karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Australiens ekonomi går som tåget (2)

Jag visade häromdagen att Australiens levnadsstandard mätt i BNP per capita utvecklat sig bättre än levnadsstandarden i så gott som alla andra västländer (artikeln finns här). Också bättre än den svenska ekonomin som vi annars gärna skryter över som ”bäst i klassen”. Så är det definitivt inte. Australien har nästan hur man än mäter haft en mer gynnsam utveckling under 2000-talet än Sverige.

Det syns bland annat i att vi trendmässigt har fått betala mera i kronor för att köpa en australiensisk dollar. Den här figuren (klicka för större bild) visar utvecklingen under den gångna tioårsperioden. Grovt sett har den svenska kronan (SEK) under 2000-talet förlorat 20% i värde gentemot AUD.

Visserligen vet vi att en valutas värde störs av diverse icke-fundamentala omständigheter (liksom av finanskriser som figuren tydligt visar) men med ett så långt perspektiv som 10 år, och eftersom vi jämför två länder som är någorlunda i samma storleksordning (Australiens BNP är grovt sett dubbelt så stor som Sveriges) och på samma utvecklingsnivå, berättar valutornas relativa utveckling något om respektive lands konkurrenskraft.

Man kan se på en valuta som ett värdepapper där den bakomliggande säkerheten är en portfölj av samtliga tillgångar i landet, inte bara finansiella tillgångar utan också alla de reala och kulturella tillgångar som i praktiken förklarar det här landets förmåga att konkurrera med andra länder. Är tidsperspektivet tillräckligt kort, låt oss säga högst 10 år, handlar det om konkurrensförmågan på de den globala marknaden. Att kunna sälja Volvos bilar, Ericssons kommunikationssystem eller vad det kan vara i fallet Sverige. Med det synsättet på den svenska kronans utveckling gentemot den australiensiska dollarns utveckling är det bara att konstatera att under 2000-talet har den svenska ”portföljen” haft en sämre avkastning än den australiensiska.

För övrigt kan vi patentetiskt anteckna att också gentemot USA har Australien under 2000-talet utvecklats positivt om vi mäter framgången i valutakursutveckling vilket det andra diagrammet visar. Notera att AUD närmar sig paritet med USD, alltså att en amerikansk dollar och en australiensisk dollar har samma värde. Det är, som figuren visar, inte så länge sedan man fick betala två AUD för en USD.

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email
2010-11-03

Skriv kommentar