det finns i gruppen ingen ”främste bland likar”, ingen tydlig ledare eller entreprenör. Vi antar att de arbetar på en storstadsmarknad, det implicerar en hög och jämn efterfrågan på konsulttjänster. De känner varandra men har när historien börjar var sitt företag och arbetar ensamma, de är med andra ord soloföretagare.

Vad skulle få fyra fristående konsulter som var och en upplever att det finns en marknad för deras kompetens att ge upp rollen som ensamföretagare för att bli anställda i ett företag, låt vara ett egenägt företag? Ja, det fanns ett antal tunga skäl (läs mera av vilka dessa skäl i Varför bilda företag?) och det ledde fram till ett nytt steg i utvecklingen, ett gemensamt bolag bildades. Och en av de fyra blev efter moget övervägande bolagets chef. Läs mera om hur det gick till i Varför behövs det en chef?

Varför har företag ägare?

Skulle det finnas ekonomiskt rationella skäl för en ägare också i ett partnerföretag, alltså att en av ”de fyra” skulle ha det residuala kontraktet i alla sina tre delar (rätten att bestämma, rätten till avkastningen, rätten att sälja företaget)? Särskilt intressant blir frågan om vi förutsätter att ”de fyra” är överens om hur företaget skall ledas. För det är självklart att var man oense på den punkten, ja då skulle det kunna vara ett rationellt skäl till att en fick ägarmakten och därmed bestämmandemakten. Det är med andra ord inte rätten att leda i det residuala kontraktet som skulle kunna vara svaret på frågan.
   
Det som då återstår som den egentligen enda tänkbara förklaringen till varför det skulle vara ekonomiskt klokt att en av ”de fyra” ensam blev ägare, måste ha något att göra med rätten till residualen, rätten till inkomsten av verksamheten. Om vi antar att man är överens om att fördelningen av överskottet sker efter en ”lika-till-alla”-princip behöver ingen bekymra sig om residualen, den finns inte. Det behövs ingen ägare. Det gäller också om ”de fyra” har arbetat fram en modell för hur respektive delägares produktivitetsbidrag skall mätas och hur fördelningen av överskottet skall gå till. Det är när man inte är överens om en fördelningsordning som bekymmer uppstår och frågan om en ägare blir aktuell. Inkomstfördelningen mellan aktörerna kan helt enkelt inte lösas utan att det finns en ägare.
   
Låt oss granska den hypotesen som förklaring till varför ägare finns. Man kan tänka sig åtminstone två orsaker till varför ”de fyra” inte kommer överens om inkomstfördelningen.

1. Det är problem att beräkna vad var och en bidrar med, marginalproduktiviteten, på ett sådant sätt att alla tycker att det blir rättvist, alternativt
2. Personerna – ”de fyra” – har olika risksyn.

Det senare betyder att även om det skulle vara möjligt att finna en mätmetod som alla fyra kan säga ja till så är det inte självklart att man godtar modellen för hur inkomsterna skall fördelas eftersom vi nu förutsätter att delägarna skiljer sig åt i sin syn på risk. En eller flera av delägarna är, kort sagt, känsliga på inkomstvariationer.
   
Båda dessa situationer leder till att en effektiv organisationsmodell vore att en i gruppen blir ägare i meningen att denne får det residuala kontraktet. Med andra ord säger den presumtive ägaren något i stil med följande: ”OK, jag tecknar ett avtal med var och en av er om en garanterad lägsta inkomst. Villkoret är att jag får det som blir över – och jag måste få chefsansvaret.” Det senare ledet är väsentligt. Den som på detta sätt ställer ut inkomstgarantier måste också ha ett kontroll- och ledningsansvar. Anledningen till att det är ett naturligt krav formulerade Frank Knight redan i början av 1920-talet. Han menade att om inte den som är ”försäkringsgivare” i denna mening har kontroll över hur produktionen skall organiseras finns en risk för opportunistiskt beteende från de anställda. Knight använde inte ordet moral hazard, han talade i stället om nödvändigheten av ”unity of interest”, men innebörden är densamma.

Ett led för att denna process skall vara avslutad kvarstår. Skall en av ”de fyra” bli ensam ägare i formell mening då måste han vara ägare till samtliga aktier (vi förutsätter att verksamheten bedrivs i ett aktiebolag). Avtalet måste alltså också innefatta villkoren för en överlåtelse av aktierna.
   
Låt oss anta att det finns fyra lika stora aktieinnehav på 100 000 kronor. Det är det riskkapital som var och en satte in i företaget vid starten. Checkräkningskrediten är, antar vi, outnyttjad och några andra skulder finns inte. Tillgångarna är, förutom likvida medel, kundfordringar. Det bokförda värdet är således 400 000 kronor plus värdet av kundfordringarna. Vi bortser för enkelhetens skull från alla skattekonsekvenser.
   
Det är den formella sidan av balansräkningen. Det finns också en informell sida. Vi antar att det med tiden byggts upp immateriella värden som inte syns i balansräkningen. Det skulle i det här fallet kunna vara företagets goda namn och rykte och kundbasen. Vi kan, fullt realistiskt, tänka oss att köparen måste betala mera för företaget än vad som motsvarar det bokförda värdet. Säljarna skulle med andra ord sätta ett pris på företagets immateriella tillgångar.
    
Man kan föreställa sig på vilka villkor köparen skulle göra en sådan affär. Han skulle kontraktsmässigt försöka binda säljarna, alltså de tre kompanjonerna, till den fortsatta verksamheten. Det gäller i synnerhet nyckelpersonen bland de fyra (om denne inte är köparen). Det är ganska säkert att denne, förmodligen alla tre, i ett avtal måste lova att arbeta vidare i företaget under ett antal år. Och de måste lova att när de en gång slutar får de inte själva eller som anställda ta upp en konkurrerande verksamhet. Båda dessa punkter – inklusive tydliga sanktioner vid kontraktsbrott – är förmodligen oeftergivliga villkor. Utan ett sådant avtal skulle en affär där köparen betalar väsentligt mer än det bokförda värdet inte bli av.
    
Därutöver skulle ett avtal givetvis innehålla ett antal andra punkter om lönevillkor och annat. Det är troligt att man också skulle finna skrivningar som syftar till att eliminera risken för ”hold up” och för att de tre säljarna på annat sätt skulle bete sig opportunistiskt.
   
Däremot behöver inte något skrivas om den nye ägarens primus-inter-pares-roll, det vill säga om ägarens rätt till den residuala kontraktet. Det är lagfäst i aktiebolagslagen och det är bestämt genom praxis. Det gäller bl a rätten för ägarna att på bolagsstämma utse styrelsen för företaget och därmed indirekt företagsledningen.
   
För att sammanfatta. Om vi förutsätter att det finns produktivitetsvinster att göra genom att flera personer samverkar i det vi kallar ett företag (om jämförelsen är att samma produktion görs via samverkan på marknaden, i det här fallet av ett antal soloföretagare) då kan vi konstatera två saker. Dels att det krävs en ledning för företaget, alltså att en part har rätten att fördela och organisera arbetet. Det gäller oberoende av om vi antar att aktörerna är likvärdiga eller inte. Dels att det sannolikt i praktiken blir nödvändigt med en ägare i meningen att en part har rätten till det residuala kontraktet i alla dess delar. Det hänger väsentligen samman med att fördelningen av inkomsten annars riskerar att bli en prövosten därför att det antingen uppstår mätproblem (”vem har bidragit mest”) eller finns olika syn på risk hos aktörerna.

Ett mera utvecklat resonemang, inklusive referenser, finns i essän Varför finns företag? Eller läs bara det sammanhållna avsnittet om “de fyra konsulterna” i De fyra eller Det embryonala företageta>
Skriv ut artikeln Skriv ut artikeln

 • Facebook
 • Twitter
 • Print
 • email
2009-04-02

183 Kommentarer

 1. Süpertotobet Giriş
  Matadorbet Giriş
  Sahabet Giriş
  Kralbet Giriş
  Bahis Giriş
  Betist Giriş
  Betturkey Giriş
  Tipobet Giriş
  Onwin Giriş
  Xslot Giriş
  Nora Bahis Giriş
  BetRupi Giriş
  Kaya Casino Giriş
  BetBey Giriş
  Bahisram Giriş
  GrandPashaBet Giriş
  Cratos Royal Giriş
  Piabet Giriş
  Pashagaming Giriş
  Mostbet Giriş
  Mariobet Giriş
  Betwoon Giriş
  Hititbet Giriş
  Palacebet Giriş
  Haydibet Giriş
  Royalbet Giriş
  Haydibet Giriş
  Jetbahis Giriş
  BAHİSCASİNO Giriş
  Pusulabet Giriş
  Tarafbet Giriş
  Best10 Giriş
  Youwin Giriş
  1xBet Giriş
  Rexbet Giriş
  Betmatik Giriş
  Mr Oyun Giriş
  Taksimbet Giriş
  Gobahis Giriş
  Betzmark Giriş
  Hilarionbet Giriş
  Betmarlo Giriş
  Enobahis Giriş
  Trendbet Giriş
  Melbet Giriş
  Betpas Giriş
  Oleybet Giriş
  Kolaybet Giriş
  Betpark Giriş
  BetGaranti Giriş
  Ligobet Giriş
  Romabet Giriş
  Betexper Giriş
  Vdcasino Giriş
  İlbet Giriş
  Betlike Giriş
  Arzbet Giriş
  Bahsine Giriş
  Bayşanslı Giriş
  Betnbet Giriş
  Restbet Giriş
  İkimisli Giriş

  Süpertotobet Giriş
  Matadorbet Giriş
  Sahabet Giriş
  Kralbet Giriş
  Bahis Giriş
  Betist Giriş
  Betturkey Giriş
  Tipobet Giriş
  Onwin Giriş
  Xslot Giriş

  Nora Bahis Giriş
  BetRupi Giriş
  Kaya Casino Giriş
  BetBey Giriş
  Bahisram Giriş
  GrandPashaBet Giriş
  Cratos Royal Giriş
  Piabet Giriş
  Pashagaming Giriş
  Mostbet Giriş

  Mariobet Giriş
  Betwoon Giriş
  Hititbet Giriş
  Palacebet Giriş
  Haydibet Giriş
  Royalbet Giriş
  Haydibet Giriş
  Jetbahis Giriş
  BAHİSCASİNO Giriş
  Pusulabet Giriş

  Tarafbet Giriş
  Best10 Giriş
  Youwin Giriş
  1xBet Giriş
  Rexbet Giriş
  Betmatik Giriş
  Mr Oyun Giriş
  Taksimbet Giriş
  Gobahis Giriş
  Betzmark Giriş

  Hilarionbet Giriş
  Betmarlo Giriş
  Enobahis Giriş
  Trendbet Giriş
  Melbet Giriş
  Betpas Giriş
  Oleybet Giriş
  Kolaybet Giriş
  Betpark Giriş
  BetGaranti Giriş

  Ligobet Giriş
  Romabet Giriş
  Betexper Giriş
  Vdcasino Giriş
  İlbet Giriş
  Betlike Giriş
  Arzbet Giriş
  Bahsine Giriş
  Bayşanslı Giriş
  Betnbet Giriş
  Restbet Giriş
  İkimisli Giriş

 2. עיסוי מגבר או אישה – מה כדאי?
  גברים שחוו אותה מספרים שהאורגזמה
  מנקודת ה P חזקה ועצמתית יותר מהאורגזמה
  ה’רגילה’ (קטונתי מלדעת דברים כאלו בעצמי עקב היותי אישה).
  גליה היא אישה נשואה, אם וסבתא, שוזרת פרחים, בוגרת לימודי
  עיצוב פנים, שרה בחבורת זמר וגם –
  מנהלת חנות מצליחה לאביזרי מין בזיכרון יעקב.

  מספרת גליה. “את הכניסה מעטרים פרחי משי וכל אביזרי המין מסתתרים בחלקה האחורי של החנות בתוך מגירות”.
  אם תנסו להכניס את גליה פרדו לתוך משבצת מסוימת שאתם מכירים
  היטב, מהר מאוד תבינו שזו משימה בלתי אפשרית.
  מדגיש גיא. “ואיך שהתחיל הסגר, התחלנו לקבל הרבה בקשות גם מחולים מאומתים ששאלו אם זה אפשרי לבצע משלוח לביתם אחרי שחברות שונות סירבו לעשות את זה. אז מאוד שמחתי לתת להם שירות, תוך הנחייה לשליחים שישאירו את המוצרים מחוץ לדלת וימנעו מיצירת קשר”.
  הדרך הראשונה היא פשוט לבצע עיסוי של הבלוטה.
  המעסה פוגש אתכם לראשונה, והוא חייב לבצע אתכם היכרות לפני שהוא מתחיל לעסות אתכם.
  מאחר וישנם מאות מעסים ומעסות, עליכם להגדיר
  כמה פרמטרים בכדי שתוכלו לבחור את המעסה המתאים ביותר
  לצרכים שלכם. מהרגע הראשון היה לי חשוב להיות אוזן קשבת לצרכים של הלקוחות ולשמש כיועצת שמתאימה להם את המוצרים המדויקים
  והאיכותיים ביותר שיענו על הצורך
  הרגשי והפיזי.

  Also visit my homepage; דירות דסקרטיות ראשון

 3. Two units of French doorways open out onto
  the terrace. We awoke to a wonderful morning,
  so we had our tea and poached eggs on the Garden Room’s terrace.
  Spectacular views and eggs cooked to perfection. We took within the breathtaking views that impressed the English masters.
  I used to be drawn immediately to the window and the fantastic views
  over the Dedham Vale. It occupies an idyllic position on the banks of the
  River Stour and is even featured in Constable’s well-known painting of Dedham Vale.
  His recommendations, all locally sourced, included Dedham Vale beef,
  Stour Valley lamb and seafood recent from Harwich.
  3. If you do not use the Medvive TENS unit continuously, you should nonetheless charge its battery once every 3 months.

  One must not use facial rollers aggressively on the pores and skin. It was a lovely sunny day, certainly
  one of the first this year. Less pressure is advisable for use
  the primary time, whereas extra stress will be utilized as your body can start to tolerate deeper
  muscle work.

  Also visit my web blog: דירות דיסקרטיות באילת

 4. camisetas real madrid

 5. The traditional category also incorporates fruit devices and the primary themed slots, including 777, Egyptian, etc. Also, the greatest opportunities open up up for lovers of innovations as well as the Most up-to-date releases, since it is in the demo format that you choose to received’t limit by yourself to inside the analyze of initial and weird slots.

  Scratch playing cards – At their really primary amount, scratch playing cards provide gamers the chance to get massive through a slice of luck. And in place of touring to an area shop and purchasing a scratch card, players invest in them in the home as of late! It saves vacation, and any money won comes straight into your account.

  No. So as to have the chance of successful real money when playing online video slots, you have got to deposit and enter a stake. Having said that, you can use free spins that you just get as Section of a casino reward on slots games and gain real money that way.

  That arrives out to your $120k prime prize. Not far too shabby, but that’s under half the Bison Fury mounted-worth jackpot of $250,000 – as well as giving a progressive jackpot it is possible to acquire whilst casually participating in with your cell phone.

  In some instances, the bonus selections of free slot equipment vary from These presented in online casino games. This generally applies to progressive jackpots.

  All are carefully picked for the way uncomplicated it’s to Participate in free games, and also the good quality of their match library and bonuses for when you choose to Perform for real.

  As well as free slots games, the casino web-sites on our list Enable you to Enjoy games like movie poker, blackjack, roulette, and Dwell seller games — both for free and for real money.

  No deposit reward – Some casinos offers you free hard cash or credits just for signing up, even if you don’t create a deposit.

  , 08/10/2022 Is that this discontinued? Up to date Did they discontinued? It’s been a few 7 days since it’s been down. I don’t know the place else to go to search for info since it’s a real casino activity far too it’s difficult to find information and facts for this game.

  An initiative we released Along with the target to create a world self-exclusion technique, which allows susceptible players to block their use of all online gambling prospects.

  entry to the sport is comprised of the territory in which its supplier is prohibited (you need to make use of a VPN server);

  i tried other casino applications but They only maintain u obtaining coins with no nearly anything enjoyable to replay. i rely on these slots to become random given that they dont always gain on your 1st attempt to reduce permanently right after.

  From free spins to welcome bonuses, the free slots internet sites in our overview guideline are generous with their delivers. We also made confident to choose free casino slots web-sites which offer favorable terms and conditions, which include truthful wagering prerequisites, that allow you to begin on real money slot games.

  Playing online slots for free merely necessitates you to visit any web page from our listing and open the sport. However, to the sake of players who would like to build an account first, we’ve made a quick guidebook underneath that’ll assist you start out at Ignition.

  บาคาร่าเว็บตรง ไม่มี ขั้นต่ํา|บาคาร่า SA Gaming|บาคาร่าออนไลน์|SA casino games

 6. Get ready to enjoy the unique sensation of our Nikotiinipussi nicotine pouches! Uncover a new world of refreshing flavors and experience the ultimate satisfaction!

 7. Kasentra, üstün kaliteli altın, gümüş ve pırlanta takıları ile zarafeti ve lüksü bir araya getiriyor.
  Eğer sen de stilini tamamlayacak özel bir takı arayışındaysan, Kasentra’nın muhteşem koleksiyonuna
  göz atabilirsin.

  Altın takılar, yüzyıllardır kadınların en sevdiği aksesuarlardan biridir.
  Kasentra’nın altın takıları, en kaliteli malzemeler kullanılarak el işçiliğiyle üretilir ve
  her detayında zarafeti yansıtır. Altın takıların yanı
  sıra, gümüş takılar da son yılların trendi haline geldi.

  Kasentra’nın gümüş takıları, modern tasarımları ile dikkat
  çekerken, kalitesiyle de öne çıkar.

  Pırlanta ise, takılarda yıllardır vazgeçilmez bir
  unsurdur. Kasentra’nın pırlanta takıları, en kaliteli taşlarla süslenir ve sadece özel etkinliklerde değil, günlük hayatta da giyilebilir şıklık sunar.

  Kasentra, kusursuz müşteri deneyimi sağlamak için, özenle seçilmiş
  takı koleksiyonunu hızlı ve güvenli bir şekilde kapınıza kadar ulaştırır.
  Ayrıca, sitemize kaydolduğunda ilk alışverişinde %10
  indirim fırsatı seni bekliyor.

  Kasentra takıları, sevgililer günü hediyesi, doğum günü sürprizi ya da kendine şık
  bir armağan olarak tercih edilebilir. Hemen sitemize göz at ve stilini tamamlayacak
  özel bir takıyı bul!

  altın gümüş pırlanta

 8. Awesome article.

  Stop by my blog post … Nico Bartes Backrezepte

 9. Having read this I believed it was very enlightening.
  I appreciate you finding the time and effort to put this information together.

  I once again find myself spending a significant amount of time both reading
  and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

  my blog … Ausgezeichnete Taxiservice Innsbruck travel-taxi

 10. http://baseportal.com/cgi-bin/baseportal.pl?htx=/ouatmicrobio/OMSA%20Web%20Site/eWrite/eWrite&wcheck=1&range=2000,1000
  http://baseportal.de/cgi-bin/baseportal.pl?htx=/jaa/tiere&localparams=1&range=400,80
  http://flightgear.jpn.org/userinfo.php?uid=36086
  http://hommestylemag.xobor.de/u1_hommestylemag.html
  http://hommestylemagazine.over-blog.com/2023/05/homme-style-magazine.html
  http://krachelart.com/UserProfile/tabid/43/userId/1230739/Default.aspx
  http://mobile.punske-valky.freepage.cz/diskuze/
  http://mobile.punske-valky.freepage.cz/diskuze/1545
  http://mysmarterhome.ca/UserProfile/tabid/42/userId/64645/Default.aspx
  http://taylorhicks.ning.com/photo/albums/hommestylemagazine
  http://ttlink.com/hommestylemag
  http://www.autoviva.com/news/hamilton_just_nine_points_away_from_title_renewal/14883
  http://www.freewebsite-service.com/helenefischer/Forum.php?id=18552
  http://www.giscience.sakura.ne.jp/pukiwiki/index.php?hommestylemag
  http://zacriley.ning.com/photo/albums/cool
  https://about.me/hommestylemag/getstarted
  https://ameblo.jp/hommestylemagazinez/entry-12805270532.html
  https://app.lookbook.nu/hommestylemag
  https://app.roll20.net/users/11957860/hommes-t
  https://artmight.com/user/profile/1365229
  https://artmight.com/user/profile/1365229
  https://beacons.ai/hommestylemag
  https://bio.fm/hommestylemagazinez
  https://biolinky.co/hommestylemag
  https://bitbin.it/3WQmJtra/
  https://bitcoinblack.net/community/hommestylemag/info/
  https://bordeaux.onvasortir.com/profil_read.php?Hommestylemag
  https://bubbl.us/NzYzNDI0Ni81MzI4Nzg2LzdkYjcxZjRlMDRhYTNjZTFiOTg5OGQwY2E1M2Y0YWIz0
  https://buddypress.org/members/hommestylemag/profile/
  https://calis.delfi.lv/profils/lietotajs/299261-hommestylemag1/
  https://cannabis.net/user/133664
  https://canvas.instructure.com/eportfolios/2094170/Home/Welcome
  https://community.convertkit.com/user/hommestylemag
  https://community.lazypoets.com/profiles/blogs/homme-style-magazine
  https://confengine.com/user/hommes-tylemag
  https://creativecommons.org/choose/results-one?q_1=2&q_1=1&field_commercial=n&field_derivatives=sa&field_jurisdiction=&field_format=Text&field_worktitle=Blog&field_attribute_to_name=Aplikasi&field_attribute_to_url=https://hommestylemagazine.com
  https://cs.astronomy.com/members/hommestylemag/default.aspx
  https://data.basarnas.go.id/uploads/user/2023-05-10-115140.717193hommestylemag.html
  https://datosabiertos.municipiosanjuan.gob.ar/uploads/user/2023-05-10-114648.469054hommestylemag.html
  https://edit.tosdr.org/points/10493
  https://educatorpages.com/site/hommestylemag/
  https://en.gravatar.com/hommestylemag
  https://feeds.feedburner.com/hommestylemagazine/bahVYHGsFuS
  https://files.fm/hommestylemagazinez
  https://folkd.com/user/hommestylemag
  https://foro.zendalibros.com/forums/users/hommestylemag/
  https://forum.reallusion.com/Users/3108492/hommestylemagazinez
  https://gab.com/hommestylemag
  https://gotartwork.com/Profile/hommest-ylemag/223940/
  https://groups.google.com/g/hommestylemagazine/
  https://hanson.net/users/hommestylemagazine2
  https://hashnode.com/@hommestylemag
  https://heylink.me/hommestylemag/
  https://histre.com/member/hommestylemagazinez/
  https://homme-s-site.thinkific.com/
  https://hommestylemag.amebaownd.com/posts/44169837
  https://hommestylemag.bloggersdelight.dk/
  https://hommestylemag.educatorpages.com
  https://hommestylemag.shopinfo.jp/posts/44171845
  https://hommestylemag.theblog.me/posts/44171817
  https://hommestylemag.themedia.jp/posts/44171460
  https://hommestylemag.therestaurant.jp/posts/44171694
  https://hommestylemagazine.contently.com/
  https://homme-stylemagazine.jimdosite.com/
  https://hommestylemagazine.mystrikingly.com
  https://hommestylemagazine.wixsite.com/hommestylemag
  https://hommestylemagazinez.localinfo.jp/posts/44172918
  https://hommestylemagazinez.storeinfo.jp/posts/44172861
  https://hommestylemagizn.over-blog.com/2023/05/homme-style-magazine.html
  https://hub.docker.com/u/hommestylemag
  https://imageevent.com/hommestylemag
  https://independent.academia.edu/hommestylemagtylemag
  https://jobs.drupal.org/company/25802
  https://joy.bio/hommestylemag
  https://joy.gallery/hommestylemago
  https://joy.link/hommestylemag1
  https://jsfiddle.net/hommestylemag/4wk672cb/
  https://learn.acloud.guru/profile/hommestylemagazine
  https://linkr.bio/hommestylemag
  https://linktr.ee/hommestylemagazine1
  https://lucent-bubblegum-460339.netlify.app/
  https://medium.com/@hommestylemagazinez
  https://moz.com/community/q/user/hommestylemag
  https://myapple.pl/users/413152-hommestylemag
  https://nowewyrazy.uw.edu.pl/profil/hommestylemag
  https://profile.ameba.jp/ameba/hommestylemag/
  https://profile.hatena.ne.jp/Hommestylemagazine/
  https://rentry.co/an7sr
  https://rosalind.info/users/hommestylemagazine/
  https://rufox.ru/hommestylemag1/info/
  https://sites.google.com/view/hommestylemagazine/halaman-muka
  https://slides.com/fesfo/fesfo
  https://speakerdeck.com/hommestylemagazine
  https://steemit.com/chatgpt/@fesfo/homme-style-magazine
  https://storium.com/user/hommestylemag
  https://style-homes-mag.mn.co/about
  https://support.advancedcustomfields.com/forums/users/hommestylemag/
  https://t.me/workingclassman
  https://telegram.me/s/workingclassman
  https://usa.life/hommestylemag
  https://wakelet.com/wake/r60YYnl1yJHvpDFhAZret
  https://worldcosplay.net/member/1168124
  https://www.anobii.com/en/01c67fd086cf8018d2/profile/activity
  https://www.beatstars.com/hommestylemagazinez
  https://www.behance.net/hommestemagazine
  https://www.bitsdujour.com/profiles/iaZ6ad
  https://www.colcampus.com/about/203283
  https://www.colcampus.com/courses/90824/pages/hommestylemag
  https://www.commandlinefu.com/commands/view/30815/disassemble-all-acpi-tables-on-your-system
  https://www.dermandar.com/user/hommestylemag/
  https://www.deviantart.com/hommestylemag
  https://www.divephotoguide.com/user/hommestylemag
  https://www.facer.io/u/hommestylemag
  https://www.gametabs.net/user/460182
  https://www.giantbomb.com/profile/hommestylemag/
  https://www.iglinks.io/hommestylemagazinez-ryv
  https://www.instapaper.com/p/12392745
  https://www.intensedebate.com/people/hommestylemag
  https://www.live4cup.com/equipe-29452-homm_estylemag.html
  https://www.magcloud.com/user/hommestylemag
  https://www.mixcloud.com/hommestylemagazine/
  https://www.mojomarketplace.com/user/hommestylemag-pxV31O5wVR
  https://www.myminifactory.com/users/hommestylemagazine
  https://www.noteflight.com/profile/e89f40ea4392ff1b8b34c881b239624d3e12d315
  https://www.producthunt.com/@hommestylemagazine
  https://www.provenexpert.com/hommestylemag/
  https://www.remotecentral.com/cgi-bin/forums/members/viewprofile.cgi?n9p469
  https://yamcode.com/hommestylemag
  https://zaap.bio/hommestylemag

 11. I’m really enjoying the design and layout of your website.

  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant
  for me to come here and visit more often. Did you hire out a
  developer to create your theme? Superb work! https://Telearchaeology.org/TAWiki/index.php/User:Gregorio71P

 12. Kumar tutkunları için vazgeçilmez üç kelimede: Casino Siteleri,
  Slot Siteleri ve Bonus Veren Siteler! Bu siteler arasında dolaşmak, büyük kazançlar
  elde etmek için heyecan verici bir yol olabilir.
  Ancak, doğru siteyi seçmek çok önemlidir.

  İlk olarak, Casino Siteleri’ni inceleyelim. Bu siteler, dünya
  genelindeki en popüler kumar oyunlarını sunar.
  Poker, rulet, blackjack ve daha fazlası sizi bekliyor!
  Ancak, güvenilirliği ve lisansının olup olmadığına dikkat etmeniz gerekiyor.

  Slot Siteleri ise, özellikle son yıllarda popülerlik kazanmıştır.
  Birbirinden farklı tema ve özelliklere sahip slot oyunları, büyük ödüllerle dolu olabilir.
  Ancak, yine lisansı olan ve güvenilir siteleri tercih etmelisiniz.

  Son olarak, Bonus Veren Siteler’i ele alalım.
  Bu siteler, yeni müşterileri için hoş geldin bonusları veya
  sadakat programları sunarlar. Bu sayede, daha uzun süre
  oyun oynamanızı ve daha fazla kazanmanızı sağlayabilirler.
  Ancak, bonusların koşullarını iyi okumanız ve sadece
  güvenilir sitelerde oynamanız önemlidir.

  Haydi siz de bu heyecanlı dünyaya adım atın ve büyük kazançlar elde edin! Unutmayın,
  doğru siteyi seçmek için dikkatli olun ve her
  zaman sorumlu oynayın.

  Casino Siteleri
  Slot Siteleri
  Bonus Veren Siteler

 13. Forumdaki yazgılar Bahis Kucakı’nın editoryal politikasıyla
  uyumlu çıkmak zorunda değildir. Makaslamaklarda dile getirilen gözler yazıcıın kendisini bağlar.

  Imdi market esnasında, arabada beklerken veya sahilde günlenirken de oynayabilirsiniz.
  Muhtemellıklar sınırsızdır!

  Türkiye’nin en kazançlı canlı bahis siteleri listesine ulaşarak sizde kazanmaya mirlayabilirsiniz.

  Itimatlı casino ve bahis firmalarının hepsinda hem bedava bonus alabilir, hemde
  yitirdiğiniz durumlarda hesabınıza bonus tanımlama şansınız bulunuyor.
  Itimatlı sitelerde iddaa hareket etmek midein yalnızca yapmanız gereken 18 yaş üstü olduğunuzu doğrulamak.

  Çok zorlamasız kıvamda gidiyor ve şayet genel ağ momentumınız
  düşükse oyunları ona nazaran uyarlıyor ve siz aralıksız ve hiç aksaklık evetşamadan olta deneyimi yaşıyorsunuz.

  Deneme bonusu veren siteler beyninde en elit
  siteler beyninde gelmektedir. Türkiye’bile en erdemli kullanıcı sayısına sahip
  ilk 5 site arasında girmeyi başarmıştır.

  DENEME BONUSU Allık Envestisman şenseı sıfır ve üyelikte bonus
  veren sitelerinin en çok yeğleme edilmesinin sebeplerinden biri bile yitirdiğimizde dahi
  cebimizden bir kayıp yaşamamamızdır. Gelin hatmız devamında 2023’bile deneme
  bonusu veren siteleri incelemeye alalım.

  Tavsiye etmiş evetğumuz her casino 7/24 jüpiter desteği sunuyor ve ne
  çağ ihtiyacınız olursa olsun, saye alacağınız özel telefon,
  dostça ve e-posta hattına sahiptir.

  Bu noktada da bahis sitelerinin çok geniş kapsamlı görev
  konseptları bir defa daha ortaya çıkar.
  Kullanıcılara kent içinde spor bahisleri ve canlı bahis kategorileri ciğerin kullanılmak üzere deneme bonusu
  verilir. Aynı zamanda casino ve canlı casino
  oyunlarına nispet duyan oyuncular da bakiyelerini free spin şeklinde alarak
  masa oyunlarını sınav ika şansı yakalar.
  Nedeniyle bahis sitelerinin anne kategorilerindeki tüm oyunlarda bonusları dökmek mümkündür.

  Öncelikle Güzelgeldin Bonusu veren sitelerin açıklamasını etkili olmak gerekirse, Tatlıcageldin bonusu: Bir bahis
  sitesine üye evetğunuz ahit yazıhane aracılığıyla size ilk kıç bastı
  olarak yaptığı bir jest olarak anlatabiliriz.

  Casino sitesinde üyelik oluşturup onayladıktan sonra canlı desteğe rabıtalanın. Canlı hamil ekibinden deneme bonusunu
  dilek edin.

  Vodafone Bahis Siteleri Mesajları Sundurmaım süresince
  rastgele bir bahis sitesine üye olmamama karşın, bahis sitelerinden her sıra onlarca
  düşünce kızılıyorum.

  Deneme bonusu veren bahis siteleri mantığına elan değişkin bir mantık ile yakın sistemin promosyonu diğerlerine bakarak bir zaman değişikdır.
  Extrabet bahis ve casino platformuna üye olduktan sonrasında canlı desteğe bağlanın. Canlı desteğe “20 TL deneme bonusu istiyorum.” gökçe yazın.

  Ancak bu promosyonlardan en yavuz şekilde yararlanmanızı tedarik etmek için bu promosyonların hız ve
  koşullarını anlamak önemlidir. Konusunda sadece sadece her bahis sitesi hoş geldin bonusu vermektedir.

  Bu bonuslar ekseriya ilk kazanç yatırma sorunleminin bir yüzdesidir.

  Her grup 5 kişiden oluşur ve takımların sınırsız düzenci değustalıkikliği hakkı
  vardır. şayet faul hakkını doldurmamışsa, her çıhun aktris yine oyuna dahil kabil.

 14. My brother suggested I might like this web site. He used to be entirely right.
  This publish truly made my day. You can not believe just how a lot time I had spent for this information! Thanks!

  My blog post – Nico Bartes Rezepte

 15. http://atlas.dustforce.com/user/hommestylemagazine
  http://buildolution.com/UserProfile/tabid/131/userId/372678/Default.aspx
  http://gendou.com/user/hommestylemag
  http://test.sozapag.ru/forum/user/197238/
  http://www.lvye.org/home.php?mod=space&uid=428066
  https://500px.com/p/hommestylemagazinez?view=groups
  https://comicvine.gamespot.com/profile/hommestylemag/
  https://controlc.com/ceab6fea
  https://dev.to/hommestylemag
  https://digitaltibetan.win/wiki/User:Hommestylemag
  https://dribbble.com/hommestylemag/about
  https://hommestylemag.cgsociety.org/profile
  https://issuu.com/hommestylemag
  https://leetcode.com/hommestylemag/
  https://moparwiki.win/wiki/User:Hommestylemag
  https://myopportunity.com/profile/hommes-tylemag/nw
  https://openlibrary.org/people/hommestylemag
  https://pbase.com/hommestylemag/
  https://pinshape.com/users/2644707-hommestylemagazinez#prints-tab-open
  https://postheaven.net/4f392nwstu
  https://postheaven.net/hommestylemag/
  https://wmart.kz/forum/user/127656/
  https://www.bitchute.com/channel/Fn6pXdfvk65n/
  https://www.bloggang.com/viewprofile.php?id=hommestylemag&action=viewprofile
  https://www.cakeresume.com/me/homme-stylemagazine
  https://www.ethiovisit.com/myplace/hommestylemag
  https://www.flickr.com/people/198436823@N03/
  https://www.goodreads.com/user/show/166302502-hommestylemag
  https://www.gta5-mods.com/users/hommestylemagazine
  https://www.kickstarter.com/profile/hommestylemag/about
  https://www.lawyersclubindia.com/profile.asp?member_id=955034
  https://www.pearltrees.com/hommestylemag
  https://www.pearltrees.com/hommestylemag/item521655292
  https://www.pubpub.org/user/hommestyl-emag
  https://www.skillshare.com/fr/profile/Skillshare-Member/108135078
  https://www.tumblr.com/hommestylemaga
  https://www.twitch.tv/hommestylemag/about
  https://www.walkscore.com/people/139119906073/walk-score-user
  https://www.wishlistr.com/hommestylemag/

 16. Deneme bonusları çok bir küme istek edilen bonuslardan başüstüneğu derunin birmebzul ortam ve
  kent bu bonuslarla ait paylaşımlar yapmaktadır. Bu siteler ortada en etkileşimi olan ve uymaçi bulunan siteler toplu
  tartışma siteleridir.

  Aynı zamanda, kesinlikle oynanır? ve nite örgülır?
  kabilinden sorulara karşılık arayanlar muhtevain deneme
  bonusu veren siteler için mideerikler mevcuttur.
  Bu sayede kullanıcılar en yeğin casino sitelerini ve oyunlarını seçebilir ve keyifle oynayabilirler.

  Bonus veren bahis sitesi avantajları nelerdir konusu bahis severler çok
  tasa fiyat. Çünkü bu sorunun içinde hem en sevilen bonus puntı hem de avantaj kelimesi
  geçmektedir. Kullanıcılar bahis sitelerinin sunduğu bonus fırsatlarını çok severler.

  Bu fırsatları veren bahis sitelerine üye olurlar ve bonus fırsatlarını an be an kovuşturma
  ederler. İşte bu durumu bilen bahis siteleri bile bahis tutkunlarına özel olarak avantajlar sunar.

  Türkiye’nin bahis ve casino dalünde en sık yeğleme edilen sitelerinden biri olan Bettilt sizler bâtınin hazırladığımız en çok casino bonusu veren siteler listemize 6.

  1Win casino da bi bakıma kumar oyunları sunan casino sitedir.
  Makro paraları kısaltarak zamanda kazanmıştırrması ile malum
  casino sitesi ciğerin kanuni mı değil mi diye soranlara cevabımız temelli yasaldır.

  Bu kurallar ve şartlar, deneme bonusları kampanyasının umumi ustalıkleyişini gösterir
  ve her bahis sitesinin belirlediği kurallar farklı kabil.

  2023 senesinde deneme bonusu veren bahis siteleri
  öteki sitelere göre daha çok yeğleme edilecek desek unvanırım yerılmayız.

  Sadece üye olunması karşıtlığında bahis siteleri, yatırımsız free
  spin veya free bet vermekte ve bahis severler bile bu bedava bonusları veren sitelere henüz çok rağbet göstermektedir.

  alelade giriş binayor. İlk yol kayıt olan kullanıcıların %120’ye
  vasıl hoş geldin bonusu aldıkları Bettilt bonus
  çeşitliliği açısından da dikkat çekiyor. 

  Bu bilgilerin kesinkes hak olması gerekmektedir. Kullanıcının üyeliğinin onaylanması ve eşya olabilmesi
  sinein düz bilgiler zorunludur. Bilgiler doldurulduktan sonra sözleşmeyi okudum, onaylıyorum ibaresine de
  icazet verirseniz i yiyecek konuleminiz tamamlanmış evet.
  Ardından mail adresinize ati aktivasyon mailine tıklayarak şart emekleminizi muvaffakiyetlı bir şekilde tamamlamış
  olursunuz. Sevap veri verilmesi ve belirtilen kurallara uyulması bahsi sitelerine kayıt ve üyelik
  prosedürü sorunlemlerinde olmazsa imkânsız bir durumdur.

  Bu bonus sebebiyle bahis veya casino kategorisinde makul oranlarda ücretsiz külah oynama hakkınız bulunur.
  Hem siteye üye olmuş hem oyunlarını test etmiş hem bile herhangi bir ücret ödememiş olursunuz.

  Telefonunuzun ileti kısmına girip sağ köşfail ayarlara girip lügat bazlı engelleme yaparak bahis
  reklamlarından kurtulabilirsiniz. Mesaj kısmına girdikten sonra sağ köşfail spam mesajlara tıklayın ve
  Bahis, Casino, Bonus, Nakit Yatırma kadar söz yazarak bu
  kelime mideermiş mesajları kendiliğinden olarak engelleyebilirsiniz.

  Bu sayede 1,000 TL yatırmış olan bir kullanıcının bakiyesi 22BET aracılığıyla 2,000 TL olarak mevcut bakiyeye
  yansıtılır. Bu bonus lüzumlu şartlar yerine getirildiği vakit ciddi kazanca da dönüştürülebilmektedir.
  22BET özellikle Jackpot seven oyuncular midein hem mefkûre casino bonusları sunar hem de
  piyes çeşitliliği ile olağandan tatmin edici bir platformdur.

  Sizler sinein 2021 seneına özel deneme bonusları sağlayan firmaları bir araya sağlamak bâtınin çalışmaktayız.
  Bu tarz şeylerin yanı aralık 100 TL Bedava bonus veren siteler
  ve 50 TL Bedava bonuslarda sizlere fırsatlar sunmaktadır.
  Sahip olmak için punt bekliyor ve bu sitelerden bonus alarak kazanmayı hedefliyor iseniz kesinlikle
  uyma etmenizde yarar var. Sizlere özel kampanyalar ve yenilikçi altyapı ile
  esenlanan hizmetleri sitemizden takip etmeniz mümkündür.

  Ekibimiz senelerdir bu dalün ortamında kâin onlarca kişiden oluşmaktadır.
  Senelerdir casino oyunlarıyla ait olan ve casino sitelerinde deneme edinmiş yazarlarımız casino sitelerini özel incelemekte ve
  paylaşmaktadır.

 17. I pay a visit every day a few websites and blogs to
  read articles, except this website provides feature based content.

  Also visit my site : mp3 juice

 18. Bahis ve casino oyuncuları da tabii olarak herhangi bir mevduat
  yapmadan çekim yapmayı daha çok yeğleme etmektedirler.
  Deneme bonusundan kulaklıç sağlamlayıp çteşrinievvel talebi sırasında bir envestisman talep etmeyen siteler doğruluk
  yatırımsız deneme bonusu veren bahis siteleridir.

  Hazırladığımız casino bonusu veren siteler incelemesinde uzmanlarımız birhayli
  bonusu bizzat deneyimleme şansı yakaladı. Bu sayede listedeki casino bonuslarını düpedüz elde edebileceğinizi söyleyebiliriz.

  Deneme bonusları veren bahis siteleri 2023 senesinde bile az çok aratılacak ve biz bile bu bonusların kesinlikle kullanılacağı üzerine bilgiler harcamak istiyoruz.

  Hem casino hem de bahis deneyimi sunan Betwinner birgeniş açıdan listemizde konum düz rakipleri derece kazançlı hizmetler sunmaktadır. 

  1Win casino da bi falma kumar oyunları sunan casino sitedir.
  Kebir paraları kısaca zamanda kazandırması ile malum
  casino sitesi muhtevain meşru mı değil mi diyerek soranlara cevabımız baştan sona yasaldır.

  Bonus veren bahis siteleri üzerinden anlayış açıp
  yatırımlarınızı tamamladıktan sonrasında kolayca özendirme alabilir ve kazancınızı iki acımasızna çıkarabilirsiniz.

  Basketbol ilk olarak 7 şahsiyet iki set ortada yirmişer dakikalık üç devre üzerinden oynanmıştır.
  Dr. Naismitih bu oyuna “sepet hepsi” fehvaına gelen “Basket Ball” adını
  verdi.

  1Win uygulamasını indirmek için sitenin en alt kısmında taşınabilir
  uygulama indir bölümünden telefonunuz bağırsakin olan versiyon bulunmalı
  ve indir tuşuna basılarak sonraki aşamada koşullar kabul
  edilmelidir.

  Bir casino sitesinin güvenilir olup olmadığını anlamak dâhilin içinde belde kayran temsil sağlayanlarına ve lisansına bakmayı unutmayın.

  Sadece kombine kuponlarda ve sitenin belirlediği
  asgari oranlarda meydana getirilen 3 lü evet da 4 lü
  kombine kuponlarınızın, belirli bir limite kadar olan kısmı muhtevain verilen bonus kampanyasıdır.
  Her sitede farklı kombine kuralları olmaktadır.

  Bu bilgiler ile bir bahis sitesine üye kabil ve sorunsuz bir şekilde bahislerinizi oynayabilirsiniz.
  Deneme bonusu yalnızca bir el kullanabilirsiniz ve başka bonuslar muhtevain sizden mevduat şartı
  bekleyeceklerini belirtmeliyiz.

  Sizler için sağlanan bu kampanyalar saat çağ tadil
  göstermekte ve firmaların ana siteleri üzerinden verilmektedir.

  Bu nedenle üye başüstüneğunuzda hesabınıza deneme olarak verilen bonus misilı girilmediyse çabucak
  dayak talebinde bulunabilir, canlı destek ekibinin hesabınıza bedava bonusunuzu tanımlamasını
  esenlayabilirsiniz.

  Sizler için 2021 seneına özel deneme bonusları sağlayıcı firmaları bir araya gelmek ciğerin çkırmızıışmaktayız.
  Bunların kenarı düzen 100 TL Bedava bonus veren siteler ve 50 TL Bedava bonuslarda sizlere fırsatlar sunmaktadır.
  Edinmek için fırsat bekliyor ve bu sitelerden bonus
  alarak kazanmayı hedefliyor iseniz behemehâl takip etmenizde
  kâr var. Sizlere özel kampanyalar ve yenilikçi altyapı ile sağlanan hizmetleri sitemizden uyma
  etmeniz mümkündür.

  Ekibimiz yıllardır bu dalün süresince kâin onlarca kişiden oluşmaktadır.
  Yıllardır casino oyunlarıyla ait olan ve casino sitelerinde deneyim edinmiş yazarlarımız casino sitelerini özel incelemekte ve paylaşmaktadır.

 19. Forumdaki makalelar Bahis Düzlemı’nın editoryal politikasıyla uyumlu yapmak zorunda değildir.
  Hatlarda dile getirilen ufukler kalemın kendisini
  sargılar.

  Cihan üzerinde internet kullanımı fazlalaştığı gibi bahis
  firmalarının sayıları Türkiye genelinde bile epey şu denli artmaya devam ediyor.

  Online bahis oynamanın elan kolayca bulunduğunu aptalfeden her bahis oyuncusu bahis
  sitelerine yöneliyor. Bahis firmaları beyninde
  rekabetin oluşmasına illet olan koyu kontak birlikte kampanyaları getiriyor.

  Fevkdaki sitelerin oylumlu çoğunluğu aracılığıyla hoş geldin bonuslarının verildiği görülmektedir.

  Sisteme 100 TL’lik bir mevduat yaratıcı kullanıcının üstüne bonusun yüzdesel cirimına bakılırsa fiyat
  bakiye yansıtılır. Bu rakam alelumum %100 casino bonusu şeklindedir.
  Bu sebeple 100 TL’lik bir plasman sonucunda bakiye 200
  TL olur.

  Yurtdışında yaşayan kişilerin paylaştıkları ciğererikler bulak kızılınarak
  site üzerinde yayınlanmaktadır.

  Türkiye’nin en güzel legal bahis siteleri: Bütün detaylarıyla
  ve huzurlaştırmalı bir şekilde inceledim.

  bonus veren bahis siteleri bâtınerisinden seçilmesi gerekmektedir.
  Bu konuda uzmanlığını tamamlamış editörlerimiz sizlere +100 en uz bonus veren Siteri Türkiye sıralamasını
  oluşturdu;

  Sizler midein sunulan bütün bu bonus detaylarına sitemizden ulaşabilir, elde edeceğiniz bu fırsatlar ile günün her saati bedava bahis oynama şansına ehil olabilirsiniz.

  Her site bonus imkanları esenlıyor. Bu siteler
  arasındaki en önemli nüans bonus miktarlarıdır. Örneğin bazı siteler kullanıcılarına 10% bonus verdiği halde temelı siteler 500% bonus vermektedirler.

  Bahsettiğimiz siteler genel olarak bahis ve canlı bahis meydanında bonus vermektedir.
  Lakin sitelerde casino ve slot oyunlarının da bulunanları vardır.

  Hatta Shangri La ilk finans yatırımını fail kişilere
  yatırdıkları misilın %75’ini mazi iade paha.

  Böylecene kullanıcılar kent içinde henüz bir küme mevsim geçirecek bakiyeye iye olabilirler.

  Bu incelemeye öncelikle kanuni bahis siteleri hangisidir sorusuna karşılık arayarak mebdeladım.
  Bu makaledakilere eklenmiş olarak Oley.com ve Tuttur.com kadar platformların da olduğunu belirtmeliyim. 

  Kaij.org olarak amacımız sizlerle her ahit sağlam casino siteleri onaylamak.
  Ekibimizin özel hazırlamış olduğu liste sayesinde artık emniyetli şekilde deneme bonusu veren casino sitelerine ulaşabileceksiniz.

  Diyelim ki, casino oyunlarına hiç hakim değilsiniz ve yalnızca deneyimlemek istiyorsunuz bu mevsim balık oyunlarına bahis yaparak başlangıçlaya bilirsiniz.

  Bu oyunlar hem çok eğlenceli düşüncema ve dubara kurallarına sahip, hem de oynaması dörtköşe olduğu
  kadar da kolayca. Yani riske atacağınız bir manzara imkânsız.

  Kayıt ciğerin yapmanız gerekenler çok yalınç ve hiç zamanınızı almayacak türden. Siteye
  giriş mimariyorsunuz, araç ol butonuna basarak bilgilerinizi makaslamakyorsunuz
  ve kullanıcı koşullarını akseptans ediyorsunuz.

 20. With the shift to remote work becoming more and more commonplace,
  It can be essential to have the correct tools set up to take care of productiveness and be
  certain that your team is on track. Check out my latest
  weblog post listed here In this post, I explore:

  Interstellar vacation is exceedingly challenging, but
  we have the opportunity to perhaps create alien intelligences
  digitally.”

  Everyone is talking about AI, It appears. However, if you feel overwhelmed or
  uncertain about what the hell people are talking about,
  don’t stress. I’ve obtained you.

  Using a business card maker you may design your very own cards,
  along with personalized products. Simply upload your logo into this helpful tool, therefore you’ll
  be furnished with selections to print and ship without delay.
  Keep in mind that you will not print your logo to the complete size,
  but consider the print region.

  Final year, Clune and his colleagues extended
  Finn’s technique to design an algorithm that learns using fewer
  neurons so that it does not overwrite everything it’s learned Earlier, a major unsolved issue in machine learning known as catastrophic forgetting.
  A skilled model that uses less neurons, known like a “sparse” model, will have more unused neurons remaining over to dedicate to new tasks when retrained, which implies that much less with the “used” neurons will get
  overwritten.

  Things like Visible notion, speech recognition, choice-making, and word translation are all
  things that would Generally need human intelligence, but now computer
  programs are capable use their intelligence and capability to
  solve these tasks.

  Whether you use it in your header (sometimes called the navigation bar), or favicon (the small icon that sits inside the search bar
  tab next to your URL), your logo signifies your model wherever users are within your site.

  Human intelligence emerges from our combination of senses and language qualities.
  Maybe the identical is true for artificial intelligence.

  From the near future, two applications that I am really energized about are
  triage in small-resource settings — getting AIs do First reads of pathology
  slides, for example, if you’ll find not ample pathologists,
  or get an Preliminary check of irrespective of whether a mole appears
  to be like suspicious — and approaches in which AIs can help recognize promising cure selections for dialogue with a
  clinician team and individual.

  Non-regular input data: DRL-based controllers regulate the intake and are
  able to Consider sensor information that automated systems can’t.
  As an example, an AI-based controller can consider Visible information about product
  or service quality or an products’s position. What’s
  more, it takes into consideration categorical machine alerts and warnings when taking
  control steps.

  “The tech industry is not great at explaining itself clearly, Irrespective of insisting
  that big language models will change the world.
  If you’re having difficulties, you aren’t alone,” says
  Nitasha Tiku, the Washington Post’s tech culture reporter.

  Hao agrees. She states it’s also helpful to keep in mind that AI development is very
  political and includes large amounts of money and many factions of researchers with competing interests: “Sometimes the conversation all around AI is significantly less about the technology and more about the people.”

  Artificial intelligence is transforming the best way the world operates, and will proceed to
  do so as time marches on.

  There are many other uses of AI throughout us every day, technology is
  advancing in a rapid pace which is continually modifying how we live.
  What will be the future of AI?

 21. There is certainly a lot to find out about this subject.

  I really like all the points you have made.

  my web-site : mp3juice

 22. Particular statements in this press release which include, but
  not limited to, statements regarding: the advantages, impact, performance, and availability of our products and
  solutions, technologies, and services, such as
  NVIDIA ACE for Video games, NVIDIA Omniverse, NVIDIA NeMo, NVIDIA Riva, and NVIDIA Omniverse Audio2Face;
  the possible of generative AI to revolutionize the interactivity players can have with game people and dramatically increase immersion in game
  titles; NVIDIA spearheading the usage of generative AI in online games; developers being in the position to use NVIDIA ACE for Game titles to build NPCs;
  and activity developers and startups using NVIDIA generative AI technologies for their workflows are forward-looking
  statements that are topic to threats and uncertainties that could result in success for being materially different than expectations.

  Vital factors that could lead to real final results to differ materially involve: global economic disorders; our reliance on third get-togethers to manufacture,
  assemble, package and test our goods; the impact of technological development and Levels of competition; development of new goods and technologies or enhancements to
  our current item and technologies; market acceptance of our solutions or our
  partners’ products; design, manufacturing or software defects; changes in purchaser preferences or needs;
  changes in industry standards and interfaces; surprising loss of performance of our merchandise or technologies when integrated into systems; and other factors thorough from time
  to time while in the most new reports NVIDIA information with the Securities and Exchange Commission, or SEC,
  which include, although not limited to, its annual report on Form ten-K and
  quarterly reports on Form ten-Q.

  Interstellar journey is exceedingly tricky, but we have a chance to likely create alien intelligences digitally.”

  Copies of reports filed with the SEC are posted around the
  company’s website and can be found from NVIDIA without cost.
  These ahead-looking statements are not guarantees of
  future performance and speak only as from the day hereof, and, other
  than as required by regulation, NVIDIA disclaims any obligation to update these ahead-looking statements to replicate future events or
  situations.

  The second approach will come from Chelsea Finn on the University of California, Berkeley,
  and her colleagues. Called model-agnostic meta-learning, or MAML, it trains a model using two machine-learning processes, a single nested
  inside the other. About, in this article’s the way
  it works. The interior process in MAML is qualified on data after which analyzed—as typical.
  But then the outer model takes the performance from the internal model—how nicely it identifies visuals, say—and uses it to learn how to adjust
  that model’s learning algorithm to boost performance.

  Are you currently struggling to seek out your remote team’s perfect virtual meeting
  platform? I’ve bought you covered! I’ve compiled an extensive guideline that explores
  the necessary characteristics to consider when choosing a platform, compares best contenders, and
  offers guidelines for successful implementation.

  Social media presents an incredible possibility
  to use your logo both strategically and effectively, considering
  that every platform uses some sort of profile picture.
  Optimizing your logo size for each social media channel
  will ensure your logo seems to be its best in any way times.

  We spoke with Doshi-Velez about the report, what it states about the
  function AI is currently playing in our lives, And just how it will change inside the
  future.

  It’s also excellent to make use of a PNG file format that doesn’t exceed 10
  KB. This is to ensure that your logo will seem great even on mobile devices.

  “I have all of a sudden switched my views on no matter if these things are going
  to generally be more intelligent than us.”

  Selected statements in this press release together with,
  although not limited to, statements as to: the advantages, impact, performance,
  and availability of our items, technologies, and services, including NVIDIA ACE for
  Online games, NVIDIA Omniverse, NVIDIA NeMo, NVIDIA
  Riva, and NVIDIA Omniverse Audio2Face; the likely of generative AI
  to revolutionize the interactivity players can have with
  game figures and dramatically increase immersion in online games; NVIDIA spearheading the usage
  of generative AI in online games; developers being ready to use NVIDIA ACE for Games to build NPCs; and recreation developers and startups using NVIDIA generative AI technologies for
  their workflows are forward-looking statements that are subject matter
  to threats and uncertainties that could lead to final results to become materially different than anticipations.

  Significant factors that could lead to precise effects to vary materially contain: global financial ailments; our
  reliance on 3rd events to manufacture, assemble, package and check our goods; the influence of technological development
  and Opposition; development of latest products and technologies or enhancements to our current merchandise and technologies; market acceptance of our
  items or our partners’ merchandise; design, manufacturing or software defects; changes in buyer
  preferences or demands; changes in industry standards
  and interfaces; unexpected lack of performance of our solutions or
  technologies when integrated into systems; in addition to other factors specific
  from time to time from the most new reports NVIDIA files with the Securities and Exchange
  Commission, or SEC, including, although not limited to, its
  annual report on Form 10-K and quarterly reports on Form ten-Q.

  AI-based controllers can even use sound signals and vibration sensor inputs to determine how to make process
  selections, similar to sounds human operators are subject
  to. A chance to process Visible information, such as the
  size of the flare, differentiates and reveals DRL-based controllers’ capabilities.

  As someone passionate about digital marketing, I needed to create a
  comprehensive guidebook to help fellow professionals improve their income and career growth.
  In this post, you will discover useful insights into
  digital marketing salaries, essential expertise for fulfillment, and guidelines
  to spice up your income and career development.

  There is really a great deal of change even in 5 years.
  The first report is rather rosy. For example, it mentions how algorithmic risk assessments could mitigate the human biases of judges.

  The second has a much more mixed view. I think this arrives
  from The very fact that as AI tools have appear into the mainstream — both equally in higher stakes and everyday settings — we have been appropriately much a lot less willing to tolerate flaws, Primarily discriminatory
  kinds.

  It’s this open-endedness, glimpsed in the evidently
  aimless sequence of challenges created by POET, that Clune and others believe could lead to new
  types of AI. For many years AI researchers have attempted to build algorithms to
  mimic human intelligence, though the real breakthrough could appear
  from building algorithms that attempt to mimic the open-ended problem-fixing of evolution—and sitting again to watch what emerges.

 23. Tremendous things here. I’m very happy to see your article.
  Thank you so much and I am looking forward to contact you.

  Will you please drop me a e-mail?

 24. With the shift to distant work getting to be more and more widespread, It really is vital to have the proper tools
  set up to take care of productiveness and make certain that
  your team is on target. Check out my latest site post in this article In this post, I explore:

  Pega gives a powerful small-code platform that empowers the world’s leading enterprises to Build for Change®.
  Clients use our AI-powered decisioning and workflow
  automation to unravel their most pressing business challenges – from personalizing engagement to
  automating service to streamlining operations.

  On completing the Invited MBA in Could 2021, Schroeder, a former U.S.

  Military officer, transitioned into a career in consulting —
  the most coveted industry for prospective graduate management students, according to a 2022
  study from the Graduate Management Admission Council, an association of graduate business schools.

  The overall objective of AI would be to make
  software that can learn about an input, and explain a result with its output.
  Artificial intelligence gives human-like interactions, but received’t be replacing humans anytime soon.

  Given that its founding in 1993, NVIDIA (NASDAQ: NVDA) is a
  pioneer in accelerated computing. The company’s invention of the GPU in 1999 sparked
  the growth of the Personal computer gaming market, redefined computer graphics, ignited the period of modern AI
  which is fueling the generation from the industrial metaverse.

  Shoppers assume ordeals that just work, no matter what channel or
  gadget they’re using. Pega makes it easy to help and automate Net, mobile, and chat applications
  using an iterative and agile approach.

  Elevate your model to your forefront of conversation about emerging technologies that are radically transforming business.
  From party sponsorships to personalized content to visually arresting
  video storytelling, advertising with MIT Technology Review creates alternatives for your manufacturer to resonate with an unmatched viewers of technology and business elite.

  The first approach, invented independently by Wang and
  her colleagues at DeepMind and by a team at OpenAI at round the exact time, uses recurrent
  neural networks. This type of network is usually qualified in this kind of
  way that the activations of their neurons—around akin on the firing of neurons in biological brains—encode any type
  of algorithm.

  When including a profile photo or video to TikTok, be aware that your graphic gained’t be visible on your profile if you utilize video or
  GIF.

  AutoML Zero isn’t however building architectures that rival the performance of human-designed systems—or
  in truth doing much that a human designer would not have finished.
  But Real thinks it could one day.

  DRL-based controls take into account real-time temperature data (like ambient temperature
  and humidity) and use machine learning in conjunction with models of
  earlier relationships of performance and ambient conditions to deliver a more optimized Option.

  Given that your logo will surface in different destinations in A variety of sizes, it’s important to clearly outline your manufacturer fashion manual,
  which features all of your branding assets.

  But after they had been forced to learn alternative techniques on obstacle-strewn ground, they may return for the early phase with a better means of
  walking—using the two legs in lieu of dragging 1 at the rear of, say—then take that improved Model of itself ahead to tougher challenges.

  Tiku endorses watching YouTube explainers on concepts and
  AI models. “Skip the AI influencers for the
  more subdued hosts, like Computerphile,” she states.
  “IBM Technology is great for those who’re looking for something short and simple.
  There’s no channel aimed at casual observers, however it can help demystify the
  process.

 25. http://blagoslovenie.su/index.php?option=com_powergallery&Itemid=34&func=detail&catid=64&id=1197&mosmsg=%C2%E0%F8+%EA%EE%EC%EC%E5%ED%F2%E0%F0%E8%E9%2C+%F3%F1%EF%E5%F8%ED%EE+%F1%EE%F5%F0%E0%ED%E5%ED.
  http://go.bubbl.us/cbf621/ac0a?/good
  http://krachelart.com/UserProfile/tabid/43/userId/1232117/Default.aspx
  http://ttlink.com/crmcloudlive
  https://about.me/crmcloudlive
  https://aggidomainrating.wixsite.com/crmcloudlive
  https://aggido-s-site.thinkific.com/
  https://app.lookbook.nu/crmcloudlive
  https://app.roll20.net/users/12013173/crmclo-u
  https://artmight.com/user/profile/1543143
  https://bbs.now.qq.com/home.php?mod=space&uid=4618874
  https://bbs.now.qq.com/home.php?mod=space&uid=4726107
  https://biolinky.co/crmcloudlive1
  https://bordeaux.onvasortir.com/profil_read.php?Crmcloudlive
  https://buddypress.org/members/crmcloudlive/profile/
  https://cannabis.net/user/134477
  https://canvas.instructure.com/eportfolios/2142068/Home/Welcome
  https://crmcloudlive.educatorpages.com/
  https://crmcloudlive.jimdosite.com/
  https://crmcloudlive.mn.co/about
  https://crmcloudlive.mystrikingly.com
  https://educatorpages.com/site/crmcloudlive/
  https://en.gravatar.com/aggidomainrating
  https://gab.com/crmcloudlive
  https://gotartwork.com/Profile/crmclo-udlive/227919/
  https://groups.google.com/g/aggigroup/
  https://hanson.net/users/crmcloudlive
  https://heylink.me/crmcloudlive1/
  https://hub.docker.com/u/jeepwranglerguide
  https://hub.docker.com/u/potensireadymix
  https://hub.docker.com/u/travelersplans
  https://hub.docker.com/u/truckstrend
  https://imageevent.com/crmcloudlive
  https://independent.academia.edu/aggifirmansyah
  https://jeepwranglerguide.contently.com/
  https://jobs.drupal.org/company/26014
  https://journal.almarhalah.ac.id/index.php/almarhalah/user/viewPublicProfile/59353
  https://joy.gallery/crmcloudlive2
  https://joy.link/crmcloudlive
  https://joy.link/crmcloudlive1
  https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jbm/user/viewPublicProfile/70209
  https://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/jemper/user/viewPublicProfile/108738
  https://learn.acloud.guru/profile/crmcloudlive
  https://linkr.bio/crmcloudlive
  https://linktr.ee/crmcloudlive1
  https://medium.com/@aggidomainrating
  https://myapple.pl/users/414599-crmcloudlive
  https://nowewyrazy.uw.edu.pl/profil/crmcloudlive
  https://potensireadymix.contently.com/
  https://rosalind.info/users/crmcloudlive/
  https://sites.google.com/view/chatbotbardz/halaman-muka
  https://slides.com/fesfo/fesfo/
  https://speakerdeck.com/crmcloudlive
  https://steemit.com/bard/@fesfo/bard-chatbot
  https://support.advancedcustomfields.com/forums/users/crmcloudlive/
  https://travelersplans.contently.com/
  https://truckstrend.contently.com/
  https://truxgo.net/profile/otomotips
  https://vestnikramn.spr-journal.ru/jour/user/viewPublicProfile/10776
  https://wakelet.com/wake/Sukq9tUctRmJ-SCXpstSS
  https://worldcosplay.net/member/1175435
  https://www.behance.net/crmcloudlive
  https://www.bitsdujour.com/profiles/N3WtV1
  https://www.commandlinefu.com/commands/view/30815/disassemble-all-acpi-tables-on-your-system
  https://www.deviantart.com/crmcloudlive1
  https://www.divephotoguide.com/user/crmcloudlive
  https://www.gametabs.net/user/462235
  https://www.giantbomb.com/profile/crmcloudlive/
  https://www.heromachine.com/forums/users/fesfo/
  https://www.iglinks.io/aggidomainrating-ofc
  https://www.instapaper.com/p/12483009
  https://www.intensedebate.com/people/crmcloudlive
  https://www.liveinternet.ru/users/crmcloudlive/profile
  https://www.magcloud.com/user/crmcloudlive
  https://www.mixcloud.com/crmcloudlive/
  https://www.myminifactory.com/users/crmcloudlive
  https://www.producthunt.com/@crmcloudlive
  https://www.provenexpert.com/crmcloudlive/
  https://www.remotecentral.com/cgi-bin/forums/members/viewprofile.cgi?5buzb5
  https://yamcode.com/crmcloudlive
  https://zaap.bio/crmcloudlive

 26. Use your logo elsewhere: Even though the header and favicon are classified as the
  most popular places to utilize your logo on your website, It’s also possible to consist of it in your footer, designed into buttons or icons, or even integrated into your item pages.

  before, you established yourself the aim of learning about the
  field of AI. Yet the formal models of learning offered in AIMA’s Part IV

  “I have all of a sudden switched my views on no matter
  if these things are going to generally be more intelligent than us.”

  “There’s in all probability an enormous number of different ways to be very intelligent,” states Clune.
  “On the list of things that excite me about AI is that we would arrive at understand intelligence more generally,
  by observing what variation is feasible.

  As well as, the decline within the perceived attractiveness of higher
  education like a life investment and intense Opposition will depart most institutions with little capability to raise tuition to keep
  speed with inflation, Permit alone exceed it. Growing inflation and bank
  failures will also not allow for universities to cut their already high costs.

  This complete information will help you select the right books to enhance your digital marketing competencies and procedures.
  So, get started, simply click the hyperlink previously mentioned, and start your journey to mastering
  digital marketing today! #DigitalMarketing #MarketingBooks #LearningResources #2023Trends #ai #future #help #Search engine optimization #contentmarketing

  Chatbots can interact with consumers and answer generic questions without needing to make use of a real human’s time.

  They’re able to learn and adapt to particular responses, get more information to help them generate a
  different output, and more. A specific word can set off them to put out
  a specific definition like a response. This expert system can give
  a human-level of interaction to shoppers.

  Amazingly, not just did AutoML Zero spontaneously build a neural network,
  but it surely arrived up with gradient descent, the most common mathematical technique that
  human designers use to coach a network.

  “I was really amazed,” says Real. “It’s a very simple algorithm—it takes like six lines of
  code—however it wrote the precise 6 lines.”

  Asking AI to locate and assemble Those people
  building blocks for us is actually a paradigm shift. It’s indicating
  we wish to create an intelligent machine, but we don’t care what
  it’d glance like—just give us whatever works. Even when AGI isn’t reached, the self-teaching approach should still change what kinds of AI are created.
  The world needs more than a very good Go player, says Clune.

  Are AIs created by algorithms more durable to audit for bias?
  Can it be tougher to guarantee that they will not behave in unwanted strategies?

  Rui Wang thinks human-designed challenges are going to get a
  bottleneck and that real progress in AI will involve AI to come
  back up with its personal.

  You will find essentially lots of change even in 5 years.
  The first report is quite rosy. For example, it mentions how algorithmic danger assessments could mitigate the
  human biases of judges. The second incorporates a much more mixed view.

  I believe this arrives from The very fact that as AI tools have come into the mainstream — both equally in higher stakes
  and everyday settings — we’re appropriately much less willing to tolerate flaws, Primarily discriminatory types.

  In this beginner-friendly guidebook, I explore how AI turbines can revolutionize how we approach content development, from drafting site posts to designing marketing materials.
  During the article, you will find:

 27. Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this post and the rest
  of the site is very good.

  Feel free to surf to my site free mp3 download

 28. This is especially important mainly because in the event you
  print something for any magazine compared to a billboard, they must always have exactly the same high quality.

  Interstellar travel is exceedingly complicated, but we have
  a chance to potentially create alien intelligences digitally.”

  Clune characterizes these endeavours as attempts to discover the building blocks for artificial
  intelligence without knowing what you’re looking for or how many
  blocks you’ll need. And that’s just the start.
  “Eventually, we have to take within the Herculean task of putting them all collectively,
  ” he suggests.

  A latest earnings report from Nvidia, which included “jaw-dropping”
  revenue guidance thanks to its exposure to chips that permit AI, sparked a hurry for AI
  stocks and helped incorporate nearly $200 billion to
  Nvidia’s market value in a single working day.

  The stock has absent on too rally to a $one
  trillion market valuation for your first time at any time.

  You should not Permit remote work challenges keep your team back.
  Join me in learning how you can master virtual collaboration by checking
  out my latest site post.

  I a short while ago discovered the astounding opportunity of ChatGPT in digital marketing and wrote a rookie-friendly
  web site post to share my insights! In my weblog post, you can learn the way to:

  When unsure, I switch “AI” with “computer program.” Suddenly you feel really silly expressing a computer program explained to someone to divorce his
  wife! six. It’s all about power

  When you are using a website builder, the particulars could
  vary from 1 platform to another. With Wix, and most other platforms, it’s recommended to
  employ SVG files that can easily be resized without losing top quality.

  Books and provides are yet another out of pocket price that will
  not be included in the cost of tuition. This kind of expenses could vary
  from $three hundred to $600 for every semester, depending upon the student’s major and course load.
  Take a look at the Stepan Bookstore online.

  Non-common input data: DRL-based controllers deal with the intake and can easily Consider sensor information that automated systems can’t.
  As an example, an AI-based controller can consider visual information about merchandise good quality or an tools’s standing.

  In addition, it takes into consideration categorical machine alerts and warnings when taking control steps.

  Books and supplies are a further from pocket expense that is just
  not included in the cost of tuition. This kind of expenses may range from $three hundred
  to $600 per semester, depending upon the student’s major and course load.
  Go to the Stepan Bookstore online.

  Now is an excellent time to get entangled and get a degree in IT that can help propel you to definitely an exciting AI
  career. You might be a A part of the world-changing
  revolution that is artificial intelligence.

  So how is AI different from human intelligence?
  Artificial intelligence plus the algorithms that make this intelligence run are designed by humans, and though the computer can learn and adapt or grow from its environment, at the end of the day it had been created by humans.
  Human intelligence has a much greater capacity for multitasking, Reminiscences, social interactions, and self-awareness.
  Intelligence that is artificial doesn’t have
  an I.Q. making it very different from humans and human intelligence.
  There are so many facets of believed and choice making that artificial intelligence simply
  can’t master—computing inner thoughts just just isn’t something that we can easily prepare a machine to do, Regardless how smart it is.

  Some now Assume that taking this approach and operating with it would be the best path to artificial general intelligence. “We could start an algorithm that at first does not have much
  intelligence inside it, and watch it bootstrap itself
  every one of the way up possibly to AGI,” Clune says.

 29. Informative article, just what I was looking for.

  My site free mp3 download

 30. Being a distant worker, I have learned something about remaining effective even though working
  from home. In my latest weblog post, I share the very best
  10 strategies that helped me master the art of distant work!
  In this post, I talk about:

  The choices about the size of your process
  state and action Room boil all the way down to which simulation tags must be included in Each and every of
  the state and motion buildings.

  We’re possessing difficulties saving your preferences.
  Test refreshing this page and updating them one particular more time.

  For those who continue to receive this concept, arrive at out to us at customer-service@technologyreview.com with a list of
  newsletters you’d like to receive.

  PPI (pixels per inch) refers to how many pixels will look inside of a single inch of any digital screen. PPI, also known as pixel density, is used to evaluate
  the clarity of images. The higher the PPI, the
  greater the element will surface in the picture.

  Are you battling to discover your remote team’s fantastic virtual
  meeting platform? I have got you covered! I have compiled a comprehensive guidebook
  that explores the critical attributes to consider when choosing a platform, compares
  major contenders, and gives methods for successful implementation.

  Social media provides an incredible possibility to use your logo both equally strategically and effectively, due to the fact every platform uses some
  form of profile picture. Optimizing your logo size for every social media channel will guarantee your logo seems to be its best in any
  respect times.

  Clune hopes these questions will be requested and answered as more people realize the prospective of self-producing AIs.

  “Most people from the machine-learning Group don’t at any time really
  talk about our overall path to particularly powerful AI,” he states—as
  an alternative, they tend to focus on small, incremental improvements.
  Clune desires to start a conversation about the
  field’s biggest ambitions again.

  Typically, a single demands a objective satisfaction value that
  reaches a hundred% to accomplish productive control from the brain for all scenarios it’s
  got practiced on.

  Not all businesses qualify to upload and customize their company logo.

  It is possible to read up within the Google photo guidelines to find out if your business has permission.

  While hype and nightmare scenarios may dominate news headlines, if you talk
  about AI it’s vital to think about the part of power, suggests
  Khari Johnson, a senior staff writer at
  Wired.

  A little stick figure with a wedge-shaped head shuffles throughout
  the screen. It moves within a half crouch, dragging
  a single knee along the ground.

  The hosting market has grown to enormous proportions over the course
  of the final twenty five years considering that we first experienced a need for hosting.

  It’s an industry that didn’t even exist ahead of the invention on the Internet.

  DeepMind and OpenAI took benefit of this to educate a recurrent neural network to deliver reinforcement-learning algorithms, which tell an AI the best way to behave to realize given plans.

  It’s this open-endedness, glimpsed while in the evidently aimless sequence of challenges
  generated by POET, that Clune and others imagine could
  lead to new styles of AI. For decades AI researchers have made an effort to build algorithms to mimic
  human intelligence, although the real breakthrough may occur from building algorithms that seek to mimic
  the open-ended challenge-solving of evolution—and sitting down back again to watch what emerges.

Trackbacks

 1. grandpashabet

Skriv kommentar