karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Engångsföretaget eller ”Why All Creative Business Will Be Like Show Business”

Det finns en organisatorisk företeelse på marknaden som av allt att döma håller på att få en allt större betydelse. Vi kan kalla den engångsföretag. Ett engångsföretag är, mera precist, ett större projekt som syftar till att framställa en unik produkt som skall säljas på marknaden med vinst. Det är en speciell form av temporär organisation.

Att det skall vara ett större projekt innebär att flera aktörer samverkar i ett nätverk, att det krävs betydande kapitalinsatser och specialistkunskap av olika slag och att därmed en samordning via en entreprenör eller ett management blir nödvändig. Engångsföretaget skall vara ett ”företag”. Det skall med andra ord finnas en aktör, ägaren, som har det residuala kontraktet för de tillgångar som konstituerar företaget.

Engångsföretaget skall, som begreppet antyder, vara en temporär företeelse. Det skall alltså inte vara något som regelbundet kommer tillbaka med samma mål och samma teamuppsättning eller nätverk. Det skall vara en unik produkt, något nyskapat. Produkten finns när projektet är avslutat i ett exemplar, låt vara att den i nästa steg kan mångfaldigas eller i vissa fall spridas i massupplaga med olika tekniker.

Produkten skall säljas på marknaden. Att den skall vara unik ger också engångsföretaget ett drag av spekulation. Produkten har inte sin avsättning garanterad, någon skall ta en ekonomisk risk. Det betyder att ett byggföretag, i meningen uppförandet av en viss byggnad, i normalfallet inte är ett engångsföretag. Byggnaden har en beställare och slutfinansieringen är garanterad. Bara om byggnaden uppförs på spekulation kan man tala om ett engångsföretag.

Vad innebär det här mera konkret? Ja, i sin mest renodlade form betyder det att i stället för att ett företag, kanske ett stort vertikalt integrerat företag, ensamt svarar för produktionen görs den i en tillfällighetsstruktur av många företag, de flesta små och medelstora, sammanvävda ad hoc i ett utvecklingsnätverk med ett enda mål för ögonen – att se till att det man är överens om skall göras också blir gjort. Det är den enda uppgiften. När den är avklarad löses företaget upp. Det är det som berättigar epitetet engångsföretag.

Det finns gott om engångsföretag i denna mening. Engångsföretag är dessutom en snabbt växande företeelse. Det gäller bl a inom underhållningsbranschen. En mycket stor del, kanske den helt dominerande delen av all underhållningsfilm, alla TV-serier, all teaterproduktion, all musikvideoproduktion etc., produceras idag i engångsföretag.

 

Läs/ladda ner hela artikeln (8 sidor)

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email
2009-04-07

2 Kommentarer

  1. Your article gave me a lot of inspiration, I hope you can explain your point of view in more detail, because I have some doubts, thank you.

Trackbacks

  1. apple runtz strain

Skriv kommentar