karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

“The Rich Get Even Richer” (New York Times)

Den här figuren (klicka för större bild) finns I dagens New York Times (26 mars 2012). Läs artikeln här. Den säger i en enda blick det mesta om hur snedvriden inkomstfördelningen är i dagens USA. Det korta budskapet är att de rikaste tar nästan hela inkomstökningen 2010. Eller mera precist 93%.  De super-superrika (”top .01%”) tog 37% av inkomstförbättringen som i genomsnitt motsvarade $4.2 miljoner. De superrika (”the rest of the top 1,0%”) tog 56% motsvarande $106 000 i genomsnittlig inkomstökning. Alla andra fick dela på de resterande 7 procenten. Det gav 2010 i genomsnitt $80 i inkomstförbättring.

Ganska enastående!

PS Det som är något oklart är om “inkomst” här definieras som summan av inkomst av tjänst och inkomst av kapital. Den extrema snedvridningen till de allra rikastes förmån kan möjligen tyda på att båda inkomstslagen finns med.

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email
2012-03-26

Skriv kommentar