karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Socialt kapital

Högt socialt kapital i en region är betydelsefullt eftersom det, allt annat lika, ger ekonomiska pluseffekter på de företag som är verksamma i regionen. Gnosjö med omnejd är ett exempel på en svensk region med högt socialt kapital. I det här pappret diskuteras socialt kapital och en del andra begrepp som är nära släkt – kollektiva varor, Änkans krus-tillgångar (icke-rivaliserande), ändliga tillgångar, exkluderbara respektive icke-exkluderbara tillgångar etc.

Ladda ner texten (6 sidor)

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email
2009-04-06

Skriv kommentar