karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Varför håller vi på att få ett så orättvist samhälle?

 

ca 30 sidor

Laddda ner

Bakgrunden är den här:
För nu snart 15 år sedan, 1996, gav jag ut ett litet häfte, Varför håller vi på att få ett så orättvist samhälle?, där jag analyserade hur det kom sig att inkomsterna i det moderna samhället fördelas så orättvist mellan arbete och kapital. Det resonemanget utvecklade jag senare i ett kapitel i Det nya företagets samhälle (SNS, 2004) som den här texten är hämtad från. De ekonomiska orättvisorna och snedheten i inkomstfördelningen är verkligen idag ett relevant politiskt problem. Och mindre diskuterat än vad problemet egentligen är värt. För det är bara att konstatera att arbetet, och i synnerhet de svagaste gruppernas arbetsinkomster, under senare decennier har fått stå tillbaka för kapitalet som fått en allt större del av kakan överallt i västvärlden. Eller uttryckt på annat sätt, kapitalandelen av förädlingsvärdet har ökat. Den tendensen började någon gång kring 1980 och gäller av allt att döma fortfarande – och ju längre den består, desto större blir det politiska problemet.

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email
2009-04-09

2 Kommentarer

  1. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://accounts.binance.com/uk-UA/register?ref=UM6SMJM3

Trackbacks

  1. ทำฉลากสินค้า

Skriv kommentar