karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Västvärldens skuldberg skenar. Skrämmande.

McKinsey Global Institute har nyligen presenterat en analys av den globala skuldsituationen. Med skulder menas summan av privat och offentlig skuldsättning. De privata skulderna består av summan av hushållens och de icke-finansiella företagens skulder. Skulderna storlek sätts i relation till BNP.

Det man då får se skrämmer. Framförallt är det oroande med vilken takt skulderna i västvärlden ökar. Det kan inte vara något annat än en djupgående ekonomisk och politisk global obalans, eller rättare sagt kris, när fler av de stora västländerna på 7 år, mellan 2007 och 2015, ökar sin lånestock med över 50%. Och dit hör som vi kan se (bild 1) Sverige.

Hur stora är världens skulder i absoluta tal, tex 2014? Grovt sett kan man räkna med att skuldberget (=summan av privata och offentliga skulder) är på ca 160 triljarder US$, det motsvarar grovt sett 10 ggr USA:s BNP.

Skuldbild1

Källa: Economist

Skuldbild4

Källa: McKinsey

Skuldbild2

Källa: Economist

Skuldbild3

Källa: McKinsey

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email
2015-02-15

Skriv kommentar