karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Paul Romer om hur den globala tillväxten skulle kunna ta ett jättekliv

Paul Romer är i mitt tycke en av världens mest intressanta ekonomiska tänkare. Han är från början fysiker men mest känd som ekonom med inriktning mot tillväxt, den nya tillväxtteorin (The new Growth Theory) brukar förknippas med Paul Romer. Jag träffade på honom första gången i mitten av 1990-talet då jag läste ett par av hans artiklar om tillväxt och har sedan följt honom lite från sidan. (Han nämns ibland i Nobelprissammanhang men förmodligen utan grund eftersom han knappast uppfyller kriteriet att vara välanpassad akademiker.)

Det här är ett tal från maj 2009 där Paul Romer presenterar sin The Theory of History, en slags ”makro-makroteori ” med ambitionen att förklara mänsklighetens framsteg. Modellen har två byggstenar – teknologi och regler. Teknologi är vad Romer normalt menar med teknologi, kort sagt de recept med vars hjälp vi kan bygga nya verktyg och hjälpmedel, både hårdvaror och mjukvaror. Regler är de skrivna, eller oskrivna, anvisningar som styr hur människorna, och människornas organisatoriska konstruktioner, till exempel företag, skall förhålla sig till varandra. Lagar, eller institutioner, är exempel på vad det skulle kunna vara. Den som vill förstå varför vi gör framsteg (eller inte gör framsteg) måste förstå samspelet mellan teknologin och reglerna menar Romer.

Vilken slutsatsen av modellbygget blir? Ja, att det finns genvägar till ökad tillväxt bara vi ger upp vissa av dagens regler, till exempel delar av den nationella suveräniteten. Varför kan man inte tänka sig, säger Romer, att vissa städer får ligga som enklaver inom en stat och styras efter andra regler, andra institutioner, än vad som gäller i landet, för att i nästa steg genom en slags induktionsprocess påverka utvecklingen i landet i stort? Ungefär som Honkong styrd från England kom att fungera som “role model” för de tillväxtstäder som Kina steg för steg upprättade, och som kom att bli katalysatorer för tillväxt. Överhuvudtaget menar Romer att det Kina lyckats göra på några årtionden, gå från genuin fattigdom till ett land i snabb utveckling, antyder hur den globala tillväxten skulle kunna ta jättekliv.

Titta på videon här (53 minuter).

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email
2011-02-28

Skriv kommentar