karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Den svenska FoU-paradoxen

Sverige satsar mycket stora resurser på FoU. Mätt som andel av BNP var satsningen år 2005 cirka 3,9 procent. Eller cirka 104 miljarder kronor. Den helt dominerande delen av dessa investeringar, 74 procent, gjordes i privat sektor, och särskilt i storföretagen. Universitet och högskolor svarade för cirka 21 procent. Vi vet också att Sverige, oftast tillsammans USA, Japan och (Väst)Tyskland, har legat högt i FoU-investeringar under mycket lång tid, i varje sedan 1970-talets början.
    Mot det skall ställas en medioker relativ tillväxtutveckling för Sverige under samma period. Sätter vi index för BNP-utvecklingen i fasta priser till 100 år 1970 hade Sverige 2007 nått nivån 223. Med andra ord hade den svenska produktionen mätt i förädlingsvärdets volym ökat med 123 procent. Det skall jämföras med ett EU15-genomsnitt på 250 procent, alltså grovt sett en dubbelt så snabb tillväxt som den svenska. Om vi i stället skulle ha gjort jämförelsen med USA är bilden än mer dyster. USAs BNP har under perioden 1970-2007 ökat med 208 procent, inte så långt från dubbelt så snabbt som svensk BNP. (se nedanstående figur)
    Det är detta som har kallats för det svenska FoU-mysteriet, eller den svenska FoU-paradoxen.

Ladda ner texten (12 sidor)

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email
2009-05-23

2 Kommentarer

  1. I am currently writing a paper that is very related to your content. I read your article and I have some questions. I would like to ask you. Can you answer me? I’ll keep an eye out for your reply. 20bet

Trackbacks

  1. ป้ายมอเตอร์เวย์

Skriv kommentar