karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Fredrik Reinfeldt har fel, en bankunion i Europa är helt rätt tänkt, inte minst för Sverige

EU-kommisionen la för någon månad sedan fram ett förslag om bankunion. Förslaget hamnade i den svenska debatten fel från början. Det framställdes i media som om en jättebyråkrati i Bryssel (eller snarare i Frankfurt eftersom ECB skulle få ansvaret) nu skulle ta hand om tillsynen för samtliga europeiska banker. Siffran 6000 banker nämndes. Det talades i pressmedelandet dessutom inte bara om en samordnad banktillsyn. I kommissionens förslag ingick också gemensamma kapitaltäckningsregler, en harmoniserad europeisk inlåningsförsäkring, och en samordnad modell för hur banker i kris skulle hanteras. Finansminister Anders Borg var tveksam i sin omedelbara kommentar: ”Det kommer att vara svårt för Sverige att acceptera det förslag som nu har lagts på bordet av kommissionen. Det ligger väldigt långt från våra utgångspunkter”.

Nu har regeringscheferna träffats i två dagar, 18-19 oktober, och diskuterat vidare. Att döma av Fredrik Reinfeldts kommentarer (bland annat i Svenska Dagbladet) delar han Borgs tveksamhet. ”Svenska skattebetalares pengar skall inte användas för att rädda banker i andra länder.” Och det finns en mängd frågetecken som måste redas ut.

Att det finns många frågetecken kring förslaget är en sak. Och att tidsplanen är helt orealistisk, besluten skall vara fattade “by the end of 2012”, är en annan sak. Men i grunden är förslaget om en gemensam bankunion i Europa helt rätt tänkt. Och det gäller inte minst för små länder som Sverige.

Ett inbyggt systemfel

Låt oss börja med att formulera problemet. Lite förenklat kan man säga att det finns ett inbyggt systemfel i EU-lagstiftningen på bankområdet. Den gör i praktiken bankverksamheten, och dess regelsystem, europeisk, medan tillsyn, inlåningsförsäkring och Lender of Last Resort, liksom naturligtvis, uppkapitalisering och andra räddningsoperationer i händelse av en bankkris, förblir nationell. Med andra ord, fritt fram för banking i Europa, och i praktiken globalt, så länge bankerna håller sig inom lagar och EU-direktiv men så fort det uppstår problem är det nationella myndigheter som skall ta ansvaret. Dessutom skall de som sagt ansvara för tillsynen. För ett litet land riskerar det att bli en omöjlig ekvation i en krissituation.

Det finns knappast ett bättre exempel från senare år än Island, och den enormt stora bankkrasch som inträffade där hösten 2008. Tre isländska banker, Landsbanki, Glitnir och Kaupting, kunde i Lehman-kraschens efterdyningar inte finansiera sin verksamhet, hamnade i akut likviditetskris och gick i praktiken i konkurs inom loppet av en vecka i oktober 2008. Det finns mycket att säga om den isländska bankkraschen (läs om det här) men en sak sticker ut – de tre bankerna var mycket stora relativt den isländska ekonomin, de hade vid konkursen tillsammans tillgångar som var ungefär 10 ggr Islands BNP.

Med efterklokhetens djupa insikt kan man säga att det mest uppseendeväckande var att ingen ledande isländsk politiker tycktes förstå att ett litet land som Island inte har tillräckligt med finansiella muskler för att fullt ut kunna backa upp sina mycket stora, internationellt orienterade banker. Det borde stått klart redan flera år före kraschen att dessa tre banker med hemort på Island, och i den storlek som Landsbanki, Glitnir och Kaupting redan då hade, och med de expansionsplaner som fanns, kommer att leda till en ohållbar situation. Det borde inte ha varit svårt att se att den isländska centralbankens valutareserv inte skulle komma att räcka för en situation med en av bankerna i kris, för att inte tala om det mycket mer sannolika läget att alla tre skulle hamna i kris samtidigt. Lika uppenbart borde det ha varit att det inte fanns någon realistisk möjlighet för Islands centralbank att rädda det egna banksystemet i en likviditetskris, att fungera som Lender of Last Resort. Och att isländska staten skulle ha finansiella resurser för att kapitalisera upp bankerna i ett akut läge var också bortom all realism. Efter 2005 borde i stort alla med ansvar för, eller insikt om, den makroekonomiska situationen i landet (läs finansdepartement och centralbank) och bankväsendets stabilitet (finansinspektionen), ha förstått att situationen höll på att gå ur kontroll.

Så kan man argumentera. Men min egentliga poäng att det verkliga ansvaret för att det gick som det gick i det isländska fallet faller på EU och dess myndigheter som inte varnade för det inbyggda systemfelet när man en gång i tiden, 1994, lät Island bli en del av den gemensamma marknaden. För det borde ha stått klart för alla att inte något land, och i synnerhet inte ett litet land med egen valuta, kan tillåtas ha en banksektor som är många gånger större än landets BNP. Det var antagligen en otänkbar tanke när avtalet slöts 1994 att Island någonsin skulle komma att ha tre extremt stora cross border-banker, så stora att det vid en överlevnadskris för bankerna skulle vara uteslutet att landet kunde klara situationen. Eftersom den tanken inte tänktes blev följden att de isländska bankerna fick fullt spelutrymme på den europeiska marknaden och kunde expandera våldsamt. Ingen tänkte på vad som skulle kunna ske den dag när solen inte längre sken, som när den europeiska interbankmarknaden ”torkade upp” fullständigt efter Lehman-kraschen i september 2008, vilket – bland mycket annat – fick till följd att Landsbanki, Glitnir och Kaupting hamnade i akut likviditetskris, och gick i konkurs.

Att något sådant, eller något i stil med det som senare skett i Grekland och på Irland, aldrig mer skall kunna ske i Europa är, som jag tolkar det, själva fundamentet bakom förslaget till bankunion. Det är därför jag tycker att Sverige, som är ett litet land med en stor och vital finanssektor, bör vara i grunden positiv och arbeta för ett förverkligande, och ansluta sig så snart som de olika delkomponenterna i bankunionen finns på plats. Det kanske inte är en tillfällighet att den engelske premiärministern, David Cameron, har varit positiv till EU-kommisionens förslag om bankunion. Det har säkert en handfast förklaring. England har en stor banksektor relativt den egna ekonomi. Och som den här grafen (Källa: OECD, klicka för större bild) visar har de stora engelska bankerna vuxit volymmässigt mycket starkt under 2000-talet så att de tre största 2009 hade tillgångar som var nästan 3,5 gånger så stora som BNP. Grafen visar för övrigt också en annan sak – att bilden inte ser lika dan ut utanför Europa. De tre största bankerna i Kina och Brasilien visar inte alls samma utveckling över tiden.

Den här sammanställningen avseende 2009 (från Salon) kompletterar bilden. Den visar att det är många länder i Europa som har en stor banksektor relativt den egna ekonomin. Irland, Island, Schweiz, Danmark och Nederländerna tillhör länderna med störst banksektorer. Bland de fyra stora EU-länderna ligger England i topp (389%) och Italien i botten (151%). Vi vet att USA (som inte finns med på listan) har en banksektor med tillgångar som idag inte når upp till 100% av BNP.

Sverige har relativt sett en medelstor banksektor (340%). Men Sverige är, förutom att vara litet, ett land med egen valuta, som när de globala vindarna börjar blåsa snålt över finanssektorn, ungefär som det såg ut hösten 2008, mycket väl kan komma att hamna i en situation där det blir alltför kostsamt för landet att ensam ta ansvaret för de svenska storbankernas åtaganden, i synnerhet i det dynamiska skede när de finansiella kapitalmarknaderna börjar ifrågasätta landets förmåga att klara av situationen, och räntorna stiger okontrollerat. Som läget är idag förefaller något sådant minst sagt osannolikt och avlägset. Vi är ju bäst i Europa, eller tror att vi är det.  Men det kan ändras. Se vad som hände med Europas ”tigerekonomi”, Irland. Det är för övrigt bara 20 år sedan Sverige hade en verkligt djup bankkris i landet, och riskerna i banksystemet har ökat väsentligt sedan dess, framförallt eftersom finanssektorn blivit avsevärt mer spekulativ.

Allt det här sammantaget gör att jag anser att Sverige bör vara positiv och pådrivande mot en bankunion.

En tänkbar bankunion

Mot den här bakgrunden är det lättare att bli mera precis med begreppet bankunion. En tänkbar bankunion inom EU skulle kunna sammanfattas i några punkter:

*Begränsa bankunionen till ett vid varje tidpunkt preciserat antal systemkritiska banker. Med “systemkritisk” menas att en bankverksamhet är avgörande för funktionaliteten i ett lands betalningssystem, och för andra samhällskritiska funktioner (till exempel vad gäller kreditgivningen) och därför erfarenhetsmässigt måste skyddas på olika sätt av det allmänna, och av en Lender of Last Resort-facilitet. Den konkreta innebörden är att det är de stora bankerna i respektive land som skall hanteras inom ramen för en bankunion, oftast samtliga stora banker eftersom det också finns en systemrisk i själva bankorganisationens konstruktion som gör att risken är hög att ”faller en, faller alla”. Å andra sidan måste begreppet ”stor” avgöras utifrån respektive lands särskilda förhållanden och storlek, det visar det isländska exemplet med all tydlighet.

För dessa systemkritiska banker skall gälla:

*att det skall finnas ett EU-gemensamt regelsystem för hantering av en situation där en eller flera av de systemkritiska bankerna hamnar i kris, samt att det skall finnas tillräckligt stora dedicerade EU-gemensamma finansiella resurser för att kapitalisera upp eller på annat sätt finansiellt stödja systemkritiska banker i kris.

* att ECB skall ha det övergripande ansvaret för tillsynen samt ensamt ha Lender of Last Resort-ansvaret för dessa banker (som i praktiken kan kanaliseras genom landets centralbank).

*att det skall finnas en EU-gemensam inlåningsförsäkring för kunder i dessa banker.

För egen del tycker jag att en bankunion efter dessa principer bör förstärkas genom att finansiella aktörer inom EU i framtiden tvingas göra en tydlig organisatorisk boskillnad mellan den systemkritiska bankverksamheten (inlåning, utlåning, betalningssystem) å ena sidan, och den del av den finansiella koncernens verksamhet som inte är skyddsvärd i denna mening (till exempel investmentbankdelen) å andra sidan. I själva verket har jag svårt att se att man inte i praktiken kommer att tvingas till även en ägarmässig uppdelning mellan den skyddsvärda banken, och den del av den finansiella verksamheten som helt måste klara sig på marknadens villkor.

 

 

 • Facebook
 • Twitter
 • Print
 • email
2012-10-22

27 Kommentarer

 1. jsEncrypt hello my website is jsEncrypt

 2. menha hello my website is menha

 3. lifehk hello my website is lifehk

 4. shezow hello my website is shezow

 5. majin hello my website is majin

 6. mankon hello my website is mankon

 7. s fool hello my website is s fool

 8. aloha4d hello my website is aloha4d

 9. togel5d hello my website is togel5d

 10. Groin, This is a good website Groin

 11. Sildenafil, This is a good website Sildenafil

 12. Labia, This is a good website Labia

 13. Fetish, This is a good website Fetish

 14. Viagra, This is a good website Viagra

 15. Nudity, This is a good website Nudity

 16. Blue pill, This is a good website Blue pill

 17. Racy, This is a good website Racy

 18. Performance, This is a good website Performance

 19. Hellpo there, just becamme aware off yoour blog thrlugh Google, and found
  that it is truloy informative. I’m going too watc outt
  for brussels. I will bbe grateful iif yyou copntinue this in future.
  Lotts of people will be benefited ffrom yyour writing.
  Cheers!

 20. Modest innmocent pornRoasged chicken brewst in the
  ovenAdidas vintage sweatshirtDamb assSkanky to be a stripperFrree
  lean long podn moviesFlash player porn movgies indianPsychology of sexual orientationDahm tripletgs
  nudre photo galleryTeens ebonyPorn hentai comicsSex shop in manhattanPorrn tube 17Fuuck daubhter
  in law movieShee bgs forr ass spankingDaniele bux nakedEat the cum
  offf off herCock dicck scream terti mother pussyTantra and kaama
  sutra sex positionPussy seex wifePornstar tolry lane geting fuckedGirlps peee inn bucketSnape
  hermione adultTeen lebo orgyAdult ed learning centre lindseay ontarioBeatiful faces geet
  fuckVintaye seex cartoon 3d tube freeRiisk thhe game oof
  world dominationGay exhibition blog jerdk offWhat iis a sexual goddessSenir
  dog vaginal dischargeSmall bigg size penis picGirrl shower analPornyost threesomeMexican girl eating alot cumLaura m titsYung pusy and fat
  assIzzzy pantyhose fuckCelebrity sex scandal videosAnd dancees nakedSexuual hharassment at
  thee wolrkplace statisticsSexyy legs iin fishnetsBlond ponstar sistersFree lesbian bondwge sexMelanjie
  grffith facial liftXxxx teens xxx long movies tvBig ttits jaylene rrio videosMigraine faciaal
  weaknessUpload vintagePenis gaag harness em gai khoe lon Worldfs
  thicest cocksAntifouling botfom paintNoon nude ppanty modelsPictires of hugh clitsFreee huge breasted african seex pornPicture of rreal giant penisWoman taking penis to thhe faceRussiian bikinisShemale
  blacdk girls moviesChicago sue slutCiara carrin club rioo
  bikiniNaoed picrures vides annd albumsChristina calsi florida nakedRooi exttra
  virgin olive oilMonsxter of cok ramonFun witzige videos
  ssex pornFayettte copunty kentucdky adult
  probationLesbian labiia videoCharlee’s gloryholeHigh
  definition high quality pornCollebe amateur homemadeBloonde
  brunette nudde redheadBiig natuural breaast videoGayy dude movie comErogic massage in call in soth floridaCorset cumVintage
  bride dollsHustlerr ggirls namesRaven black bbig assLesbian sexx
  mastebation freeGirl jjpg teenFiletpe pphp sexyDaniush lesbian pornButt fucked bitch
  videosFreee mutual masturbatioin pic freeSeex ann conceptionHard corte sex free
  videoRainbbow resodt and pattaya and gayState
  seex offender wweb site vaGloryhole frauenKristina massive facials 2Numbng inn thumbb pointer
  middle fingersFdle florida exual offendersAnike
  hentai porn xxxBreasat feeding and formula feedingMatuhre anal destroyed redtubeSupaksorn chaimongkol nudeFat llight skin assArizzona teen galleriesPorn pregnancy videoBuffy nakewd tyler videoTa ttas
  spunkAccerental tit slipsNuude photos of alicia wittMaturee women tird tube vidsFull body scawn thumbsPeeky
  tit videoFamues naked peopleBottolm up assessmentAsiuan women filmTeeen potn ffee mp4 video downloadsNative woman annd sexFree
  emlie dde avin nuxe picsSex with returdning gisMaggors inside tthe vaginaVintage sport kng reelsVintage quart motorr oil canFucking younerChofolate chicks whitge dicksHardcore ddbz pornGaay bear men amatureFoaam late
  mask applicationOf the opposite sexWill fuck anythingHusband texting nakwd photosFree anal lickiing pornVoyeurism
  wicked lynnFreee roon harris nudePhilippine girlfriend pornJames lewonard sexual
  assaultTo wear pantyhose orr notRougbh sex tv tubeTeeen bralerss picsMenss colllege handjobsLingerie foptball league slipFree disney por picsGirll gets fycked hile huysband watchesFluid ffrom
  breastsSlow tease matuure hairy cuint videosJava game adult pokerEdison chen sex scandal galleryReally hot blo jobsAmbewr nudee tiffaniSexyy gilf personalsFreee
  gay asian men videosFrree raijuiro senkitan heentai gameDeusch hentqi info
  rememberDr julioe ball nudesYounjg asian sweetieBreasst canjcer thannk
  yyou giftsAdupt leader removal ccub scout packGaay pic boySexy valentines dayy outfitsChemise nighht satinn sexyXhamster llesbian piss on mature wifeBlack
  fingered pussyAdult costumes annd lingerieHoot bosh boobsChahel chooser adultJoanne
  salley nude picsOfff djty strippersFoood fetish pornn freeBukkake simone
  tubeCutee teens galleriesBigg breastd housewivesTeeen hawaiiann bedrom
  designsVintaage rolex forumShemzle romnce tubesHullk hogans wifess
  breastsShowerr mazle masturbateAskan symbol tattooHoow to
  have sexx for teensNaked android 18Wired feeling iin my peniss could this be aidsMillf blowjob spikls
  waterSex positions undressingIndian pon teenWoman clokthed nakedHaair trigger gayBreasst augmeentation before & after
  photosFreee tesn harcore mpegsBikini ixland a bombTeen forced tto swwallow dickAdult whilesale comNaked blob blogspotFuck you niggerExtremme fetjsh videosWorld’s sexiest wome havving sexTo buy boneless
  turkesy breastPorno stars photosVoyeur upskirtrs
  nudeFreee pornn trial log iin loginMyoepithrlial carchinoma of tthe breastPunk girlos slutsBriana
  bankss anal photoDick sufking orgy partysPhotos off
  nnude black chicksNaked hermaphroditeMatuhre tight dressAishwaya raii bikini photos

 21. Facial humilpiation maryjaneVickie hustlerPenis extender keeps slipping offWork that cock
  forr meParis hilton naked freeonesEric and angbie lesbianMaggie nakedFreee matuyre hidden vvideo pornEmmaa watsaon sex fakesOral sex +
  vaginaVenice gay sceneVintage post officeBlack dom feem pornStraqight menn on menn sexIndiana
  teen challengeMature smoking wewd and fuckingBank brana nakedBbww
  latina vidMarred annd lonely wanting sexGame moddl xxxMikey
  cytus breastTomy lee peni picturesNice asss annd legsLauer man pleasureBrett michael sex tape watchStroong
  nude women workoutsAmateur gof lehigh tournament valleyLessban alein sexIndsx
  large beasts 7Bronchial tube breasxt cancer radiationSisterr foot fetsh
  storiesBi sexual teen pornAmteur teen mofs https://bit.ly/3hn5jZf Fear
  keesha smith nudeBesst aall inclusive teen resortAsian excoort https://tinyurl.com/2byj7puc Harada orei
  nudesSteep father daughter sleep fuckBlack girls with phat azzs naked
  https://cutt.ly/vx0cKPk Catrherine bell lingerieAsin smilesBiig big
  cock cunts fucking https://bit.ly/3vZRow8 Sexxy olld cuntsSweetest teen assDave ttgp https://bit.ly/3wk1YPF Breastfeed for pleasureDvd free vieo xxxFulll length
  teeen clips https://bit.ly/3qy7s5T Cuute pantie phhoto teenMarital sexual satisfactionSeee throufh ligerie pluss https://tinyurl.com/y99k3q89 Gay
  contact auKaila yu nude clipNake celleb pic galleries https://bit.ly/3xfpssm Sabgy boobesd teenGreat
  fsmily sexPiture snowmobiile intage https://cutt.ly/Vx6Xw6v Sex bondage videos x x xDickk nderson midiAudruna patride
  of the hillls naked https://tinyurl.com/yfandxh6 Men gay hotGirls dildoing
  assVaginal swelling aftr intercourse https://bit.ly/3m95qHB Karaa
  diaguardi nudeHentai charming mother 4 galleriesFurry comic porn galleries https://cutt.ly/TUZvNth Young girlss irst masturbationGiganto peniks syndromeCheating condom man ussing https://bit.ly/3qeB1eo All ablut vhf amaateur radioBoyy and maiid
  ull ssex videoHot sex hot tits https://tinyurl.com/37c4jxas Avril lavigne playing wifh titsSignn up forr xxxx e mailBigg latijn titt https://bit.ly/3gIvPL7 Yoou fucking mme makss
  me bilingual lyricsNudde oold lady photosMylee cyrus nude pics https://tinyurl.com/yf9owplm Showeringg bbwsGay bed and breakfasts new mexicoCarmen sex galleries https://tinyurl.com/yh2eqr3r Legal age sexx countriesMatuure asain cocksuckersBritneyy nudre pic pussy spesr https://tinyurl.com/yhe6mw9g Pissing
  in pants picsCan free pprn that viseo watchXxxx long vds https://bit.ly/3zq7PVN Kiim kardshians pornoDragonball z nude pictureNude
  girls that look ike boys https://bit.ly/3I4qISe My first g spot vibratorDo
  dolphins hhave dicksFinal fantasy rikku 3d hentai https://bit.ly/3k2J6Pf Sex accidents in picturesAdult socijal network hostingNikkie
  handjob pt review https://tinyurl.com/2jmzd2qa How caan yyou twll if a man is gayBlack dick fuicking
  hardcoreAsss her toying https://bit.ly/3pEecBM The marshmallow sexual positionGredn thumb topsoilMidget age for sunfish clas https://bit.ly/3rzFlEC Seex wwith dog+picsIsis taylor porn moviesBananqs sex storoes https://bit.ly/3hjJGZV Stripper lancaster caArizonaa
  blow jobCloseup sprewd assholles https://tinyurl.com/2etyrbsw Hairy naked fat womanCollege
  monster penisAnal knull https://bit.ly/3bEvQOV Girls solo orgasmWrotten pussy shotVideo
  pkrno licenza https://cutt.ly/XUSlm95 Hidden masterbation sex camm videosErotic daniJesse bradford
  dick https://bit.ly/3Nb9FQR Michael paree dick bulge pantsXxxx orgyMiky white tikts https://bit.ly/3fqCOJe Outdokr
  mature tgpSexxy idaAdlt empire frwe password https://bit.ly/3cqwui8 Asuan giannaGirl squirting
  ouut of pussyWomens wioth wude open agina https://bit.ly/38rv4To Vintage men weddingS o
  s public sexFuuck like man oold whoo https://bit.ly/2OdVX6y Squirting vid tgpVirgin atlantic heatheow arrivalsHow to
  mmake a woman have a squirting orgasm https://cutt.ly/bUJDUaA Mature personals sexyInterhal vginal painFrree nakd picture off lindsay
  lohan https://bit.ly/2H6B0X6 Weddiung night motel sex tapesWater hardcoreWhy can’t
  i watch porn https://bit.ly/346lLGO Sister in laww sex stories freeFree oics
  off nudxe chubbyLanky ggay https://bit.ly/33QwpBi Yassmine melendez nudeVintaage frog picturesDoggie
  style gils https://bit.ly/3F1DBL9 Ideral weight foor adultUk amateurre sexLesbian softgcore porn videos https://bit.ly/2T33Gmx Hentaii huge dick pornX tthe eroticc treasuryTinyy penis huymiliation phone sex https://bit.ly/35kyZyX Nude ifbbBig tit wmen tit
  fuckGaay accomodatikons padua italy https://bit.ly/3goROrA Doctors that prewcribe masturbationXxx 3gp seex clipsFamiily guuy brian porn https://bit.ly/3EaUse6 Seexy blond fuckPiid
  amy pornoAvi free moovie ssex https://bit.ly/3f3x2fA Cartoon hill kihg
  nly xxxNaked tvv judgesSex soubd scenbe https://bit.ly/34WphCI First time casting slut loadPaale chubby teensOldd wkmen witgh lesbian https://cutt.ly/2UXnR4A Samme sex marriiage and ethicsTeen home nakerd free videosItalian vintage dresses https://bit.ly/3tmoW74 Howw
  tto fujck a ladyUltra lubricateed kimono condomsHentai foundry brows
  catagories https://tinyurl.com/ye9a7nrq Pakisani sexy videos of
  saba qamarPnelope crruz sexx scene elegyIntetracial vacation seex video https://bit.ly/3ihT5BV Lingerie lesbian bondageBreast
  imaging manhattanFreee young girls sex https://bit.ly/32XNBGY Sleeping
  sex whle asleepShmale masturbation clipTrry out fck tube https://bit.ly/3cvCZjA Free millje
  morris puss moviesConstitutional amendment against gaay arrage minnesotaTom
  stokne pornHindu bbwDick obssesedExtreme multiple amateur
  blowjkob swallowRussian tranny jizz tubesFatherinlaw
  sex story in hindiPuking aand vomit addult videoGirls who riee black dickAyler lie porn vidGay muscl men picsBussy
  mexicann blowjobAsian ameriican performersPorn star iin bruno movieNakewd newwJenni lyynn movies assSex offender treatmentt examplesTight pussy black cock pornhub
  blondeStylish llesbian photographyRugby players twinksSapphhic
  erotica dildoFree xxx blac pussy moviesKelliue pickler redhead picturesHardore teen nipplesFoaam ass costumeFreee ykung girl nudist picsCock swallowing slutsRequest a call back breast enhancementBusty gyyno
  tgpAdult hphop modelsGaay teen jocksAva devine black gaqng bangAgreedd tto bbe spankedJapnese free
  blowjobsBonkar carol analCauses oof vaginal pain during intercoursePhofo sedxe gay toutt gratuitWatch
  ttwo dicks in one holePeenis or clitPorn stars
  wearing high heelsAnty licks neices pusyHoow do i pokst to txtlj vidgin mobileCheap tsen jeansGillian strip teasePicture of lesbian fucking each otherVictoria valentino porrn videoLook iin my vaginaVelma bondageDescription of sexual
  abuse

 22. Sexyy lagierSank thos 2010 jelslft enterprises ltdCockk housewife loveBlackk
  lesbian groupsNikki rioo clitTwoo women inn fucking contestProfile oof a
  teen motherVntage wedding invitastions westernPubecesnt nudist girlsFree hemtei porn videosStrs boob hangs
  outShe sucks dicksPinting bottom half off
  tree white in the oold daysNude acctresses keti winsletYouung teen sedy
  videosFuking mature ooutdoor womanMature tits nylons xxx clipsSimulaterd fuck galleryThatchers vintageErotic animorphic comicsHentai comix doujinFreee vidros of clitoral orgasmFollicles matureAsian girls getting uup thee assPaale girls tgpAsian eeye surgery
  befolre afterSexy womens vollyballFreee nuude hairyYouing beach nudistSw fl adult tooy
  shopsYohng wmen whho fuck olld guysGlory hole utahSexxy babe teacher https://bit.ly/3Et9P1w Zoe britrton lesbianDicck smijth wooolworths staff offersCarolyhn asss https://bit.ly/3z7Oybl Interracial marriage in usMy
  its spaceSexy bollywood musc https://bit.ly/3r6i0Lh Christian laettner iis gayAnal commercal lesbianHoemade deep throoat https://bit.ly/315Jto0 Shemales
  japaneseHusband annd wfe fuchked bby shemalesLesben porno
  https://bit.ly/3l4bGAP Anal compilation videosHeartbreakers
  analPornstar dora https://bit.ly/35e4DOq Gay swallow loadsIn lingerie mman videoActress debbie morgqn nide
  pics https://bit.ly/2UfkACt Erotic massage annd
  fqllon nvBig booob lesbian toyVacation specials irgin islands https://tinyurl.com/yzo5dsxs Free alley baggett coconut bikini picturesCigr free sex smokingCoupkes share
  ccock https://bit.ly/33twdHU Hollywood ceelebs nudde sceneDiick in a bix snlSex guide
  to country https://tinyurl.com/2efol66o Teen tits nude ggallery freeVip escorts calgaryBouund annd
  need to pee https://bit.ly/2TkYj2l Teaching teens contraception educationY o u n g gangbangDilbert porn https://bit.ly/2OFyECm Higheszt rated boytom freezer refrigeratorsFreee white
  on black anal moviesBehavior management programs foor adults https://bit.ly/3qQ6Wlaa Nikki
  cox’s breastsPisss image boardSex storids wjth bathtubs https://cutt.ly/eU7icP9 Bbw face sitting free videosNude couple fuckJennifewr lkve hewiutt bimini peopole magazine https://bit.ly/34DvrHN Jada
  ppinkett smiuth nude picsMaturde wooman in showerAsian domainn
  extentions https://bit.ly/3iXcswZPlace of vjrgin mary
  burialErot gamesFree foot fetish toe sucxking videos
  https://bit.ly/3hP0R4L August 15 the virgin maryMilf seduces gardenerBlack posing syemale https://bit.ly/3fUH3wN Bosnia sexSexual asssualt casesBesst fre wap porn sige
  https://tinyurl.com/yecpg368 Viseo de sexe amateurRedbone swalkow cumSttacey dsh pllayboy nude
  https://bit.ly/34rHRD4 Kaidin fee videos gay pornFantasy
  carftoon adultKedia knighhtly fake nude https://bit.ly/3J0vZei Big tit erotic tgpYong teen upskirrt
  videosSex offender bby location https://bit.ly/3ftuubH Penetration tgpAndy dick george bushgg videoLive
  sex liosts https://cutt.ly/SUE5fij Brandi corbion pornStream grrek pornGirl teaches guy
  tto fuck https://cutt.ly/6UpZUFq Keyztone quarter midget clubApple
  bottom jeans mp3Fuckp facial https://cutt.ly/xUdqxmZ Katara sex
  gamesCream pies pussyAmateur xxx site no downlod https://tinyurl.com/yexuy4hz Teen adoption rateLesbbian movvie redheadJack ooff
  long dick https://tinyurl.com/c55hk3xr Voklet and dash
  fuckingTypes oof male breeast cancerNakmed teen amateur vieo
  https://bit.ly/3BRJqf7 Mark wahlbergg gayy sexyXxx magination cartoonBlack morher fuckers robber https://tinyurl.com/ydorj4ch Tamari nudeCristian casadio nudeSofft core porn movie stgream https://bit.ly/3dx6mTz Ginding dickBallooon fetiwh latexAnnn mifhelle nudre pics https://bit.ly/3h8sMgK Jayna oso porn starRedheads fucked iin assThhe most beautiful women fudked https://cutt.ly/2UNkGqe Pressed his nose into herr assholeVivids latgest gang bangPhilpadelphia bdsm club
  https://bit.ly/3qqUMzJ Clipfider adult videoSexy biker jacket girlFachial characteristics https://bit.ly/3e0Qd9n Pornsyar with 3 boobsBest sexx positions for girlsMumms and daughhters sex https://cutt.ly/zxiqOnnj Aaroncute spankCarrie nudeCaast members under 21 pleasure
  island https://bit.ly/3773Gua Red hhead sex free videoTiit and whineAdlt mature female https://tinyurl.com/ygeckh7u Alygson hannian bikiniFamily comic stripFree nude teen gifls
  pics https://bit.ly/36dSPN6 Sex offenders brnx ny 10475Trannmies getting dressedHot tiny
  nude https://tinyurl.com/yj6admsz Frree sitres foor meeting sex partnersAmiture sexx vidseos
  handjobsAdukt toys tore locaor palmdale ca https://bit.ly/3ca6HLT King adult daay program denverHot
  wwomen office sexBen iss a gay booy https://cutt.ly/Xz7i7oh Full figure women vintage nudeAdullt
  circumciions and alpractice suitsDiffgerences among asian countries food https://cutt.ly/PJzTV7Y Dvd deepthroatSurgery for larger penisSraight menn with dicks https://bit.ly/3JdI1ki Mistyanderson fuck videoWoken fucks inmates pornSex in siirt https://bit.ly/3g2aYDz Pornn mogies oof senMethod man gayLesbian marital aid supplies https://bit.ly/3nG7fNB Link luckley
  sexSpanked hir video chokePrivate amatuer sexx vids https://bit.ly/32sRZxCSex and submissdion freeonesFrree ashlyn brooke
  cumshot videosFresh tto porn https://bit.ly/3zaJV0P Raw lifefood nude
  foopd chefVagina reconstructioon and costs in visaliaRevieew adult bookstoree wilmington street raleigh
  https://bit.ly/3Ga3Y1T Redd zone adult ecortDear
  diay my teen angst hass a body countHugh cumm sht swollowing https://bit.ly/3JhYwvO Extfreamly hairyDirrty asshol picWiild sex paty clpip https://bit.ly/3h9YCcW Swedish
  condom commercialBig busty porn star titNudee celbrities forumsWifee caught ganng basng storiesSexy
  wireless braWhat iss gotyh sexShould adult sisters undeess forr brotherPamela andersons boobKristal aand massachusetrts annd
  escortPolice onne aass to give patchGay
  ale celebrity ssex tapesUseer submitted gaay pornSkinby girls
  frewe sex videosZ sailor mon hentaiHairy oldd granny granson moviesLaabc breast cancerFree
  asian xxxx peeingDoes your clitBloody mother fucking asshole
  tabVintage nazi flags worthCalen higgins nudeWatching wife witfh big black cockFrree cum blast
  ckty video galleriesFreee older sexy women video pornNude teen boyss gay erectedFree blogspot pornJacchzi orgasm clipsVintagee dog
  pll binStr8 menn sucking cockDid you wrong – pleasure pLesbienne sexyDaujghter breast feedig daddyFree mature gay vdeo clipFreee virs european fammily sexShemle
  contact northamptonAll weet pussyTeenn oon manThe best way to have sexInterracial mpther in law tubeFree mom and son ssex tgpTgp gangbangMoney talk real lesbian sexMature haory leabiansInsesst sex galleriesKimm kardashian nided videosTeenn titans cancelledBig blkack
  oily assExtremme brutal rough sexx free siteSlutload mature ladfies
  having sexDurig intercourse period sexual

Skriv kommentar