karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Banker-behövs dom? (4): Limited Purpose Banking

pengarUnder det senaste året har det dykt upp ett nytt uttryck – Limited Purpose Banking – för en radikal förändring av bank- och finanssystemet. Det är Laurence J. Kotlikoff, professor vid Boston University, som har myntat begreppet. Det är ett tänkande i samma anda som Narrow Banking, Volcker Rule och andra liknande idéer med den gemensamma nämnaren att det måste göras något radikalt åt finanssystemet i allmänhet, och åt de banker som blivit ”too big to fail” i synnerhet. Det är bara det att Limited Purpose Banking går längre än andra förslag, och är så radikalt att de flesta har svårt att ta till sig förslaget. Eller att överhuvudtaget lyssna. Enligt Business Week vill exempelvis The American Bankers Association inte ens kommentera förslaget. Ändå finns det personer i det globala finanssystemets innersta kretsar som uttryckt intresse, till exempel Mervyn King, Governor i Bank of England, som i varje fall sagt att förslaget är värt att studeras närmare och debatteras. Det har också ett antal akademiker gjort, bland andra Nobelpristagaren Robert Lucas och Jeffrey Sachs.

Jag skall försöka tolka Kotlikoffs tankar med hjälp av några citat ur en kort artikel, Back to Basics, som han publicerade i The New Republic i maj 2009. Det är citat ur artikeln med mina kommentarer.

Banken blir som ett fondbolag

 Under Limited Purpose Banking, all financial corporations engaged in financial intermediation, including all banks and insurance companies, would function exclusively as middlemen who sell safe as well as risky collections of securities (mutual funds) to the public. They would never, themselves, own financial assets…
…Banks would operate exclusively as pass‐through mutual funds. Specifically, they would be permitted to one and only one set of activities: create mutual funds, sell shares to these funds to the public, and use the proceeds to purchase assets. These mutual funds would provide as much credit as the economy needs, allow us to engage in as much risk‐taking as we want, and provide maximum liquidity.
There are already some 8,000 or so mutual funds on the market. Under LPB, there’d be more, including cash mutual funds that hold only cash, pay no interest, and never break the buck. Holders of cash funds could access their dollars at ATMs, via writing checks, or by using debit cards. Thus, cash funds represent the checking accounts in the new financial system.

Min tolkning är följande: En banks uppgift enligt Kotlikoff inskränks till att mäkla, dvs banken själv kan inte ta position vare sig på tillgångs- eller skuldsidan. Bankens balansräkning består bara av de eventuella tillgångar som behövs för verksamheten, till exempel en fastighet eller möbler och inventarier. Bankens intäkter skulle, antar jag, komma i form av provisioner och andra intäkter kopplade till försäljningen av fonderna, ungefär på samma sätt som fondbolagen tjänar pengar idag.

Banken skulle som sparprodukt enbart sälja andelar i ömsesidiga fonder som skulle finnas i ett stort antal riskkategorier, allt från nollrisk i kassafonder till högrisk i olika former av lånefonder.

Kreditgivning via ömsesidiga fonder

Under LPB, people who seek to lend money to home buyers would simply purchase shares in a mutual fund investing in mortgages, with the money going directly to the mutual fund (not to the bank sponsoring the fund) and from there to the home buyer in return for his or her mortgage. Those wanting to lend to companies would buy mutual funds investing in commercial paper. Those wishing to finance credit card balances would buy mutual funds investing in those assets. Credit is ultimately supplied by people [min kursivering], not via some magical financial machine. And every dollar people want to lend would be provided to borrowers via mutual funds.

To ensure the security of all these mutual funds, banks would be required to engage third party custodians, and a new federal regulatory authority‐‐let’s call it the Federal Financial Authority (FFA)‐¬would oversee these arrangements and ensure that no Bernie Madoff could ever again self‐custody his clients’ assets and spend their money illegally.

The FFA would have other roles as well. For one, it would establish, like the Food and Drug Administration does, the safety of various securities: Every security sold on the market‐‐beit an individual mortgage, a commercial loan, a foreign security, or a share of stock‐‐would be rated and fully disclosed by the FFA, with no exception. Thus, we’d no longer have to rely solely on private rating companies that are paid by those they rate.

A new mortgage, commercial loan, credit card, issuance of stock, new real estate trust, etc. would be initiated by a bank, sent to the FFA (and private parties, as desired) for rating, income verification, and disclosure, and then sold by the bank to mutual funds, including mutual funds that the bank itself markets to the public. Once funded, the new securities would be held by the owners of the mutual fund¬‐in other words, by people.

 Det är inte helt lätt att förstå hur en sådan här ordning för kreditgivningen skulle fungera i verkligheten. Men grundtanken tycks vara att varje sparare/investerare skall vara sin egen kreditgivare. Det förefaller som om Kotlikoff tänkt att kreditbedömningen som i dag sker i banker och andra kreditinstitut skulle försvinna och ersättas med ett offentligt ratingorgan som i princip förutsätts  utfärda betyg för varje tillgång/kredit. Eller om han möjligen menar att de ömsesidiga, kreditorienterade fonderna skulle ha egna kreditbedömare?

För mig är det också oklart hur de illikvida lånen skulle hanteras i den här modellen. För sanningen är ju att på bankernas tillgångssida finns en stor mängd krediter som i praktiken inte har en marknad, respektive inte låter sig värdepapperiseras. Hur har Kotlikoff tänkt sig att dessa skulle hanteras? Föreställer han sig att i stort sett alla illikvida krediter, i praktiken krediter till privatpersoner och SME-företag, i framtiden kommer att kunna omvandlas till värdepapper? Möjligen.

Modellen reser också en mer grundläggande fråga. Bankernas kanske mest centrala uppgift sett i ett samhällsekonomiskt perspektiv är att via en professionell kreditbedömning allokera knappa resurser till de ändamål och projekt som har störst förutsättningar att bli ekonomiskt framgångsrika. Hur skall den rollen ersättas om Limited Purpose Banking implementeras? Är det tänkt att ratingen skall fungera som effektiv kreditallokerare?

Mindre av parfordringar, mer av “break the buck”

In requiring that cash mutual funds hold just cash, LPB effectively provides for 100‐percent reserve requirements on checking accounts. This eliminates any need for FDIC insurance and any possibility of future bank runs. Moreover, since no bank would hold any risky assets apart from the value of its furniture, buildings, and land, and would hold no debts (apart from the mortgages on its property and any loans used to finance its operations), there would be no need for capital requirements.

Det här måste rimligen tolkas så att Kotlikoff menar att jag som sparare/placerare har två möjligheter. Antingen placera i mer eller mindre riskfyllda fonder utan att med säkerhet veta att när jag sätter in 1 000 kronor har jag en fordran på 1 000 kronor, det amerikanarna kallar “break the buck”. Fordran kan när den skall realiseras, kort sagt när pengarna skall tas ut, vara större eller mindre beroende på hur fonden har utvecklat sig. Eller också sparar jag nominellt säkert i en kassafond, det vill säga 1 000 kronor in betyder med säkerhet 1 000 kronor i fordran, vare sig mer eller mindre.

En sådan modell kräver självklart ingen inlåningsförsäkring. En run är ju otänkbar. Det som är mindre klart är hur betalningssystemet i stort skulle fungera. Det förefaller som om Kotlikoff menar att varje fond som så önskar skulle kunna ge sina andelsägare en möjlighet att ”skriva checkar mot sitt andelsvärde”, det vill säga den modell som redan används av ömsesidiga fonder i många länder. Om det finns inte mycket att säga. Men om han tänker sig att i princip alla betalningar skulle hanteras antingen med kontanter (respektive genom dragningar på nominellt säkra fordringar i kassafonder, till exempel via kort, uttagsautmater, checkar etc.) eller med rätten att skriva ut fordringar på ömsesidiga fonder och andra non-par tillgångsportföljer (till exempel en aktiedepå) framgår inte.

Det som inte heller är fullt klart är hur Kotlikoff ser på behovet av en lender of last resort. Det är möjligt att han menar att det skall inte behövas eftersom runs är otänkbara i ett finansiellt system grundat på ömsesidiga fonder.

Till sist

I dagarna har Kotlikoff kommit med en bok, Jimmy Stewart is Dead, där han mer i detalj utvecklar sina idéer kring Limited Purpose Banking. Jag har beställt boken men ännu inte fått den. Då får man förmoda att en del av de frågor och undringar som de här citaten ger upphov till besvaras – och besvaras på ett sådant sätt att man känner sig övertygad. Med risk att få fel tror jag ändå inte att Kotlikoffs modell kommer att kunna bli verklighet – av väsentligen ett grundläggande skäl, den är mindre effektiv än den nuvarande ordningen. Det bankbaserade finanssystemet må vara instabilt, och det må då och då medverka till oerhört kostsamma kriser som den vi just nu lever med, men den kreditbedömning som görs i banker och andra finansinstitut är minst sagt samhällsekonomiskt central. Jag har för min del mycket svårt att se att ett ratingbaserat lånesystem, och inte minst om det skulle centraliseras till någon form av myndighet, kan komma ens i närheten av en så effektiv kreditbedömning som bankerna nu står för. Om jag har rätt i den tron, och inte helt har missuppfattat hur Kotlikoff menar att krediterna skall allokeras, ja då är Limited Purpose Banking inte något att rekommendera. Resursfördelningen i samhället skulle bli mindre effektiv. Det skulle drabba tillväxten, och därmed välfärden.

bankerbehovsdomDet här betyder inte att jag tycker att Kotlikoff helt är ute och seglar. Tvärtom tror jag att han ligger helt rätt i tanken att använda ömsesidiga fonder både som verktyg för sparande/placering och betalningar. Det jag däremot tror är att kreditgivningen, och i synnerhet den kreditgivning som genererar illikvida lån, skall läggas i andra händer, i specialinstitut för krediter som fundar sig på den professionella penning- och kapitalmarknaden. Det är innebörden i mitt förslag om fanker (=fond+bank) i Banker – behövs dom? från 1993.

Läs Fabeln om fanker!

 • Facebook
 • Twitter
 • Print
 • email
2010-03-27

521 Kommentarer

 1. Dalam beberapa waktu terbaru, dengan maxwin telah menjadi semakin populer di kalangan pemain judi online di Indonesia.
  Situs-situs judi terkemuka menawarkan berbagai permainan slot online yang
  menjanjikan kesempatan besar untuk meraih jackpot maxwin yang menggiurkan. Hal ini telah menciptakan fenomena di mana pemain mencari situs slot online yang dpt kasih pengalaman gacor
  y menghasilkan kemenangan besar.

  Salah lima alasan utama mengapa semakin diminati adalah kemudahan aksesnya.
  Pemain dapat dengan mudah memainkan slot online melalui perangkat komputer, laptop,
  atau smartphone mereka. Ini memungkinkan para pemain untuk merasakan sensasi dan keseruan dari slot online gacor kapan saja dan di mana saja tanpa harus pergi ke kasino fisik.
  Selain itu, ada juga opsi untuk bermain secara gratis dengan akun main sebelum memutuskan untuk
  bermain dgn uang sungguhan.

 2. Dalam beberapa waktu terkini, link slot gacor dana dengan maxwin telah menjadi semakin populer di kalangan pemain judi online di Indonesia.
  Situs-situs judi terkemuka menawarkan berbagai permainan slot online yang menjanjikan kesempatan besar untuk meraih jackpot maxwin yang menggiurkan. Hal ini telah menciptakan fenomena di mana pemain mencari
  situs slot online yang d memberikan pengalaman gacor
  y menghasilkan kemenangan besar.

  Salah satu alasan utama mengapa semakin diminati adalah kemudahan aksesnya.

  Pemain dapat dengan mudah memainkan slot online melalui perangkat komputer,
  laptop, atau smartphone mereka. Ini memungkinkan para pemain untuk merasakan sensasi dan keseruan dari slot online gacor kapan saja dan di mana saja tanpa harus pergi ke kasino fisik.

  Selain itu, ada juga opsi untuk bermain secara gratis dengan akun test sebelum
  memutuskan untuk bermain dengan uang sungguhan.

 3. Hey would you mind stating which blog platform you’re using?

  I’m going to start my own blog soon but I’m having a hard time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 4. Аre you afraid of playing Powerball? Do choice winning a Pоᴡerball game neeԁs lots of luck?
  But not everyone thinks in exаctly the same way. Many people think
  that you’ve ɑ winning strategy in thіs application. The numbers are seеmingly randomly picked h᧐wever, if you
  can figure the logic properly you flip the table in private favor.

  After all, which nothing but a statistics based
  hoЬby.

  1-in-195-million. Of your huge number, isn’t it again?
  Try grasping it; it means if 195 million people bought
  one Poԝeгball ticket, ⲟnly some of those pеople wouⅼd
  win. It can be difficᥙlt in order tо visualize
  a new number. OK, then consіԀer this – Have you ever watched a baseball game at Yаnkee Stadium?

  Yankеe Stadium is known for a seating capacity of 51,000 people.
  Viѕualize that you were at a baseball game and one person in the listeners would be
  гandomly attracted to win a prize. Would you get
  warmed? Prօƅably not. You know that there arе many people, the prospects of them
  picking you ɑt random is virtually niⅼ.

  Yet, you could imagine that you probaƅly have a go at winning Powerball.

  As you begin to win use the ɑdditi᧐nal cɑsh to bоost үߋur frequency from еvery
  two weeks, 1 week ultimateⅼy to a fеw you ⲣarticipate in the Powerball.

  Make use of digits that very impⲟrtant to you.

  You can select the digits of a birthday,
  a wedding event anniversary possibly series of the favorite amounts.
  You cоuld use numbers have got very important to you as a result of your relationship with someone, օr tһe road address from your belоved childhood residence.

  Persistence looks like this. In the previous article, I stated that
  Lotto number 45 in the Lоtto Texas, 6/54 lottery was an awesome candiɗate to removе from your play sell.
  This wasn’t easily decision made on the spur of yoᥙr moment.
  Tony horton created based upon the numbers past performance; a pattern; a pattern. Ⲟver many a larցe number of years, all Lоtto numbers in Lotto Texas will hit on their own average every 9
  drawings. So, in the short-term, hoᴡ has Lotto number 45 performeԁ?

  A life secret that few people recognize is that often they will be going to
  liѵe longer compared tߋ what they think. Lіfe insurance coverage
  cߋmpanies may see tһis. Tһeү used to visualize that 1 liᴠed past age
  125. Now the assumption has been raised to 125. Couple of people tend tⲟ
  be equipped to sustɑin a cosy life for 25 or more years beyond their caregіvers.
  A Lottery winner would have the to ƅe able to accomplish any
  life for age unthinkɑble a years ago.

  First, there’s playing plan. Pick whatever combination of right numbers you believe will help you get a winning ticкet with your Lotto.

  If we can do this, we all put tinier businesses into suіtable kind
  of wheel, the wheel will handle the rest.

  If buy an eaѕy pick ticket thɑt contains low
  midⅾlе and huge numbеrs than you ѡіll have a potential victorious.

  All your focus should be set on securing more
  tickets that possess а combinatіon of ⅼow, middlе, and vast
  quantities. This iѕ the only way your in order to be
  win using computer generated numbers.

  My blog; เว็บหวยออนไลน์

 5. Dalam beberapa detik terkini, dengan maxwin telah menjadi semakin populer di kalangan pemain judi online di Indonesia.
  Situs-situs judi terkemuka menawarkan berbagai permainan slot online yang menjanjikan kesempatan besar
  untuk meraih jackpot maxwin yang menggiurkan. Hal ini telah menciptakan fenomena di mana pemain mencari
  situs slot online yang dpt kasih pengalaman gacor yg menghasilkan kemenangan besar.

  Salah dua alasan utama mengapa semakin diminati adalah kemudahan aksesnya.
  Pemain dapat dengan mudah memainkan slot online melalui perangkat komputer, laptop, atau smartphone mereka.
  Ini memungkinkan para pemain untuk merasakan sensasi dan keseruan dari slot online gacor
  kapan saja dan di mana saja tanpa harus
  pergi ke kasino fisik. Selain itu, ada juga opsi untuk
  bermain secara gratis dengan akun test sebelum memutuskan untuk bermain dgn uang sungguhan.

 6. Нello Dear, are у᧐u realⅼʏ visiting this web site on a regular basis,
  іf so tһen ʏou will ѡithout doubt tɑke pleasant ҝnow-how.

  Here is mу blog post: singapore tv console

 7. Within the photo taken from a worm’s eye view, the Grammy winner stood looking over her
  shoulder and displayed the tattoos – with one devoted to her rapper beau,
  Offset, 30 – adorning the back of her legs. It was still being
  developed going again to May 2022, when Feige introduced on Michael Waldron (Doctor Strange within the Multiverse of
  Madness) to write down the script. It might have been my first
  MMORPG orgy, but it wasn’t my first rodeo.

  As of 2016, Playa Zipolite is Mexico’s first and solely legal public nude beach.
  TV2 discuss show SportsCafe had been invited – chiefly by former rugby participant Marc
  Ellis, the show’s most irrepressibly comic presenter – to send in images and video of themselves performing
  day by day actions within the nude. Jonathan Vance of Auburn, Alabama, was sentenced to 18 years in prison in April 2010 after sending threatening e-mails on Facebook and MySpace extorting nude images from greater than 50 girls in three states.

  On the 3D Summit conference held in September 2010 at Universal
  Studios, producer Brian Rogers confirmed a targeted release
  date for 2012, the reboot might be a live-action project featuring a totally
  pc-generated Godzilla battling two other monsters quite than merely the military as seen in Emmerich’s 1998 movie.

  Feel free to surf to my web page – Patty

 8. I know this site gives quality dependent articles or reviews
  and additional data, is there any other web site which provides these data in quality?

 9. Dalam beberapa menit terdepan, dengan maxwin telah menjadi semakin populer di kalangan pemain judi online di
  Indonesia. Situs-situs judi terkemuka menawarkan berbagai permainan slot online yang menjanjikan kesempatan besar untuk meraih jackpot maxwin yang menggiurkan. Hal ini
  telah menciptakan fenomena di mana pemain mencari
  situs slot online yang d memberikan pengalaman gacor yg menghasilkan kemenangan besar.

  Salah tiga alasan utama mengapa semakin diminati adalah kemudahan aksesnya.
  Pemain dapat dengan mudah memainkan slot online melalui perangkat komputer, laptop,
  atau smartphone mereka. Ini memungkinkan para pemain untuk merasakan sensasi dan keseruan dari slot online gacor kapan saja dan di mana
  saja tanpa harus pergi ke kasino fisik. Selain itu, ada juga opsi untuk bermain secara gratis dengan akun test sebelum memutuskan untuk
  bermain dg uang sungguhan.

 10. Dalam beberapa menit terkini, dengan maxwin telah menjadi
  semakin populer di kalangan pemain judi online
  di Indonesia. Situs-situs judi terkemuka menawarkan berbagai permainan slot online yang menjanjikan kesempatan besar untuk meraih jackpot maxwin yang menggiurkan. Hal ini telah
  menciptakan fenomena di mana pemain mencari situs
  slot online yang dapat memberikan pengalaman gacor y menghasilkan kemenangan besar.

  Salah dua alasan utama mengapa semakin diminati adalah kemudahan aksesnya.
  Pemain dapat dengan mudah memainkan slot online melalui perangkat komputer, laptop,
  atau smartphone mereka. Ini memungkinkan para pemain untuk merasakan sensasi dan keseruan dari slot online gacor kapan saja dan di
  mana saja tanpa harus pergi ke kasino fisik. Selain itu, ada juga opsi untuk bermain secara gratis dengan akun test sebelum memutuskan untuk bermain dengan uang sungguhan.

 11. Buy verified BITPAY accounts today and experience seamless cryptocurrency transactions.
  Our accounts are verified, ensuring security and reliability.
  Say goodbye to worries about fraudulent activities
  and start enjoying hassle-free online transactions.
  Don’t miss out on this opportunity, buy your verified BITPAY
  account now!

 12. Looking to advertise on Bing? Buy a verified Bing ads account today and unlock
  a world of potential customers. With a verified account, you can access Bing’s powerful advertising
  platform, targeting specific demographics and maximizing your return on investment.
  Don’t miss out on this opportunity to grow your business – get
  your verified Bing ads account now!

 13. Hi there to every body, it’s my first visit
  of this web site; this blog contains remarkable and genuinely
  excellent stuff for visitors.

 14. You can definitely see your expertise in the work you write.
  The sector hopes for more passionate writers such as you who
  are not afraid to say how they believe. All the time follow your heart.

 15. If you’re looking to buy or sell cryptocurrencies, having a verified Coinbase account is essential.
  With a verified account, you can access various features and enjoy a secure trading experience.
  But getting your account verified can be a time-consuming process.
  Thankfully, there are options to buy verified Coinbase accounts, saving you time
  and effort. Ensure a seamless crypto trading journey by purchasing a verified Coinbase account today.

 16. Looking to buy verified CASH APP accounts? Look no further!

  We offer reliable and secure CASH APP accounts that
  have been verified and ready to use. Avoid the hassle of waiting for verification and get your CASH APP account instantly.
  Don’t miss out on this opportunity, buy now and start enjoying the benefits of a verified account.

 17. Looking to expand your online business and accept payments seamlessly?
  Look no further than Verified Stripe Accounts. These accounts offer the security and
  trust of being verified by Stripe, a reputable online
  payment platform. Don’t miss out on the opportunity to boost your sales and improve
  customer experience. Buy your verified Stripe account today!

 18. If you’re looking to trade cryptocurrency on Binance,
  purchasing a verified account can save you time and effort.
  With a verified Binance account, you can enjoy a higher level
  of security and access to advanced features.
  Skip the verification process and start trading instantly by buying a verified
  Binance account today.

 19. Looking to expand your online business? Look no further!
  With our verified Stripe accounts, you can easily accept secure online payments.
  Say goodbye to hassle and hello to increased sales.
  Don’t miss out on this game-changing opportunity.
  Buy your verified Stripe account today!

 20. If you’re looking to enhance your online payment experience, consider purchasing a
  verified Skrill account. With a verified account, you gain access to additional benefits and higher transaction limits.
  Save time and boost your online financial activities by
  buying a verified Skrill account today!

 21. If you’re looking to streamline your banking
  experience, buying a verified Revolut account can be a great option. With a
  verified account, you can enjoy the benefits of a virtual bank without the hassle of going
  through the verification process yourself. Save time and effort by purchasing a verified Revolut account today!

 22. Hello, all the time i used to check web site
  posts here in the early hours in the break of day, as i like to
  gain knowledge of more and more.

 23. If you are looking to buy verified Kraken accounts, look no further!
  With a verified Kraken account, you can enjoy the benefits
  of a secure and trustworthy cryptocurrency exchange platform.
  Get access to advanced trading features, increased withdrawal
  limits, and enhanced security measures. Don’t miss out on this opportunity to elevate your crypto trading experience.
  Purchase your verified Kraken account today!

 24. Buy verified Google ads account from trusted sellers
  to maximize your online advertising potential.
  Get access to exclusive features and stay ahead of the competition. Don’t
  waste time on unauthenticated accounts, invest
  in a reliable and secure option today. Boost your business and reach a wider audience with authenticity.

 25. Are you looking to boost your online presence with Google ads?
  Look no further! Buy verified Google ads account and enjoy the benefits of a trusted
  and reliable account. Increase your visibility, drive more traffic, and maximize your ROI.
  Don’t miss out on this opportunity to grow your business!

 26. Want to boost your online business? Buy verified Facebook Ads accounts
  to reach a wider audience. Increase your brand visibility and sales with
  targeted ads. Trustworthy and reliable, our accounts are ready
  to use. Don’t miss out on this opportunity to level up
  your marketing game and grow your business.

 27. Buy Verified Facebook Ads Account ensures you have a secure and legitimate way
  to advertise your business on the world’s most popular social media platform.
  With a verified account, you can trust that your ads will reach the intended audience and have a higher chance of success.

  Don’t risk your marketing efforts on fake accounts
  – invest in a verified account today!

 28. If you’re looking to make secure and hassle-free cryptocurrency
  transactions, buying a verified CoinPayments account is the way
  to go. With a verified account, you can enjoy the benefits of added security measures and
  the ability to transact with confidence. Don’t miss out on this opportunity to
  streamline your crypto transactions and ensure a smooth
  experience.

 29. Buy Verified CoinPayments Accounts and simplify your cryptocurrency transactions.
  With verified accounts, you gain access to additional features like increased transaction limits and enhanced security.
  Don’t miss out on the opportunity to streamline your crypto payments – get your verified CoinPayments
  account today!

 30. If you’re in the market for a verified CoinPayments account, look no further.
  With the rise in popularity of cryptocurrencies,
  having a verified account can give you that extra level of security
  and peace of mind. Don’t waste time trying to verify your own account – buy a verified CoinPayments
  account today and start transacting with confidence.

 31. Looking to Buy Verified Bybit Accounts? Look no further!
  Verified Bybit Accounts offer added security and credibility for your trading activities.
  With a verified account, you can trade with
  confidence knowing your funds are safe. Don’t miss out on this opportunity,
  buy your verified Bybit account today!

 32. If you are an avid cryptocurrency trader, you know the importance of having a verified Binance account.
  But going through the verification process can be time-consuming and daunting.
  Luckily, there are now services that offer to sell you a verified Binance account, saving you the hassle.

  With a verified account, you can enjoy higher trading limits and access to
  exclusive features. So why jump through hoops
  when you can simply buy a verified Binance account?

 33. Looking to buy a verified Binance account? Look no further!
  With a verified Binance account, you can have access to a wide range of cryptocurrencies and enjoy secure trading.
  Don’t miss out on this opportunity, get your verified Binance account now!

 34. Dalam beberapa jam terkini, dengan maxwin telah menjadi semakin populer di kalangan pemain judi online di Indonesia.
  Situs-situs judi terkemuka menawarkan berbagai permainan slot online yang menjanjikan kesempatan besar untuk meraih jackpot maxwin yang
  menggiurkan. Hal ini telah menciptakan fenomena di mana pemain mencari situs slot online
  yang d memberikan pengalaman gacor yg menghasilkan kemenangan besar.

  Salah empat alasan utama mengapa semakin diminati
  adalah kemudahan aksesnya. Pemain dapat dengan mudah memainkan slot online melalui perangkat komputer, laptop, atau smartphone mereka.
  Ini memungkinkan para pemain untuk merasakan sensasi dan keseruan dari slot online gacor kapan saja dan di mana saja tanpa harus pergi
  ke kasino fisik. Selain itu, ada juga opsi untuk bermain secara gratis dengan akun main sebelum memutuskan untuk
  bermain main uang sungguhan.

 35. Are you tired of waiting weeks to get your Binance account verified?
  Look no further! Buy a verified Binance account today and
  start trading immediately. Avoid the hassle and get instant access to one of the world’s leading cryptocurrency
  exchanges. Don’t miss out on profitable opportunities, buy your verified Binance account now!

 36. Buying a verified Binance account can be a tempting option for those looking to quickly gain access to the popular cryptocurrency exchange.
  However, it is important to approach such deals with caution. While a verified account may seem
  like a shortcut, it comes with certain risks. Potential buyers should be aware of the possibility of fraud or potential breaches of security.
  It is advisable to carry out thorough research and consider alternative
  options before making any purchases.

 37. If you’re looking to get started with cryptocurrency trading on Binance, why not
  consider buying a verified account? With a verified Binance
  account, you can skip the hassle of going through the lengthy identity verification process and start trading right away.

  It’s a convenient option for those who want to jump into the crypto market quickly and
  efficiently. So why wait? Buy a verified Binance account today and
  start your trading journey hassle-free.

 38. Dalam beberapa waktu terkini, dengan maxwin telah menjadi semakin populer di kalangan pemain judi online di Indonesia.
  Situs-situs judi terkemuka menawarkan berbagai permainan slot
  online yang menjanjikan kesempatan besar untuk meraih jackpot maxwin yang
  menggiurkan. Hal ini telah menciptakan fenomena di mana pemain mencari situs slot
  online yang d kasih pengalaman gacor yg menghasilkan kemenangan besar.

  Salah dua alasan utama mengapa semakin diminati adalah kemudahan aksesnya.
  Pemain dapat dengan mudah memainkan slot online melalui perangkat komputer, laptop, atau smartphone mereka.
  Ini memungkinkan para pemain untuk merasakan sensasi dan keseruan dari
  slot online gacor kapan saja dan di mana saja tanpa harus pergi ke kasino fisik.
  Selain itu, ada juga opsi untuk bermain secara gratis dengan akun demo sebelum memutuskan untuk bermain main uang sungguhan.

 39. Buy a verified Binance account hassle-free. Gain access to a
  secure and trusted trading platform with ease.
  Maximize your investment opportunities today!

 40. Secure your trading activities with a verified Binance
  account. Buy now for a hassle-free and trustworthy trading experience.
  Don’t miss out on this opportunity!

 41. Individual loans can be used to cover weddings, vacations, home repairs, emergency fees and extra.

 42. Are you looking to buy a verified Binance account? Look no further!
  We offer a hassle-free solution to get you started on one of the world’s leading cryptocurrency
  trading platforms. With a verified account, you can enjoy enhanced security and access advanced trading features.
  Don’t waste time waiting for verification, get your Binance account today!

 43. Are you tired of waiting for your Binance account to get verified?
  Well, now you can simply buy a verified Binance account and start trading
  in no time! With a verified account, you can enjoy all the benefits of Binance without the
  hassle of going through the verification process. Don’t waste any more time, buy a verified Binance account today!

 44. No matter if some one searches for his necessary thing, thus he/she needs to
  be available that in detail, thus that thing is maintained over here.

 45. Hi there to every one, it’s actually a nice for me to pay a quick visit this site, it consists of priceless Information.

 46. A type of people is the pop sensation, Taylor Swift.

  Some of her most memorable “break-up” songs embrace
  “Style” and “I Knew You Were Trouble,” which was inspired by Harry Styles,
  “Back to December” for Taylor Lautner, “All Too Well” for Jake
  Gyllenhaal, “Dear John” for John Mayer. Phillips, Kyra.

  (December 21, 2005) CNN News Protecting Kids From Internet Dangers.
  But even when you’re a real believer in free-vary parenting and want to let your kid bike to
  the native park alone, play freely with a pack of children and come house for dinner,
  will your community let you? When the scene did not play as the director needed, there was a delay in filming.
  In 1969, infamous cult chief Charles Manson was taken to courtroom on murder expenses after his followers murdered five people
  in director Roman Polanski’s residence. The law is named “Desmond’s Law” and was named for a
  canine strangled to death by his proprietor in 2012. The statute went into effect in late 2016 and since then, advocates have been appointed in five instances.

  my homepage: Hottest Teen porn star

 47. This article will help the internet people for building
  up new webpage or even a blog from start to end.

 48. What’s up, after reading this remarkable piece of writing i am also happy
  to share my know-how here with mates.

 49. Are you tired of waiting for days to get your Coinbase account verified?
  Look no further! Buy a verified Coinbase account and enjoy immediate access to
  the world of cryptocurrencies. With our trustworthy and
  verified accounts, you can trade, buy, and
  sell digital currencies hassle-free. Don’t miss out on great opportunities – get your verified
  Coinbase account now!

 50. 7 Beginning in the early nineteen eighties, the Reagan administration and Thatcher governing administration executed a series of neoliberal financial reforms to counter the continual stagflation the United States
  and United Kingdom experienced every knowledgeable in the course of the 1970s.
  Neoliberal insurance policies ongoing to dominate American and
  British politics till the Great Recession. With the ever more
  rapid advancement of unbiased previous Spanish colonies in the South
  and Central American states in the 1st portion of the 19th century, the Spanish Crown viewed as Puerto Rico
  and Cuba of strategic importance. Control above the strategic arsenals, deployment, work, progress, armed service pcs and command
  and control is a accountability vested under the National
  Command Authority which oversaw the function on the nuclear coverage as component of the credible bare minimum deterrence.
  The title may possibly have changed around the course of time, but all of the names replicate
  the exact phenomenon: just one who asserts that s/he is straddling the theological fence amongst Christianity
  and Judaism, but in real truth is firmly on the Christian side.…

  My blog post; best latina pornstar

Skriv kommentar