karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Välfärdsstatens anda av anti-marknad

                                                                    

Det här är en text som analyserar  hur regleringar och andra  politiska ingrepp i marknaden kommer till. Det är ett stycke ekonomisk historia i meningen att texten bekriver hur politikerna under 1970-talet steg för steg lämnade den klassiska svenska modellen och gjorde allt djupare ingrepp i marknaden och företagens handlingsfrihet. Analysen grundas på en modell där  jag utgår från att en mix av tre omständigheter styr politikernas beslut – (1) det dominerande politiska paradigment (välfärdsstaten), (2) politikens spelregler i ett parlamentariskt system, det som brukar kallas politikernas “marknad” respektive (3) politikens gränser, t ex det internationella beroendet.

19 sidor

Ladda ner

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email

Skriv kommentar