karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Varför tjänar finans- och teknologibranscherna de stora pengarna?

Den här bilden förbluffar åtminstone mig. Den visar att tio stora företag svarar för nästan 90% av vinstökningen för samtliga S&P500 företag under 2012 (eller mera precist under perioden nov 2011-nov 2012). Bilden har tagits fram av Adam Parker vid Morgan Stanley.

Man gör också en del andra iakttagelser. Till exempel att Apple ensam svarar för en femtedel av hela S&P500-kollektivets vinstökningar. Och kanske än mer intressant och tankeväckande är att det bara är två branscher företrädda i 10-gruppen – finans och teknologi. I synnerhet finanssektorn väger tungt, den svarar för i runda tal hälften av vinstökningarna. Man kan lugnt påstå att de amerikanska finansföretagen har gått bra under 2012 jämfört med hur det ser ut för de andra S&P500-företagen (med undantag för ett antal data- och teknologiföretag).

Kan man säga något begåvat om varför det ser ut som det gör? Kanske, men det kräver att man skiljer mellan finansföretagen, och övriga företag.

De stora amerikanska finansföretagen, alla på listan tillhör kategorin ”too-big-to-fail”, ökar sina vinster i kraft av att finansialiseringen av det amerikanska samhället har fortsatt. (Med “finansialisering” menas då att finanssektorn volymmässigt växer snabbare än BNP, svarar för en större andel av de samlade vinsterna än vad den gjort historiskt, och överhuvudtaget tar överstor plats i samhället ekonomiskt, politiskt och kulturellt.)  Med andra ord, det regleringspaket som kongressen beslutade om 2010 (Dodd-Frank) har ännu inte trätt i kraft, alternativt har inte haft någon bromsande effekt på affärsmöjligheterna. Goldman Sachs, JPMorgan och de andra finansföretagen på listan har något som mest liknar en monopolställning vad gäller vissa mycket lönsamma affärer, särskilt inom derivathandeln, dessutom kan de finansiera sin verksamhet till lägre kostnad än vad andra banker får betala. Det tillsammans med att det mesta av kreditförlusterna från 2008/2009 års kris redan är avskrivna, gör att vinsterna ökar mycket kraftigt.

Stora framgångar på marknaden för några av teknologiföretagen är uppenbarligen också en av förklaringarna till de stora vinstökningarna. Mest tydligt för Apple som haft närmast osannolika framgångar med sina iPhone- och iPad-produkter, och tjänat mycket pengar på köpet.

Sett från andra hållet är en anemisk amerikansk hemmamarknad en huvudförklaring till varför många S&GP 500-företag (utanför 10-listan) inte visat stora vinstökningar 2012. Det i sin tur förklaras av många saker men viktigast är sannolikt att hushållen blivit försiktigare med att konsumera och börjat betala av på sina stora skulder, samtidigt som arbetslösheten är fortsatt hög, bland annat eftersom de amerikanska företagen inte investerar  i särskilt stor omfattning. Det förklaras i sin tur av de politiska låsningar som finns i Washington som skapar osäkerhet och förhöjd risk, och av att det finns globala krishärdar, inte minst i Europa, som påverkar efterfrågan på amerikanska produkter.

Vilken slutsatsen blir? Ja, den viktigaste är att den här bilden lägger ytterligare en pusselbit till det vi anat, att de amerikanska ”too-big-to-fail”-bankerna fortsatt lever ett eget liv mer eller mindre skiljt från vad som händer i real sektor, och gör extremt goda vinster på sina affärer. Att Apple tjänar mer pengar än andra företag är bara glädjande. Att ”too-big-to-fail”-bankerna gör det är oroande.

 

 • Facebook
 • Twitter
 • Print
 • email
2013-01-15

9 Kommentarer

 1. jsvmp hello my website is jsvmp

 2. katsu 5 hello my website is katsu 5

 3. s pill hello my website is s pill

 4. griya77 hello my website is griya77

 5. hboslot hello my website is hboslot

 6. hoki333 hello my website is hoki333

 7. slot 97 hello my website is slot 97

 8. afs2 hello my website is afs2

 9. hdd slot hello my website is hdd slot

Skriv kommentar