karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Limited Purpose Banking (4): Den tunga invändningen

Under det senaste året har det dykt upp ett nytt uttryck – Limited Purpose Banking (LPB) – för en radikal förändring av bank- och finanssystemet. Det är Laurence J. Kotlikoff, professor vid Boston University, som har myntat begreppet. Det är ett tänkande i samma anda som Narrow Banking, Volcker Rule och andra liknande idéer med den gemensamma nämnaren att det måste göras något radikalt åt finanssystemet i allmänhet, och åt de banker som blivit ”too big to fail” i synnerhet. Det är bara det att LPB går längre än andra förslag, och är så radikalt att de flesta har svårt att ta till sig förslaget. Eller att överhuvudtaget lyssna. Enligt Business Week vill exempelvis The American Bankers Association inte ens kommentera förslaget. Ändå finns det personer i det globala finanssystemets innersta kretsar som uttryckt intresse, till exempel Mervyn King, Governor i Bank of England, som i varje fall sagt att förslaget är värt att studeras närmare och debatteras. Det har också ett antal akademiker gjort, bland andra Nobelpristagaren Robert Lucas och Jeffrey Sachs.

weidenbaumJag skall i fyra artiklar analysera och kommentera LPB-modellen. Den är värd en utförlig presentation av flera skäl. Först och viktigast eftersom det nuvarande bankbaserade finanssystemet är idémässigt bankrutterat. Det tycks helt enkelt inte fungera i praktiken utan att risken för störningar i samhället, både i finanssektorn och i real sektor, blir för hög. Efter den senaste krisen framstår de stora bankerna än mera som Dinosaurier än vad de gjorde före krisen. Det behövs en radikal förändring. För det andra eftersom LPB-modellen kraftigt reducerar den höga systemrisk vi lever med idag. För det tredje eftersom förslaget är välgrundat i teorin. Min slutsats blir tyvärr att i praktiken kommer LPB-modellen inte att fungera effektivt eftersom kreditallokeringen inte blir effektiv. Däremot antyder LPB i vilken riktning en reformering av dagens finanssystem måste gå. Jag skulle säga att Kotlikoff har ”halvt rätt”.

Det här är den fjärde och sista artikeln i serien. De citat som finns i några av artiklarna är hämtade från”Jimmy Stewart Is Dead”, Laurence J. Kotlikoffs nyutkomna, mycket uppmärksammande och definitivt läs- och tänkvärda bok om LPB-modellen. (Kotlikoff, L. J., 2010, Jimmy Stewart Is Dead, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.)

Den tunga invändningen

Det är lätt att rada upp ett antal invändningar mot och frågor kring LPB-systemet. Det förefaller uppenbart för alla som har arbetat med politik att ett så radikalt förslag som LPB knappast har några förutsättningar att förverkligas som världen ser ut idag. Ett av skälen är att en sådan här förändring måste göras, det kan man utgå från, under maximalt motstånd från dagens banker. Och det är inte vilken politisk motståndare som helst. De stora bankerna har större lobbyingresurser, och bättre politiska kontakter, än snart sagt varje annan maktgruppering i samhället.

Den typen av invändningar gäller emellertid bara i det korta perspektivet. De politiska förutsättningarna för radikala grepp kan ändras av verkligheten. Historien dräller av exempel på det. Så säg att nästa finanskris, för en sådan kommer med säkerhet, gör det ännu mera tydligt att det nuvarande finanssystemet är alltför samhällsekonomiskt kostsamt. Det skulle kunna bädda för ett politiskt nytänkande à la LPB.

Den mera relevanta kritiken, den tunga invändningen, handlar om LPB-systemets relativa effektivitet (Däremot inte om säkerheten eftersom ett konsekvent genomfört LPB-system av allt att döma eliminerar systemrisken och därmed är överlägset vår nuvarande ordning). Låt oss återgå till exemplet med det lilla företaget som behöver låna 10 miljoner kronor för att göra den här invändningen mera tydlig. Som jag uppfattar LPB-förslaget skulle banken ta emot kreditansökan, se till att alla handlingar finns på plats, och sedan, innan handlingarna skickas in till FAA, förmodligen göra ett preliminärt uttalande om utsikterna för att placera krediten. Det skulle säkert kunna fungera så långt.
  
Men mer intressant är vad som sker i det långa perspektivet, vem som håller den löpande kontakten med företaget? Vem har det ansvaret i LPB-modellen? Den här typen av kredittagare måste kreditgivaren ha regelbunden kontakt med annars finns stora risker för överraskningar med oftast negativa ekonomiska konsekvenser, i sista hand kreditförluster. Och inte bara det. Just denna löpande bevakning av kredittagaren är själva grunden för en effektiv kreditallokering – och därmed grunden för den centrala samhällsekonomiska roll som dagens banker spelar. För mig är det oklart hur det skulle fungera i LPB-systemet som ju är grundat på att långivaren är en specialiserad ömsesidig fond som kan finnas på en helt annan plats än där kredittagaren finns. Det tycks som om LK menar att den privata information som det handlar vid kreditbedömning, och särskilt vid kreditbedömning av SME-företag, skall byggas upp i den specialiserade fonden, inte i banken. Så här skriver han:

”Private information and the effort going into collecting that information has real value. If Jimmy [=en bankman] is enduring Frank’s [=kund]awful golf game in order to learn more about Frank’s business, he should be able to earn a return on that effort… But under LPB, Jimmy can do this. He can manage a mutual fund that invests in startup firms and spend time and effort deciding which startups are most likely to succeed and buy relatively more of their paper. And, if his funds do well, he can charge larger fees. He just can’t force the general public to co-invest with him.” S 181

Det finns hur som helst en oklarhet i LPB-systemet vad gäller vem som skall ha ansvaret för kreditbedömningen. Min tolkning blir att kreditbedömningen hamnar på tre olika ställen. En bit ligger på banken som har den nära kontakten med kunden, och självfallet gör sin egen bedömning av realismen i att en kredit skall kunna placeras. Den informationen är den mest privata och därmed den mest värdefulla. En annan bit ligger på den ömsesidiga fonden som efter granskning köper krediten. Man skulle kunna argumentera för att banken och fonden har gemensamma kreditbedömningsresurser men det gäller ju bara om krediten säljs till en fond som banken administrerar. Och en bit faller alldeles uppenbart på FAA. Den kontrollfunktion som FAA skall ha, liksom ratingprocessen, är självfallet byggstenar i en relevant kreditbedömning.

Ur samhällsekonomisk synvinkel är sådan här ordning ytterligt tveksam, och sannolikt mycket kostsam. Det verkar som om LK på något sätt blundat för den helt avgörande roll som dagens banker har som kreditallokerare, och det gäller särskilt för krediter till små-, mindre- och medelstora företag och till privatpersoner. Det är den typ av krediter som normalt är illikvida, det vill säga krediter som var för sig inte kan säljas på marknaden och därför blir kvar i bankens balansräkning. Att vissa av dessa krediter i nästa steg kan buntas ihop och värdepapperiseras ändrar inte på behovet av en korrekt kreditbedömning, och därmed en effektiv kreditallolkering.

Jag tror att just den här oklarheten vad gäller LPB-systemets förmåga att allokera samhällets knappa resurser minst lika effektivt som dagens banksystem är den tunga invändningen, den som till slut kommer att göra att förslaget inte har några förutsättningar att bli verklighet.  Det skall tilläggas att det finns andra invändningar och frågetecken. Om jag förstår LPB modellen rätt skall det bara finnas en enda kontrollmyndighet även i ett land stort som USA. Även om denna myndighet skall arbeta med privata företag, fungera som en beställarorganisation för till exempel all rating, är det ofrånkomligt att det blir en gigantisk byråkratisk apparat. Är det verkligen klokt? 

För att sammanfatta. LPB-förslaget är teoretiskt genomtänkt, fascinerande i sin radikalitet och inte minst viktigt, det begränsar systemrisken. Och eftersom systemrisken är det verkligt stora problemet med dagens bankbaserade finanssystem, och eftersom systemrisken genom den senaste krisen blivit ännu högre, och eftersom de politiska reformer som vi kan skönja konturerna av uppenbart inte kommer att åtgärda det problemet, är LPB-förslaget helt rätt fokuserat. Ändå kommer det ganska säkert inte att genomföras. Varför? Ja, det tar ett alltför stort steg åt säkerhetshållet på bekostnad av effektiviteten. Vi kan inte kosta på oss att bygga ett mindre effektivt finanssystem än det vi har när det gäller kreditallokering. Eller ens ta risken att ta det skulle bli så. Däremot, och det är det som gör förslaget värt att diskutera, är att det antyder i vilken riktning som en reformering av dagens finanssystem måste gå. För min del tror jag exempelvis mera på det förslag om fanker som finns här.

 • Facebook
 • Twitter
 • Print
 • email
2010-06-30

15 Kommentarer

 1. Intressant förslag. Jag tycker dock som du skriver att det finns mycket att invända mot det. Men man kan väl plocka godbitarna och sätta ihop ett eget förslag till reformerat banksystem.
  Jag kommer omedelbart på en invändning. I avsnitt 3 talar du om ratingföretaget som ska värdera krediten. Men just ratingföretagen har ju varit ett av de största problemen i de senaste årens kriser. S&P, Moodys, Fitch. Inte förrän det är helt uppenbart att något har gått snett och det börjar stå på tidningarnas förstasidor börjar de sänka kreditbetygen. Se exempelvis PIIGS-länderna. Eller alla trancher av bolåneprodukter från USA som fick toppbetyg men visade sig vara junk. Eller skräckexemplet Enron, som väl hade toppbetyg fram till bara typ en vecka innan konkursen.
  Nej, det räcker inte att reformera banksystemet. Även kontrollsystemet måste reformeras från grunden.
  En annan invändning gäller den typ av insättningsfonder som inte är “kassa”. Här kräver man alldeles för mycket av vanligt folk. De flesta människor vill bara ha sina pengar säkert insatta till hygglig ränta. Att kräva att de ska sätta sig in i fördelning mellan olika tillgångsslag är nog att begära för mycket.

 2. Thanks a bunch for sharing this with all people you really recognise what you’re speaking approximately!
  Bookmarked. Kindly additionally talk over with my website
  =). We could have a link trade contract among us

 3. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for?

  you make blogging look easy. The overall look of your
  site is fantastic, as well as the content!

 4. Dropshipping is yet another passive revenue generating business model
  in which a vendor or a seller sells products without actually maintaining an active
  inventory of the products. find more If you work through
  an affiliate network or influencer monetization platform, stick to the established terms and conditions.
  http://www.joaskin.co.kr/ This could be anything from
  marketing rules and brand voice info, to examples of the kinds
  of promotion you’re after (banner ads, CTAs, promotional emails).
  https://blog.foundingstartups.com/how-to-build-a-website-2023/

 5. Dabei gelten aber bestimmte Regeln, so müssen die Fächer Deutsch und Mathematik immer belegt werden,
  außerdem jeweils eine bestimmte Anzahl an Fremdsprachen, Naturwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften und je mindestens
  eine der schönen Künste sowie Religions- oder Philosophieunterricht.
  https://pokhara.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=203894 Von 1725 bis 1761 war Christian Ulrich
  Grupen stets einer der Bürgermeister der Stadt.

  durchsuchen Sie diese Jungs hier Die Jewish Claims Conference trat
  daneben immer wieder offensiv für die Interessen der Geschädigten ein. dripwiki.com

 6. L’autre catégorie de machines à sous à découvrir est celle
  qui intègre un jackpot progressif. https://urduwiki.in/index.php/Liste_De_Bonus_Gratuits_Sans_D%C3%83_p%C3%83%C2%B4t_De_Casino_En_Ligne_De_Novembre_2023 Avec les nouvelles
  normes Web, il n’est en fait plus nécessaire de télécharger
  une application. parentingliteracy.com En plus
  de permettre aux joueurs de disposer rapidement de leurs fonds, cela offre également un certain nombre de garanties quant
  à la solvabilité de l’opérateur. https://www.plantsg.com.sg:443/bbs/board.php?bo_table=mainboard&wr_id=5976626

 7. It also auto-rotates ClickBank banners and monetizes the website with a single mouse click.
  ttlink.com How will
  they know how much they will earn and which traffic to buy?
  mbanews7.com We recommend Hostinger web hosting for website hosting and domain name registration. you can look here

 8. Les slots progressives gratuites qui ont le plus récompensé
  les joueurs dans l’histoire de la machine à sous sont :
  Mega Fortune, Mega Fortune Dreams, Arabian Nights et Hall of Gods, qui sont toutes des
  créations de NetEnt, ainsi que la machine
  à sous Mega Moolah de Microgaming. seoulamc.kr En effet,
  malgré le fait qu’en France il soit impossible de réapprovisionner directement un compte de casino en ligne via
  PayPal, vous savez maintenant comment contourner la chose.

  http://www.saltf4.net Du fait
  que les préoccupations relatives à l’argent sont souvent urgentes, il y a également une
  adresse électronique spéciale consacrée aux questions de dépôt,
  de retrait et la vérification de votre compte. http://enmakerspace.co.kr/

 9. Both travel blogs and affiliate marketers using various types of traffic can join and earn from
  this affiliate program. official site This is a
  long time in comparison to the other partner networks where they earn commissions
  much more rapidly and are incentivized to drive qualified traffic.

  http://globaleiedu.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=56973 You
  could easily give the product five stars only to realize that
  it was quite poor compared to other similarly-priced products on the
  market. reference

 10. Le seul domaine où les Allemands disposent d’une supériorité technique et
  numérique très nette est l’aviation. venusclinic.kr La promotion « Lucky New Year » est une campagne du fournisseur Booongo valable
  pour tous les joueurs de la plateforme de jeux en ligne
  Cresus Casino. http://solbi.co.kr/bbs/board.php?bo_table=gallery&wr_id=9425 Ce
  casino intègre aussi toutes les catégories de jeux, qu’il s’agisse de
  jeux de table ou de machines, ainsi qu’une sélection de jeux
  en Live. soloation5.gabia.io

 11. Colvin interpretiert diese Sprache als Kritik an der Sprache der radikalen Linken und an der maskulinen Ökonomie des Wissens.
  http://dpart.co.Kr Änderungen in der zeitlichen Zuteilung zu den Kategorien des
  Beurlaubtenstandes brachte das Gesetz, betreffend Änderungen der Wehrpflicht vom 11.
  Trandingdailynews.Com Switch Park:
  Eine Parodie auf die Animationsserie South Park. http://daoomchurch.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1346655

 12. One thing I like about this niche is the high price
  of woodworking tools, including saws and planers and other
  things that sell for thousands of dollars apiece.
  http://woojungcar.kr Chances are, they will not approve you as
  you do not have enough relevant content to promote any affiliate products.
  http://www.hackamoresaddlery.com In fact, several major affiliate networks blend the two creating confusion. http://sharkbay.co.kr/gnuboard/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1028476

 13. It’s very simple to find out any topic on web as compared to books, as I
  found this paragraph at this web site.

 14. Service client réactif : le service client de Tortuga est disponible 24/7 pour aider
  les joueurs quel que soit le problème rencontré. http://www2k.biglobe.ne.jp En effet, lorsque vous êtes pressé de jouer et que vous
  n’êtes pas disposé à parcourir plusieurs sites de casino en ligne
  afin de vérifier la qualité des services qui y sont proposés, vos chances de tomber sur un casino qui dispose d’une mauvaise renommée sont très exponentielles.
  http://www.cs114.co.kr Si vous
  cherchez à jouer sur l’un des meilleurs casinos
  en ligne, GratoWin est l’un des sites à ne pas manquer. visitez

 15. Les joueurs peuvent également profiter d’une variété de bonus et de
  promotions lorsqu’ils jouent dans un casino en ligne.
  Iden.Co.kr Tout doit être passé en revue : les règles mises en place sur le site, le respect des joueurs… Jetez un coup d’œil sur ce site web Digimedia Ltd est le propriétaire du centre de
  jeux Royal Vegas casino qui fait partie des premiers casinos au monde.

  La Source originale

Skriv kommentar