karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Om varför Australiens ekonomi är en framgångshistoria (1)

 Att berätta om de senaste årens utveckling för den australienska ekonomin blir en framgångshistoria, 2010 är exempelvis det tjugonde året med obruten BNP-tillväxt. Bland västländerna (definierat som OECD-länderna) framstår Australien som ”bäst i klassen”. Australien är det enda OECD-land som under den senaste krisen inte haft recession, alltså en längre period då ekonomin inte växer. I själva verket talar man i Australien inte om 2008-2009 års kris som den globala krisen. Den är i stället ”The North Atlantic Financial Crisis”. Att uttrycka sig så är i sig avslöjande.

Låt oss ta det lite mera systematiskt.
Australiens ekonomi mätt i BNP har under den senaste femårsperioden vuxit med genomsnittligt ca 3% per år. Och det är real tillväxt (inflationen borträknad). Det är ungefär tre gånger snabbare än den svenska ekonomin för att göra en jämförelse. Det kan man se av de här två bilderna (klicka för större bild). Det man också kan se är att när krisen slog till med full kraft i slutet av 2008 reagerade den svenska ekonomin mycket kraftigare än den australienska. BNP tillväxten var som lägst i Sverige ner med 4%, i Australien ner med som mest 1%.

  
australienbnp

sverigebnp

Att den australienska ekonomin gått bättre än andra OECD-länders ekonomi under de senaste åren har naturligtvis också påverkat sysselsättningen positivt. Arbetslösheten i landet är idag i storleksordningen 5%. Även när krisen var som djupast 2009 var arbetslösheten aldrig över 6%. Det är en enastående prestation jämfört med till exempel USA, Sverige och andra västländer som 2009 ofta hade en arbetslöshet i storleksordningen 9-10% – och fortfarande ligger kring kvar på den nivån. Tittar man på nedanstående två bilder där den australienska och svenska arbetslösheten jämförs ser man skillnaderna i arbetslöshetens nivå tydligt. Och man ser också att den australienska ekonomin mätt i arbetslöshet uppenbarligen idag förbättrar sig mycket snabbare än den svenska. Sedan början av 2009 lutar den australienska kurvan nedåt. Att det ser ut på det sättet är tankeväckande när vi så gott som dagligen läser att om den svenska ekonomin återhämtar sig bättre än ”så gott som alla andra länder”. Det finns uppenbarligen länder som är bättre än oss.

 australienempl

sverigeempl

 Jag skall i nästa artikel (som kommer i morgon) svara på frågan varför Australiens ekonomi utvecklas så gynnsamt.

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email
2010-10-17

2 Kommentarer

Trackbacks

  1. แทงบอล สูง-ต่ำ
  2. Buy Vape carts online

Skriv kommentar